कुषाकु

विक्षनरी से
Jump to navigation Jump to search

हिन्दी[सम्पादन]

प्रकाशितकोशों से अर्थ[सम्पादन]

शब्दसागर[सम्पादन]

कुषाकु ^१ संज्ञा पुं॰ [सं॰]

१. सूर्य । दिनकर ।

२. अग्नि । आगँ ।

३. वानर । बंदर । कपि [को॰] ।

कुषाकु ^२ वि॰

१. जलता हुआ तप्त ।

२. बुरा । खराब । घुणित [को॰] ।