ओगुण

विक्षनरी से
Jump to navigation Jump to search


हिन्दी[सम्पादन]

प्रकाशितकोशों से अर्थ[सम्पादन]

शब्दसागर[सम्पादन]

ओगुण पु † संज्ञा पुं॰ [सं॰ अवगुण] दे॰ 'अवगुण' । उ॰— अंग अपार हुवैं जो अवगुण, तोपिण नाह न नाह तजैं ।— रघु॰ रू॰, पृ॰ १०२ ।