तअल्लुकेदारी

विक्षनरी से
Jump to navigation Jump to search


हिन्दी[सम्पादन]

प्रकाशितकोशों से अर्थ[सम्पादन]

शब्दसागर[सम्पादन]

तअल्लुकेदारी संज्ञा स्त्री॰ [अ॰ तअल्लुकह् + फ़ा॰ दारी (प्रत्य॰)] तअल्लुकःदारी ।