विक्षनरी:आयुर्विज्ञान शब्दावली I

विक्षनरी से
Jump to navigation Jump to search

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 • iatrogenic — चिकित्साजन्य, चिकित्सक जनित
  • i. disease — चिकित्साजन्य रोग
 • Iberian — आबेरियाई
 • ice — बर्फ, हिम
  • dry i. — शुष्क हिम
  • i. throat collar — बर्फ गल कॉलर, बर्फ गल पट्ट
  • i. cap — बर्फ़ थैली
 • ichthammol — इक्थेमॉल
 • ichthyosis — इक्थियोसिस, शल्की त्वचा, मत्स्यत्वचा
  • i. congenita — सहज शुष्क शल्की त्वचा, सहज इक्थियोसिस
  • i. erythroderma — लोहित कोशिका त्वक् इक्थियोसिस
  • i. hystrix — इक्थियोसिस हिस्ट्रिक्स
  • i. vulgaris — इक्थियोसिस वल्गेरिस
 • ichthostega — इक्थियोस्टेगा
 • ichthysarcotoxism — मत्स्यविषाक्तता
 • icing — 1- पाग 2- पागना
 • icterogenic — कामला जनक
 • icterus — कामला, पीलिया
  • hemolysinic i. — हीमोलाइसिनी कामला
  • urobilin i. (regurgitation jaundice) — यूरोबिलिन कामला
  • i. gravis — गंभीर कामला
  • i. gravis gravidarum — गर्भिणी का गंभीर कामला
  • i. gravis neonatorum, familial — पारिवारिक नवजात गंभीर कामला
  • i. index — कामला सूचकांक
  • i. melas (=black jaundice) — कृष्ण कामला
  • i. neonatorum — नवजातक कामला
  • i. praecox — (सिफिलिसी) कालपूर्व कामला
  • i. viridans (=green jaundice) — हरित कामला
 • id — इड
 • idea — विचार
  • autochthonous i. — निराधार विचार
  • flight of i. — कल्पना की उड़ान
  • self-accusatory i. — आत्मदोषीरोपी विचार
  • i. of influence — प्रभावजन्य विचार
  • i. of reference — संबंधी विचार
 • ideal type — आदर्श प्ररूप
 • identity — तद्रूपता, अभिज्ञान
  • personal i. — वैयक्तिक अनन्यता
 • idioblast — इडियोब्लास्ट, विशेष कोशिका
 • idiocy — जड़बुद्धिता
  • amaruotic familial i. (=Tay Sackh's disease) — पारिवारिक अंधतामय जड़बुद्धिता
  • microcephalic i. — लघुशीर्ष जड़बुद्धिता
  • Mongolian i. — मंगोली जड़बुद्धिता
 • idioglossia — असंबद्ध उच्चारण
 • idiogram — गुणसूत्री आलेख
 • idiokinesis — स्वगतिक्रम
 • idiomuscular — पेशीविशिष्ट, ईडियोमस्कुलर
 • idiopathic — अज्ञातहेतुक
 • idiosyncrasy — 1- प्रकृतिविलक्षणता 2- संवेदन विलक्षणता
 • idiot — जड़बुद्धि
 • idiotype — इडिओटाइप
 • idioventricular — हृद्निलयात्मक
 • idothyronine — आइडोथाइरोनिन
 • ignition — प्रज्वलन
 • ileitis — शेषांत्रशोथ
  • terminal i. (regional ileitis or Crohn's disease) — अंत्य शेषांत्रशोथ
 • ileocaecal — शेषांत्र-उंडुकीय
 • ileocecostomy — शेषांत्र-उंडुकसम्मिलन
 • ileocolic — शेष-बृहदांत्र
 • ileo-colostomy — शेष-बृहदांत्र सम्मिलन
 • ileostomy — शेषांत्र छिद्रीकरण
 • ileum — शेषांत्र
 • ileus (=intestinal obstruction) — आंत्रावरोध
  • chronic duodenal i. — चिरकारी ग्रहणी अवरोध
  • duodenal i. — ग्रहणी अवरोध
  • functional i. — क्रियात्मक आंत्रावरोध
  • gallstone i. — पित्ताश्मरी आंत्रावरोध
  • intestinal i. — आंत्रावरोध
  • mechanical i. — भौतिक आंत्रावरोध
  • meconium i. — जातविष्ठा आंत्रावरोध
  • paralytic i. (=adynamic i) — घाती आंत्रावरोध
  • post-operative paralytic i. — शस्त्रकर्मोत्तर घाती आंत्रावरोध
  • spastic i. — संस्तंभी आंत्रावरोध
 • Ilex paraguensis — इलेक्स पैरागवेन्सिस
 • iliac — श्रोणि, श्रोणिफलक, इलियक
 • iliacus — श्रोणिफलकिका, इलियाकस
 • iliococcygeus — श्रोणिफलकानुत्रिकिका, इलियोकॉक्सीजियस
 • iliocostalis — श्रोणिफलक-पर्शुकिका, इलियोकॉस्टेलिस
 • iliocostocervicalis — श्रोणिफलकपर्शुकाग्रीविका, इलियोकॉस्टोसर्वाइकेलिस
 • iliocristale — श्रोणिकूट बिंदु
 • iliofemoral — श्रोणिफलकऊर्वस्थि, इलियोफिमोरल
 • iliofemoral ligament — श्रोणिफलक ऊर्विका स्नायु
 • iliohypogastric — श्रोणिफलकअधोजठर, इलियोहाइपोगैस्ट्रिक
 • ilioinguinal — श्रोणिफलक वंक्षण, इलियोइंगवाइनल
 • iliolumbar — श्रोणिफलक कटि-,इलियोलम्बर
 • iliopectineal — श्रोणिफलक कंकत, इलियोपेक्टीनियल
 • ilio-psoas muscle — श्रोणिफलक-कटिलंबिका
 • iliospinale anterius — अग्र श्रोणिमेरु बिंदु
 • iliospinale posterius — पश्च श्रोणिमेरु बिंदु
 • iliotibial — श्रोणिफलक-जंघिका, इलियोटिबियल
 • iliotransversostomy — शेषअनुप्रस्थबृहदांत्रसम्मिलन
 • iliotrochanteric — श्रोणिफलक गंडक-, इलियोट्रोकेंटरिक
 • ilium — श्रोणिफलक, इलियम
 • ill — रोग
  • louping i. — लूपिंग रोग
 • illegitimacy — 1- अवैधता 2- जारता
 • Illicium religiosum (Japanese staranise) — इलिसियम रिलिजिओसम
 • Illicium verum — इलिसियम वेरम
 • illness — व्याधि
  • compressed air i. (Caisson's disease, Siver's palsy) — संपीडित वायुव्याधि
 • illumination — प्रदीप्ति
  • dark ground i. — अदीप्त क्षेत्र प्रदीप्ति
  • oblique i. — तिर्यक् प्रदीप्ति
 • illusion — भ्रम
 • image — प्रतिबिंब
  • after i. — अनुप्रतिबिंब
  • double i. — युगम प्रतिबिंब
  • erect i. — सीधा प्रतिबिंब
  • foveal i. — गर्तिका प्रतिबिंब
  • inverted i. — उल्टा प्रतिबिंब
  • latent i. — गुप्त प्रतिबिंब
  • mirror i. — दर्पण प्रतिबिंब
  • perspective i. — संदर्श प्रतिबिंब
  • real i. — वास्तविक प्रतिबिंब
  • virtual i. — आभासी प्रतिबिंब
  • i. amplification — प्रतिबिंब विवर्धन
  • i. intensification — प्रतिबिंब दीप्तिकरण
  • i. intensifer — प्रतिबिंब दीप्तिकारक
 • imago — पूर्ण कीट, इमेगो
 • imbalance — असंतुलन
  • acid-base i. — अम्ल क्षारक असंतुलन
  • cortical hypothalamic i. — प्रतिबिंब अधश्चेतक असंतुलन
  • intrinsic i. — अंतःस्थ (पेशी) असंतुलन
  • sympathetic i. — अनुकंपी असंतुलन
  • vasomotor i. — वाहिकाप्रेरक असंतुलन
 • imagery — प्रतिमावली, प्रतिबिंबावली
 • imaging — प्रतिबिंबन
 • imbecile — मूढ़
 • imbecility — मूढ़ता
  • moral i. — नैतिक मूढ़ता
 • imbedding — अंतर्निवेशन
 • imbibition — अंतःशोषण
 • imbretil — इम्ब्रेटिल
 • imbricate — कोरछादी
 • imbricated — कोरछादित
 • imbrication — कोरछादन
 • imidazole — इमिडेजोल
 • imitation — अनुकृति
 • immaleable — आघात-अवर्ध्य
 • immature — अपरिपक्व
 • immersion — निमज्जन
  • i. foot — निमज्जन पाद
 • immigration — आप्रवास, आप्रवासन
 • immiscible — अमिश्र्य
 • immobilization — अचलीकरण
 • immovable — अचल
 • immune — प्रतिरक्षित
  • i. adherence — प्रतिरक्षा अभिलगनता
  • i. paralysis (=immunological paralysis) — प्रतिरक्षा घात
  • i. system — प्रतिरक्षा प्रणाली
 • immunifacient — प्रतिरक्षाकारी
 • immunised — प्रतिरक्षित
 • immunity — प्रतिरक्षा
  • altered i. — परिवर्तित प्रतिरक्षा
  • antibacterial i. (=antimicrobic immunity) — प्रतिजीवाणुक प्रतिरक्षा
  • antitoxic i. — प्रतिविष प्रतिरक्षा
  • antiviral i. — प्रतिविषाणुक प्रतिरक्षा
  • artificially acquired i. — कृत्रिम उपार्जित सक्रिय प्रतिरक्षा
  • artificial acquired passive i. — कृत्रिम उपार्जित निष्क्रिय प्रतिरक्षा
  • cellular i. — कोशिका प्रतिरक्षा
  • congenital passive i. — सहज निष्क्रिय प्रतिरक्षा
  • cross i. — अन्योन्य प्रतिरक्षा
  • familial i. — पारिवारिक प्रतिरक्षा
  • genetic i. (=constitutional immunity) — जननिक प्रतिरक्षा (संगठनात्मक प्रतिरक्षा)
  • herd i. — यूथ प्रतिरक्षा
  • hereditary i. — आनुवंशिक प्रतिरक्षा
  • humoral i. — देहद्रवी प्रतिरक्षा
  • individual i. — वैयक्तिक प्रतिरक्षा
  • infection i. — संक्रमण प्रतिरक्षा
  • inherited i. — वंशागत प्रतिरक्षा
  • innate i. — सहज प्रतिरक्षा
  • local i. — स्थानिक प्रतिरक्षा
  • natural i. — नैसर्गिक प्रतिरक्षा
  • natural acquired active i. — स्वाभाविक उपार्जित सक्रिय प्रतिरक्षा
  • natural acquired passive i. — स्वाभाविक उपार्जित निष्क्रिय प्रतिरक्षा
  • nonspecific i. — अविशिष्ट प्रतिरक्षा
  • placental i. — अपरा प्रतिरक्षा
  • potential i. — शक्य प्रतिरक्षा
  • racial i. — प्रजातिगत प्रतिरक्षा
  • residual i. — अवशिष्ट प्रतिरक्षा
  • species i. — जाति प्रतिरक्षा
  • specific i. — विशिष्ट प्रतिरक्षा
  • T-cell mediated i. T- — कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा
  • tissue i. — ऊतक प्रतिरक्षा
  • transplantation i. — प्रतिरोपण प्रतिरक्षा
  • type of viral i. — विषाणु प्रतिरक्षा के प्रकार
 • immunization — प्रतिरक्षण, प्रतिरक्षीकरण
  • active i. — सक्रिय प्रतिरक्षीकरण
  • adoptive i. — ग्राही प्रतिरक्षीकरण
  • combined i. — मिश्रित प्रतिरक्षण
  • passive i. — निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण
  • prophylactic i. — रोगनिरोधी प्रतिरक्षीकरण
 • immuno-agranulocytosis — प्रतिरक्षा कणीश्वेतकोशिकाहीनता
 • immuno assay — प्रतिरक्षा आमापन
 • immuno chemical — प्रतिरक्षा रासायनिक
 • immunochemistry — प्रतिरक्षा रसायन
 • immuno conglutination — प्रतिरक्षा संसमूहन
 • immunodeficiency — प्रतिरक्षाहीनता
 • immuno diagnosis — प्रतिरक्षा निदान
 • immuno electrophoresis — प्रतिरक्षा-विद्युत्कण संचलन
 • immunofluorescent — प्रतिरक्षा प्रतिदीप्त
 • immunogen — प्रतिरक्षाजन
 • immunogenic — प्रतिरक्षाजनक
 • immunoglobulin — प्रतिरक्षागलोबुलिन
 • immunologist — प्रतिरक्षा विज्ञानी
 • immunology — प्रतिरक्षा विज्ञान
 • immunoparalysis — प्रतिरक्षाघात
 • immunopathology — प्रतिरक्षाविकृतिकी
 • immunopathy — प्रतिरक्षा विकृति
 • immunoprotein — इम्यूनोप्रोटीन
 • immunosuppression — प्रतिरक्षा दमन, प्रतिरक्षा निरोध
 • immunotherapy — प्रतिरक्षा चिकित्सा
 • immuno-thrombocytopenia — प्रतिरक्षी-बिंबाणु अल्पता
 • immuno transfusion — प्रतिरक्षी रक्ताधान
 • impacted — अंतर्घट्टित
 • impaction — अंतर्घट्टन, संघट्टित
  • faecal i. — मल अंतर्घट्टन
  • inter-luminal i. — अंतरावकाशिका अंतर्घट्टन
  • inertial i. — जड़त्वीय संघट्टन
  • tooth i. — दंत अंतर्घट्टन
 • impactor, cascade — सोपान संघट्टनित्र
 • impairment, quality (quality loss) — गुण हानि
 • impalpable — स्पर्शातीत
 • imparipinnate — विषम पक्षाकार
 • impassable — अलंघ्य
 • impendance — आसन्नता, प्रतिबाधा
  • acoustic i. — ध्वनिक प्रतिबाधा
 • impedence, lead transfer — (हृद्लेखी) वाहक अन्यारोपण प्रतिबाधा
 • impellar — प्रणोदक
  • vaned-disc i. — फलकीय-चक्रिका प्रणोदक
  • worm i. — सर्पिल प्रणोदक
 • impenetrable — अभेद्य
 • imperforate — छिद्री
 • impervious — अप्रवेश्य
 • impetiginisation — इम्पेटीजिनाइजेशन
 • impetigo — इम्पेटाइगो
  • Bockhart's follicular i. — बौकहार्ट रोमकूपी इम्पेटाइगो
  • i. bullosa neonatorun — नवजात जलस्फोटी इम्पेटाइगो
  • i. contagiosa — सांसर्गिक इम्पेटाइगो
  • i. herpetiformis — इम्पेटाइगो हरर्पेटिफॉर्मिस
  • i. neonatorum — नवजात इम्पेटाइगो
  • i. pityroides — तुषाभ इम्पेटाइगो
 • impingement — संघट्टन
 • impinger, capillary — केशिका संघट्टक
 • implant — रोप
  • cobalt i. — कोबाल्ट रोप
  • cochlear i. — कर्णावर्त रोप, कॉक्लिया रोप
  • metallic i. — धात्विक रोप
  • radium i. — रेडियम रोप
  • silastic i. — साइलास्टिक रोप, सिलिकोनी रोप
  • sterile i. — निर्जीवाणुक रोप
 • implantation — रोपण
  • pellet i. — पेलेट रोपण
  • subcutaneous i. — अवत्वक् रोपण
  • transcoelomic i. — पार सीलोमी रोपण
  • tubal i. — डिंबवाहिनी रोपण
  • cochlear i. — कर्णावर्त रोपण, कॉक्लिया रोपण
  • i. cyst — रोपण पुटी, रोपण सिस्ट
 • implosion — अंतःस्फोट
 • impotence — षंढता
  • functional i. — क्रिया षंढता
  • organic i. — ऐंद्रिय षंढता
  • psychic i. — मनःषंढता
 • impounded — अवरुद्ध
 • impounding — अवरोधी
 • impregnant — संसेचक
 • impregnation — संसेचन, गर्भाधान
 • impression — छाप, मुद्रा, चिह्न
  • finger i. — अंगुलि छाप
  • stellate i. — ताराकार चिह्न
  • thumb i. — अंगूठे का निशान अंगुष्ठ छाप
 • imprint — छाप, चिह्न
 • imprinting — 1- चिह्नन 2- अनुकरणशीलता
 • improvident — अदूरदर्शी
 • impulse — आवेग
  • antidromic i. — प्रतिदिक् आवेग
  • apical i. — हृद् शिखर आवेग
  • cardiac i. — हृद् आवेग
  • labyrinthine i. — गहन आवेग
  • nerve i. — तंत्रिका आवेग
  • summation of i. — आवेग समाकलन
 • impulse, taste — स्वाद आवेग
 • impulsive conduct disorder — आवेगात्मक आचरण विकार
 • impure — अशुद्ध
 • impurity — 1- अशुद्धि 2- अपद्रव्य
  • carbonizable i. — कार्बनकरणीय अपद्रव्य
  • oily i. — तैलीय अपद्रव्य
  • metallic i. — धात्विक अपद्रव्य
  • sooty i. — कज्जली अपद्रव्य
 • inactivation — निष्क्रियकरण, निष्क्रियण
  • reversible i. — उत्क्रमणीय निष्क्रियकरण
 • inactivator — निष्क्रियकर, निष्क्रियकारक
  • virus i. — विषाणु निष्क्रियकारक
 • inactive — निष्क्रिय
 • inadequacy — अपर्याप्तता
 • inanimate — निर्जीव
 • inanition — निर्जलांता
 • in bond — आबद्धांततर
 • inborn — अंतर्जात
 • inbred — अंतःप्रजात
 • inbreeding — अंतःप्रजनन
 • incarcerated — बंधित
 • incarceration — बंधीकरण
 • incasement theory (=emboitement) — आधानवाद
 • incest — सगोत्रगमन
 • incidence — 1- आघटन 2- आपतन
  • angle of i. — आपतन कोण
  • grazing i. — पृष्ठसर्पी आपतन
  • i. rate — आघटन दर
 • incident — घटना
 • incineration — भस्मीकरण
 • incinerator — भस्मित्र, भस्मक
  • beehive i. — छत्ताकार भस्मक
 • incipient — आरंभमाण
 • incised — छिन्न
  • i. wound — छिन्न क्षत
 • incision — भेदन
  • abdominal i. — उदरीय भेदन
  • anterolateral intercostal i. — अग्रपार्श्विक अंतरापर्शुका भेदन
  • corneal i. — स्वच्छमंडल भेदन, कार्निया भेदन
  • cross-bow i. — चापबाण भेदन
  • curvilinear i. — वक्ररेखी भेदन
  • exploratory i. — अन्वेषी भेदन
  • grid iron i. — ग्रिड-आयरन भेदन
  • limbal i. — लिंबस भेदन
  • median i. — मध्यम भेदन
  • paramedian i. — परामध्यभेदन
  • pararectal i. — परासमोदरिका भेदन
  • transverse i. — अनुप्रस्थ भेदन
  • thoracic i. — वक्ष भेदन
 • incisional herniation — भेदनोत्तर बहिःसरण
 • incisive — कृंत्तकी
 • incisor (=incisvia) — कृंत्तक
  • shovel-shaped i. — बेलचाकार कृंतक
 • incisura — भंगिका
  • i. angularis — आमाशय भंगिका
  • i. cardiaca — आमाशय हृद्मुख भंगिका
 • inclination, angle of — आनति कोण
 • inclination, pelvic — श्रोणि नति
 • inclusion — 1- अंतर्विष्ट, अंतःस्थ 2- अंतर्वेशन
  • foetal i. — गर्भ अंतर्वेशन
  • intranuclear i. — अंतःकेंद्रक अंतर्वेशन
  • i. bodies — अंतस्थ पिंड
 • incompatibility — असंयोज्यता, असंगति
  • adjusted i. — समंजित असंयोज्यता
  • chemical i. — रासायनिक असंयोज्यता
  • genetic i. — जीनी असंयोज्यता
  • intentional i. — साशय असंयोज्यता
  • mitral i. — माइट्रल वाल्व अक्षमता
  • pharmaceutical i. — भेषज-असंयोज्यता
  • physical i. — भौतिक असंयोज्यता
  • therapeutic i. (=therapeutical compatibility) — चिकित्सीय असंयोज्यता
  • tolerated i. — सह्य असंयोज्यता
 • incompatible — असंयोज्य
 • incompetence — असमर्थता
  • aortic i. — महाधमनी असमर्थता
  • cervical i. (cervical insufficiency) — गर्भाशयग्रीवा असमर्थता
  • ileocaecal i. — शेषांत्र-उंडुक असमर्थता
  • pyloric i. — जठरनिर्गम असमर्थता
  • valvular i. — कपाटिका असमर्थता
 • inconel — इन्कोनेल
 • incongruity — असामंजस्य
 • incontinence — असंयति
  • active i. — सक्रिय असंयति
  • diurunal i. — दिवा (मूत्र) असंयति
  • nocturnal i. — नैश (मूत्र) असयंति
  • overflow i. — परिवाह (मूत्र) असयंति
  • paralytic i. — घातज असंयति
  • paradoxial i. — विरोधाभासी असंयति
  • passive i. — निष्क्रिय असंयति
  • stress i. — दबाव (मूत्र) असंयति
  • true i. — वास्तविक असंयति
  • i. of faeces — मल असंयति
  • i. of urine — मूत्र असंयति
 • incontinentia pigmenti — वर्णक आधारकता, इन्कन्टीनेन्शिया पिगमेन्टाइ
 • incoordination — असमंजन
 • incoordination, neuromuscular — तंत्रिकापेशी असमंजन
 • incorporate — समावेश करना
 • increscence — अंतर्वर्ध
 • incubation — 1- उद्भवन 2- ऊष्मायन
  • membrane i. — कला ऊष्मायन
  • i. period — उद्भवन काल
 • incubator — ऊष्मायित्र, इन्क्यूबेटर
  • bacteriological i. — जीवाणु ऊष्मायित्र
  • B.O.D. i. — बी-ओ-डी- ऊष्मायित्र
  • cool i. — शीत ऊष्मायित्र
  • i. care (of new born) — ऊष्मायित्र अवेक्षण
 • incumbent — उपाश्रयी
 • incurable — असाध्य
 • incus — इन्कस
 • incyclotropia — अंतश्चक्री नेत्र विचलन
 • indaconitine — इन्डेकेानिटीन
 • indane — इन्डेन
 • indanetrione hydrate — इंडेनट्रायोनहाइड्रेट
 • indemnity, double — द्विगुण क्षतिपूर्ति
 • indene — इन्डीन
 • indent — मांग-पत्र
 • indentation — 1- खाँचा 2- दंतुरता
 • independent assortment — स्वतंत्र पृथक्करण (जीनलक्षण)
 • indeterminate — अनिर्धारित
 • index — 1- सूचकांक, सूचक 2- सूची
  • absorbance i. — अवशोषणांक
  • acrocranic i. — पृथुकरोटि-सूचकांक
  • acromio-cristal i. — असंकूट-श्रोणि सूचकांक
  • adhesive i. — आसंजन सूचकांक
  • air velocity i. — वायुवेग सूचकांक
  • alveolar i. — उलूखल सूचकांक
  • arc-chord i. — चाप-जीवा सूचकांक
  • atherogenic i. — एथिरोजनक सूचकांक
  • auriculo parietal i. — कर्ण-पार्श्विका सूचकांक
  • auriculo vertical i. — कर्ण उदग्र सूचकांक
  • biochemical i. — जीव रासायनिक सूचकांक
  • blood i. — रक्त अभिसूचक, रक्त सूचकांक
  • bodily fullness i. — सर्वांग पूर्णता सूचकांक
  • bone density i. — अस्थि सघनता सूचकांक
  • brachial i. — बाहु सूचकांक
  • brain-molar i. — मस्तिष्क-चर्वणक सूचकांक
  • brain-palate i. — मस्तिष्क-तालु सूचकांक
  • brim i. — श्रोणिपर्यंत सूचकांक
  • Brown's vasomotor i. — ब्राउन वाहिका प्रेरक सूचकांक
  • calvarial height breadth i. — कपालीय ऊँचाई-चौड़ाई सूचकांक
  • cardiac i. — हृद् सूचकांक
  • cephalic i. — शीर्ष सूचकांक
  • chlorguanide i. — क्लोरगवैनाइड सूचकांक
  • chord height i. — जीवा ऊँचाई सूचकांक
  • circumference of arm i. — भुजा-परिधि सूचकांक
  • circumference of fore-arm i. — प्रकोष्ठ-परिधि सूचकांक
  • circumference of lowerleg i. — जंघा-परिधि सूचकांक
  • claviculo-humeral i. — जत्रुक-प्रगंड सूचकांक
  • colour i. — वर्णांक, रंगांक
  • condylar i. — स्थूलक सूचकांक
  • condylar position i. — स्थूलक-स्थिति सूचकांक
  • cranial i. — करोटि सूचकांक
  • cranial breadth height i. — करोटीय चौड़ाई-ऊँचाई सूचकांक
  • cranial length-height i. — करोटीय लंबाई-ऊँचाई सूचकांक
  • craniofacial i. — कपाल-आनन सूचकांक
  • cross-section of clavicle i. — जत्रुक अनुप्रस्थकाट सूचकांक
  • crural i. — अधमांग सूचकांक
  • curvature i. — वक्रता सूचकांक
  • degenerative i. — व्यपजनन सूचकांक
  • dental i. — दंत सूचकांक
  • diagnostic efficiency i. — नैदानिक क्षमता सूचकांक
  • diastatic i. — डायस्टेज सूचकांक
  • dyspnoeic i. — श्वासकृच्छ्र सूचकांक
  • elevation of nose i. — नासा उन्नयन सूचकांक
  • endemic i. — स्थानिक सूचकांक
  • facial i. — आनन सूचकांक
  • femoro-humeral i. — ऊरू-प्रगंड सूचकांक
  • Flowers' i. — फ्लावर्स सूचकांक
  • foot constitution i. — पाद-गठन सूचकांक
  • foramen magnum i. — महारंध्र सूचकांक
  • forearm-hand i. — प्रकोष्ठ-कर-सूचकांक
  • fossorial i. — खातीय सूचकांक
  • fractional i. — भिन्नात्मक घातांक
  • friability i. — चूर्णशीलता सूचकांक
  • frontal i. — 1- फ्रटं ल सचू काकं 2- ललाट सूचंकाक
  • fronto-jugal i. — ललाट-गंड सूचकांक
  • frontoparietal i. — ललाट-पार्श्विकता सूचकांक
  • glial i. — गलाया सूचकांक
  • gnathic i. — हनुप्रसर सूचकांक
  • haemolytic i. — रक्तसंलायी सूचकांक
  • hand i. — कर सूचकांक
  • icterus i. — कामला सूचकांक
  • iliac i. — श्रोणि-सूचकांक
  • infestation i. — जंतुबाधा सूचकांक
  • infra-spinal i. — अवकंटक सूचकांक
  • inhibition i. — संदमन सूचकांक
  • intermembral i. — अंतराशाखीय सूचकांक
 • i of hypermetropia — दूरदृष्टिता सूचक
  • i. myopia — निकटदृष्टिता सूचक
  • ischium-pubis i. — आसन-जघनास्थि सूचकांक
  • jugo-frontal i. — गंड-ललाट सूचकांक
  • jugo-mandibular i. — गंड-अधोहनु सूचकांक
  • Kuehnel's hand-constitution i. — क्यूने हस्त रचना सूचकांक
  • length-breadth sacral i. — त्रिक लंबाई-चौड़ाई सूचकांक
  • leukopenic i. — श्वेत कोशिकाल्पता सूचकांक
  • lip i. — ओष्ठ सूचकांक
  • longitudinal-cranio facial i. — अनुदैर्घ्य करोटि-आनन सूचकांक
  • lower arm i. — अधः बाहु सूचकांक
  • lower leg foot i. — जंघा पाद सूचकांक
  • mandibular i. — अधोहनु सूचकांक
  • Manouvier's skelic i. — मैनूवियर स्केलिक-सूचकांक
  • marginal i. — उपांत सूचकांक, परिसीमा सूचकांक
  • Martinet i. — मार्टिनेट सूचकांक
  • maxillo-alveolar i. — ऊर्ध्वहनु दंतउलूखल सूचकांक
  • metacarpal i. — करभास्थि सूचक
  • middle transverse curvature i. — मध्यानुप्रस्थ वक्रता-सूचकांक
  • minimum loss i. — न्यूनतम हानि सूचकांक
  • morphological i. (ponderal index) — आकृतिक सूचकांक
  • morphological facial i. — आकृतिक आनन सूचकांक
  • morphological upper facial i. — आकृतिक ऊर्ध्वानन सूचकांक
  • mosquito i. — मशक सूचकांक
  • nasal i. — नासा सूचकांक
  • nuchal area height i. — मन्या क्षेत्र ऊँचाई सूचकांक
  • occipito parietal i. — पश्चकपाल पार्श्विका सूचकांक
  • olecranon cap i. — कूर्पर-कपालिका सूचकांक
  • olecranon depth i. — कूर्पर-गभीरता सूचकांक
  • olecranon height i. — कूर्पर-ऊँचाई सूचकांक
  • opsonic i. — ऑप्सोनिन सूचकांक
  • orbital i. — नेत्रगुहा सूचकांक
  • orbito-nasal i. — नेत्रगुहा-नासा सूचकांक
  • palatal i. — तालु सूचकांक
  • palate height i. — तालु-ऊँचाई सूचकांक
  • palmar form i. — करतल सूचकांक
  • pelvic breadth-height i. — श्रोणि चौड़ाई-ऊँचाई सूचकांक
  • pelvic brim i. — श्रोणि पर्यंत सूचकांक
  • pelvic inlet i. — श्रोणि अंतर्गम सूचकांक
  • penetration i. — वेधन सूचकांक
  • peroxide i. (=peroxide number) — परऑक्साइड सूचकांक
  • physiognomic ear i. — रूपाकृतिक कर्ण सूचकांक
  • physiognomic facial i. — रूपाकृतिक आनन सूचकांक
  • Pignent-Vervack i. — पिगनेट-वरवैक सूचकांक
  • pilastric i. — ऊर्विका रूक्षरेखा सूचकांक
  • plasmodial i. — प्लाज्मोडियमी सूचकांक
  • Platoleni i. — प्लेटोलेनी सूचकांक
  • platycnemic i. — अंतर्जंघिका चिपिट सूचकांक
  • platymeric i. — चिपिट ऊर्वि सूचकांक
  • ponderal i. — भार-विषयक सूचकांक
  • popliteal i. — जानुपृष्ठ सूचकांक
  • premaxillary i. — पुरः ऊर्ध्वहनु सूचकांक
  • product inhibition i. — उत्पाद संदमन सूचकांक
  • prothrombinconsumption i. — प्रोथ्रॉम्बिन उपभोग सूचकांक
  • refractive i. — अपवर्तनी सूचकांक, अपवर्तनांक
  • relative biacromialbreadth i. — सापेक्ष उभयांसकूट विस्तार सूचकांक
  • relative bicristal breadth i. — सापेक्ष अंतराशिखा विस्तार सूचकांक
  • relative chest girth i. — सापेक्ष वक्ष परिधि सूचकांक
  • relative chin height i. — सापेक्ष चिबुक ऊँचाई सूचकांक
  • relative sitting height i. — सापेक्ष आसीन ऊँचाई सूचकांक
  • relative skelic i. — सापेक्ष स्केलिक सूचकांक
  • relative span i. — सापेक्ष भुजाविस्तार सूचकांक
  • relative trunk breadth i. — सापेक्ष कबंध चौड़ाई सूचकांक
  • relative trunk height i. — सापेक्ष कबंध ऊँचाई सूचकांक
  • robustness i. — पुष्टता सूचकांक
  • sagittal i. — (श्रोणि) अग्रपश्च सूचकांक
  • sagittal arc i. — सममितार्ध चाप सूचकांक
  • sagittal curvature i. — सममितार्ध वक्रता सूचकांक
  • sagittal naso facial i. — अग्रपश्चनासा आनन सूचकांक
  • sagittal occiptial i. — सममितार्ध पश्चकपाल सूचकांक
  • sagittal parietal i. — सममितार्ध पार्श्विका सूचकांक
  • scapular i. — अंसफलक सूचकांक
  • sensitization i. — संवेदनशीलता सूचकांक
  • sensitivity i. — सुग्राह्यता सूचक
  • simotic i. — साइमोटिक-सूचकांक
  • skelic i. — स्केलिक सूचकांक
  • softness i. — मृदुता सूचकांक
  • sphenoparietal i. — जतूक पार्श्विका सूचकांक
  • stem-leg length i. — पृष्ठ जंघा लंबाई सूचकांक
  • small increment sensitivity i. — लघु वृद्धि सुग्राह्यता सूचक
  • stomatal i. — रंध्रांक
  • sulfadiazine i. — सल्फाडायाज़ीन सूचकांक
  • supraorbital height i. — अधिनेत्रगुहा ऊँचाई सूचकांक
  • supra-spinal i. — अधिकंटक सूचकांक
  • tension-time i. — तनाव समय सूचकांक
  • therapeutic i. — चिकित्सीय सूचकांक
  • thixotropic i. — हल्लतरलता सूचकांक
  • thoracic i. — वक्ष-सूचकांक
  • tibio-femoral i. — अंतर्जंघिका ऊर्विका सूचकांक
  • tibio-foot i. — अंतर्जंघिका पाद सूचकांक
  • tibio-radial i. — अंतर्जंघिका बहिप्रकोष्ठिका सूचकांक
  • total facial i. — पूर्णानन सूचकांक
  • toxicity i. — आविषालुता सूचकांक
  • transverse cephalofacial i. — अनुप्रस्थ शीर्ष आनन सूचकांक
  • transverse craniofacial i. — अनुप्रस्थ करोटि आनन सूचकांक
  • transverse frontal i. — अनुप्रस्थललाट सूचकांक
  • transverse frontal breadth i. — अनुप्रस्थललाट-चौड़ाई सूचकांक
  • transverse frontalparietal i. — अनुप्रस्थ ललाट पार्श्विका सूचकांक
  • trochlear epicondylar i. — चक्रक अधिस्थूलक सूचकांक
  • trunk i. — कबंध सूचकांक
  • upper facial i. — ऊर्ध्वानन सूचकांक
  • upper transverse-curvature i. — ऊर्ध्वानुप्रस्थ वक्रता सूचकांक
  • urinary diastatic i. — मूत्र डायस्टेज़ सूचकांक
  • uterine i. — गर्भाशय सूचकांक
  • vault i. — करोटितोरण सूचकांक
  • vertical cephalofacial i. — उदग्र शीर्ष-आनन सूचकांक
  • vertical craniofacial i. — उदग्र करोटि आनन सूचकांक
  • vertical lumbar i. — उदग्रकटि सूचकांक
  • vital i. — जन्म-मृत्यु सूचकांक
  • volume-thickness i. — आयतन स्थूलता सूचकांक
  • i. finger — तर्जनी
  • i. fossil — सूचक जीवाश्म
  • i. of chest bone, breadth height — उरोस्थि चौड़ाई-ऊँचाई सूचकांक
  • i. of compatibility — संयोज्यता सूचकांक
  • i. of foramen obturate, length-breadth — रंध्र गवाक्ष लंबाई-चौड़ाई सूचकांक
  • i. of glenoid fossa, curvature — अंसगर्त खात वक्रता सूचकांक
  • i. of glenoid fossa, length-breadth — असंगर्त खात लंबाई-चौड़ाई सूचकांक
  • i. of head, breadth-height — शीर्ष चौड़ाई-ऊँचाई सूचकांक
  • i. of head, length-height — शीर्ष लंबाई-ऊँचाई सूचकांक
  • i. of iliac fossa — श्रोणिफलकखात सूचकांक
  • i. of irritation — क्षोभन सूचकांक
  • i. of intrapulmonary mixing — अंतःफुप्फुस मिश्रण सूचकांक
  • i. of pelvic breadth — श्रोणि चौड़ाई सूचकांक
  • i. of refraction — अपवर्तन सूचकांक
  • i. of shaft, crosssection — कांड अनुप्रस्थ सूचकांक
  • i. of the head size — शीर्ष आमाप सूचकांक
 • Indian Council of Medical Research — भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्
 • Indian Pharmaceutical Association — भारतीय भेषजिक संघ
 • Indian Pharmacopoeia committee — भारतीय भेषज कोश समिति
 • Indian Pharmacopoeial list — भारतीय भेषज सूची
 • Indian Veterinary Research Institute — भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान
 • indicanuria — इंडीकेनमेह
 • indication — संकेत
  • therapeutic i. — चिकित्सार्थ संकेत
 • indicator — सूचक, संकेतक
  • acid-insensitive i. — अम्ल-अग्राही संकेतक
  • adsorption i. — अधिशोषण सूचक
  • barrier i. — रोध संकेतक
  • diagnostic i. — नैदानिक संकेतक
  • flow i. — प्रवाह सूचक
  • mixed i. — मिश्रित सूचक
  • neutral point i. — उदासीन बिंदु सूचक
  • null point i. — शून्यांक सूचक
  • recirculating i. — पुनःसंचरण सूचक
  • in dies (in d.) — प्रतिदिन (प्र-दि-)
 • indiffusible — अविसरणीय
 • indigestible — अपच्य
 • indigestion — अजीर्ण, अपाचन
 • indigo — नील
 • indigo carmine — इंडिगो कार्मीन
 • indigouria — इंडिगोमेह
 • indirect — अप्रत्यक्ष
 • indispensable — अपरिहार्य
 • indistinct — अस्पष्ट
 • individual — वैयक्तिक
  • i. diversity — व्यक्तिगत अनेकरूपता
  • i. health — व्यक्ति स्वास्थ्य
 • indogenides — इन्डोजेनाइड वर्ग
 • indole — इन्डोल
 • indolent — मंदरोही
 • indoor patient — भरती रोगी
 • indoxyl — इन्डॉक्सिल
 • Indraloris — इन्ड्रालॉरिस
 • Indri (=Indris) — इन्ड्रिस
 • Indridae — इन्ड्रिडी
 • induced — प्रेरित
  • i. dipole — प्रेरित द्विध्रुव
  • i. labour — प्रेरित प्रसव
 • inductance — प्रेरकत्व
  • self i. — स्वप्रेरकत्व
 • induction — प्रेरण
  • enzyme i. — एन्ज़ाइम प्रेरण
  • haemorrhage i. — रक्तस्राव प्रेरण
  • spatial i. — दैशिक प्रेरण
  • temporal i. — कालिक प्रेरण
  • i. of labour — प्रसव प्रेरण
 • inductotherm — ज्वरप्रेरक-उपकरण
 • inductothermy — ज्वरप्रेरण चिकित्सा
 • induration — दृढ़ीभवन, दृढ़ता
  • area of i. — दृढ़ीभवन क्षेत्र
  • brown i. — बभ्रु दृढ़ता
  • cyanotic i. — श्याव दृढ़ता
 • indurative — दृढ़ीभूत
 • indusium — इन्डूसियम, सोरसछद
  • reniform i. — वृक्काकार सोरसछद, वृक्काकार इन्डूसियम
  • i. griseum — इन्डूसियम ग्रीसियम
 • industrial — औद्योगिक
 • industry — उद्योग
  • fermentation i. — किण्वन उद्योग
  • petrochemical i. — पेट्रो-रसायन उद्योग
  • scheduled i. — अनुसूचित उद्योग
 • inefficiency, placental (=placental dysfunction) — अपरा अक्षमता
 • inelastic — अप्रत्यास्थ
 • inertia — जड़त्व
  • colonic i. — बृहदांत्र जड़त्व
  • psychic i. — मानसिक जड़त्व
  • uterine i. — गर्भाशय जड़त्व
 • inertness, chemical — रासायनिक अक्रियता
 • infancy — शैशव
 • infant — शिशु-
  • immature i. — अपरिणत शिशु
  • mature i. — परिणत शिशु
  • premature i. — कालपूर्वशिशु
  • postmature i. — कालातीत शिशु
 • infanticide — शिशुहत्या
 • infantile — शिशु
  • i. skull — अल्पविकसित करोटि
 • infantilism — शिशुता, शिशु कायता
  • angioplastic i. — वाहिकाअविकासी शिशुता
  • cardiac i. — हृद् शिशुकायता
  • pituitary i. — पीयूषी शिशुता
  • renal i. — वृक्कज शिशुता
  • sexual i. — लैंगिक शिशुता
  • uterine i. — गर्भाशय शिशुकायता
 • infantilization — चिरशैशवता
 • infarct — रोधगलितांश
  • anaemic i. (pale infarct, white infarct) — अरक्ती रोधगलितांश
  • bilirubin i. — बिलिरूबिन रोधगलितांश
  • calacareous i. — कैल्सियममय रोधगलितांश
  • embolic i. — अंतःशल्यज रोधगलितांश
  • haemorrhagic i. — रक्तस्रावी रोधगलितांश
  • healed i. — विरोहित रोधगलितांश
  • placental i. — अपरा रोधगलितांश
  • septic i. — पूति-रोधगलितांश
  • thrombotic i. — घनास्री रोधगलितांश
  • uric acid i. — यूरिक अम्ल रोधगलितांश
  • silent i. — लक्षणहीन रोधगलितांश
 • infarction — रोधगलन
  • artial i. — अलिंद रोधगलन
  • cardiac i. — हृद्रोधगलन
  • cerbral i. — प्रमस्तिष्क रोधगलन
  • embolic i. — अंतःशल्य रोधगलन
  • haemorrhagic i. — रक्तस्रावी रोधगलन
  • intestinal i. — आंत्र रोधगलन
  • myocardial i. — हृद्पेशी रोधगलन
  • nonembolic i. — नांतःशल्य रोधगलन
  • pulmonary i. — फुप्फुस रोधगलन
  • renal i. — वृक्क रोधगलन
  • subendocardial i. — अवांतर्हृद् रोधगलन
  • silent myocardial i. — अव्यक्त हृद्पेशी रोधगलन
  • splenic i. — प्लीहा रोधगलन
  • transmural i. — पारिभित्तिक (हृद्) रोधगलन
 • infected — संक्रमित
 • infection — संक्रमण, उपसर्ग
  • acid fast i. — अम्लसह (दंडाणु) संक्रमण
  • air-borne i. — वायुवाहित संक्रमण
  • anonymous mycobacterial i. — अनामी माइकोबैक्टीरिया संक्रमण
  • apical i. — शिखरी संक्रमण
  • arthropod-borne i. — आर्थ्रोपोड वाहित संक्रमण
  • autogenous i. (=autoinfection) — स्वसंक्रमण, स्वजात संक्रमण
  • blood-borne i. — रक्तवाहित संक्रमण
  • clostridial i. — क्लॉस्ट्रीडियमी संक्रमण
  • cross i. — पार संक्रमण
  • cryptogenic i. — अस्पष्टहेतुक संक्रमण
  • droplet i. — बिंदुक संक्रमण
  • dust borne i. — धूलिवाहित संक्रमण
  • exogenous i. (=ectogenous infection) — बहिर्जात संक्रमण
  • filarial i. — फाइलेरिया संक्रमण
  • focal i. — फोकसी संक्रमण
  • focus of i. — संक्रमण विकारस्थान
  • index of experimental i. — प्रायोगिक संक्रमण सूचक
  • index of natural i. — प्राकृतिक संक्रमण सूचक
  • intercurrent i. — मध्यावधिक संक्रमण
 • intervertebral disc — अंतराकशेरुकी चक्रिका
  • space i. — अवकाश संक्रमण
  • intrapartum i. — अंतःप्रसव संक्रमण
  • intrauterine i. — अंतर्गर्भाशय संक्रमण
  • latent i. — गुप्त संक्रमण
  • lymphatic i. — लसीका संक्रमण
  • mass i. — व्यापक संक्रमण
  • microzoal i. — सूक्ष्मप्राणीय संक्रमण
  • palmar space i. — करतल अवकाश संक्रमण
 • intervertebral — शस्त्रकर्मोत्तर अंतराकोशिका
  • disc space i. — चक्रिका अवकाश संक्रमण
  • primary i. — प्राथमिक संक्रमण
  • puerperal i. — प्रासूतिक संक्रमण
  • pulp space i. — अंगुल्यग्र मृदूतक संक्रमण
  • reservoir of i. — संक्रमण आगार
  • route of i. — संक्रमण मार्ग
  • secondary i. — आनुषंगिक संक्रमण
  • silent i. (latent infection) — प्रच्छन्न संक्रमण
  • subclinical i. — लक्षणहीन संक्रमण
  • thenarspace i. — अंगुष्ठमूल अवकाश संक्रमण
  • transplacental i. — अपरापार संक्रमण
  • virulence of i. — संक्रमण उग्रता
  • virus i. — विषाणु संक्रमण, वाइरस संक्रमण
  • water borne i. — जलवाहित संक्रमण
 • infectious — संक्रामक
 • infective — संक्रमी
 • infector — संक्रामक
 • infecundity — 1- जनन-अक्षमता 2- अबहुप्रजता 3- असफलता
 • infectsiosa — संक्रामक रोग
 • inferior — अधः, निम्न
 • infertile — वंध्य
 • infertility — प्रसवन अशक्ति, वंध्यता
 • infestation — 1- जंतुबाधा 2- पर्याक्रमण
  • trichina i. — ट्राइकिना पर्याक्रमण
 • infiltrate — 1- अंतःसंचारण 2- अंतःसंचरण
 • infiltration — 1- अंतःसंचरण 2- अंतःस्यंदन
  • amyloid i. — एमीलॉइड अंतःसंचरण
  • fatty i. — वसा अंतःसंचरण
  • fugitive i. — भ्रमणशील अंतःस्यंदन
  • perifocal i. — परिविकारस्थानी अंतःस्यंदन
  • pulmonary i. — फुप्फुस अंतःसंचरण
 • infirmary — जीर्णरोगीशाला
 • infirmity, bodily — शारीरिक शैथिल्य, शारीरिक दौर्बल्य
 • inflammation — शोथ
  • acute i. — तीव्र शोथ
  • catarrhal i. — श्लेष्मस्रावी शोथ
  • chronic pelvic i. — चिरकारी श्रोणिअंगशोथ
  • chronic i. — चिरकारी शोथ
  • fibrinous i. — फाइब्रिनीशोथ
  • i. of the cord — नाभिरज्जु शोथ
 • inflammatory — शोथ-,शोथज
 • inflation — स्फीति, वातस्फीति
 • inflorescence — पुष्पक्रम
  • panicled i. — गुच्छ पुष्पक्रम
  • racemose i. — असीमाक्षी पुष्पक्रम
 • influenza — इंफ्लुएन्जा
 • influx — अंतर्वाह
  • aqueous i. — नेत्रोदपूर
  • potassium i. — पोटैशियम अंतर्वाह्
 • infolding, basal — आधारी अंतर्वलि
 • infra — अव
 • infracardiac — अवहृदय, अवहृद्
 • infraclavicular — अवजत्रुक
 • infracolic — अवबृहदांत्र
 • infraction — 1- अपूर्ण अस्थि भंग 2- उल्लंघन
 • indradentale — अधोकृंतक बिंदु
 • infra-glenoid — अव अंसगर्त
 • infra-human — अवमानव
 • infrahyoid — अवकंठिका
 • infraocclusion — अवअधिधारण
 • infraorbital — अव नेत्रगुहा
 • infraorder — अवगण, इन्फ्राऑर्डर
 • infrapatellar — अवजानुफलक
 • infrared — अवरक्त
 • infraspinous — अव कंटक
 • infratemporal — अवशंख
 • infra temporale — अवशंखबिंदु
 • infra trochlear — अवचक्रक
 • infricetur (infric.) — इसे मलिए
 • infundibular — कीपाकार
 • infundibulopelvic — कीप-श्रोणि
 • infundibulum — कीप
  • ethmoidal i. — झर्झरिका कीपमार्ग, एथमॉइडी कीप मार्ग
 • infusing — फॉन्ट बनाना
 • infusion (infusum) — फॉन्ट, आधान
  • albumin i. — ऐल्ब्युमिन आधान
  • beef i. — बीफ़ फॉन्ट, गोमांस फॉन्ट
  • bonemarrow i. — अस्थिमज्जा आधान
  • intra-arterial i. — अंतर्धमनी आधान
  • intravenous i. — अंतःशिरा आधान
  • peptone i. — पेप्टोन फॉन्ट
  • salf-free i. — लवणहीन आधान
  • serum albumin i. — सीरम ऐल्ब्युमिन आधान
  • sodium-containing i. — सोडियम युक्त आधान
  • tibial i. — अंतर्जंघिका आधान
 • infusoria — इन्फ्यूसोरिया
 • infusum — फॉन्ट
  • i. recens — ताजा फॉन्ट
  • i. aurantii recens — अभिनव नारंगी फॉन्ट
 • ingest — अंतर्ग्रहण करना, अंतर्वेशन करना
 • ingestion — 1- अशन 2- अंतर्ग्रहण
 • ingredient — अवयव
  • labile i. — अस्थायी संघटक
 • ingress — अंतर्गमन
 • ingrowth — अंतर्वृद्धि
 • inguinal — वंक्षण
 • inhabitant, saprophytic — मृतजीवी निवासी
 • inhalant — अभिश्वसन योग
  • oral i. — मुखीय अभिश्वसन योग
 • inhalation — अभिश्वसन
  • aerosol i. — एयरोसोल अभिश्वसन
  • oxygen i. — ऑक्सीजन अभिश्वसन
  • steam i. — भाप अभिश्वसन
  • i. anaesthesia — अभिश्वसन संज्ञाहरण
  • i. thearpy service — अभिश्वसन चिकित्सा सेवा
 • inhaler — अभिश्वसित्र, इन्हेलर
  • disposable i. — निर्वर्ती अभिश्वसित्र
  • nasal i. — नासा अभिश्वसित्र
  • oronasal i. — मुखनासा अभिश्वसित्र
  • polymask disposable i. — पॉलीमास्क निर्वर्ती अभिश्वसित्र
 • inhanleture (inhal.) — अभिश्वसन कीजिए
 • inheritance — वंशागति, विरासत
  • biparental i. — द्विजनक वंशागति
  • blending i. — सामिश्रण वंशागति
  • crisscross i. — विपर्यस्त वंशागति
  • dominant i. — प्रभावी वंशागति
  • multifactor i. — बहुघटकी वंशागति
  • particulate i. — कणिका वंशागति
  • sex-linked i. — लिंग संबद्ध वंशागति
  • single factor i. — एक घटक वंशागति
 • inherited — वंशागत
 • inhibin — इनहिबिन
 • inhibition — संदमन, निरोध
  • competitive i. — स्पर्धी संदमन
  • competitive analogue-metabolite i. — स्पर्धी समधर्मी-चयापचयज संदमन
  • contact i. — संपर्क संदमन
  • haemadsorption i. — लोहित अधिशोषण संदमन
  • nonspecific i. — अविशिष्ट संदमन
  • reciprocal i. — अन्योन्य संदमन
  • selective i. — वरणात्मक निरोध
  • specific enzyme i. — विशिष्ट एन्ज़ाइम संदमन
  • stage of Wedensky i. — वेडेंस्की संदमन अवस्था
 • inhibitols — इनिहिबिटॉल वर्ग, संदमक वर्ग
 • inhibitor — संदमक
  • albumin i. — एल्ब्युमिन संदमक
  • biochemical i. — जीवरासायनिक संदमक
  • brain thromboplastin i. — मस्तिष्क थ्रॉम्बोप्लास्टिन संदमक
  • carbonic anhydrase i. — कार्बोनिक-एनहाइड्रेज संदमक
  • enzyme i. — एन्ज़ाइम संदमक
  • monoamine oxidase i. — मोनोएमीन ऑक्सीडेज संदमक
  • renaitubular transport i. — वृक्क नलिका परिवहन संदमक
  • viral i. — विषाणुक संदमक
 • inhibitory — संदमी, संदमनी
 • inhomogentiy — असमांगता
 • iniencephalus — इनियनसिफेलस
 • inimical — विरोधी
 • inion — इनियन, मन्यासंधि बिंदु
 • injection — 1- अंतःक्षेपण, सुईलगाना, इंजेक्शन, सूचिकाभरण 2- अतिरक्तता
  • bismuth oxychloride i. — बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड इंजेक्शन
  • circumcorneal i. — परिस्वच्छपटल अतिरक्तता
  • epidural i. — अधिदृढ़तानिका इंजेक्शन
  • ethanolamine oleate i. — एथेनोलेमीन ओलिएट इंजेक्शन
  • extravenous i. — शिराबाह्य इंजेक्शन
  • hypodermic i. — अधस्त्वक् इंजेक्शन, अधस्त्वक् सूचिकाभरण
  • intra-amniotic i. — अंतरुल्व इंजेक्शन
  • intra-arterial i. — अंतःधमनी इंजेक्शन
  • intra-articular i. — अंतःसंधि इंजेक्शन
  • intra-cardiac i. — अंतःहृद् इंजेक्शन
  • intra-cranial i. — अंतःकपाल इंजेक्शन
  • intracisternal i. — अंतःकुंड इंजेक्शन
  • intracutaneous i. — अंतस्त्वक इंजेक्शन
  • intramuscular i. — अंतःपेशी इंजेक्शन
  • intraocular i. — अंतरक्षि इंजेक्शन
  • intraperitonial i. — अंतःपर्युदर्या इंजेक्शन, अंतः पर्युदर्या सूचिकाभरण
  • intraspinal i. — अंतर्मेरुनाल इंजेक्शन
  • intrathecal i. — अंतः विधानी इंजेक्शन
  • intravenous i. — अंतःशिरा इंजेक्शन
  • intravitrous i. — अंतः काचाभ इंजेक्शन
  • iodised oil i. — आयोडीकृत तेल इंजेक्शन
  • lipiodol i. — लिपिऑडॉल इंजेक्शन
  • lyophilized i. — हिमशुष्कित इंजेक्शन
  • mephenesin i. — मेफेनेसिन इंजेक्शन
  • ophthalmic i. — नेत्र अंतःक्षेपण
  • periarticular i. — परिसंधि इंजेक्शन
  • periocular i. — परिनेत्र इंजेक्शन
  • retrobulbar i. — पश्च नेत्रगोलक इंजेक्शन
  • Ringer-lactate solution for i. (compound injection of sodium lactate) — सम्मिश्र सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन
  • Ringer's solution for i. (compound injection of sodium chloride) — सम्मिश्र सोडियमक्लोराइड इंजेक्शन
  • subcutaneous i. — अधःत्वक् इंजेक्शन, अधस्त्वक् सूचिकाभरण
  • trans-urethral i. — पार-मूत्रमार्गी इंजेक्शन
  • urethral i. — मूत्रमार्ग इंजेक्शन
  • i. of amethocaine hydrochloride (injection of tetracaine hydrochloride) — ऐमिथोकेन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन
  • i. of bismuth sodium tartrate — बिस्मथ सोडियम टार्ट्रेट इंजेक्शन
  • i. of deoxycortone acetate — डीऑक्सीकॉर्टोनऐसिटेट इंजेक्शन
  • i. of dimercaprol (oily injection of dimercaprol) — डाइमर्केप्रोल इंजेक्शन
  • i. of leptazol (injection of metrazol) — लेप्टाज़ोल इंजेक्शन
  • i. of oestradiol benzoate — ईस्ट्राडायोल बेन्ज़ोएट इंजेक्शन
  • i. of progesterone — प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन
  • i. of sodium chloride (injectio sodii choloridi) — सोडियमक्लोराइड इंजेक्शन
  • i. of testosterone propionate — टेस्टोस्टेरोन प्रोपिओनेट इंजेक्शन
 • injury — क्षति, अभिघात
  • actinic i. — एक्टिनीकिरण अभिघात
  • bodily i. — शारीरिक क्षति
  • closed head i. — संवृत शीर्ष क्षति
  • crush i. — पिच्चन अभिघात
  • egg white i. — अंडश्वेत क्षति
  • mark of i. — क्षति चिह्न
  • mechanical i. — आघातज क्षति
  • prenatal actinic i. — प्रसवपूर्व एक्टिनीकिरण अभिघात
  • radiation i. — विकिरण क्षति
  • simple i. — सादा क्षति
  • sunlight i. — सूर्यप्रकाश क्षति
  • i. positivity — क्षति धनता
  • i. potential (=injury current) — क्षति विभव
  • iatrogenic i. — चिकित्साजन्य अभिघात
 • ink, burning in — तापबद्ध मसि
 • ink blot test — मसिलक्ष्म-परीक्षण, इंकब्लॉट परीक्षण
 • inlet — अंतर्गम
  • pelvic i. — श्रोणि-अंतर्गम
  • thoracic i. — वक्ष अंतर्गम
 • innervation — 1- तंत्रिकाप्रेरण 2- तंत्रिकावितरण
  • bladder i. — 1- मूत्राशय तंत्रिकावितरण 2- मूत्राशय तंत्रिकाप्रेरण
  • myotome i. — मायोटोम तंत्रिकावितरण
  • plurisegmental i. — बहुखंडी तिंत्रकावितरण
  • reciprocal i. — अन्योन्य तंत्रिकाप्रेरण
 • innocuous — अहानिकर
 • inoculation — 1- टीका 2- टीका लगाना 3- संरोपण 4- निवेशन
  • animal i. — पशुसंरोपण
  • stab i. — वेधसंरोपण
 • inoculator, multipoint — बहुलकी संरोपित्र
 • inoculum — संरोप
 • inodorous — गंधहीन
 • inoperable — शस्त्रकर्म-अयोगय, शस्त्रकर्म असाध्य
 • inorganic — अकार्बनिक
 • inosemia — 1- इनोसिटॉलरक्तता 2- अति-फाइब्रिनरक्तता
 • in phiala — बोतल में
 • inosite (=inositol) — इनोसाइट
 • inositol — इनोसिटॉल
 • inosituria — इनोसाइटमेह
 • inosose, Kluyver's — क्लुइवेर इनोसोज
 • inotropic — बलप्रभावी, पेश्याकुंचप्रभावी
 • inotropism — पेशीतंतुप्रेरणपरिवर्तन
 • inquest — मृत्यु समीक्षा, मृत्यु अन्वीक्षा
  • coroner's i. — कोरोनर द्वारा मृत्यु समीक्षा
  • magistrate i. — मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्यु समीक्षा
  • police i. — पुलिस द्वारा मृत्यु समीक्षा
 • insalivation — लाला मिश्रण
 • insane, general-paralysis of (=dementia paralytica) — पागल का व्यापक अंगघात
 • insanity — मानसरोग, विक्षिप्ति, पागलपन, उन्मत्तता
  • circular i. (=folio circulaire) — चक्री उन्मत्तता
  • communicated i. — साहचर्य मानसरोग
  • epileptic i. — अपस्मारी उन्मत्तता
  • feigned i. — छलोन्मत्तता
  • impulsive i. — संवेगी विक्षिप्ति
  • manic-depressive i. — उन्मादावसादी उन्मत्तता
  • moral i. — नैतिक विक्षिप्ति
  • postepileptic i. — अपस्मारोत्तर उन्मत्तता
  • pre-epileptic i. — अपस्मारपूर्व उन्मत्तता
 • inscription — अंतःनिर्देश
 • insect — कीट
  • aquatic i. — जलकीट
  • cotton i. — कपास कीट
  • mussel-scale i. — शम्बुक शंकी कीट
  • red scale i. — रक्त शल्क कीट
  • i. attractant — कीट आकर्षी
  • i. bite — कीट दंश
  • i. borne — कीटवाहित
  • i. pest — कीटपीडक
  • i. repellent — कीट प्रतिकर्षी
 • insecticide — कीटनाशी
  • anticholinesterase i. — ऐन्टिकोलीनेस्टरेज़ कीटनाशी
  • organophosphorous i. — कार्ब-फॉस्फोरस कीटनाशी
 • insectivore — कीटाहारी
 • insecure — असुरक्षित
 • insecurity — असुरक्षा
 • insemination — शुक्रसेचन
  • artificial i. — कृत्रिम शुक्रसेचन
 • insensible — संज्ञाहीन
 • insensitive — असंवेदी, असंवेदनशील
 • insert, thread forming — चूड़ी विरचन निवेश
 • insertion — निवेशन
  • intracavity i. — अंतःगुहा निवेशन
  • percutaneous i. — त्वचा द्वारा निवेशन
  • vaelamentous i. — पर्यंत निवेशन
 • inside-bar — अंतःपार्श्व दंड
 • insidious — प्रच्छन्न, अलक्ष्य
 • insight — अंतर्दृष्टि
 • in situ — स्वस्थाने
 • insoluble — अविलेय
 • insomnia — अनिद्रा
 • insorption — अंतःशोषण
 • inspection — 1- परिदर्शन 2- निरीक्षण
 • inspector — निरीक्षक
  • drug i. — औषधि निरीक्षक
  • prosecuting i. — अभियोजन निरीक्षक
  • sanitary i. — स्वच्छता निरीक्षक
 • inspiration — प्रश्वसन
 • inspiratory — प्रश्वसन
 • inspire — प्रश्वास, सांस लेना
 • inspired — प्रश्वसित
 • inspiretur (inspir.) — सांस लीजिए
 • inspissated — सांद्रित
 • inspissation — 1- शुष्कीकरण 2- सांद्रण
 • instability — अस्थिरता
  • atlanto-axoid i. — शीर्षधर-अक्षक अस्थिरता
  • emotional i. — भावात्मक अस्थिरता
  • sense of i. — अस्थिरता ज्ञान
  • vasomotor i. — वाहिकाप्रेरित अस्थिरता
 • installation — अधिष्ठापन
  • dripping i. — बिंदुपाती अधिष्ठापन
 • instill — बिंदुपात
 • instillandus (=instilland) — बूंद डालिये
 • instillation — बिंदुपातन
 • instinct — सहजवृत्ति
  • herd i. — समूह सहजवृत्ति
  • sexual i. — यौन प्रवृत्ति
 • institute — 1- संस्थान 2- पीठ
  • Central Drug Research i. — केंद्रीय भेषज अनुसंधान संस्थान
  • Central Research i. — केंद्रीय अनुसंधान संस्थान
 • Indian Veterinary — भारतीय पशुचिकित्सा
  • Research i. — अनुसंधान संस्थान
 • institution — संस्था
  • lying in i. — प्रसवाश्रय संस्था
  • i. of chemists — रसायनज्ञ संस्था
 • instructor — शिक्षक
 • instrument — 1- यंत्र, उपकरण 2- मापयंत्र
  • blunt i. — अकर्तक यंत्र
  • maximum self registering i. — उच्चतम स्वतः अभिलेखी मापयंत्र
  • optical i. — प्रकाशिक मापयंत्र
 • instrumentation — 1- यंत्रीकरण, यंत्र प्रयोग 2- मापयंत्रण
  • physical i. — भौतिक यंत्रीकरण
 • insufficiency — अपर्याप्तता
  • acute arterial i. — तीव्र धमनी अपर्याप्तता
  • adrenal i. — अधिवृक्क अपर्याप्तता
  • adrenal cortical i. (adrenocortical i.) — अधिवृक्क प्रांतस्था अपर्याप्तता
  • aortic i. — महाधमनी कपाटिका अपर्याप्तता
  • chronic venous i. — चिरकारी शिरा अपर्याप्तता
  • chronotropic i. — स्पंददर प्रभावी अपर्याप्तता
  • congenital palate i. — सहज तालु अपर्याप्तता
  • coronary i. — हृद्धमनी अपर्याप्तता
  • jejuno-ileal i. — मध्य-शेषांत्र अपर्याप्तता
  • metabolic i. — चयापचय अपर्याप्तता
  • mitral i. — द्विकपर्दी अपर्याप्तता
  • pancreatic i. — अग्न्याशय अपर्याप्तता
  • peripheral arterial i. — परिसरीय धमनी अपर्याप्तता
  • pituitary i. — पीयूषिका अपर्याप्तता
  • placental i. — अप़रा अपर्याप्तता
  • pulmonary i. — फुप्फुसी अपर्याप्तता
  • quadriceps i. — चतुःशिरस्का अपर्याप्तता
  • renal i. — वृक्क अपर्याप्तता
  • respiratory i. — श्वसन अपर्याप्तता
  • secondary mitral i. — द्वितीयक द्विकपर्दी अपर्याप्तता
  • subjective i. — आत्मपरक अपर्याप्तता
 • insufflate, vioform — वायोफॉर्म प्रधमन
 • insufflation — प्रधमन
  • intrathecal air i. — अंतर्मेरुनाल वात प्रधमन
  • intratracheal i. — अंतःश्वासनली प्रधमन
  • perirenal i. — परिवृक्क प्रधमन
  • retroperitoneal i. — प्रत्यक् पर्युदर्या प्रधमन
  • tracheal i. — श्वास-प्रणाल प्रधमन
  • tubal i. — डिंबवाहिनी प्रधमन (पारगर्भाशय प्रधमन)
  • vaginal i. — योनि प्रधमन
 • insufflator — प्रधमनित्र
 • insula (pl. insuli) — द्वीपिका, इंसुला
 • insular — द्वीपिका-, द्वीपिकी
 • insulation — रोधन
 • insulator — रोधी
 • insulin — इंसुलिन
  • bound i. — संयुक्त इंसुलिन
  • delay i. — विलंबित इंसुलिन
  • free i. — मुक्त इंसुलिन
  • globin zinc i. — गलोबिन जिंक इंसुलिन
  • protamine zinc i. — प्रोटामिन जिंक इंसुलिन
 • insulinase — इंसुलिनेस
 • insulinoma — द्वीपिका कोशिकार्बुद, इंसुलीनोमा
 • insurance — बीमा
  • boiler i. — बॉयलर बीमा
  • druggists's liabilty i. — औषधविक्रेता देयता बीमा
  • health i. — स्वास्थ्य बीमा
 • intake — अंतर्ग्रहण
 • integral, indefinite — अनिश्चित समाकल
 • integral dose — समाकल मात्रा
 • integrated — 1- समाकलित 2- एकीकृत
 • integration — 1- समाकलन 2- एकीकरण
  • regional i. — क्षेत्रीय एकीकरण
 • integument — 1- त्वचा 2- अध्यावरण
 • integumentary — 1- त्वचा 2- अध्यावरणी
 • intellect — प्रज्ञा,बुद्धि
 • intelligence — प्रज्ञा, बुद्धि
  • i. quotient (I.Q.) — बुद्धि लब्धि
  • i. scale — बुद्धिमाप
 • intensification, image — प्रतिबिंब दीप्तिकरण
 • intensity — तीव्रता
 • intention — चेष्टा
 • inter — अंतरा
 • interaction — अन्योन्य क्रिया
  • Debye i. — डेबाइ अन्योन्य क्रिया
  • drug-receptor i. — औषधि ग्राही अन्योन्य क्रिया
  • genetic i. — जीनी अन्योन्य क्रिया
  • interallelic i. — अंतरा-अलीली अन्योन्य क्रिया
  • particle-vehicle i. — कण-अनुपान अन्योन्य क्रिया
  • pitutary ovarian i. — पीयूषिका-डिंबग्रंथि अन्योन्य क्रिया
  • virus cell i. — विषाणु कोशिका अन्योन्य क्रिया
 • interanterodorsalis — अंतराग्राभिपृष्ठ
 • interanteromedialis — अंतराग्राभिमध्य
 • interanteroventralis — अंतराग्राभ्युदर
 • interatrial — अंतरा अलिंद
 • intercalated — अंतरानिहित अंतर्विष्ट
 • intercalation — अंतर्वेशन
 • intercarpal — अंतरा मणिबंध
 • intercartilagenous — अंतरोपास्थि
 • intercavernous — अंतरा गह्वर
 • intercellular — अंतरा कोशिका
 • interception — अवरोधन
 • intercibos — अंतराभोजन
 • interclusion — रोध
 • interchange — विनिमय
  • gaseous i. — गैसीय विनिमय
  • metabolic i. — चयापचय विनिमय
  • metabolic foetal-maternal i. — भ्रूण-मातृ चयापचय विनिमय
 • interchondral — अंतरोपास्थि
 • interclavicular — अंतराजत्रुक
 • intercondyloid — अंतरास्थाणुक
 • interconversion — अंतः परिवर्तन
 • intercornual — अंतरा शृंग
 • intercostal — अंतरा पर्शुका
 • intercostalis — अंतरा पर्शुकिका, इन्टर कॉस्टेलिस
 • intercostobrachial — अंतरा पर्शुका प्रगंड
 • intercourse — 1- संपर्क 2- परस्पर व्यवहार 3- भोग
  • carnal i. — इंद्रिय भोग, इंद्रिय संभोग
  • sexual i. (coitus) — मैथुन, संभोग
 • intercristal — अंतरा शिखा
 • intercuneiform — अंतरा कीलक
 • interdigital — अंतरांगुलि
  • i. pad — अंतरांगुलि गद्दी
 • interdigitate — अंगुलि मध्यस्थ
 • interest — 1- रुचि 2- हित 3- ब्याज
  • law of compound i. — चक्रवृद्धि ब्याज नियम
  • psychosexual i. — मनोलैंगिक रुचि
 • interface — अंतरापृष्ठ
 • interfascicular — अंतरापूलिका
 • interference — व्यतिकरण
  • viral i. — विषाणुज व्यतिकरण
 • interferometer — व्यतिकरणमापी
 • interferon — इंटरफेरोन
 • interfertile — अंतराजननक्षम
 • interfibrous — अंतरातांतव
 • intergrade — अंतः प्रजातीय
 • interlobar — अंतरा खंड
 • interlobular — अंतरा खंडक
 • interluminal — अंतरावकाशिक
 • intermediary — मध्यवर्ती
 • intermediate — माध्यमिक, मध्य, मध्यवर्ती
  • i. acting — मध्य प्रभावी
 • intermediomedial — अंतरा मध्याभिमध्य
 • intermembranous — अंतरा कला
 • intermetacarpal — अंतरा करभ
 • intermetatarsal — अंतरा प्रपद
 • intermittency, glomerular — केशिका स्तवक सविरामता
 • intermittent — सविरामी, सविराम
  • i. positive negative pressure respiration — सविरामी धन ऋण दाब श्वसन
  • i. positive pressure respiration (I.P.P.R.) — सविरामी धन दाब श्वसन
 • intermuscular — अंतरा पेशी
 • intern — अंतः शिक्षु
 • internal — आभ्यंतर, आंतर
  • i. cardiac massage — आभ्यंतर हृद्मर्दन
  • i. ridge (=sylvian crest) — आंतर कटक
  • i. scatter dose — आभ्यंतर प्रकीर्ण मात्रा
 • internal medicine — 1- काय चिकित्सा 2- आंतरिक चिकित्सा 3- आंतरिक आयुर्विज्ञान 4- आंतरिक औषधि
 • international — अंतरराष्ट्रीय
 • interneuronal — अंतरातंत्रिकाणु
 • internoctem (internoct.) — रात्रि में
 • internode — अंतरा पर्व
 • internship — अंतः शिक्षुता
 • internuncial — अंतरातंत्रिकोशिका मध्यस्थ
 • interoceptive — अंतःसंवेदी
 • ineroceptor — 1- अंतः संवेदक 2- अंतर्ग्राही
 • interosseous — अंतरास्थि
 • interpeduncular — अंतरावृंत
 • interphase — अंतराप्रावस्था
 • interpleural — अंतरा परिफुप्फुस
 • interpluvial — अनार्द्रकल्प
 • interpolated — अंतर्वेशी
 • interpretation — निर्वचन, व्याख्या
 • inter proximal attrition — अंतरा निकटस्थ संनिघर्षण
 • interpubic — अंतरा जघन
 • interrelationship — अन्योन्यसंबंध
  • non-specific i. — अविशिष्ट अन्योन्य संबंध
  • physiopathologic i. — वैकृत शरीरक्रिया अन्योन्य संबंध
  • specific i. (endocrine) — विशिष्ट अन्योन्य संबंध
 • intersection — अंतरा प्रतिच्छेदन
  • tendinous i. — कंडरीय अंतरा प्रतिच्छेदन
 • intersegmental — अंतरा खंडांश
 • inter sex — मध्यलिंगी, उभयलिंगी
  • gonadal i. — जनन ग्रंथि मध्यलिंगी
  • non-adrenal i. — अनधिवृक्क मध्यलिंगी
 • intersexuality (=hermaphroditism) — उभयलिंगता, मिश्रलिंगता
 • inter-solution — अंतरा विलयन
 • interspace — अंतरावकाश
 • interspinalis — अंतरा कंटिका, इंटरस्पाइनेलिस
 • interspinous — अंतरा कंटक
 • intersterile — अंतरा वंध्य
 • interstices — अंतराल, अंतरावकाश
 • interstylion — अंतःवर्तिकाभ बिंदु
 • intersubcardinal — अंतरा अवप्रमुख
 • intersupracardinal — अंतरा अधिप्रमुख
 • intertarsal — अंतरा गुल्फिका
 • intertendinous — अंतरा कंडरीय
 • interthalamic — अंतरा चेतक
 • interthalamicus, connexus — अंतरा चेतक योजी
 • intertrabecular — अंतरा बंधक
 • intertragial notch — अंतरातुंगकी खांच
 • intertragic — अंतरा तुंगक
 • intertransverse — अंतरा अनुप्रस्थिक
 • intertrigo — इंटर ट्राइगो, त्वक्वलिशोथ
  • monilial i. — मोनीलीया इंटर ट्राइगो, मोनीलीया त्वक् वलिशोथ
  • streptococcal i. — स्ट्रेप्टोकॉकसी इंटर ट्राइगो, स्ट्रेप्टोकॉकसी त्वक्वलि शोथ
 • intertrochanteric — अंतरा गंडक
 • intertubercular — अंतरा गुलिका
 • intertubular — अंतरा नलिका
 • interupted — विच्छिन्न
 • interureteric — अंतरा गवीनी मध्य
 • interval — समयांतराल, अंतराल
  • atrioventricular i. — अलिंद-निलय समयांतराल
  • cardio-arterial i. — हृद्-धमनी समयांतराल
  • fertilization labour i. — गर्भाधान-प्रसव समयांतराल
  • focal i. — फोकसी अंतराल
  • lucid i. — स्वस्थ समयांतराल, चेतन समयांतराल
  • photochromatic i. — प्रकाशवर्णी समयांतराल
  • QRST i. QRST — समयांतराल
  • shortended P-R i. — लघु P-R समयांतराल
  • transition i. — संक्रांति अंतराल
 • intervention — अंतः क्षेप
 • intervenous — शिरांतरा, अंतरा-शिरा
 • interventricular — अंतरा निलय
 • intervertebral — अंतरा कशेरुका
 • intervillous — अंतरांकुर
 • intestinal (=intestinale) — आंत्र-
  • i. obstruction — आंत्र अवरोध
  • i. perforation — आंत्र छिद्रण
 • intestine — आंत्र
  • large i. (intestinum crassum) — बृहदांत्र
  • small i. — क्षुदांत्र
 • intima — अंतः स्तर
 • intolerance — असह्यता
 • intoxicant — मादक, आविषालु (वि-), आविष (सं-)
 • intoxicating — 1- मादक 2- आविषाक्त
 • intoxication — 1- मादकता 2- आविषाक्तता
  • alcohol i. — ऐल्कोहॉल मादकता
  • carbon dioxide i. — कार्बन डाइऑक्साइड आविषाक्तता
  • pathological i. — विकारी मादकता
  • septic i. — पूतित मादकता
  • water i. — जल मादकता, जलाधिक्य रुगण्ता
 • intoximeter — मादकता मापी
 • intra — अंतः
 • intra abdominal — अंतःउदरीय
 • intra-amniotic — अंतः उल्व
 • intra-articular — अंतःसंधि
 • intra-ausicular — अंतरालिंद
 • intra-bulbar (=intrabulbus) — अंतः कंद
 • intracaine — इंट्राकेन
 • intracanalicular — अंतर्नलिकीय
 • intracardiac — अंतर्हृद्
 • intracardial — अंतर्हृद्-
 • intracartilaginous — अंतरुपास्थि
 • intracellular — अंतः कोशिक
 • intracerebellar — अंतः अनुमस्तिष्कीय
 • intracerebral — अंतः प्रमस्तिष्कीय
 • intracisternal — अंतः महाकुंड, अंतःकुंड
 • intracoronary — अंतर्हृद् धमनी
 • intracortical — अंतः प्रांतस्था
 • intracranial — अंतः कपाल
 • intracuneiformis — अंतः कीलाकार
 • intracutaneous (=intradermic=intradermal) — अंतस्त्वक्-
 • intradermal (=intra cutaneous) — अंतस्त्वक्
 • intraduct — अंतर्वाहिनी
 • intra-epithelial — अंतःउपकला
 • intrahepatic — अंतर्यकृत्-
  • i. cholestasis (=hepato-canalicular jaundice, cholangiolytic hepatitis) — अंतर्यकृत् पित्तस्थिरता
 • intrajugular — अंतर्ग्रीवा
 • intralaminar — अंतः फलक
 • intralobar — अंतः खंडीय
 • intralobular — अंतः खंडकीय
 • intramammarily — अंतः स्तनतः
 • intrameatal — अंतः कुहर
 • intramedullary — 1- अंतरंतस्था 2- अंतः मज्जा
 • intramedullary nailing — अंतर्मज्जा कीलन
 • intramembranous — अंतः कला
 • intramolecular — अंतरणु
 • intramural — अंतःभित्तिक
 • intramuscular — अंतः पेशी
 • intra nasal — अंतः नासा
 • intra-natal — प्रसव कालीन
 • intraocular (=intra oculus) — अंतरक्षि-
 • intraoperative — शस्त्रकर्मकालीन
 • intraoral — अंतर्मुख
 • intraparietal — अंतःपार्श्विक
 • intraperitoneal — अंतः पर्युदर्या
 • intrapleural — अंतःफुप्फुसावरण
 • intrapulmonary — अंतः फुप्फुसी
 • intrascleral — अंतः श्वेत पटल
 • intrasegmental — अंतः खंडांश
 • intraspinal (=intrathecal) — अंतः मेरुनाल-
 • intrathecal (=intradural =intraspinal) — अंतः मेरुनाल-
 • intrathoracic — अंतर्वक्षीय
 • intra tonsillar — अंतःटांसिली, अंतःगलतुंडकीय
 • intratracheal — अंतःश्वासनली
 • intrauterine — अंतर्गर्भाशय-
 • intravascular — अंतर्वाहिका
 • intravenous pyelography (I.V.P.) — अंतःशिरा गोणिकाचित्रण
 • intraventricular — अंतर्निलय-
 • intravital — अंतर्जीवित
 • intrinsic — अंतःस्थ
  • i. muscles — अंतःस्थ पेशियां
  • i. factor antibody — अंतःस्थ घटक प्रतिपिंड
 • introgressive hybridization — अंतर्गम संकरण
 • introitus — योनिद्वार
 • introject — अंतःक्षेपक, अंतर्निवेश
 • introrse — अंतर्मुखी
 • introspection — अंतर्निरीक्षण
 • introversion — अंतर्मुखता
 • introvert — अंतर्मुखी
 • introverted — अंतर्मुखी
 • intubation — नलिका प्रवेशन
  • duodenal i. — ग्रहणी नलिका प्रवेशन
  • endotracheal i. — अंतः श्वास नली नलिका प्रवेशन
  • intranasal i. — अंतर्नासा नलिका प्रवेशन
  • nasogastric i. — नासाजठर नलिका प्रवेशन
  • ventriculocisternal i. (Torkildsen procedure) — मस्तिष्कनिलयकुंड नलिका-प्रवेशन
 • intuition — अंतःप्रज्ञा, सहजप्रज्ञा
 • intumescence — उत्फुल्लन
 • intussusception — आंत्रांत्र प्रवेश, इंटस्ससेप्शन
  • jejuno-gastric i. — मध्यांत्र-जठर आंत्रांत्रप्रवेश
 • intussuscipiens — आंत्रांत्रवेष्टक, इंटस्ससीपिएन्स
 • intussusceptum — आंत्राविष्टांश, इंटस्ससैप्टम
 • Inula britannica — इन्युला ब्रिटेनिका
 • inulin — इन्युलिन
 • innuction — मर्दन
 • inundation — आप्लाव, आप्लावन
 • in utero — गर्भाशयांतर्गत
 • invagination — अंतर्वेशन, अंतर्वलन
  • basilar i. — आधारी अंतर्वेशन
 • invalid — 1- अशक्त 2- अविधिमान्य, अमान्य
 • invalidism — अशक्तता
 • invariance — अप्रसरण
 • invasion — 1- प्रसार 2- अंतः क्रमण
  • chorial i. — जरायु प्रसार
  • tumour i. — अर्बुद प्रसार
 • inventory — वस्तुविवरणी
 • inversa — प्रतिलोम, इनवर्सा
 • inverse — 1- प्रतीप 2- प्रतिलोम
 • inversion — 1- प्रतीपन, व्युत्क्रमण 2- प्रतिलोमन 3- अंतर्वर्तन
  • lateral i. — पार्श्व व्युत्क्रमण
  • phase i. — प्रावस्था प्रतीपन
  • puerperal i. — प्रसूता गर्भाशय व्युत्क्रमण
  • Walden type i. — वाल्डेन रूप प्रतीपन
  • Walden i. — वाल्डेन प्रतीपन
  • i. of the uterus — गर्भाशय व्युत्क्रमण
 • invert — अंतर्वर्त
 • invertase — इनवर्टेस
 • invertebrate — अपृष्ठवंशी
 • investigation — 1- अन्वेषण, खोज 2- जांच-पड़ताल
  • chemico-legal i. — रसायन-वैध अन्वेषण
 • investment — पिधान, पर्यावरण
 • in vitro — अंतःपात्र, पात्रे
 • in vivo — अंतर्जीव, जीवे
 • invocation — आह्वान
 • involucel — सहपत्रिका चक्र, द्वितीयक सहपत्र चक्र
 • involucre — सहपत्र चक्र
 • involucrum — विविक्तच्छद
 • involuntary — अनैच्छिक
 • involute — प्रतिकेंद्रज, अंतर्वलित
 • involution — प्रत्यावर्तन
  • delayed i. — विलंबित प्रत्यावर्तन
  • senile i. — जरा प्रत्यावर्तन
  • i. of uterus — गर्भाशय प्रत्यावर्तन
 • involutional — प्रत्यक्-कालिक
  • i. melancholia — प्रत्यक् कालिक विषण्णता, इनवॉल्यूशनल मेलेन्कोलिया
 • inward — आगम
 • Iodamoeba — आयोडऐमीबा
  • I.butschlii — आयोडऐमीबा बुश्लिआइ
 • iodide — आयोडाइड
 • iodimetric — आयोडीमितीय
 • iodimetry — आयोडीमिती
 • iodine — आयोडीन
  • aqueous solution of i. (=liquor iodiaquosus) — जलीय आयोडीन विलयन
  • mock i. — मॉक आयोडीन
  • Lugol's i. — लूगॉल आयोडीन
  • protein bound i. (P.B.I.) — प्रोटीन बद्ध आयोडीन
  • radioactive i. — रेडियोऐक्टिव आयोडीन
  • tincture i. — टिंचर आयोडीन
  • i. cyanide — आयोडीन सायनाइड
  • i. monochloride — आयोडीन मोनोक्लोराइड
 • iodism — आयोडीनात्यय
 • iodized contrast media — आयोडिनीकृत विभेदक माध्यम
 • iodolysin — आयोडोलाइसिन
 • iodometry — आयोडोमिती
 • iodopentacontane — आयोडोपैंटाकान्टेन
 • iodophilia — आयोडीनरागिता
 • iodophore — आयोडोफोर
 • iodopsin — आयोडॉप्सिन
 • iodopyracet — आयोडोपाइरेसेट
 • iodothyrin — आयोडोथाइरिन
 • iodoxyl — आयोडॉक्सिल
 • ion — आयन
  • amphoteric i. — उभयधर्मी आयन
  • brucinium i. — ब्रुसिनियम आयन
  • counter i. — प्रत्यावेशी आयन
  • dipolar i. — द्विध्रुवी आयन
  • exchange i. — विनिमय आयन
  • hexammine cobaltic i. — हैक्सामिन कोबाल्टिक आयन
  • iohexol i. — आयोहेक्सॉल आयन
  • negative i. — ऋण आयन
  • positive i. — धन आयन
  • potential determining i. — विभव निर्धारी आयन
  • transitional i. — संक्रामी आयन
  • Zwitter i. — उभय आयन
  • i. exchange — आयन विनिमय
  • i. pairs — आयन युगल
 • ionic — आयनी
 • ionization — आयनन
  • flame i. — ज्वाला आयनन
  • zinc i. — जिंक आयनन
 • ionophoresis (=iontophoresis) — आयनोफोरेसिस, आयनसंचलन
 • ipecacuanha, undulated — तरंगित इपिकाकुआन्हा
 • ipecacuanha, white — श्वेत इपिकाकुआन्हा
 • Ipomoea — आइपोमिआ
  • I. batatas — आइपोमिआ बटाटास (शकर कंद का पौधा)
  • I. hederacea — आइपोमिआ हैडेरेसिया (काला दाना)
  • I. orizabensis — आइपोमिया ओरिज़ाबेन्सिस
  • I. simulans — आइपोमिआ सिमुलेन्स
  • I. tuberosa — आइपोमिआ ट्यूबेरोसा
  • I. turpethum — आइपोमिआ टर्पेथम
 • ipsilateral — समपार्श्विक
  • I.Q., Binet — बिनेट बुद्धिलब्धि
  • I.Q., Otis — ओटिस बुद्धिलब्धि
 • Iranian — ईरानी
 • Iridaceae — इरिडेसी
 • iridalgia — परितारिकार्ति
 • iridectomy — परितारिका उच्छेदन, आईरिडेक्टोमी
  • basal i. — आधारी परितारिका उच्छेदन
  • broad based i. — विस्तृत आधारीय, परितारिका उच्छेदन
  • button hole i. — सूक्ष्म परितारिका उच्छेदन
  • complete i. — पूर्ण परितारिका उच्छेदन
  • optical i. — दृष्टिद परितारिका उच्छेदन
  • peripheral i. — परिसरीय परितारिका उच्छेदन
  • preliminary i. — प्रारंभिक परितारिका उच्छेदन
  • prophylactic i. — निरोधी परितारिका उच्छेदन
 • iridectopia — परितारिका विस्थापन
 • iridencleisis — आइराइडैंक्लाइसिस
 • iridermia (=aniridia) — अपरितारिकता
 • irides (pl. of iris) — परितारिका
 • iridescent — रंगदीप्त
 • iridica — तारामंडल
 • iridoavulsion — परितारिका अपदारण
 • iridocapsulitis — परितारिका-(लेन्स) संपुटशोथ
 • iridocorneal — परितारिका स्वच्छमंडल
 • iridocyclectomy — परितारिका-रोमकपिंडोच्छेदन
 • iridocyclitis — परितारिका रोमकपिंड शोथ
  • allergic i. — ऐलर्जीजन्य परितारिका रोमकपिंडशोथ
  • exudative i. — निःस्त्रावी परितारिका रोमकपिंडशोथ
  • granulomatous i. — कणिकामय परितारिका रोमकपिंडशोथ
  • heterochromic i. — विषमवर्णी परितारिका रोमकपिंडशोथ
  • nongranulomatous i. — अकणिकामय परितारिका रोमकपिंडशोथ
  • plastic i. — प्लास्टिक परितारिका रोमकपिंडशोथ
  • sympathetic i. — परानुसारी परितारिका रोमकपिंडशोथ
  • traumatic i. — अभिघातज परितारिका रोमकपिंडशोथ
 • iridodenosis — परितारिका कंपन
 • iridodialysis — परितारिका विलगान
 • iridokinesia — परितारिकागति
 • iridoplegia — परितारिकाघात
 • iridoschisis — परितारिका स्तर विलगनता
 • iridotomy — परितारिकाछेदन
 • iris — परितारिका, आइरिस
  • colour of i. — परितारिका वर्ण
  • eversion of i. — परितारिका बहिर्वर्तन
  • inversion of i. — परितारिका अंतर्वर्तन
  • rubeosis of i. (=rubeosis iridis) — परितारिका नववाहिकामयता
  • i. bombe — आइरिस बोम्बे, उत्फुल्ल परितारिका
  • I. florentina — आइरिस फ्लोरेंटिना
  • I. germanica — आइरिस जर्मेनिका
  • I. pallida — आइरिस पैलिडा
 • iritis — परितारिका शोथ
 • iron — लौह
  • alcoholized i. — ऐल्कोहॉलमय लौह
  • annealed i. — अनीलित लौह
  • arsenical i. — आर्सेनिकी लौह
  • band i. — बैंड लौह
  • cast i. — ढलवां लोहा
  • galvanised i. — जस्तिकृत लौह
  • malleable i. — आघातवर्ध्य लोहा
  • parenchymal i. — सार-ऊतकी लौह
  • pig i. — कच्चा लोहा
  • plaster i. — पलस्तर लौह
  • “tramp” i. — ट्रैम्प लौह
  • wrought i. — पिटवां लोहा
  • i. binding serum-capacity — सीरम अयस बंधन क्षमता
  • i. carbonate, saccharated — सैकेरेटेड आयरन कार्बोनेट, शर्करित लौह कार्बोनेट
  • i. lung — लौह फुप्फुस, यांत्रिक श्वसित्र
  • i. overload, parenchymal — सार-ऊतकी अयस अतिभार
 • ironpyrites — लौहमाक्षिक
 • irradiated — किरणित
 • irradiation — किरणन
  • foetal i. — गर्भ किरणन
  • implantation i. — रोपण किरणन
  • intracavity i. — अंतर्गुहा किरणन
  • somatic i. — दैहिक किरणन
  • ultraviolet i. — पराबैंगनी किरणन
  • x-ray i. — एक्स-रे किरणन
 • irrational — 1- अपरिमेय (गणित) 2- अयुक्त
 • irreducible — अपुनःस्थाप्य
 • irregular — अनियमित
 • irregularity — अनियमितता
 • irregularity of pulse — नाड़ी अनियमितता
 • irreversible — अनुत्क्रमणीय
 • irrigant, ophthalmic — नेत्र सेची
 • irrigation — 1- धावन 2- निकास 3- सेचन
  • bladder i. — मूत्राशय धावन
  • colonic i. (=colonic lavage) — बृहदांत्र धावन
  • gastric i. — जठर धावन
  • tidal i. (=tidal drainage) — ज्वारी निकास
 • irrigator, nasal — नासा संसेचक
 • irritability — 1- क्षोभ्यता, क्षोभशीलता, क्षोभण 2- चिड़चिड़ापन
  • myotatic i. (=percussion myotonia) — पेशी क्षोभण
  • pyloroduodenal i. — जठर निर्गम-ग्रहणी क्षोभ्यता
 • irritant — क्षोभक
  • gastrointestinal i. — जठरांत्र क्षोभक
  • local i. — स्थानिक क्षोभक
 • irritating — क्षोभक
 • irritation — क्षोभ
  • bronchial i. — श्वसनिका क्षोभ
  • cerebral i. — प्रमस्तिष्क क्षोभ
  • index of i. — क्षोभन सूचकांक
  • meningeal i. — तानिका क्षोभ
  • skin i. — त्वक् क्षोभ
  • vestibular i. — प्रघाण क्षोभ
 • isatin — आइसेटिन
 • ischaemia — स्थानिक अरक्तता
  • cortical i. — प्रांतस्था स्थानिक अरक्तता
  • focal cerebral i. — प्रमस्तिष्क विकार स्थानिक अरक्तता
  • intestinal i. — आंत्र स्थानिक अरक्तता
  • myocardial i. — हृद्पेशी स्थानिक अरक्तता
  • renal i. — वृक्क स्थानिक अरक्तता
  • retinal i. — दृष्टिपटल स्थानिक अरक्तता
  • transient i. — अस्थायी स्थानिक अरक्तता
 • ischaemic — अरक्तताजन्य
 • ischial (=ischiadica) — आसनास्थि-
  • i. callosity (=sitting pad) — आसनास्थि किण
  • i. spine — आसनास्थि कंटक
  • i. tuberosity — आसनास्थि गंडक
 • ischiocavernosus — शिश्नप्रहर्षणी
 • ischiococcygeus — आसनानुत्रिका
 • ischiofemoral — आसन-ऊर्विका
 • ischiopagus — वद्धासनास्थि यमल
 • ischium — आसनास्थि
 • island — द्वीप
  • blood i. — रक्त द्वीप, लोहितकोशिकाजनन द्वीप
  • bone i. — अस्थि द्वीप
 • islet — द्वीपिका
 • islets of Langerhans — लैंगरहैंस कोशिका गुच्छ
 • isoagglutinin — आइसोएगलूटिनिन
  • anti-o i. — ऐन्टी-O-आइसोऐगलूटिनिन
  • Rh i. Rh — आइसोऐगलूटिनिन
 • isoalleles — समअलील, समयुगमविकल्पी
 • isoamyl acetate — आसोएमिल ऐसीटेट
 • isoamyl amine — आइसोएमिल ऐमीन
 • isoamyl butyrate — आइसोएमिल ब्यूटीरेट
 • isoamyl valerate — आइसोएमिल वेलेरेट
 • isoantibody — समप्रतिपिंड, समएंटिबॉडी
 • iso-antibodies, blocking — रोधी समप्रतिपिंड
 • iso-antigen — समप्रतिजन
 • isobar — 1- समभारिक 2- समदाब रेखा
  • adsorption i. — अधिशोषण समभारिक वक्र
 • isobaric — 1- समभारित 2- समदाब, समदाबी
 • isocortex — आइसोकॉर्टेक्स
 • isodiametric — समव्यासीय
 • isodose — सममात्रा
 • isodynamic — 1- समगतिक 2- समबल
 • isoelectric — समविभव, समविभवी, समविद्युत् विभव
 • isoelectronic — समइलेक्ट्रॉनिक
 • iso-emodin — आइसोइमोडिन
 • isoeugenol — आइसोयूजिनॉल
 • isofluorophate — आइसोफ्लुओरोफेट
 • isogel — आइसोजेल
 • isogenic — समजीनी
 • isogenes — समजीन रेखा
 • isogenous — समोद्भावी
 • isograft — समनिरोप
 • isohaemoagglutination — समलोहितकोशिकासमूहन
 • isohaemoagglutinin — आइसोहीमोऐगलूटिनिन
 • isohaemopyrrole — आइसोहीमोपिरोल
 • isohesperidin — आइसोहैस्पेरिडिन
 • isohydric — समहाइड्रिक
 • isoimmunization — समप्रतिरक्षण, आइसोइम्यूनाइजे़शन
 • isolate — वियुक्त करना
 • isolated — पृथक्भूत
 • isolating mechanism — पृथक्करण क्रियाविधि
 • isolation — पृथक्करण, पार्थक्य
  • biotic i. — जीवीय पार्थक्य
  • geographic i. — भौगोलिक पार्थक्य
  • psychic i. — मानसिक पार्थक्य
  • psychological i. — मनोवैज्ञानिक पृथक्करण
  • reproductive i. — जननीय-पृथक्करण
 • isoleucine — आइसोल्यूसीन
 • isolichenin (=dextrolichenin) — आइसोलाइकेनिन
 • isolobelanine — आइसोलोबैलेनीन
 • isologous — समजातीय
 • isolysin — आइसोलाइसिन
 • isomaltose — आइसोमाल्टोस
 • isomer — समावयवी
  • angular i. — कोणिक समावयव
  • optical i. — प्रकाशिक समावयव
  • position i. — स्थानिक समावयव
 • isomerase — आइसोमरेस
 • isomeric — समावयवी
 • isomeride — समावयवी
 • isomerism — समावयविता, समावयवता
  • cis-trans i. — सिस-ट्रांस समावयवता
  • geometrical i. — ज्यामितीय समावयवता
 • isometric — 1- त्रिसमलंबाक्ष, घनीय 2- सममितीय
 • isomorphism — समाकृतिकता
 • iso-motic — समपरासारी
 • isoniazid — आइसोनियाजिड
 • iso-osmotic — सम परासारी
 • isopentaquine — आइसोपेंटाक्विन
 • isophenogamy — समरूप युगमन
 • isophoria (=orthophoria) — नेत्र अविचलन प्रवृत्ति
 • isoporoidine — आइसोपोरॉइडीन
 • isoprenaline sulphate — आइसोप्रिनैलिन सल्फेट
 • isopter — आइसोप्टर
 • isopulegal — आइसोपूलेगाल
 • isorhamnetin — आइसोर्हेमनेटिन
 • isorhythmic — समताल
 • isorottlerin — आइसोरोट्लेरिन
 • isosceles — समद्विबाहु
 • isosmolality — समओसमोललता
 • isosmosis — समपरासरण
 • isostere — समविन्यासी
  • adsorption i. — अधिशोषण समविन्यासी (वक्र)
  • classical i. — चिरसम्मत समविन्यासी
  • non-classical i. — चिरअसम्मत समविन्यासी
 • isosterism — समविन्यास
 • isotherm — समतापी वक्र
  • adsorption i. — अधिशोषण समतापी वक्र
  • exchange i. — विनिमय समतापी वक्र
  • Freundlich adsorption i. — फ्रॉयन्डलिश अधिशोषण समतापी वक्र
  • Langmuir adsorption i. — लेंगम्यूर अधिशोषण समतापी वक्र
 • isothermal — समतापी
 • isotones — समतानी
 • isotonic — समपरासारी, समतानी
 • isotonicity — समतनावता, समतानता
 • isotope — समस्थानिक
  • artificial i. — कृत्रिम समस्थानिक, कृत्रिम आइसोटोप
  • half life of i. — आइसोटोप की अर्धायु
  • natural i. — प्राकृतिक समस्थानिक, प्राकृतिक आइसोटोप
  • pile-produced i. — पुंज-उत्पादित समस्थानिक
  • positron-emitting i. — पॉज़ीट्रोन उत्सर्गी समस्थानिक
  • radioactive i. — रेडियोएक्टिव समस्थानिक
  • short-lived i. — अल्पजीवी समस्थानिक
  • i. scanning procedure — समस्थानिक क्रमवीक्षण प्रक्रिया
 • isotopic — समप्रोटॉनिकीय
 • isotopology — समस्थानिक विज्ञान
 • isotopy — समस्थानिकी
 • isotropic — समदिक्
 • isozyme — आइसोज़ाइम
 • ispaghula (=ispaghul =spogel seed) — इसपगोल, इसबगोल
 • isthmus — संकीर्णपथ, संकीर्ण संयोजक
  • aortic i. — महाधमनी योजक
  • duodenocolic i. — ग्रहणी-बृहदांत्र इस्थमस
  • oropharyngeal i. — मुखग्रसनी संकीर्ण पथ
  • pharyngeal i. — ग्रसनी-संकीर्ण पथ
  • i. faucium — गलतोरणिका इस्थमस
  • i. tubae uterinae — गर्भाशय नलिका संकीर्णभाग, गर्भाशय
  • i. uteri — गर्भाशय संकीर्णभाग
 • itch — खुजली, कंडू खुजली
  • copra i. — खोपरा, कंडू, नारियल कंडू
  • dhobi's i. — धोबी कंडू, धोबी खुजली
  • grain i. — धान्यकंडू
  • ground i. — पाद खुजली
  • swimmer's i. — संतरणक कंडू
 • itching (pruaitis) — कंडू
 • iter — वीथि
  • I.V.P. (intravenous pyelography) — I.V.P. (अंतः शिरा गौणिक चित्रण)
 • Ixodiadae (=hard tick) — इक्सोडिडी

यहाँ जाएँ[सम्पादन]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z