ओष्ण

विक्षनरी से
Jump to navigation Jump to search

हिन्दी[सम्पादन]

प्रकाशितकोशों से अर्थ[सम्पादन]

शब्दसागर[सम्पादन]

ओष्ण वि॰ [सं॰] ईषत् उष्ण । कुनकुना । थोड़ा गरम [को॰] ।