अजूबा

विक्षनरी से
Jump to navigation Jump to search

हिन्दी

प्रकाशितकोशों से अर्थ

शब्दसागर

अजूबा ^१ वि॰ [अ॰ अजूबह्] अद्भुत । अनोखा । अनूठा ।

अजूबा ^२ संज्ञा पुं॰ अनूठी वस्तु । अद्भुत चीज [को॰] ।