अँ

विक्षनरी से
यहाँ जाएँ: भ्रमण, खोज

नेपाली[सम्पादन]

अर्थ[सम्पादन]

  1. स्वीकृति

उदाहरण[सम्पादन]

  1. अँ ठीक भन्यौ ।