कलां

विक्षनरी से
Jump to navigation Jump to search

हिन्दी[सम्पादन]

अर्थ[सम्पादन]

(विशेषण)

  1. बहुत बड़ा
  2. विशाल
  3. महान
  4. बहुत अधिकार रकहने वाला

रूपान्तर[सम्पादन]

कलान

पर्यायवाची[सम्पादन]

  1. महान

अनुवाद[सम्पादन]