अत्याचार

विक्षनरी से

हिन्दी

प्रकाशितकोशों से अर्थ

शब्दसागर

अत्याचार संज्ञा पुं॰ [सं॰]

१. आचार का अतिक्रमण । विरुद्धाचरण । अन्याय । निठुराई । ज्यादती । जुल्म ।

२. बुराचार । पापा

३. आचार की अधिकता । पाखंड । ढोंग । ढकोसला । आडंबर ।