बढ़कर

विक्षनरी से
Jump to navigation Jump to search

हिन्दी[सम्पादन]

  1. बेहतर
  2. बीस
  3. उत्तमतर
  4. श्रेयस्कर
  5. उत्तर - जो अधिक अच्छा हो