बकारि

विक्षनरी से
Jump to navigation Jump to search


हिन्दी[सम्पादन]

प्रकाशितकोशों से अर्थ[सम्पादन]

शब्दसागर[सम्पादन]

बकारि संज्ञा पुं॰ [सं॰ वकारि]

१. बकासुर को मारनेवाले, श्रीकृष्ण ।

२. भीमसेन ।