धनुर्विद्या

विक्षनरी से
Jump to navigation Jump to search

हिन्दी[सम्पादन]

शब्दसाधन[सम्पादन]

उच्चारण[सम्पादन]

संज्ञा[सम्पादन]

धनुर्विद्या स्त्री

  1. धनुस् चलाने की विद्या
  2. तीरंदाजी का हुनर

व्युत्पन्न शब्द[सम्पादन]

  1. विशेषण— धनुर्वेद