एस्पेरान्तो

विक्षनरी से
यहाँ जाएँ: भ्रमण, खोज

हिन्दी[सम्पादन]

संज्ञा[सम्पादन]

भाषा

अनुवाद[सम्पादन]

ह भी देखिए[सम्पादन]