औघट

विक्षनरी से
Jump to navigation Jump to search


हिन्दी[सम्पादन]

प्रकाशितकोशों से अर्थ[सम्पादन]

शब्दसागर[सम्पादन]

औघट पु † वि॰ [हिं॰ अवघट] दे॰ 'अवघट' । उ॰—साधो अजब नगर अधिकाई । ओघट घाट बाट जहँ बाँकी उस मारग हम जाई ।—चरण॰ बानी॰, भा॰ २, पृ॰ १३७ । यौ॰—औघट घाट; औघट घाटी = अटपटा मार्ग । दुर्गम मार्ग । उ॰—बंकनाल की औघट घाटी, तहाँ त पग ठहराई ।— कबीर॰ श॰, पृ॰ ७८ ।