ढरहरी

विक्षनरी से
Jump to navigation Jump to search


हिन्दी[सम्पादन]

प्रकाशितकोशों से अर्थ[सम्पादन]

शब्दसागर[सम्पादन]

ढरहरी † ^१ संज्ञा स्त्री॰ [देश॰] पकौड़ी । उ॰—रायभोय लियो भात पसाई । मूँग ढरहरी हींग लगाई ।— सूर (शब्द॰) ।

ढरहरी † ^२ वि॰ स्त्री॰ [हिं॰ ढरहरा] ढालू । ढालुवाँ ।