तपेदिक

विक्षनरी से
Jump to navigation Jump to search


हिन्दी[सम्पादन]

प्रकाशितकोशों से अर्थ[सम्पादन]

शब्दसागर[सम्पादन]

तपेदिक संज्ञा पुं॰ [फा॰ तप + छ॰ दिक] राजयक्ष्मा । क्षयी रोग ।