लगो

विक्षनरी से
Jump to navigation Jump to search


हिन्दी[सम्पादन]

प्रकाशितकोशों से अर्थ[सम्पादन]

शब्दसागर[सम्पादन]

लगो वि॰ [अ॰ लगो] निरर्थक । अर्थहीन । बेकार । असंगत । बेतुका [को॰] ।