छनिक

विक्षनरी से
Jump to navigation Jump to search


हिन्दी[सम्पादन]

प्रकाशितकोशों से अर्थ[सम्पादन]

शब्दसागर[सम्पादन]

छनिक ^१पु वि॰ [सं॰ क्षणिक] दे॰ 'क्षणिक' ।

छनिक ^२ संज्ञा पुं॰ [हिं॰ छन + एक] एक क्षण । अल्प काल ।

छनिक ^३ क्रि॰ वि॰ दे॰ 'छन भर' ।