मरुत

विक्षनरी से
Jump to navigation Jump to search

Marut Ka artha hawa ya bayar hai