अँकवैया

विक्षनरी से
Jump to navigation Jump to search

हिन्दी[सम्पादन]

व्युत्पत्ति[सम्पादन]

उच्चारण[सम्पादन]

संज्ञा[सम्पादन]

अँकवैया पु

  1. दाम लगाने वाला