लागि

विक्षनरी से


हिन्दी[सम्पादन]

प्रकाशितकोशों से अर्थ[सम्पादन]

शब्दसागर[सम्पादन]

लागि पु † ^१ अव्य॰ [हिं॰ लगना]

१. कारण । हेतु ।

२. निमित्त । लिये । खातिर । वास्ते । उ॰—(क) जे देव देवी सेइ अति हित लागि चित सनमानि कै । ते यंत्र मंत्र सिखाय राखत सबनि सो पहिचानि कै ।—तुलसी (शब्द॰) । (ख) तुमहिं लागि धरिहौं नर देहा ।—तुलसी (शब्द॰) ।

३. से । द्वारा । उ॰—आहि जो मारै बिरह कै आगि उठै तेहि लागि । हंस जो रहा सरीर महँ पाँख जरा गा भागि ।—जायसी (शब्द॰) ।

लागि पु ^२ क्रि॰ वि॰ [हिं॰ लग या लौं] तक । पर्यंत । उ॰— घन अमराउ लाग चहुँ पासा । उठा भूमि हुत लागि अकासा ।—जायसी (शब्द॰) ।