शंखकुसुमा

विक्षनरी से
Jump to navigation Jump to search


हिन्दी[सम्पादन]

प्रकाशितकोशों से अर्थ[सम्पादन]

शब्दसागर[सम्पादन]

शंखकुसुमा संज्ञा स्त्री॰ [सं॰ शङ्खकुसुमा]

१. शंखपुष्पी ।

२. सफेद अपराजिता । सफेद कोयल लता ।