टमकना

विक्षनरी से
Jump to navigation Jump to search


हिन्दी[सम्पादन]

प्रकाशितकोशों से अर्थ[सम्पादन]

शब्दसागर[सम्पादन]

टमकना पु क्रि॰ अ॰ [हिं॰ टमकना] बजना । शब्द करना । उ॰—टमकंत तबल टामक बिहद्द । ठमकंत टाम विनु भुव गरद्द ।—सुजान॰, पृ॰ ३८ ।