अहिम

विक्षनरी से
Jump to navigation Jump to search

हिन्दी[सम्पादन]

प्रकाशितकोशों से अर्थ[सम्पादन]

शब्दसागर[सम्पादन]

अहिम वि॰ [सं॰ अ + हिम] जो शीतल न हो । उष्ण [को॰] । यौ॰.—अहिनकर, अहिमतेजा, अहिमदीधिति, अहिमद्युति, अहिमयूख, अहिनरश्नि, अहिपरुचि, अहिमरोचिष् = सूर्य ।