सदस्य:Bhagadatta

विक्षनरी से
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

मेरा नाम माधव पंडित हैं और मैं अंग्रेजी विक्षनरी पे व्यस्त रहता हूँ।

  • méme h₁nómn̥ Madhav h₁ésti. éǵh₂om Wiktionary méǵh₂s lúbʰyeh₁mi. éǵh₂om h₂isḱéh₂mi kʷís solh₂wóteh₂ts bʰúdʰteyes dʰérǵʰteyes kʷe gʷm̥sḱóntu h₂ed méǵʰye.
  • máma Hnā́ma Madhav Hásti. aĵʰám Wiktionarym máĵʰ lúbʰyaHmi. aĵʰám HisĉáHmi kìs sarHwátaHts bʰúdʰdʰayas dʰr̥ždʰayas ča gasĉántu Had maĵʰya