मादर

विक्षनरी से
Jump to navigation Jump to search


हिन्दी[सम्पादन]

प्रकाशितकोशों से अर्थ[सम्पादन]

शब्दसागर[सम्पादन]

मादर ^१ संज्ञा स्त्री॰ [फा॰ । मि॰ सं॰ मातृ /?/ मातर, अं॰ मदर] माँ । माता । जननी । यौ॰—मादरजन=सास । श्वश्रू ।

मादर ^२ संज्ञा पुं॰ [सं॰ मर्दल] दे॰ 'मादल' । उ॰— तुम्ह पिउ साहस बाँधा मै पिय माँग सेंदूर । दोउ सँभारे होइ सँग बाजै मादर तूर ।— जायसी (शब्द॰) ।