छगुन

विक्षनरी से
Jump to navigation Jump to search


हिन्दी[सम्पादन]

प्रकाशितकोशों से अर्थ[सम्पादन]

शब्दसागर[सम्पादन]

छगुन वि॰ [हिं॰ छ + गुणा] छगुणा । छह गुना । उ॰—छिप्यो छपाकर छितिज छीरनिधि छगुन छंद छल छीन्हो ।— श्यामा॰, पृ॰ १२० ।