haratra

विक्षनरी से
Jump to navigation Jump to search

मालागासी[सम्पादन]

संज्ञा[सम्पादन]

haratra

  1. हजामत बनाने का काम