एकाच्छरी

विक्षनरी से
Jump to navigation Jump to search


हिन्दी[सम्पादन]

प्रकाशितकोशों से अर्थ[सम्पादन]

शब्दसागर[सम्पादन]

एकाच्छरी पु वि॰ [सं॰एकाक्षर+ हिं॰ ई (प्रत्य॰)] दे॰ 'एकाक्षरी' । उ॰—भाषा करि एकाच्छरी समझौ बुद्धि अगाधि ।—पौद्दार अभि॰ ग्रं॰, पृ॰ ५४३ ।