चुनीदा

विक्षनरी से
Jump to navigation Jump to search

हिन्दी[सम्पादन]

अर्थ[सम्पादन]

(विशेषण)

  1. चुना हुआ

पर्यायवाची[सम्पादन]

  1. मुन्तख़िब
  2. चयनित
  3. बरगुज़ीदा

अनुवाद[सम्पादन]