विक्षनरी:तमिल-हिन्दी शब्दकोश

विक्षनरी से
 1. तलैमै — नेतृत्व
 2. मुऩ्मुयऱ्चि ; तिट्टम् ; 2. आयत्तम् — प्रयत्न ; 2. तैयारी ; सन्नद्धता
 3. तिरुमणम् — विवाह ; 2. मनु
 4. ऎरिन्तुविऴु — आग बबूला हो जा
 5. वऴिकाट्टुम् — मार्ग-दर्शक ; मार्ग दिखानेवाला
 6. मटक्कु ; 2. मुटक्कु — मोड़ ; 2. बंद कर ; 3. गूँथ ; पिरो
 7. मचाला — मसाला
 8. उऴवऩ् ; विवचायि ; कुटियाऩवऩ् — किसान
 9. मिरुतङ्कम् — मृदंग
 10. वेण्टुतल् — मनौती
 11. अऱिञऩ् ; मेतावि — वेत्ता ; जानकार
 12. कणक्किल् इल्लात अळवु — अनगिनत ; अगणित
 13. ञाऩम् ; अऱिवु — ज्ञान ; विवेक ; अक्ल
 14. चुवै ; रुचि — रुचि ; स्वाद
 15. पिच्चै — भीख
 16. आट्चि पुरि ; आळु — शासन कर
 17. ऊर् ; किरामम् — गाँव ; ग्राम
 18. ओय्वु — फुर्सत
 19. कॊण्टुवन्तुक्कॊळ् ; पॆऱ्ऱुक्कॊळ् — ले आ ; 2. प्राप्त कर
 20. नूऱ्ऱुत्तॊण्णूऱु — एक सौ नब्बे
 21. मूटिवै — ढक्कन लगा
 22. निऩै — सोच ; स्मरण कर
 23. नाऩ् — मैं
 24. पटैप्पवर् ; पटैप्पाळि — स्रष्टा ; सर्जक ; निर्माता
 25. कुट्टै ; कुऴि — खड्डा ; गढ्ढा
 26. एक्कम् — लालच ; प्रलोभ
 27. पालम् ; करैप्पालम् — पुल ; सेतु
 28. इयल्पाऩ ; 2. पिराकिरुत ; इयल्पु — सहज ; कुदरती
 29. तीरु — पूरा कर ; चुका ; निपटारा कर
 30. वाङ्किक्कॊळ् — खरीद लो
 31. नाऩूऱु — चार सौ
 32. पूमत्तियरेकै — भूमध्यरेखा
 33. नेर्मै ; वाय्मै — ईमानदारी
 34. चळि ; जलतोषम् ; नीर्क्कोर्वै — जुकाम ; सरदी
 35. कऴुत्तु — गरदन ; गला ; ग्रीवा
 36. कॊटुमै — अजीब ; 2. अस्वाभाविकता
 37. मूत्तिरम् ; चिऱुनीर् — मूत्र ; पेशाब
 38. इल्लम् ; किरकम् ; वीटु — गृह ; घर ; मकान
 39. उलोकम् — खनिज {खान से उत्पन्न}
 40. पिळ्ळैप्पेऱु ; पिरचवम् — प्रसव ; जाता शौच ; सौर
 41. वञ्चकऩ् ; मोचक्कारऩ् — कुटिल ; कपटी
 42. तयारिप्पु — तैयारी
 43. ऎटै — वजन ; तौल
 44. कट्टुप्पाटु — नियम ; कायदा ; 2. बंधन
 45. उरै कल् ; 2. तरम् — कसौटी
 46. पाऴटै ; नलिवटै — दुबला हो ; पड
 47. ऒरुङ्किणैप्पु ; 2. ऒऱ्ऱुमै — एकीकरण ; सम्मिलन ; संयोग
 48. पॊऱुप्पुऱुति — जमानत
 49. अतिर्वु ; 2. ऎतिर्विळैवु — स्पंदन
 50. निऱुत्तिक्केळ् ; कण्टि — खड़ा कर ; रोक
 51. वैरम् — वज्र ; रत्न ; हीरा
 52. तुयिलॆऴुप्पुपवऩ् ; मक्कळैत्तूण्टि ऎऴुप्पुपवऩ् — वैतालिक ; बंदीजन ; चारण ; भाट
 53. कोयिऱ्कुळम् — तालाब ; सरोवर {मंदिर के पास का}
 54. पलर् — कई लोग
 55. कॊटि — झंडा
 56. एऱ्ऱुमति — निर्यात
 57. अटित्तुनॊऱुक्कु ; उटैत्तॆऱि — खूब पीट
 58. वाऴ्क ; वळर्क — बढ़ ; अधिक हो ; फल फूल ; कुशल मंगल से रह
 59. ऒप्पिटु ; ऒप्पुमैपटुत्तु — तुलना कर ; 2. पहचान
 60. अत्तै ; 2. मामियार् ; 3. मामि — बुआ[>सास] ; 2. मामी
 61. नार् — पौद ; चकल
 62. विञ्ञाऩ ; अऱिवियल्पूर्व ; अऱिवियलाऩ — वैज्ञानिक ; निपुण ; कुशल
 63. परिवर्त्तऩै ; माऱ्ऱम् — चाल चलन ; बर्ताव ; व्यवहार
 64. किण्टल् ; एळऩम् ; केलि — मजाक ; दिल्लगी
 65. इटप्पक्कम् — बाँया
 66. नूऱ्ऱाऱु — एक सौ छः
 67. पन्तम् ; उऱवु ; उऱवुमुऱै — बंधुत्व ; रिश्तेदारी ; संबंध ; रिश्ता
 68. निकरम् — श्रेष्ट ; खालिस
 69. लापकरम् ; पयऩ्पाटु — प्रयोजनकर ; उपयोगी
 70. मऩप्पाऩ्मै ; 2. वितम् ; 3. तोऱ्ऱम् — ढंग ; चाल
 71. ऎन्त ; ऎत्तकैय — किस तरह का
 72. कुटि — पी ; पान कर
 73. चायन्तिरम् ; मालै — संध्याकाल ; शाम ; संध्या
 74. इयन्तिरपॊम्मै ; 2. कैपॊम्मै — कठपुतली
 75. अपायम् ; तीङ्कु — खतरा
 76. चङ्कमम् ; चन्तिप्पु ; इणैप्पु — मिलन
 77. कटन्ततै पोऩ्ऱतु ; 2. वऴक्कम् पोल — यथापूर्व
 78. इवळै ; इतै — इस [का/की/के] {न. ; स्त्री}
 79. ऒतुक्कु — अलगा ; अलग कर ; आबंटन कर ; बँटवारा कर
 80. नियायम् ; नीति — न्याय ; इंसाफ
 81. नल्ल पयऩ्पाटु — सदुपयोग
 82. ऐम्पतु — पचास
 83. ऎतिर्प्पु ; 2. विरचम् — विरस ; रसहीन ; 2. कलह
 84. तॊण्णुऱ्ऱुमूऩ्ऱु — तिरानवे
 85. कट्टिल् — खाट ; चारपाई
 86. नऩ्ऱि — धन्यवाद
 87. इम्चै किरियै ; कॊटुञ्चॆयल् — हिंसाकांड
 88. इप्पटिप्पट्ट ; इत्तकैय — इस तरह का
 89. पारतीय ; इन्तिय — भारतीय
 90. करुणैचॆय् ; अरुळ्चॆय् ; अरुळ्चॆय् — प्रदान कर ; अनुग्रह कर
 91. वाय्प्पु ; अवकाचम् — मौक़ा ; अवसर ; समय
 92. माऱ्ऱु ; 2. नकरु ; 3. ऎटुत्तुच्चॆल् — रवाना कर ; भेज
 93. मुकम् — मुख ; चेहरा
 94. विचारणै ; विचारिप्पु — पूछ-ताछ
 95. चाक्कुक्कट्टि — खड़ी का टुकड़ा
 96. कवऩम् — ध्यान ; सोच ; श्रद्धा
 97. तिरुप्ति ; 2. अन्तणर्कळुक्कु विरुन्तळित्तल् — भोज ; ब्रह्मभोज
 98. कुऱिप्पुरै ; पट्टियल् — सूची ; 2. सूई ; 3. माप दंड
 99. नीरावि — भाप
 100. इतऴ् ; इलै ; 2. कुऴु ; पटै — दल ; सेना ; 2. पँखुड़ी ; पत्ता
 101. कुरूर ; कॊटूर ; पयङ्कर — क्रूर ; भयंकर
 102. उलोकम् — धातु
 103. ऒव्वॊरु नॊटि — हर पल ; पल पल ; अनुक्षण
 104. उयर्न्त — बड़ा ; तेज
 105. पाचम् ; परिवु — स्नेह ; ममता
 106. निन्ति ; पऴि ; कुऱ्ऱम् चाट्टु — निंदा कर ; इलजाम लगा ; गाली दे
 107. इरकचियम् ; मर्मम् — रहस्य ; भेद
 108. वणिकऩ् ; वियापारि — व्यापारी ; तिजारती
 109. निर्वाणम् ; 2. इऱैवऩुटऩ् ऒऩ्ऱु कलत्तल् ; 3. मऱैवु — मोक्ष ; निधन ; मौत
 110. तम्पतियर् ; कणवऩ् मऩैवियर् — पति-पत्नी
 111. वारम् ; नाळ् ; वारम् — सप्ताह ; हफ्ता
 112. मकुटम् ; किरीटम् ; मणिमुटि — मुकुट
 113. मुरचुऱैतल् ; पऱैयऱैतल् ; तण्टोरा पोटुतल् — मुनादी ; एलान ; घोषणा
 114. मूच्चु उळ्ळिऴुत्तल् ; चुवाचम् — उच्छ्वास ; 2. अध्याय
 115. ऒऩ्ऱु — एक
 116. पीटै ; इऴिवु ; तॊल्लै — पीड़ा ; तकलीफ़ ; झंझट ; बला
 117. तुण्टु — टुकड़ा ; 2. एक आध बात
 118. वऴि ; कचि ; 2. ऊऱु 3. पाय् — स्रवित हो ; टपक ; चू
 119. याकम् — यज्ञ ; हवन
 120. अप्पम् — मालपुआ ; पुआ
 121. आच्चरियम् ; वियप्पु ; विन्तै — विस्मय ; संभ्रम
 122. अटि वाङ्कु — चोट खा ; 2. मार खा
 123. कुऱत्ति — किन्नारी ; किन्नर-जात की स्त्री
 124. चम अळवु — समान स्तर ; बराबरी
 125. वॆळिचुवाचम् — निश्श्वास ; साँस
 126. तकुन्त — योग्य ; समर्थ हो ; 2. समान हो
 127. मऱन्तुपो — भूल जा
 128. नूऱ्ऱुमूऩ्ऱु — एक सौ तीन
 129. तलैप्पिरट्टै — छोटा मेंडक
 130. ईस्वरऩ् ; कटवुळ् — ईश्वर ; भगवान
 131. तार् ; तारऩ् — दार {प्र.}
 132. ताऩम् — दान ; 2. हाथी का मद
 133. उत्तरवु ; आणै ; कट्टळै — आदेश-पत्र ; आज्ञा-पत्र ; 2. अनुमति पत्र
 134. पाक्कु — गमन ; जा ; प्रस्थान ; 2. सुपारी
 135. मिरट्टु — डाँट ; घुड़क ; धमकी दे
 136. तेर्वु — चयन
 137. मैत्तुऩि — फुफेरी बहन ; ममेरी बहन ; 2. साली ; ननद
 138. पॊऱुमै ; चकिप्पु — संयम ; सहनशीलता ; सब्र
 139. वऴि — राह ; मार्ग ; रास्ता ; 2. उपाय
 140. नऩै — तर हो जा ; गीला हो जा ; भीग
 141. मामिचम् ; पुलाल् — माँस ; गोश्त
 142. कपटम् ; पॊय्मै — कपट ; धोखा
 143. मऱैवु — छिपाव ; रहस्य ; गोपनीय
 144. तोऩ्ऱु — सूझ ; दीख
 145. चुऱ्ऱळवु — परिमाप ; परिधि ; घेरा
 146. कुऴाय् — नल {पानी}
 147. चिऱुमि ; पॆण् 2. मकळ् — लडकी ; बेटी
 148. आकारप्पतार्त्तम् ; उणवुप्पॊरुळ् — खाद्य पदार्थ
 149. पॊऱामै — ईर्ष्या ; डाह ; जलन
 150. पण्टित ; अऱिञर् — पंडित ; विद्वान
 151. कट्चिक्कारर् — मुवक्किल
 152. पॊय्याक्कुतल् ; एमाऱ्ऱु — बरबादी ; नाश
 153. अन्तिमम् ; इऱुति — अंत्य ; आखिरी
 154. वायु ; काऱ्ऱु — वायु ; हवा
 155. नलम् पॆऱु ; तेऱु — स्वस्थ हो ; चंगा हो ; 2. होश में आ
 156. उपतेचम् ; पोतऩै ; 2. पुरितल् — बोध ; ज्ञान ; समझ
 157. इवऩ् — यह {पु.}
 158. मूच्चु विटुतल् ; चुवाचित्तल् — श्वासक्रिया
 159. मिकुन्तुपो — बच
 160. आवल् ; आचै ; विरुप्पम् — प्रीति ; हर्ष ; आनंद ; खुशी
 161. चॆम्परुत्ति ; मन्तारम् — गुडहल का फूल
 162. ताति ; चॆविलि — धाई
 163. माऩ् — हिरन
 164. मिकक्कुळिर्च्चि — अतिशीतल
 165. चपतम् — प्रण ; संकल्प
 166. कोसुपू — फूल-गोभी
 167. अवळ् — वह {स्त्री}
 168. अऴै ; कूप्पिटु — पुकार ; आवाज दे
 169. पूत्तॊट्टि — कुंड ; घड़ा ; गागर
 170. वरिप्पळ्ळम् ; 2. तटम् — नाली ; खड्ड ; 2. नाँद
 171. ऐन्तु — पाँच
 172. वियूकम् ; तिऱऩ् ; तिट्टवकुप्पु — व्यूह ; सेना की रचना
 173. अराजकम् ; 2. कॊटुङ्कोऩ्मै ; ऒऴुङ्किऩ्मै — अराजकता
 174. तोऩ्ऱु ; काट्टु — दिख
 175. पटैत्तलैवऩ् — सेनापति ; दंडनायक
 176. नाऱ्कालि — कुर्सी ; 2. आसन
 177. तपला — तबला
 178. मुष्टि ; मुट्टि ; कैप्पिटि — मुक्का ; मुट्ठी
 179. नॆरुप्पु ; ती — आग ; ज्वाला ; 2. दुश्मनी ; शत्रुता
 180. पेय् — शैतान
 181. पण्टिकै ; तिरुविऴा — पर्वदिन ; 2. त्योहार ; ईद
 182. चुयम् ; तऩ् ; तऩ्ऩुटैय — स्वकीय ; अपना
 183. इरचायऩम् — रासायनिक
 184. पॆरुम्पेऱु — बडा सौभाग्य ; 2. बड़ी खुश किस्मत
 185. मरुमकळ् — बहू ; पतोहू
 186. निर्मूलम् ; अऴिवु ; अऴित्तल् ; ऒऴित्तल् — उन्मूलन
 187. ऎतिर्प्पु — व्यत्यस्त ; उलटा ; विपरीत
 188. मत्तळम् — मृदंग
 189. कुऴप्पम् ; तिणऱल् — संब्रं ;  ; सकपकाहट ; संभ्रं
 190. कावियम् — काव्य
 191. तॊटक्क विऴा ; तुवक्क विऴा — उद्घाटनोत्सव ; उद्घाटन समारोह
 192. अम्मावऴिप्पाट्टि — दादी
 193. नीर् ; जलम् — जल ; पानी
 194. पॆरिय — बड़ा ; महान
 195. चम्मन्तम् ; उऱवु — संबद्ध
 196. कोटिक्कणक्काऩ — करोड़ों
 197. अऩुचरि ; पिऩ्पऱ्ऱु — अनुसरण कर
 198. नऱ्पलऩ् ; वॆऱ्ऱि — सफल ; कामयाब
 199. मामरम् — आम का पेड
 200. कऴितल् — ऋणात्मक
 201. विवरम् ; 2. चॆयल् ; 3. निकऴ्च्चि ; 4. पोक्कु — ढंग ; बयान
 202. तऱ्पोतु — बढ़िया ; श्रेष्ठ
 203. तामतम् — देरी ; विलंब
 204. आण्टु विऴा — वार्षिक ; सालाना
 205. कुरुटु — दृष्टिहीन ; अंधा
 206. चरणम् ; अटैक्कलम् — शरण ; पनाह ; आश्रय
 207. तरैमट्टम् — भूमि तल ; मटियमेट
 208. मुऴम् — हाथ {नाप}
 209. वळमैयटै ; वळमैयुऱु ; चॆऴुमैयटै — शोभित हो
 210. मन्तम् — सुस्ती ; ढिलाई
 211. आत्म वञ्चऩै ; मऩचाट्चिक्कु विरोतम् — आत्म वंचना
 212. आर्प्पाट्टम्चॆय् — जोर से रो ; चिंघाड़ ; चीख
 213. पयप्पटु ; अञ्चु — डर जा
 214. इलान्तर् — लालटेन
 215. अटिक्कल् नाट्टु विऴा — शिलान्यास
 216. इरवु — रात
 217. पुण्णियम् ; नऱ्पेऱु — पुण्य ; शुभ कर्म
 218. ऎरुमैक् कटा — भैंसा
 219. कातिऩ् वॆळिप्पकुति — कान का आभरण ; ताटंक
 220. पॆरुक्कल् ; 2. उयिर्मॆय् कुऱियिटुतल् — बारह खडी
 221. उटै — फूट ; टूट
 222. विचालम् ; नऩ्कु अकऩ्ऱतु ; परन्ततु — सुविशाल
 223. तुवालै ; मेऱ्तुण्टु — तौलिया ; अंगोछा ; गमछा
 224. इटैवेळै ; 2. निऱुत्तम् — व्यवधान ; 2. फुरसत ; आराम
 225. तलैनकर् — राजधानी
 226. अतिरुष्टम् ; नऱ्पेऱु — भाग्य ; क़िस्मत
 227. तिरु — श्री ; शुभप्रद ; मंगलकारक
 228. पोर्क्कळम् — युद्धभूमि ; रणभूमि ; युद्धक्षेत्र
 229. इलञ्चम् वाङ्कुपवऩ् — घूसखोर ; रिश्वतखोर
 230. निर्पन्ति ; कट्टुप्पटुत्तु ; चिऱैप्पटुत्तु — जबर्दस्ती कर ; विवश कर ; कैद कर
 231. इरुप्पत्तैन्तु — चौसर ; चौपड
 232. चातम् ; चोऱु ; अऩ्ऩम् ; 2. उणवु ; चाप्पाटु — भात ; चावल ; 2. भोजन
 233. तुऩ्पकरम् — बाधाप्रद ; तकलीफ दे
 234. तत्तुवञाऩि — दार्शनिक ; चिंतक
 235. अतिचयम् — तमाशा {देख}/अनोखा ; 2. खेल
 236. इऱक्कु — उतार ; नीचे ले आ
 237. अच्चु ; 2. पतिप्पु — छाप ; साँचा ; 2. स्वर
 238. इऩिमै — मिठास ; माधुर्य
 239. अकऴि — खंदक ; खायी
 240. अरचु — राज्य ; साम्राज्य
 241. लालि ; तालाट्टु — लोरी
 242. पिऱप्पु ; 2. ऒरु वकै अळवु — एक साधन {नदी पार कराने का} ; गोल नाव ; चर्मावृत्त नौका
 243. उटऱ्पयिऱ्चि — व्यायाम ; कसरत
 244. चाक्कु ; 2. वळैवु — टेढ़ापन
 245. मूक्कुप्पॊटि — सूँघनी ; नास
 246. एच्चु ; वचवुकळ् ; वचैकळ् ; कण्टिप्पु — खरी-खोटी ; डाँट-डपर
 247. कै — बाहु ; भुजा
 248. चाय् ; तॊऱ्ऱु — सट ; सहारा ले ; टेका ले ; टिक
 249. विलक्कु ; रत्तु — निवारण ; 2. खंडन ; 3. रद्द
 250. तिऩमुम् — दैनिक ; दैनंदिन
 251. विरकम् ; विरकवेतऩै ; तविप्पु — विरह ; वियोग
 252. चन्तर्पवचम् ; चन्तर्पचूऴ्निलै — संदर्भ के अनुकूल
 253. वाल् — पूँछ ; दुम
 254. कुऴि ; पळ्ळम् — गड्ढा ; खड्डा
 255. पिरचुर ; अच्चु — अधिक ; बहुत
 256. कॊलै — हत्या ; वध ; खून
 257. कोटु — रेखा ; लकीर
 258. कट्टुप्पाटु ; मऱुत्तल् ; मऩउऱुति — संयम
 259. कऱि ; पॊरियल् — सब्जी ; 2. गोश्त
 260. चुरुट्टु — चुर्रूट ; सिगार
 261. इरुचु — धुरी ; धुरा
 262. इरत्तिऩम् — रत्न ; जवाहर ; मणि
 263. पत्तिरिकै आचिरियर् पणि — संपादन
 264. पटि — डेढ सेर की माप
 265. मयक्कम् — बेहोशी ; नशा
 266. इयन्तिरत्तऩम् — यांत्रिक
 267. चुम — ढो ; वहन कर ; उठा
 268. अङ्कवस्तिरम् ; पट्टुमेऱ्तुणि — अंगोछा
 269. अरक्कु — लाख
 270. इम्चै ; कॊटुमै ; वऩ्चॆयल् ; वऩ्मुऱै — हिंसा ; चोट
 271. कुष्टरोकि ; पॆरुनोयाळि — कोढ़ी
 272. चमुतायम् — सामुदायिक
 273. तिरुम्पु — मुड़ ; 2. लौट
 274. होमम् ; वेळ्वित्ती — हवन ; होम
 275. कॆटु — गुजर ; बीत ; अवधि ; मीआद ; 2. {समय की}सीमा
 276. मऩैवि — सती ; पतिव्रता ; शिव की पत्नी
 277. लाट्टि ; कैत्तटि — लाठी
 278. अपिरुचि ; चुवैक्कूऱु ; विरुप्पम् — अभिरुचि ; पसन्द ; रुचि
 279. कैप्पिटियळवु — मुट्ठी भर
 280. चम्पूर्णम् ; मुऴुमै — संपूर्ण ; समग्र ; पूरा ; 2. समाप्ति
 281. पऴमॊऴि — साम्य
 282. पुवि चार्न्ततु ; निलत्ति वाऴ्वऩ — भूचर
 283. तीप्पन्तम् — मशाल
 284. किरामम् — गाँव ; ग्राम
 285. चॆण्टु — गेंद ; कंदुक
 286. आकायम् ; वाऩम् — आकाश
 287. इकऴ्च्चि ; पऴि — अपकीर्ति ; बदनामी ; कलंक
 288. चिक्कल् ; कटिऩम् — जटिल ; पेचीदा ; कठिन
 289. वेतऩैकळ् — विपत्तियाँ ; तकलीफ़ें ; अड़चनें
 290. मकरम् — मगरमच्छ ; 2. मकर राशि
 291. एळऩम् ; परिकाचम् ; केलि — परिहास ; हँसी-दिल्लगी
 292. अऱिविप्पु — व्याख्या की गयी
 293. पुत्तकम् ; नूल् — पुस्तक ; किताब
 294. कोळ्वीति ; 2. अरैकच्चै ; 3. पॆरिय अरै — भू मध्य रेखा ; ग्रहपथ
 295. पिऩ्पऱ्ऱिप्पुकऴ् — प्रेम दिखा ; आदर दिखा
 296. इऱैप्पु ; मयक्कम् — बेहोशी
 297. अ. मेल् — अ. ऊपर
 298. आलयम् ; कोयिल् — आलय ; मंदिर
 299. चप्तमि — सप्तमी ; सातवीं तिथि
 300. तॊण्णुऱ्ऱेऴु — सतानवे
 301. कण्णामूच्चि आटु — लुका-छिपा कर ; आँख मिचैनी कर
 302. अटावटि ; अवचरप्पटुत्तुतल् — हड़बड़ी ; जल्दीबाजी
 303. कट्टुमाऩम् ; निर्माऩम् ; तयारिप्पु — निर्माण ; रच
 304. कलैञर् ; वित्तुवाऩ् — विद्वान ; पंडित
 305. ऐम्पतु — पचास
 306. ईरम् — गीलापन ; नमी
 307. इलक्किय — साहित्यिक
 308. पन्तल् — मंडप ; शामियाना ; वितान
 309. कूण्टु ; ऊतऱ्पै ; पलूऩ् — गुब्बारा ; कंडील
 310. विमाऩम् ; वाऩवूर्ति ; आकायविमाऩम् ; 2. कोपुरविमाऩम् — हवाई जहाज ; 2. भवन का गोपुर
 311. कुऱिक्कणक्कियल् ; अल्जीप्रा ; इयऱ्कणितम् — बीजगणित
 312. तिऩम् ; नाळ् — दिन ; रोज
 313. तोचै — खीरा ; ककड़ी
 314. चुत्तमाऩ नीर् ; नऩ्ऩीर् — सजल
 315. पकै ; 2. पोराट्टम् ; पूचल् ; चण्टै — संघर्ष ; झगड़ ; 2. दुश्मनी ; होड़
 316. कुऱुम्पु — हठ ; ज़िद
 317. वरि — चाह ; पसंद कर
 318. वैक्कच्चॆय् — रखवा ; दिला
 319. चॊल् ; कूऱु — कह ; बोल ; बता
 320. मऱैमुकम् — प्रच्छन्न ; गुप्त ; छिपा हुआ
 321. पुरळु ; उरुळ् ; 2. पॊङ्किवऴि — लुढ़क ; लोट
 322. ऎङ्के अतु ; 2. ऎङ्के अवळ् ; 3. ऎतु ; 4. ऎवळ् — कौन सा {न. ए.} ; 2. कहाँ {न. ; स्त्री ; ए.}
 323. पटै ; चेऩै — सेना ; फ़ौज
 324. मयिर् ; मुटि — रोम ; 2. शरीर पर के बाल
 325. मणमकळ् — वधू ; दुलहन
 326. कऱैयाऩ् — दीमक
 327. ऊक्कम् — प्रेरित ; उकसाया हुआ ; बढ़ावा दिया हुआ
 328. कूर्मै — तेज ; पैना ; नुकीला
 329. कूट्टल् ; कुवित्तल् — संस्करण ; 2. सीवन
 330. कूट्टुच्चॊल् — संयुक्ताक्षर
 331. ऒव्वॊऩ्ऱु — एक एक {न. पुं.}
 332. वचीकरि ; कवरु ; मकिऴ्च्चियूट्टु — आह्लादित कर ; 2. प्रसन्न कर
 333. तलैमै — अध्यक्षता
 334. पुकऴ् ; पाराट्टु ; तुतिपाटु — कीर्तन कर ; प्रशंसा कर ; गुणगान कर
 335. कुऱवञ्चि — कुरवंजि {एक देशी नृत्य}
 336. इऱुक्कम् — दृढता ; 2. कसाव ; तनाव
 337. मुतलाळि — मालिक ; स्वामी
 338. विलै ; कट्टणम् ; 2. पूमि ; निलम् — दाम ; भाव ; 2. धरती
 339. कुटम् — घड़ा ; कलश
 340. कॊत्तु — गुच्छा ; गुच्छ
 341. अव्वै ; पाट्टि — दादी ; नानी ; बुढ़िया
 342. चुलोकम् — श्लोक ; संस्कृत का पद्य
 343. विचारि ; विचारणैचॆय् ; कुऱुक्कु विचारणै चॆय् — न्यायविचार कर ; जाँच पडताल कर
 344. अप्पटिप्पट्ट ; अत्तकैय — वैसा
 345. चिल नाट्कळ् ; चिलकालम् — कुछ दिन
 346. अरिप्पु — खुजली ; खाज
 347. वरुटु — हाथ फेर ; सहला
 348. तॆळिवाकु — स्पष्ट हो ; स्पष्ट बन
 349. ऊताक्कतिर् — पराबैंगनी ; अल्ट्रावायोलेट
 350. उरुवाक्कु ; तोऱ्ऱुवि — रूपायित कर
 351. आर्वम् ; तुटिप्पु — चुपके ; 2. खाली
 352. मीट्टु — ठुमकार ; बजा
 353. मातुळम् — अनार
 354. पिटि — पकड़ ; लग ; 2. अँट ; समा
 355. कॊति — उबल
 356. परप्पु ; परप्पळवु — विस्तीर्ण ; विशाल ; चौड़ा
 357. मूऴ्कि — निमग्न ; विलीन ; डूबा हुआ
 358. इऴै ; 2. कयिऱु — राशि ; ढेर ; 2. सूत्र ; 3. कर्णभूषण
 359. चॆय्ति ; विवरम् — वृत्तांत ; दास्तान
 360. इऩम् — वर्ग ; कुल ; जाति ; 2. शाखा
 361. नल्लतऩम् ; नल्लतऩ्मै — अच्छाई ; भलाई ; नेकी
 362. उयरतिकारम् — उच्च अधिकार
 363. ताराळम् ; 2. आऱ्ऱॊऴुक्कु — {बे रोक टोक}धारा प्रवाह
 364. तूचि ; कुप्पै — कूड़ाकरकट
 365. अचिरत्तै ; चिरत्तैयऱ्ऱतु ; कवऩमिऩ्मै — लापरवाही ; असावधानी
 366. चमैयल् — रसोई
 367. चम्मति ; ऒप्पु ; इचै — मान ; स्वीकार कर ; 2. शोभा दे
 368. पयित्तम्परुप्पु — मूँग
 369. काञ्चिपुरम् — कांची {पुरं}
 370. उऴैप्पाळि — श्रमजीवी ; मजदूर
 371. तम्पि — अनुज ; छोटा भाई
 372. विण् ; आकायम् ; वाऩम् — आसमान
 373. कल् — सीख ; अभ्यास कर
 374. ऒट्टकम् — ऊँट
 375. तवम् — तप ; तपस्या
 376. अटर्त्ति ; 2. आऴम् — गाढ़ापन
 377. मरियातैप्पूर्वम् — आदरपूर्वक
 378. अऩुपवि ; 2. नुकर् — अनुभव कर ; भोग ; भुगत
 379. पीटम् — पीठ
 380. उलर्न्ततु ; चुरुङ्कियतु 2. वॆऱुम् ; पयऩिल्लाततु — शुष्क ; नीरस ; सूखा ; बेकार
 381. मऩैवि ; 2. तारै — पत्नी ; दारा
 382. नॆट्टुयिर्प्पु ; पॆरुमूच्चु — लंबी साँस ; आह
 383. कूट्टम् ; कुऴु — झुंड ; समूह
 384. मेटु — टीला ; ऊँची जगह
 385. वॆऱ्ऱि ; जॆयम् — जय ; जीत
 386. मॊत्तम् — कुल ; सारा
 387. नट — चल ; पैदल चल
 388. नाङ्कळ् — हम
 389. कैति — बंदी ; कैदी
 390. कुऱट्टै — ख़ुर्राटा
 391. चॆल्लुपटि ; 2. कट्टुतल् ; चॆलुत्तुतल् — अदायगी
 392. निच्चयम् ; मुटिवु ; उऱुति — निश्चय ; निर्णय
 393. नूऱ्ऱुप्पतिऩेऴु — एक सौ सत्रह
 394. विरट्टु ; 2. कुरल्कॊटु — धमका ; डाँट ; हिला
 395. अऱ्पपिराणम् ; चिऱ्ऱुयिर् — अल्पप्राण
 396. अलट्चियम् ; कवऩमिऩ्मै ; अक्कऱैयिऩ्मै — उपेक्षा ; लापरवाही
 397. आयुतम् ; नीळम् ; तटि — डंडा ; 2. छड़
 398. विचारम् ; कवलै ; वेतऩै ; तुयरम् ; तुक्कम् — उदासी
 399. इळवरचऩ् ; अरचकुमारऩ् — राजकुमार
 400. मूलप्पॊरुळ् — संसाधन ; साधन
 401. पायचम् — पायस ; खीर
 402. विटुकतै — पहेली
 403. माऱ्ऱान्ताय् ; चित्ति — सौतेली माँ
 404. पैजामा — पैजामा
 405. काप्पाऱ्ऱु ; परामरि — पाल~पोस
 406. ऒत्तु ; अऴुत्तु — दबा ; जोर लगा ; 2. {रोटी}बेल
 407. चाट्टै — कोड़ा
 408. पुळियम्पऴम् — इमली
 409. तॆळिवु — स्पष्ट
 410. योचऩै ; करुत्तु ; आलोचऩै — सोच विचार ; 2. सलाह
 411. तूक्कम् ; उऱक्कम् — निद्रा ; नींद
 412. मेल् जाति ; उयरिऩम् — अच्छी जाति
 413. वाऴु — जीवित रह
 414. काकम् — कौआ
 415. याऩै — हाथी
 416. चिऱन्त कलै — कलाखंड
 417. पॊऱुप्पु — जिम्मेदारी ; दायित्व
 418. पत्तिरिकैयाळर् — पत्रकार
 419. कप्पल् — नाव ; जहाज
 420. अऴुकल् — नीचता ; षडयंत्र ; धोका
 421. रूपाय् — रुपया
 422. ऎरिमलै — ज्वालामुखी
 423. तिऩमुम् ; ऒव्वोरु नाळुम् — नित्य ; शाश्वत
 424. पतिल् ; विटै ; 2. चमाताऩम् — समाधान ; उत्तर ; 2. अंगीकार
 425. अऴुत्तु ; इऱुक्कु ; 2. वलियुऱुत्तु — दबा
 426. काय्च्चु ; 2. काय् ; 3. का — उबाल
 427. इरुकैपरप्पळवु — एक बाँस की लंबाई ; लंबे फैलाए गए दोनों हाथ का नाप
 428. तेऩी — मधुमक्खी
 429. पत्ताण्टु — दशक
 430. विरोतम् — विरोध ; दुश्मनी ; शत्रुता
 431. नट्पाऩ — मित्र ; दोस्ताना
 432. मकिऴ्च्चि ; उऱ्चाकम् ; चन्तोषम् — आह्लाद ; आनंद
 433. अन्तिनेरम् ; मालैनेरम् — संध्या ; शाम
 434. काल्पातै ; नटैप्पातै — पगडंडी
 435. इन्तिरियम् ; उऱुप्पु — इंद्रिय ; वीर्य
 436. पै — थैला ; थैली ; झोला
 437. चर्रॆऩ्ऱु — सर्र्र से ; शीघ्र
 438. चॊट्टै ; एळऩम् — परिहास ; मजाक
 439. कम्पम् ; तूण् — खंभा ; स्तंभ
 440. चुवाचक्कुऴाय् — श्वासनाल
 441. चॆवुळ् — गिल
 442. मरतुण्टु ; 2. पट्टै — लकड़ी का टुकड़ा ; तख्ती
 443. तऱ्पॆरुमै — डींग ; शेखी
 444. — मक्खी
 445. कुप्पॆऩ्ऩु — फैल ; व्याप्त हो
 446. वकुक्कप्पटुम् ऎण् — विभाज्य
 447. तऩित्तऩ्मै — वैयक्तिक
 448. मुन्तिरि — काजू
 449. नूऱ्ऱुप्पतिऩाऱु — एक सौ सोलह
 450. चीऴ् — पीब ; मवाद
 451. रोन्तु — पहरा ; गस्त
 452. निलैयम् — निवास ; मकान
 453. वेण्टु ; मऩ्ऱाटु — प्रार्थना कर
 454. तीर्वु चॆय् — सुलझा ; तय कर ; संशोधित कर
 455. पऴैय — पुराना
 456. इलक्कणम् ऎऴुतुपवऩ् — वैयाकरण
 457. कुऱुनिल मऩ्ऩऩ् — सामंत राजा
 458. कैयॆऴुत्तु ; कैयॊप्पम् — हस्ताक्षर ; दस्तखत
 459. कुऴप्पम् ; कलवरम् — हलचल ; 2. शोरगुल
 460. विपूति — राख ; विभूति
 461. वन्तुविटु ; 2. पो — पधार ; तशरीफ ले आ
 462. चरिपार् ; ऒप्पुमैप्पार् — सुधार ; जाँच ; ठीक कर
 463. नावल्पऴम् — जामुन
 464. तट्टाऩ् ; करुमाऩ् — सुनार
 465. ऎरि ; कॊळुत्तु ; 2. चुटु — जला ; आग लगा ; पी {बीडी आदि} ; चला {गोली आदि}
 466. तटङ्कल् — पक्ष ; तरफ़
 467. वॆऱ्ऱिकरम् — सफल ; जयप्रद
 468. इमालयम् — हिमालय
 469. मऩ अमैति ; मऩच्चान्ति — शांति {मानसिक}
 470. तावणि — आँचल
 471. पैयऩ् ; मकऩ् — लड़का ; 2. बेटा
 472. पिरि ; तऩियाक्कु ; पऱ्ऱऱु — अलग कर
 473. पला — कटहल
 474. वात्तु — बतख ; बत्तक
 475. चम्पिरतायम् ; नटैमुऱै ; मुऱै — पद्धति ; ढंग ; तरीका ; 2. रिवाज ; रीति
 476. अतिकालै — प्रातःकाल ; प्रभात
 477. पाल्मटि — थन
 478. पिरार्त्तऩै ; इऱै वणक्कम् ; वेण्टुतल् — प्रार्थना ; मिन्नत
 479. कुतिरै — अश्व ; घोड़ा
 480. उयर्न्ततु ; मुटतऩ्मै ; उच्चि — अग्र ; अगला हिस्सा ; नोक
 481. वेऱ्ऱुमै ; वित्तियाचम् ; 2. इटैवॆळि — स्तर ; क्रम
 482. मुक्किय पात्तिरम् — मुख्य भूमिका ; प्रधान भूमिका
 483. एऱ्पाटु ; अमरिक्कै ; अमैप्पु — योग्यता ; अनुरूपता
 484. कैति — कैदी ; बंदी
 485. पॊटि — भस्म ; चूर्ण ; बुकनी
 486. कातल् — प्रेमायण ; प्रेम कथा
 487. तकऩम् — दहन
 488. वरि — कर ; चुंगी ; लगान ; दस्तूरी
 489. कॊळ्ळुप्पेरऩ् — प्रपौत्र
 490. वितैत्तल् 2. अऱुवटैक्कालम् — बो ; 2. जूड़ा ; 3. बिखेर
 491. किरामम् ; पकुति — मुहल्ला ; इलाका
 492. उयर्न्त रकम् ; उयर्वकै — बढ़िया ; श्रेष्ठ
 493. अ. अय्या ; अ. अप्पा — अ. महोदय
 494. विवरम् ; विळक्कम् ; पॊरुळ्वरैयऱै — परिभाषा
 495. पॆरिय इऱाल् — झींगा
 496. पाटै — जनाजा ; अरथी
 497. पुत्तम् पुतिय — बिलकुल नया
 498. पिरकटऩम् ; वॆळियीटु ; अऱिविप्पु — विज्ञापन ; ऐलान ; घोषणा
 499. कलाट्टा ; अरट्टै — शोर
 500. कुऱुक्कैयळवु ; कोण अळवु ; अट्चम् — अक्षांश
 501. अटैयाळम् काण् 2. ञापकम् कॊळ् — पहचान ; 2. मान
 502. इराकप्पटि ; इराकमाक — रागयुक्त
 503. अपकरि — हड़प
 504. कॆटु ; [काल ]ऎल्लै — अवधि ; सीमा
 505. ऊचलाटु ; 2. ऎटैयाकु — झूल ; 2. लटक ; 3. ऊँघ
 506. मेकम् — बादल
 507. अऩुपन्तम् ; उऱवु ; पन्तम् ; 2. पऱ्ऱु ; पाचम् ; 3. इणैप्पु — संबन्ध ; क्रम ; 2. परिशिष्ट ; रिश्ता
 508. इऱङ्कु — उतर
 509. कौरवि ; मति ; पाराट्टु — इज्जत कर ; आदर कर
 510. मुऴङ्काल् — घुटना
 511. मेळवात्तियम् ; वात्तियम् — बाजा
 512. ऎःकु — इस्पात
 513. चिरत्तैयायिरु ; आर्वमुटऩिरु — ध्यान दे ; श्रद्धा ले
 514. नियमि ; पयऩ्पटुत्तु — नियुक्ति कर ; काम में लगा
 515. अऩ्ऩम् ; उळ्वायिऩ् मेऱ्पुऱम् — तालु
 516. काऱ्चट्टै — निकर ; चड्डी
 517. ऎण्कळ् — अंक
 518. अत्तुवाऩम् ; 2. तरङ्कुऱैन्ततु — घटिया ; हीन
 519. तोऱ्कटि — पछाड़ ; हरा दे ; पराजित कर
 520. मुप्पत्तॊऩ्पतु — उनचालीस
 521. ऒळिमयमाऩ ; पिरकाचमाऩ — उज्ज्वल ; सफेद
 522. तीमै ; तीङ्कु — बुराई ; हानि ; नुकसान
 523. ऎवऱ्ऱिऩ् — किन [का/की/के] {न.}
 524. ऎवऩुटैय — किस [का/की/के] {व्य. ; पु. ए.}
 525. कऩ्ऩम् — गाल
 526. चिवप्पु — लाल
 527. मॊऴि वळर्च्चि — भाषाभिवृद्धि ; भाषा-विकास
 528. जाक्किरतै ; ऎच्चरिक्कै — सावधानी ; चौकसी ; जागरूकता
 529. चवम् — लाश ; शव
 530. कैक्कुलुक्कल् — करचालन
 531. चित्तम् ; ऎण्णम् — चित्त ; मन ; 2. स्वीकृति
 532. तामरै — कमल ; 2. दाद
 533. माऩम् — इज्जत ; गौरव
 534. नम्पिक्कै — विश्वास् ; भरोसा
 535. पाराट्टु — अभिनंदन
 536. अ. चलचल ; अ. 2. कलकल — अ. कलकल
 537. मुऩ्पु — पूर्वक
 538. नूऱ्ऱुक्कणक्काऩ — सैकड़ों
 539. चाक्कु — बहाना ; मिस
 540. कण् ; विऴि — आँख
 541. मूळै ; 2. मण्टै ; 3. कुऴिवु — सिर ; मगज ; 2. अक्ल
 542. मर्मम् — गूढ ; रहस्य ; पहेली ; 2. छिपा हुआ
 543. चिऱन्ततु — शोभामयी ; सुंदरी
 544. चित्तु ; 2. तन्तिरम् — छल ; चालाकी ; धोखा
 545. यामम् — पहर
 546. पॆऱु ; ईऩु ; पॆऱ्ऱॆटु — ब्या ; जन ; उत्पन्न कर {पशु}
 547. विलैमतिप्पऱ्ऱ — अमूल्य ; अनमोल ; बेशकीमत
 548. पिऩ् तिरुम्पु — पीछे मुड ; फिर ; 2. पीछे हट
 549. चावटि ; कॊल् — मार डाल ; हत्या कर
 550. इऴुत्तल् — खींच
 551. मॆऴुकु ; उरै — लीप
 552. अवर्कळ् — वे {व्य.}
 553. इऱैवऩ् — प्रभु ; भगवान
 554. कीरै — चौलाई
 555. तुळ्ळल् — उछल कूद ; छलाँग
 556. अवतरि — अवतार ले
 557. ओमम् — अजवाइन ; 2. टाल ; भूसे का ढेर
 558. विऴित्तुप्पार् — पलक झपका ; मिच मिचा
 559. नूऱ्ऱऱुपतु — एक सौ साठ
 560. चित्तम् ; आयत्तम् ; तयार् — सिद्ध ; तैयार ; सन्नद्धता
 561. पङ्कुतारर् — हिस्सेदार ; साझेदार
 562. अणैत्तुक्कॊळ् ; चेर्त्तुक्कॊळ् — गले लगा ; बाँहों में ले
 563. अऱिक्कै — प्रतिवेदन
 564. मातिरि ; निऴल् ; पिरतिपलिप्पु ; उरुवम् — प्रतिरूप
 565. चिऱै — जेल ; कारागार
 566. मुऩ् ताऴ्वारम् ; वीट्टिऩ् मुऩ्पुऱम् — अहाता ; प्राँगण
 567. इटम् — जगह ; स्थान ; 2. ठिकाना
 568. उतवि — सहायक
 569. चरिकै — जरी
 570. वायु पिरितल् ; अपाण वायु — पाद ; वायु
 571. मुऱ्ऱुम् अऱिन्तवऩ् ; ऎल्लाम् अऱिन्तवऩ् ; इऱैवऩ् — सर्वज्ञ ; ज्ञानी
 572. तॊट्टुक्कॊळ् — चख
 573. ऒरे पॊरुळ् — समानार्थक
 574. पित्तम् — पित्त ; पागलपन
 575. मीति — बचा हुआ
 576. कूटात — अनुचित
 577. चमम् ; चमत्तुवम् — समता ; समानता ; एकरूपता ; बराबरी
 578. कटऩ् — साख ; 2. बड़प्पन
 579. चॆट्टि — वैश्य ; बनिया
 580. वकुप्पु — वर्ग ; दर्जा
 581. पायचम् — खीर
 582. मऱु ; विलक्कु — इनकार कर
 583. अऴकु ; 2. तिचै ; वऴि ; 3. वचति — कुशलता ; ताकत
 584. पॊऱुमै — संयम ; सहन
 585. आतारमऱ्ऱतु — निराधार
 586. नूऱ्ऱैन्तु — एक सौ पाँच
 587. चायन्तिरम् ; अन्तिमालै — संध्या
 588. मुऱ्पोक्कु — उदारवाद
 589. कॊऴुप्पु ; ममतै — चरबी
 590. पिऱकु ; पिऩ्ऩर् — अनन्तर ; के बाद ; के पश्चात
 591. तमिऴ् — तमिल का
 592. तेचीयक् कोट्पाटु ; नाट्टुप्पऱ्ऱु — राष्ट्रीयता
 593. पात्तिरम् — पात्र ; बरतन ; 2. भूमिका
 594. वेलम् — बबूल
 595. पिऩ्ऩिक्कॊळ् — चढ़ {बेल का} ; लिपट
 596. पटै ; चेऩै — सेना ; फौज़
 597. चूटु ; वॆम्मै — गर्मी ; ताप
 598. विनियोकम् ; पङ्कीटु ; ऒतुक्कीटु ; 2. पयऩ्पाटु — उपयोग ; प्रयोग
 599. वापस् ; तिरुम्पप्पॆऱल् — वापस
 600. ञाऩि ; मुऩिवर् — यति ; सन्यासी ; 2. पद्य में विरामस्थान
 601. निरन्तरम् ; ऎप्पोतुम् — संतत ; लगातार ; हमेशा ; सदा
 602. पेराचै — हवाई किला ; अनहोनी इच्छाएँ
 603. इलवच — उचित  ; मुनासिब
 604. उल्लाचम् ; केळिक्कै ; 2. आर्वम् ; 3. वियप्पु ; 4. विऴा उणर्वु — हर्ष ; उल्लास ; आनंदोत्सव
 605. माणिक्कम् — मानिक्य
 606. मुकवरि ; विलाचम् — पता
 607. पिरमाणम् ; चत्तियम् ; 2. चाट्चि ; अत्ताट्चि ; 3. उऱुतिमॊऴि — प्रमाण ; 2. आधार ; सबूत
 608. पाटकि — गायिका
 609. चम्पिरतायम् ; मरपु ; परम्परै — परंपरा ; प्रथा ; रीति ; रीति रिवाज़ ; आचार ; 2. संप्रदाय
 610. ऎत्तऩै {ब.} ; ऎव्वळवु {ब.} — कितने
 611. ऎल्लैच्चुवर् — प्रहरी
 612. पचुङ्कऩ्ऱु — बछड़ा
 613. मकऩ् ; पुत्तिरऩ् — पुत्र ; बेटा
 614. ऒळि — कांति ; प्रकाश ; चमक
 615. चॆण्टुमल्लि — गेंदा
 616. पेत्ति ; पॆयर्त्ति — पोती ; नातिन
 617. काय्कऱि — साग-भाजी ; तरकारी
 618. जतै ; इरण्टु — जोड़ा ; जोड़ ; साथ
 619. ओय्यारम् ; 2. पाणि — शैली ; प्रणाली ; ढंग ; तरीका
 620. उलोकमेऱ्पूच्चु ; कलाय् — मुलम्मा
 621. कॊळ्कै ; तॊटर्पु — सापेक्ष
 622. तुट्टु ; काचु ; पणम् — पैसा ; 2. लाठी
 623. मिऩ्ऩुतल् ; मॆरुकु ; 2. वण्णम् ; 3. अऴकु ; 4. कारट् — वर्ण ; कांति
 624. आट्टिऱैच्चि — चखनी ; चटनी आदि ; 2. व्यंजन
 625. उटल् ; चरीरम् — शरीर ; देह
 626. मुप्पत्तु मूऩ्ऱु — तैंतीस
 627. मुळ्ळङ्कि — मूली
 628. कुट्टु — ठोंग मार ; ठोंक
 629. एऱ्पटु ; 2. अटै — पा ; मिल
 630. मुकवुरै ; मुऩ्ऩुरै ; तुवक्कम् — प्रारंभ ; शुरुआत
 631. काल्वाय् — नहर ; नाला
 632. तिरुप्ति — तृप्ति ; संतोष ; खुशी
 633. पिरचङ्कम् ; विरिवुरै — भाषण ; प्रवचन ; व्याख्यान
 634. विरुत्तियटै ; अतिकमाकु ; मुऩ्ऩेऱ्ऱमटै — विकसित हो ; बढ ; उन्नति कर
 635. पट्टै — छिलका ; 2. निरर्थक अंश
 636. कारणम् — हेतु ; कारण
 637. मुप्पतु — तीस
 638. कुण्टम् ; कुऴिवु — अग्निकुंड ; कुंड
 639. चऱुक्कु ; कीऴिऱङ्कु — नीचे जा ; 2. बिगड़
 640. तेक्कु — सागवान ; सागौन
 641. तूरिकै — अनाज मापने की एक माप
 642. चिप्पन्ति ; पणियाळ् 2. पटै — अधिकारी वर्ग ; कर्मचारी गण
 643. चिकै ; मुटि — बाल ; केश
 644. मीऩम् — मीन ; मछली
 645. मालै — माला ; फूलों का हार ; 2. चंडाल ; अछूत
 646. पुळिप्पु — खटास
 647. पीर्क्कङ्काय् — नेनुआँ ; निनुआँ
 648. कॆञ्चु ; मऩ्ऱाटु ; वेण्टु — प्रार्थना कर ; अनुरोध कर ; गिड़गिडा
 649. कयिऱु — सन की रस्सी ; सुतली
 650. नम्प मुटियाततु — सत्य से दूर ; झूठ ; असत्य
 651. अऴुत्तम् ; मऩक्कट्टुप्पाटु — संयम ; दृढता ; स्थिरता ; एकाग्रता
 652. तट्टु ; उणवुत्तट्टु — थाली
 653. चक्ति ; आऱ्ऱल् ; तिऱऩ् — शक्ति ; ताकत ; बल
 654. ओट्टुम् ; इयक्कुम् — चोदक ; चलाने वाला
 655. चुरुक्कम् — संक्षिप्तता
 656. वॆयिल्कालम् ; कोटैक्कालम् — गरमी ; ग्रीष्म-काल
 657. अऩुकूलम् ; वाय्प्पु ; वचति — फुरसत ; संभव ; 2. सुविधा ; अनुकूलता
 658. इराजिऩामा ; पतवि विलकल् ; विलकल् कटितम् — त्यागपत्र ; इस्तीफा
 659. कुऴन्तै — बालक ; बालिका
 660. अमिलम् — आम्ल ; तेजाब ; 2. खटाई
 661. कूऴ् — मांड ; माँडी
 662. उयिर् ; पिराणम् — प्राण ; जान
 663. नूलिऴै — धागा ; डोरी ; 2. ढेर ; 3. कर्णाभरण
 664. ऒऩ्ऱुपटल् — विलीन ; मग्न
 665. पञ्चम् ; वऱट्चि — अकाल
 666. मूच्चै इऱुक्कु ; 2. पिटिवातम्पिटि — रोक ; 2. कसकर पकड़ ; 3. खींच
 667. इळक्कारम् — मार्दव ; मृदुता
 668. वॆळिप्पटुत्तु ; वॆळित्तोऩ्ऱु — जाहिर हो
 669. कुऴन्तै — बच्चा ; संतान
 670. इङ्कितम् — अभिप्राय ; उद्देश्य ; ज्ञान ; समझ
 671. इरु ; 2. उण्टाक्कु — ठूँस ; कूट कूटकर भर
 672. वट्टम् ; 2. चॆय्ति ; 3. कणक्कु ; 4. कतैप्पॊरुळ् — वृत्त ; गोल ; गोलाकार ; घेरा
 673. उतिर् — झड़ ; टपक
 674. पुऱा — कबूतर ; कपोत
 675. पाल् मणम् माऱा — मासूम ; भोला ; 2. कच्चा
 676. चुङ्कवरि — शुल्क ; फीस ; चुंगी ; कर ; 2. दहेज
 677. अनेकमाऩ ; पलवितमाऩ — अनेक ; कई ; बहुत
 678. कयिऱु — धागा ; डोरी
 679. पूचणिक्काय् — कुम्हड़ा
 680. चुण्णाम्पु ; वॆळ्ळै — चूना
 681. कूट्टम् ; नटमाट्टम् — कोलाहल ; संकुल ; जनसमूह
 682. तकरम् ; रेक्कु ; 2. पूवितऴ् ; 3. तकटु — पंखुड़ी ; 2. टीन
 683. अमैप्पु — व्यवस्थापन
 684. पेरम् — व्यापार ; सौदा ; 2. मोल-तोल
 685. विऴच्चॆय् ; वीऴ्त्तु ; 2. इटि — गिरा
 686. चाम्पिराणि — लोबान
 687. चीरकम् — जीरा
 688. ताय्मॊऴि — मातृभाषा
 689. पक्कत्तूर् — पड़ोस का गाँव
 690. इणै ; कूट्टु — मिला ; मिश्रित कर ; जुड़ा ; समन्वय कर
 691. अटिप्पटै — मौलिक ; सहज
 692. वॆळिप्पटै — खुले आम
 693. मऩम् ; 2. इतयम् — मन ; हृदय ; दिल
 694. पाट्टि — दादी
 695. अवैयिलुळ्ळवऩ् ; चपैयिलिरुप्पवऩ् — सभा का सदस्य
 696. अरिप्पुण्टाकु ; चॊऱि ; 2. पिराण्टु — खरोंच ; नोच
 697. नूऱ्ऱिरुपतु — एक सौ बीस
 698. करणम् ; 2. कणक्कुप्पिळ्ळै — पटवारी
 699. चऩातऩम् ; मरपु — सनातन ; प्राचीन
 700. तेऱ्ऱुतल् ; आऱुतल् — मिजाजपुरसी ; परामर्श ; दिलासा
 701. कैत्तटि — लाठी
 702. कुलुक्कु — नखरे कर ; हाव भाव दिखा ; मटक
 703. इऱकु — पर ; पंख
 704. पीट पूमि — पठार
 705. चूटॆऱ्ऱु — रक्षा कर ; सेंक
 706. उण्मै — वास्तव ; सत्य ; सच
 707. परिवु ; परितापम् ; इरक्कम् — सहानुभूति
 708. एऱ्ऱु ; पऱ्ऱवै — जला ; सुलगा
 709. तलैप्पाकै — पगड़ी ; साफा
 710. कॊलैआयुतम् — घातक हथियार ; जानलेवा हथियर
 711. पोक्किरि ; कुऱुम्पु ; 2. कयवऩ् — बदमाश ; आतताई
 712. ऎमऩ् — मुनि ; ऋषि ; 2. हंस
 713. पोट्टि — होड़ ; स्पर्धा
 714. पिरयोकम् ; चॆय्मुऱै ; आय्वु — प्रयोग ; 2. इस्तेमाल
 715. अतिकरि ; 2. उयर्वुचॆय् ; 3. चॆऴि — बढ़
 716. कण्टिप्पु — कटा हुआ ; 2. खंडित
 717. मुतिर्च्चि — गाढ़ापन ; बलिष्टता ; पक्का ; पका हुआ
 718. तॆरिन्तुक्कॊळ् ; अऱि — जान ले ; समझ ले ; सीख ले
 719. पून्तिकॊट्टै — रीठा
 720. तवऱु ; कुऱै — कमी
 721. पयऩ्पटु — काम आ ; उपयोगी
 722. रोजा — गुलाब
 723. उरुण्टै ; कवळम् — पिंड ; 2. कौर ; 3. ग्रास ; 4. मुग्धा
 724. अतऩाल् ; अतऩ्पटि — उसके अनुसार
 725. इल्लात — नहीं है जो* वह- ; 2. अनुपस्थित
 726. तिटीर् — आकस्मिक ; अचानक ; एकाएक
 727. उतविपुरि ; उतविचॆय् — सहायता कर
 728. परिवर्त्तऩम् ; मऩमाऱ्ऱम् ; वळर्च्चि — विनिमय ; बदलाव
 729. चमम् — शम ; शान्ति
 730. पालूट्टि — क्षीरद
 731. अटैमऴै — मूसलाधार बारिश
 732. पतक्कम् — गले ; गर्दनें
 733. आळ्पवऩ् ; आट्चियाळऩ् ; अरचऩ् — शासक ; पालक ; राजा
 734. चॆय्युळ् — गीत ; गाना
 735. चुण्टुविरल् — छिगुनी ; कन गुरिया
 736. वळ्ळल् — दाता ; दानी
 737. मुकवुरै ; कुऱिप्पुरै — प्रस्तावना ; भूमिका
 738. चुन्तरि ; अऴकि — सुंदरी ; खूबसूरत औरत
 739. अमैति — प्रशांति ; शांति ; अमन
 740. ऊमत्तै — धतूरा
 741. तुवर्प्पु — कसैला
 742. वचऩम् ; उरैयाटल् — वचन ; 2. गद्य
 743. मण्टपम् — मंडप ; चँदोवा
 744. तट्टु — थपकी दे ; थपथपा
 745. तुरतिरुष्टकरम् — दुर्भाग्य से
 746. पारति ; कलैमकळ् — भारती ; भारत माता ; सरस्वती
 747. नकर्त्तु ; अचै — हिला
 748. मॆल्लितु ; मिरुतु — कोमल ; नरम ; मुलायम
 749. इवर्कळ् — ये {व्य.} ; आप {3}
 750. चॆऴि ; 2. परप्पु — फैल ; बढ़
 751. चैऩा — चीन {देश}
 752. उतवि ; चकायम् — सहायता ; मदद
 753. कण्टि — खंडन कर ; काट
 754. पॆयर् चूट्टुतल् — नामकरण
 755. अरणियम् ; काटु ; काऩकम् — अरण्य ; जंगल ; वन
 756. कुऴवि ; उरल् — मूसल
 757. मुटिवु चॆय्तल् — इकरार ; निश्चय
 758. इराट्चचि ; अरक्कि — राक्षसी
 759. वॆऱु — अपमानित कर ; फटकार
 760. कुटल् — आंतड़ी ; आँतड़ी
 761. एक्करा — एकड़
 762. कोरम् ; कॊटूरम् — घोर ; भयानक ; 2. अन्याय
 763. ऎटै — वजन
 764. पात्ति — थाला ; आलवाल
 765. पॊटि ; तूळ् ; 2. उलर्तऩम् ; वॆम्मै — चूर्ण ; बुकनी
 766. चेवकऩ् ; कावलाळि — भाट ; भट्
 767. चामाऩ् ; पॊरुळ् — सामग्री
 768. कट्टै ; विऱकु — लकड़ी ; काठ
 769. चॆऱि ; चेर् ; तिरट्टु ; 2. तिट्टुमाऱु चॆय् — प्राप्त करा ; दे
 770. चिऱुपॆण् ; चिऱुमि — छोकरी
 771. वऱट्चि ; मऴैयिऩ्मै — सूखा ; अनावृष्टि ; अकाल
 772. चिऱ्ऱाऱु — झरना
 773. पलकालम् — चिरकाल
 774. वरिचै ; वकै ; 2. -तॊटर्च्चि — श्रेणी ; पंक्ति ; वर्ग
 775. आळ् ; 2. चाय् — झुक ; टेढ़ा हो ; लेट ; 2. प्राप्त हो
 776. वीरच्चरित्तिरम् ; वीरवरलाऱु — वीरचरित्र
 777. चेमिप्पु ; चिऱुचेमिप्पु — किफायत ; मितव्यय ; बचत
 778. पिरि — विभाजित कर
 779. ऒरु — एक
 780. तिट्टम् — योजना
 781. तुळै ; पॊन्तु ; पळ्ळम् — बिल ; खड्डा
 782. नटु — बीच का
 783. तूळ् ; पॊटि — बुकनी ; चूर्ण
 784. मॆय्प्पाटु — अभिप्राय ; अर्थ ; भाव ; सारांश
 785. चॆट्टि ; वणिकऩ् — श्रेष्ठी ; सेठ ; बनिया
 786. कुरुत्तु ; कुट्टि ; कुऴन्तै — बच्चा ; शिशु {जानवर का}
 787. विरोतम् ; वॆऱुप्पु — वैर ; दुश्मनी ; शत्रुता
 788. नटत्तु ; आक्कवै — करा ; कर ; 2. बना ; तैयार कर
 789. पटिप्पु — पढ़ाई ; शिक्षा
 790. मुऩ् पिऩ् तॆरियातवऩ् ; पुतियवऩ् — वान {प्र.}
 791. चुरुक्कम् — अविस्तृत
 792. इटतु — बाईं [ओर]
 793. तेवि ; इऱैवि — देवी ; 2. कुलीन स्त्री
 794. विट्टु नीङ्कु ; विट्टुविटु — त्याग दे ; छोड़ दे
 795. इवऱ्ऱिऩ् ; इवऱ्ऱिऩुटैय — इन [का/की/के] {न.}
 796. नाणयम् ; तरम् — श्रेष्ठता
 797. कऴुतै — गधा
 798. चाणळवु — बालिश्त भर ; बित्ता भर
 799. पिळ्ळैप्पॆऱ्ऱवळ् ; ईऩ्ऱवळ् — प्रसूता ; 2. जच्चा
 800. मऱैतल् — गायब ; अंतर्धान
 801. विण्णप्पम् ; वेण्टुकोळ् — आग्रह ; अभ्यर्थना ; प्रार्थना
 802. तिरि — बत्ती
 803. मुळैविटु — उग ; अंकुरित हो
 804. रिषि ; मुऩिवर् ; तुऱवि — ऋषि ; तत्वदर्शी
 805. मयिल् — मोर
 806. किरणम् ; ऒळिक्कऱ्ऱै — किरन
 807. तिरुमणम् ; विवाकम् — विवाह ; शादी
 808. पॊतुविटम् ; तिऱन्तिटम् ; 2. चण्टै तीर्विटम् — अदालत ; 2. पंचायत ; 3. झगड़ा
 809. वटि — मांड निकाल ; पसा
 810. उऱिञ्चु — चूस ; 2. साँस ले
 811. कूट्टाळि ; पाकस्तऩ् — हिस्सेदार ; साझेदार
 812. कॊल्लै ; पिऩ्पक्कम् ; पुऴङ्कटै — पिछवाड़ा
 813. नाट्टम् ; पिरियम् ; विरुप्पम् — प्रेम ; प्यार ; रुचि ; आसक्ति
 814. तेचम् — देशी (संगीत ; कविता आदि\)
 815. पुटवै — साड़ी
 816. निलुवै — बचत ; शेष ; बचा हुआ
 817. अव्वळवु — उतना ; 2. फिर ; तब
 818. पत्तिरम् — सावधानी ; चौकस ; सुरक्षा
 819. कुऱै ; 2. ऎटुत्तुविटु ; 3. कऴित्तुविटु — निकाल ; बरखास्त कर ; काट दे ; 2. उठा दे
 820. आळु ; आट्चिपुरि — शासन कर ; पालन कर
 821. विऱैप्पु ; 2. तयक्कम् — कड़ाई ; 2. जिद ; 3. शान
 822. तॆऱ्कु ; तॆऩ् — दक्षिणा
 823. तयाराकु ; आयत्तमाकु — तैयार हो ; सन्नद्ध हो
 824. पऩ्मुकम् — सर्वतोमुख
 825. विण्णप्पतारर् — आवेदक
 826. मुप्पत्तॆट्टु — अडतीस
 827. उयिरिऩम् ; जीवकोटि — जीवकोटि
 828. मऩितऩ् — व्यक्ति ; आदमी
 829. कल्विमुऱै — शिक्षा पद्धति
 830. ञापकत्तिल् वै ; निऩैवुकॊळ् — याद रख लो
 831. पयिऱ्चि निलैयम् — प्रशिक्षणालय
 832. कुटुम्पम् — गृहस्थ-जीवन ; पारिवारिक-जीवन
 833. चेर् ; ऒऩ्ऱुचेर् — जमा हो
 834. चुयनलवाति ; तऩ्ऩलवाति — स्वार्थी ; मतलबी ; खुदगर्ज
 835. चिरङ्कु — खाज ; खुजली
 836. चन्तु ; कुऱुकियत्तॆरु — गली ; 2. मौक़ा
 837. वेट्टैयाटु — शिकार कर
 838. उलक अऱिवु ; विषय अऱिवु — विषयपरिज्ञान
 839. पाटकऩ् — गायक ; गवैया
 840. मऱु ; कीऴ्पटमऱु — धिक्कार कर
 841. चातक — शीलवान
 842. चारल् ; तूऱल् — बौछार
 843. अमैक्कप्पटुतल् ; निलैनिऱुत्तुतल् — स्तरीकरण
 844. उयरच्चॆल्लुतल् — आरोहण
 845. चव्वु — मृदुलास्थि
 846. निरप्पु — भर
 847. विऴुङ्कु — निगल ; गटक
 848. अऴकुत्तऩ्मै — रम्यता
 849. पकल् — दिन
 850. तमुक्कु — डफ ; डफला ; डफली
 851. वीटु ; इल्लम् ; वाऴ्विटम् — निवास ; घर
 852. कटिऩम् ; काण अरितु — अविद्यमान ; अस्तित्वहीन ; न होना
 853. कुरलॆऴुप्पु ; ऒलि एऴुप्पु ; ऒलि चॆय् — गला ऊँचा कर
 854. चुकन्तम् ; नल्लवाचऩै ; नऱुमणम् — सौरभ ; सुगंध ; खुशबू
 855. ऎऴु — उठ ; 2. जाग
 856. पळ्ळत्ताक्कु — घाटी
 857. तट्टु — थपथपा ; खटखटा ; थपकी दे ; 2. सूझ
 858. जॊलि ; मिऩ्ऩु — चमक ; कौंध
 859. ऎऱि ; 2. काय् ; 3. उराय् — फेंक
 860. पतवि उयर्वु — पदोन्नति
 861. कूटारम् — तंबू ; डेरा
 862. मकरन्तम् ; पून्तूळ् — मकरंद ; पुष्परस
 863. तिण्णै — चबूतरा
 864. कण्माय् — मोरी ; परनाला
 865. तरित्तिर — दरिद्र
 866. चॆऱि ; ऎऴु — बढ़ ; फैल ; व्याप्त हो
 867. ऎल्लै — सीमा ; सरहद
 868. मकिऴ्च्चिकरम् ; चन्तोषकरम् — आनंददायक ; संतोषजनक
 869. उटल्नलमिऩ्मै ; नोय् — बीमारी ; व्याधि ; रोग
 870. चिऱु पयणम् ; चुऱ्ऱुप्पयणम् ; चुऱ्ऱुला ; ऊर्चुऱ्ऱल् — सैर
 871. रूपम् ; वटिवम् — रूप ; आकार ; 2. सौंदर्य
 872. ऊटकम् — माध्यम
 873. उणर्वु — होश ; स्पृहा ; 2. इच्छा ; चाह
 874. चम्पन्ति — समधी
 875. तालाट्टु — लोरी
 876. कुळिर्न्त नीर् — ठंडा पानी
 877. मुऴङ्काल्मुट्टु — जानुफलक
 878. अत्तुवैत — अद्वैत
 879. अरचु ; अरचाङ्कम् — सरकार ; अधिकार ; प्रभुता
 880. वळैवाऩ ; उरुण्टैयाऩ — गोल ; गोलाकार
 881. नॆऱ्ऱि — सिर
 882. विनियोकस्तर् ; पङ्कीट्टाळर् — उपभोक्ता
 883. विवरम् — विवरण ; व्याख्या ; तफसील
 884. तेति ; नाळ् — तारीख
 885. चिटुचिटुवॆऩु — चिड़चिड़ा ; नाराज़ हो ; फटफटा ; 2. रिमझिम
 886. पूच्चाण्टि — हौवा ; हौआ
 887. वयताऩ ; मुतिय ; किऴट्टु — वृद्ध ; बूढ़ा
 888. उक्कारम् ; उऱुमल् ; चीऱ्ऱ ऒलि ; अलऱल् ; 2. अऴुकै — रंभाना ; गर्जन ; पुकार
 889. मुळै ; 2. ओट्टै ; तुळै — छेद
 890. ताळम् — स्नान ; 2. संगीत की तान ; 3. स्थान
 891. मतु ; 2. तेऩ् ; 3. पून्तूळ् — मधु ; शहद ; शराब
 892. कुटै — छाता ; छतरी
 893. ऊक्कम् ; वऴिवकुत्तल् — सहायकारी
 894. नीळम् — कतार ; पंक्ति
 895. पाल्पण्णै ; 2. उरिमै — दूध ; दुधारू
 896. तिक्कऱ्ऱ — असहाय ; बेसहारा ; अनाथ ; आश्रयहीन
 897. नल्ल वाचऩै ; नऱुमणम् — खुशबू ; परिमल ; सुगंध
 898. माक्कटल् — महासमुद्र
 899. करप्पाऩ्पूच्चि — तिलचटा
 900. तॊटच्चॆय् — सुलगा ; 2. लगा
 901. अऱुपत्तिरण्टु — बासठ
 902. पाऴ् ; वीऴ् ; अऴिवु — खंडहर ; नाश
 903. पण्टिकै ; तिरुविऴा — पर्व ; त्योहार ; ईद
 904. तूण्टिल् — बंसी
 905. नल्ल — अच्छा ; भला ; नेक ; सुंदर
 906. पिरपु — राजा ; मालिक ; ईश्वर
 907. तॆऩ्पटु ; तोऩ्ऱु — दिखाई दे ; दीख
 908. पितऱ्ऱु ; उळरु — बकवास कर
 909. कुऱुम्पु — नटखट ; शरारती
 910. पुरै — झिल्ली ; तह ; परत
 911. पातै ; पाट्टै — रास्ता ; बाट ; राह
 912. चावु ; मटि — मर
 913. ऎऴुतुकोल् ; पेऩा — कलम
 914. विचिऱु ; वीचु — पीस ; 2. फेंक ; 3. पंखा चला
 915. ऒप्पुतल् ; इचैवु — शुद्धता ; शिष्ठता
 916. पणम् ; रॊक्कम् — नकद
 917. अरै — पीस
 918. चम्पळम् ; ऊतियम् — वेतन ; तनख्वाह
 919. मऩितऩ् — मनुष्य ; आदमी
 920. मच्चम् — दाग ; चिह्न ; 2. कलंक
 921. ऒऩ्ऱुकूटु ; ऒऩ्ऱुचेरु — इठला ; घमंड कर
 922. उरल् ; कल्वम् — खरल
 923. चाम्पार् ; रचम् {रा.} — रसम ; दाल का मसालेदार रस ; 2. सुंदर
 924. ऎल्लैयऱ्ऱ ; अपरिमित — अत्यधिक ; अमित ; अधिक
 925. नॆय् — बुन
 926. चरिपाकम् ; पातिपाकम् — आधा भाग ; आधा हिस्सा
 927. आण्टु ; वरुटम् — संवत्सर ; साल ; वर्ष
 928. कूण्टु ; कण्णि — पिंजड़ा ; चूहेदानि
 929. तटैचॆय् ; 2. तुरत्तु ; 3. तटुत्तु निऱुत्तु — रोक
 930. तॆळिवाक उणर्तल् — प्रस्फुटित हो
 931. अचैवउणवु — मांसाहार
 932. इटम् माऱ्ऱम् — स्थानभ्रंश
 933. नळिऩम् — रसात्मक
 934. मालै — हार ; माला ; 2. निकटता ; नजदीकी
 935. अतिकम् ; 2. तोल् ; 3. तुण्टु — प्रचुरता ; अधिकता ; 2. छिलका
 936. इरुपत्तैन्तु — पच्चीस
 937. पुऴुति ; तूचु — धूल ; 2. धोखा
 938. ऎऴुत्ताळि ; पॆण् ऎऴुत्ताळर् — रचयित्री
 939. वलिप्पाल् तुटि ; वॆलवॆलत्तुप्पो — थरथरा ; फ़ड़फड़ा ; तड़प ; छटपटा
 940. तुऩ्पप्पटु ; तुयरप्पटु ; वेतऩैप्पटु — दुःखित हो ; तकलीफ उठा ; पीड़ित हो
 941. तामरै — पद्म ; कमल
 942. नूऱ्ऱुप्पतिमूऩ्ऱु — एक सौ तेरह
 943. ऎऴुप्पु ; तुयिलॆऴुप्पु — जाग
 944. तुणिच्चल् ; तुणिवु — निश्चिंतता ; विश्वास ; भरोसा
 945. कुळिरटै — ठंडा हो ; बुझ जा ; शान्त हो
 946. काट्टु — प्रदर्शित कर
 947. नऱ्चॆय्ति — खुशखबरी ; खुश ख़बर
 948. मारियम्मऩ् ; कङ्कैयम्मऩ् — गंगाजी ; 2. ग्राम देवी
 949. कुळिर्क्कालम् — शीतकाल ; सर्दी का मौसम
 950. ऎण् ; 2. अत्तियायम् ; 3. मटि — चिह्न ; 2. संख्या ; अंक
 951. अवळुटैय ; अतऩुटैय — उस [का/की/के] {न. ; स्त्री}
 952. पाऩकम् ; वॆल्ल नीर् — शरबत
 953. कट्टुतिट्टम् — बंदोबस्त ; इंतजाम
 954. इळमैक्कालम् — बचपन
 955. पयणम् ; 2. चॆल्लुतल् — जाने की क्रिया ; वाहन
 956. मऩैवि — पत्नी
 957. कऩ ; 2. चिऱन्त — घना
 958. वियापारम् ; वणिकम् — धंधा ; पेशा ; कारोबार ; तिजारत
 959. चॆतिल् — दीमक
 960. कुऴप्पम् — संधिग्धार्थ
 961. इऱप्पु ; चावु ; मरणम् — मृत्यु ; मौत
 962. ऊचलाटु — तड़प
 963. एऴै — गरीब ; दीन
 964. तयिर् — दही
 965. इटित्तु तूळाक्कुतल् — कुटाई
 966. नीच्चम् ; इऴिवु — मांसाहार ; सामिष ; 2. मछली की बदबू
 967. वॆट्ककरम् ; नाणत्तक्कतु — बेशरम ; शर्मनाक ; अपमानजनक
 968. पिऴैप्पु ; वाऴ्क्कै — जीवन ; जिंदगी
 969. कॊचु — मच्छर
 970. चुरुति — शृति[वेद] ; सुर {संगीत}
 971. पिऩ्ऩाल् ; पिऩ्ऩर् — पीछे
 972. मुतल् अमैच्चर् — मुख्यमंत्री
 973. वरि वचूलिप्पवर् — शुल्क वसूल करनेवाला
 974. ऒरु पक्कम् — अड़ोस-पड़ोस ; पास पड़ोस
 975. उण्टि ; उण्टियल् — हुंडी
 976. वीटु ; तङ्कुमिटम् — निवास ; आवास
 977. चुळ्ळि — टहनी ; डाली
 978. एऴै — बिलकुल गरीब ; अकिंचन
 979. रयिल् वण्टि ; पुकैवण्टि — रेलगाड़ी
 980. ञापकत्तुक्कु कॊण्टु वा ; निऩै ; निऩैत्तुप्पार् — सूझ ; ख्याल में आ
 981. तुण्टु ; उटैन्त पकुति — शकल ; 2. टुकड़ा ; 3. अंश
 982. कट्टै ; कट्टु — बांध ; पुल ; 2. पुलिंदा
 983. चलवैक्कल् — संगमरमर
 984. तऩिच्चिऱप्पु ; तऩित्तऩ्मै — वैशिष्ट्य
 985. इरुप्पिटम् ; 2. तटयम् ; तुप्पु ; 3. तटम् — पता
 986. चीराट्टुतल् ; 2. पचप्पि एय्त्तल् — लालन
 987. चूरियऩ् ; इरवि — सूर्य ; सूरज
 988. नीर्क्कोऴि — मुरगाबी
 989. तरङ्कम् ; अलै — तरंग ; लहर
 990. तिट्टम् — आयोजन ; योजना
 991. करुणैकिऴङ्कु — कंद ; जमीकंद ; सूरन
 992. अटि ; 2. पलवन्तम् ; 3. पाङ्कु ; 4. पक्कम् — रीति ; तरीका
 993. मामऩितऩ् — विद्वान ; पंडित
 994. चेऱु ; पॊरुन्तु — मिल ; प्राप्त हो ; उपलब्ध हो
 995. कष्टम् ; वम्पु ; 2. चिक्कल् — झगड़ा ; 2. दिक्कत ; उलझन
 996. अ. उष् — अ. हुश्
 997. तेटु — अन्वेषण कर ; खोज
 998. ऎरितल् — प्रेरणा ; उद्दीपन
 999. पॆण्कुऴन्तै — शिशु[>बच्ची] ; बच्चा ; 2. तारा
 1000. टङ्कॆऩु — ठन ठन कर ; झन झना
 1001. इरुतयम् ; इतयम् — कलेजा ; दिल ; हृदय
 1002. कुऱिप्पिटु — जिक्र कर ; चर्चा कर
 1003. ऎल्लै ; 2. अळवु ; 3. कालम् — सीमा ; हद ; मात्रा
 1004. उङ्कळ् — आप का ; तुम्हारा
 1005. विट्टुविटु ; विट्टुवै — त्याग दे ; अलग कर ; छोड़ दे
 1006. वेलैक्कारऩ् — नौकरानी ; नौकर
 1007. अपकारम् ; तीङ्कु ; तीमै — अपकार ; हानि ; नुकसान
 1008. चिऱिय — कम उम्र का ; छोटा
 1009. कट्टुप्पाटु — क्रमबद्ध
 1010. किरकणम् — ग्रहण
 1011. मूलप्पुरुषऩ् ; मुऴुमुतल् इऱैवऩ् — मूलपुरुष ; वंशकर्ता
 1012. तयार्चॆय् ; तयारि — तैयार कर ; बना
 1013. पॆयरटै ; 2. इयऱ्पण्पु ; 3. अटैमॊऴि — विशेषण ; गुण वाचक शब्द
 1014. ऎरि — जल ; दहक ; बल
 1015. पिरिवु — जुदाई ; अलगाव
 1016. अ. आम् — अ. कहते हैं
 1017. चन्तति ; वारिचु ; वऴित्तोऩ्ऱल् — संतान ; औलाद
 1018. कुऱ्ऱच्चाट्टियवऩ् — फरियादी ; नालिश करनेवाला
 1019. वळर् ; पेणु — बट ; भुन
 1020. तूङ्कु ; उऱङ्कु — सो [जा]
 1021. पाकै ; 2. ऊटुरुवल् — पगडी
 1022. चाऩ्ऱु ; उतारणम् ; मेऱ्कोळ् — उदाहरण ; दृष्टांत ; मिसाल
 1023. वाचल् — द्वार ; किवाड़ ; दरवाजा
 1024. कातलि — प्रेम कर
 1025. मकिमै — महिमा ; लीला
 1026. ञालम् ; उलकम् — लोक ; दुनिया
 1027. चम्पन्तम् ; उऱवु — रिश्ता ; नाता ; 2. प्रसंग
 1028. कालरा — हैज़ा
 1029. पॊक्कैवाय् — पोपला मुँह
 1030. कळङ्कम् ; 2. मै ; 3. अऴुक्कुक्कऱै — कालिख ; कालिमा
 1031. इळवरचि ; अरचकुमारि — राजकुमारी
 1032. उलकम् — मही ; धरती ; पृथ्वी
 1033. पीर्क्कङ्काय् — तुरई
 1034. चायपु — मुसलमान
 1035. मिकच्चिऱिय ; मिकक्कुऱैन्त — कनिष्ठ ; सब से छोटा
 1036. मरपु ; 2. पुकऴ् — प्रथा ; आचार ; परिपाटी ; रिवाज
 1037. उतटु — ओंठ ; होंठ
 1038. ऎण्णॆय् — तेल
 1039. अरिचि — चावल
 1040. चित्तिरम् ; पटम् ; ओवियम् ; 2. तिरैप्पटम् — विचित्र ; तस्वीर
 1041. उपयोकम् ; पयऩ् — उपयोग ; लाभ ; फायदा
 1042. मक्कळिऩ् करुत्तु — जनमत
 1043. वचम्पु — बछनाग {एक स्थावर विष}
 1044. एऴैकळ् ; वऱियवर्कळ् — पिछड़े वर्ग के लोग ; बेकार लोग
 1045. उलावु ; चूऴ् ; पोर्त्तु — छा जा ; फैल ; 2. घेर
 1046. विमोचऩम् ; तीर्वु — विमोचनीय
 1047. मतम् — धर्म ; 2. अभिप्राय ; विचार
 1048. अमैच्चर् ; मन्तिरि — मंत्री ; सचिव
 1049. अ. अऩैत्तुम् ; अ. ऎल्लाम् — अ. सभी {न.} ; अ. कई
 1050. कवऩम् ; 2. चलऩम् ; अचैवु — गमन ; चाल
 1051. मॊत्तम् ; मुऴुमै ; कूट्टु — समष्टि ; कुल
 1052. मुऴक्कम् ; कुरलॆऴुप्पुतल् — नारा
 1053. ऎलुम्पुमज्जै — मज्जा ; गूदा
 1054. चावु ; मरणम् ; इऱप्पु — मर ; मृत्यु ; अंत
 1055. तोल् पै ; 2. तुरुत्ति — चमडे की थैली
 1056. चॊन्त कैयॆऴुत्तु — अपनी लिखावट
 1057. परवल् ; 2. चॆयल् — व्यापन
 1058. कूट्टु ; 2. कूटु — जोड़ ; 2. जुड़ ; मिल ; इकट्ठा हो
 1059. अत्ताट्चि ; आतारम् — प्रमाण ; प्रमाण का साधन
 1060. केळ् — सुन ; कान दे ; मान ; परवाह कर
 1061. मण् — मिट्टी
 1062. मुतऩ्मै ; आरम्पम् ; तुवक्कम् — प्राथमिक
 1063. मुऴु — घना ; अत्यधिक
 1064. वणिकम् ; वियापारम् — व्यापार ; तिजारत
 1065. कटल्कटवुळ् — समुद्र
 1066. मऩवियल् — मनोविज्ञान
 1067. नीर्क्कुमिऴि — बुलबुला
 1068. वायाटि ; चॊल्वळवऩ् — बातूनी ; वाचाल
 1069. तुण्टु — टुकड़ा
 1070. चमम् — सदृशता ; बराबरी
 1071. आटवळ् ; पॆण् — औरत ; स्त्री
 1072. वेण्कुष्टम् ; वॆळ्ळै तऴुम्पु — श्वेतकुष्ठ
 1073. पिरकटऩम् चॆय् ; अऱिवि — घोषणा कर ; एलान कर ; 2. विज्ञापित कर
 1074. ऎतिर्च्चॆयल् — प्रतिक्रिया
 1075. निऱुत्तच्चॆय् ; ऒत्ति वै ; तटु — रोक ; मना कर ; 2. स्थगित कर
 1076. उत्तरवु ; 2. अऩुमति — अनुज्ञा ; अनुमति ; इजाजत
 1077. वण्टि — गाड़ी
 1078. आचु*टो एडिट्* — मीठा व्यंग्य ; आशुपद्य ; लोकप्रिय पद्य
 1079. कायम् — जख्म ; घाव ; चोट
 1080. चॊऱि ; कीऱ् — खरोंच
 1081. याकम् — याग ; यज्ञ
 1082. कत्तिरि — कतर ; काट
 1083. तिरुवाळर् — श्रीपति
 1084. पिऩ्ऩल् ; मुऱुक्कुतल् — मरोड ; ऐंठन
 1085. मिरट्टु ; ऎच्चरि ; कण्टि — डाँट
 1086. उत्वेकम् ; किळर्च्चि — उद्वेग ; परेशानी ; घबराहट
 1087. पाम्पु — साँप ; सर्प
 1088. इऱवारम् ; इऱप्पु — छज्जा ; ओलती
 1089. कुऱ्क्किटु ; तटु ; तटैचॆय् — रोक ; अड़ा ; अटका
 1090. काय् ; तीय् — झुलस जा ; जलकर काला हो जा ; झौंस
 1091. इऩ्ऩॊरुत्ति — और एक {स्त्री ए}
 1092. पिरिवु ; पकुति ; 2. पिळवु — विच्छित्ति ; वियोग ; विच्छेद
 1093. मकिऴिचियटै — रंजित हो ; खुश हो
 1094. काळैमाटु/मुरट्टुक्काळै — साँड
 1095. अतैरियप्पटु ; अच्चप्पटु — डर जा ; हिम्मत हार ; 2. निराश हो
 1096. निऱैवेऱ्ऱुतल् ; 2. वॆऱ्ऱियटैतल् ; 3. पलऩ् अटैतल् — सफलीकृत
 1097. मॆल् — चबा
 1098. मुकवाय् — ठोडी ; चिबुक
 1099. इऱैवऩ् ; आतिक्कटवुळ् — विराट्
 1100. मुऱै ; 2. पङ्कु ; 3. तऩ्मुऱै — बारी ; 2. भाग
 1101. पिळ — चीर दे ; विदीर्ण कर ; भाग कर
 1102. वॆकुतूरम् — सुदूर ; बहुदूर
 1103. तॊटरु — आगे बढ़
 1104. [पाक्कु ]उटैप्पाऩ् — सरोता ; उलझन ; समस्या
 1105. अटिपटु ; 2. माट्टु ; 3. चिक्कु — लग ; 2. छू
 1106. पुतिय तलैमुऱै — नई पीढ़ी
 1107. कम्मल् — बाली
 1108. विनयम् ; पणिवु ; अटक्कम् — विनय ; नम्रता ; 2. सद्व्यवहार
 1109. पिरपलम् — प्रतीती ; विश्वास
 1110. आय्वु चॆय् ; मतिप्पाय्वु चॆय् ; परिचीलि — समीक्षा कर
 1111. वणिकम् ; वियापारम् — वाणिज्य ; व्यवसाय ; व्यापार
 1112. इऱ — मर जा ; गुजर जा
 1113. जोटि ; इरट्टै — जोड़ी
 1114. पेच्चाळर् — वक्ता ; भाषणकर्ता
 1115. अऱिवि ; विरिवुरै चॆय् ; विळक्कम् कॊटु ; करुत्तुरै — व्याख्यान कर ; बयान दे
 1116. पयणि ; चुऱ्ऱुप्पयणि — यात्री
 1117. वतऩम् ; मुकम् — मुँह ; चेहरा
 1118. पिरकारम् ; चुऱ्ऱुवॆळि — प्राकार ; चहारदीवारी
 1119. आतरवाळर् — सहायक
 1120. मरुन्तु — दवा ; औषध ; 2. बारूद ; 3. शराब
 1121. तार् — अलकतरा ; राल
 1122. आऱुतल् ; तेऱ्रुऱुतल् — अनुनय ; विनय
 1123. करटुमुरटु ; मुरटु — खुरदरापन
 1124. अवऩुटैय — उस [का/की/के] {पु.}
 1125. तलै चाय् ; 2. ऒप्पुक्कॊळ् ; 3. अटिपणि — सिर नवा
 1126. तूण्टुतल् ; उत्वेकम् ; उऱ्चाकम् — उत्तेजित ; भड़काया हुआ ; 2. धधकाया हुआ
 1127. अंगलायि ; तुऩ्पप्पटु ; वेतऩैयुऱु — रो
 1128. चुतेचि ; अतेनाट्टवऩ् — स्वदेशी
 1129. अटम् ; पिटिवातम् — ज़िद्द ; लाड़
 1130. कॆट्ट मुटिवु ; कॆट्ट परिमाणम् — दुष्परिणाम
 1131. अरियणै ; चिम्माचऩम् — सिंहासन ; राजगद्दी
 1132. अतीत ; अप्पाऱ्पट्ट — बीता हुआ ; 2. अपेक्षाकृत अधिक ; परे
 1133. मॆत्तै — तकिया
 1134. पऴिच्चॊल् ; पऴि — निंदा ; इलजाम ; दोष
 1135. कोटै ; वॆयिल् कालम् — ग्रीष्म ; गरमी का मौसम
 1136. कॆञ्चु — गिड़गिड़ा ; घिघिया
 1137. तऩित्तऩ्मै ; 2. मऩितत्तऩ्मै — व्यक्तित्व
 1138. इरुप्पु ; तङ्कल् — मुकाम ; 2. निवास
 1139. उलकम् — इह {लोक}
 1140. ऎऴुत्तु ; अट्चरम् — अक्षर ; वर्ण
 1141. पतिवु — दर्ज
 1142. चिऱप्पु ; मतिप्पु ; 2. वॆकुनाळ् इरुप्पु — टिकाऊपन
 1143. काल्वाय् — नाला ; नहर
 1144. कर्जि — गरज {सिंह आदि का}
 1145. वेतकालम् — वेदकाल
 1146. मौऩम् ; अमैति — मौन ; चुप्पी
 1147. रीति ; 2. पॊऱुप्पु ; 3. परम — बँधा हुआ ; प्रतिबद्ध
 1148. अतऱ्कुळ् — [के] अंदर
 1149. पुळिक्कीरै — पिटुआ ; पीलु
 1150. चम्पिरतायम् — पारंपरिक ; सांप्रदायक
 1151. कम्बळि — कंबल
 1152. चोर्वु ; पलवीऩम् — नीरसता ; दुर्बलता
 1153. अणि ; कुऴु — दल ; समूह
 1154. तिट्टम् — योजना ; 2. मिलाप ; मिलन
 1155. नाट्टियम् ; नटऩम् — नाच
 1156. चिरमम् ; चोर्वु ; तळर्च्चि — थकावट
 1157. चञ्चारम् ; अलैतल् ; तिरितल् — संचार
 1158. कलप्पै ; मरप्पलकै ; मरत्तुण्टु — लकड़ी ; पटरा
 1159. पिऩ् वऴि — गलत रास्ता
 1160. नॆरुक्कटि — संक्षोभ ; संकट ; आंदोलन ; परेशानी
 1161. पञ्चु — रूई
 1162. तेर्वाळर् — परीक्षक
 1163. कीऴ्पटितल् ; पणिवु — कर्तव्यं ; आदेश का पालन
 1164. अवल् — चिउड़ा
 1165. पुतर् — झाड़ीदार इलाका
 1166. कुऱिप्पिटु — उल्लेख कर ; नाम ले
 1167. कविऴ् ; तलैकीऴाकु — औंधे गिर ; उलट
 1168. कटितम् — चिट्ठी ; पत्र ; 2. लेख
 1169. ऎण्पत्तिमूऩ्ऱु — तिरासी
 1170. विरिवु — विस्तार ; फैलाव ; फूला हुआ
 1171. पचै ; पिचिऩ् — गोंद ; 2. आँव
 1172. कैकूटु ; वॆऱ्ऱियटै — सफल हो ; लाभदायक हो
 1173. कण्टम् ; तचै — खंड ; भाग ; हिस्सा ; 2. महाद्वीप
 1174. तिट्टु ; वचै — गाली ; अपशब्द
 1175. तिचै — दिशा ; तरफ़
 1176. कुटल् — आँतड़ी
 1177. मुप्पत्तैन्तु — पैंतीस
 1178. अवतारम् — अवतार ; अवतरण
 1179. पारिजातम् — हरसिंगार ; पारिजात
 1180. पोतऩै — प्रबोध ; 2. अच्छा उपदेश ; 3. भली भाँति जानना
 1181. मेतावि — विद्वान ; बुद्धिमान
 1182. चाय् ; तॊङ्कु — झुक ; लटक
 1183. अऩ्ऩियोऩ्ऩियम् ; नॆरुक्कम् — अन्योन्य ; आपस में ; परस्पर
 1184. कुतूकलम् ; उऱ्चाकम् — उत्साह ; जोश ; उमंग
 1185. विळैयाट्टु — क्रीड़ा ; खेल
 1186. मूट्टै — गठरी
 1187. अऴकु ; 2. मॆऩ्मै — ललित ; कोमल
 1188. अटैयाळम् ; चिऩ्ऩम् ; चुवटु — चिह्न ; लक्षण
 1189. चात्तियमाकु — संभव हो
 1190. मुट्टाळ् — डिंभक ; बालक
 1191. चॆयल् ; कारियम् ; पणि ; वेलै — कार्य ; काम
 1192. कट्टायम् ; 2. अऴुत्तम् — दबाव
 1193. मॆल्लिय — पतला
 1194. चॆलवाकु — खर्च हो
 1195. मऩैवि — पत्नी
 1196. मुऴुमुतल् कारणम् — मुख्य बिंदु {आधार}
 1197. तॆळिवऱ्ऱ पेच्चु — नाक की बोली ; अस्पष्ट बोली
 1198. नम्पिक्कैक्कुरियवऩ् — विश्वासपात्र
 1199. वऴि नटत्तुपवर् — पुरोगामी
 1200. अम्मै ; विळैयाट्टम्मै — मोतीझरा ; चेचक
 1201. आलोचऩै ; ऎण्णम् ; योचऩै — खयाल ; विचार ; 2. उद्देश्य
 1202. मटैच्चि ; अऱिवऱ्ऱवळ् ; अऱिविलि — कुंद ; ठूँठ ; धार-हीन
 1203. कुऱटु ; 2. आवणि — श्रावण मास
 1204. वतै ; कॊलै — मारण ; हत्या ; वध
 1205. पकल् ; 2. उटैच्चल् ; विरिचल् — दरार ; फूट
 1206. कुणम् — गुण ; स्वभाव ; लक्षण ; प्रकृति
 1207. मॊट्टै ; 2. वऴवऴप्पाऩ ; 3. अलङ्कारमऱ्ऱ — मुंडा ; गंजा
 1208. अटैयाळम् — पता ; ठिकाना ; 2. ख़बर
 1209. कूऱु ; पङ्कु ; पकुति ; 2. वीट्टिऩ् पकुति — हिस्सा ; साझा
 1210. चॊल् ; अऱिवि ; वॆळिप्पटुत्तु — प्रकट कर ; जाहिर कर
 1211. नाळ् ; अन्तनाळ् — दिन ; 2. प्रदेश
 1212. वितम् ; मुऱै — प्रकार ; ढंग ; पद्धति ; शैली
 1213. कॊट्टै — गुठली ; अंटी
 1214. मऴै — वर्षा ; बरसात ; बारिश
 1215. अमरम् ; 2. मरणमिल्लामै ; 3. तॆय्वत्तऩ्मै — अमर
 1216. वीक्कम् — सूजन
 1217. कुरु ; वात्तियार् ; आचिरियर् — गुरु
 1218. तऱ्कालत्तैच्चेर्न्तवऩ् — आधुनिक {व्य. ; पु.}
 1219. इयल्पु — प्राकृतिक
 1220. अङ्कीकारम् ; चम्मतम् ; उटऩ्पाटु ; ऒप्पुतल् — सम्मति ; सहमति
 1221. जऩम् ; चऩम् ; कूट्टम् — लोग ; {कई} आदमी ; भीड़
 1222. नटि — अभिनय कर
 1223. चन्ति ; कलन्तुक्कॊळ् — मिल ले
 1224. मिऩुक्कु — चमक ; कांति ; किरण
 1225. चरणालयम् — शरणालय
 1226. इम्चि ; इम्चैचॆय् ; वऩ्मुऱै चॆय् — तंग कर ; सता
 1227. अन्तरङ्कम् ; 2. उळ्मऩम् — अंतरंग ; हृदय ; दिल
 1228. ऒरे कोत्तिरम् ; अते कोत्तिरम् — सगोत्र
 1229. नल्लुऱवु — सत्संबंध
 1230. अलै — लहर ; तरंग
 1231. मलटि — बाँझ
 1232. ऒरुङ्किणैप्पु — समन्वय
 1233. 2. अऱुन्तु विऴु ; 3. मुऩ्तोऩ्ऱु — टपक पड़ ; गिर ; झर पड़
 1234. पूच्चियम् ; पूज्यम् — पूज्य ; पूजनीय ; 2. शून्य
 1235. इन्तु ; 2. इन्तिय — हिंदू
 1236. कूट वैत्तुक्कॊण्टु — साथ ले ; साथ रख
 1237. चुऱ्ऱुप्पक्कम्कळ् — अगल-बगल
 1238. तॊऴिल्नुट्पम् — तकनीकी ; 2. पारिभाषिक
 1239. अ. कुटुकुटु — अ. छोटा हुक्का
 1240. ऊऱु — रिस बह ; रिस
 1241. तटै ; इटैयूऱु — प्रतिबंध
 1242. पिरिवु ; पकुति ; 2. वकुप्पु ; 3. तुऱै — विभाग ; 2. हिस्सा
 1243. वलिमै — शक्ति ; सत्ता ; क्षमता
 1244. पाऱै — चट्टान ; शिला
 1245. पुल् ; वैक्कोल् — दूर्वा ; दूब ; घास
 1246. अ. अतेतो — अ. वह जो ; अ. वह कुछ
 1247. कऴि ; विलक्कु ; वितिविलक्कु — छूट दे
 1248. काक्काय् ; काकम् — कौआ
 1249. मेऱ्पार्वैयिटु — अनुशीलन कर ; जाँच कर ; निर्देश दे
 1250. मुत्तिरै इटप्पट्टतु — छपा हुआ ; अंकित
 1251. कऩ्ऩम् — गाल ; कपोल
 1252. चॊल् ; पेच्चु — बात ; शब्द ; कथन ; 2. वादा
 1253. एऴु — साल ; वर्ष
 1254. पॆण् — औरत ; स्त्री
 1255. उटल्नलऩिऩ्मै ; आरोक्कियमिऩ्मै ; नोय्मै — अनारोग्य ; अस्वस्थता ; बीमारी
 1256. निऩैवु — विचार ; सोच
 1257. कटवुळ् तुणै ; आण्टवर् तुणै ; इरामर् तुणै — श्रीराम ही रक्षक हो ; 2. वज्रकवच ; 3. ईश्वर कृपा
 1258. तुऩ्पम् ; तुयरम् ; वेतऩै — दुख ; तकलीफ ; दर्द ; बाधा ; पीड़ा
 1259. इळैञर् — युवा
 1260. कण् ; विऴि — आँख ; नेत्र
 1261. काक्काय् ; काकम् — कौआ
 1262. मऩ्ऩि — क्षमा कर
 1263. पऩि — ओस ; 2. बरफ़
 1264. माणिक्कम् — मानिक ; माणिक
 1265. कुऱुक्कीटु ; तलैयीटु — हस्तक्षेप ; दखल
 1266. कातुचव्वु — कर्णभेरि
 1267. ऒरुवळ् ; ऒरुत्ति — एक {स्त्री}
 1268. ऎटै ; 2. कऩम् — बोझ ; वजन ; भार
 1269. कष्टम् ; 2. वॆऱुत्तुप्पोतल् — जल्दी
 1270. पॆरिय ; पॆरुम् ; पिरमाण्टमाऩ — भारी ; बड़े [पैमाने पर]
 1271. वेण्टिक्कॊळ् — प्रार्थना कर
 1272. चकोतरि ; उटऩ्पिऱन्तवळ् — सहोदरी ; बहन
 1273. कलङ्कारि — छींटेदारी
 1274. उटै — तोड़
 1275. मऱैवु — आड़
 1276. पारपट्चम् ; ऒरुपक्क चार्वु ; ऒरुचार्पु — पक्षपात ; तरफ़दारी
 1277. पुऴुङ्कु ; कुमुऱु — झुलस
 1278. नळिऩम् ; 2. माऱ्ऱॊलियऩ् — सवर्ण
 1279. अतिर्वुऱु ; तिटुक्किटु ; तूक्कि वारिप्पोटु — चौंक
 1280. अकरवरिचै ; ऎऴुत्तु — ककहरा ; ओनामसी
 1281. तलैवलि — सिर दर्द
 1282. पऱ्ऱाक्कुऱै ; इल्लामै ; कुऱै — कम ; खाली ; कसर
 1283. नम्पिक्कै — विश्वास ; भरोसा
 1284. अटै ; कैकूटु ; पॆऱु — प्राप्त कर ; 2. अनुभव कर
 1285. वाऩ्वॆळि — अंतरिक्ष ; क्षितिज
 1286. क्रि अव्वेळै ; क्रि अऩ्ऱु — क्रि उस-दिन
 1287. वित्तियाचम् ; वेऱुपाटु ; वेऱ्ऱुमै — भेद ; भिन्नता ; 2. परिवर्तन ; तबदीली
 1288. अऴुमूञ्चि ; अऴुकैमुकम् — उदास चेहरा
 1289. इऩ्ऩॊरु ; मऱ्ऱॊरु — और एक
 1290. वळैवु ; तिरिवु — वक्र ; टेढ़ा ; बाँका ; चक्करदार
 1291. आजाऩुपाकु — आजानुबाहु
 1292. मुरटाऩ ; मन्तमाऩ — मोटा ; 2. गाढ़ा ; 3. खुरदरा
 1293. वयतु मुतिर्न्त परुवम् — प्रौढदशा
 1294. परप्पु ; 2. ऎल्लै ; 3. आट्चिप्परप्पु — परिधि ; सीमा ; 2. मंडल
 1295. इयऱ्कै — नैसर्गिक ; प्राकृतिक ; भौगोलिक
 1296. चिऱु अळवु — लव ; गणक
 1297. तण्टणै — सजा ; दण्ड
 1298. अपिनयम् — अभिनय
 1299. अऩुपवम् ; पट्टऱिवु — अनुभव ; तजरुबा
 1300. अऴै — निमंत्रण दे ; आमंत्रित कर
 1301. पयऩिऩ्मै — बेकार ; व्यर्थ
 1302. वाचऱ्पटि ; वाचल् — देहली ; ड्योढ़ी
 1303. चपानायकर् ; अवैत्तलैवर् — सभापति ; सभा का अध्यक्ष
 1304. तिमिर् ; कर्वम् — अहंकार ; घमंड ; ऐंठ ; अकड़
 1305. उतवियऱ्ऱ ; चॆय्वतऱियात निलै — निस्सहाय ; बेसहारा
 1306. वॆळिप्पटुत्तु — प्रकट कर ; प्रकाशित हो ; प्रसिद्ध हो
 1307. आपरणम् ; अणिकलऩ् ; नकै — आभरण ; गहना
 1308. वॆकुळित्तऩम् — भोलापन ; बुद्धू ; सरलता
 1309. अर्प्पणम् ; चमर्प्पणम् — अर्पण ; सुपुर्द
 1310. अतु ; 2. अवळ् {~मतिप्पुच् चॊल्.} — वह {न.स्त्री}
 1311. वचप्पटुत्तु ; मोकिक्कुम्माऱु चॆय् — उकसा
 1312. आट्टुवि — खिला {खेल} ; हिला-डुला
 1313. तिव्वियम् ; 2. अरुमै — दिव्य ; अलौकिक
 1314. पॊय्मै ; उण्मैयऱ्ऱतु — अवास्तविक
 1315. पत्तियम् ; 2. पट्टिऩि — लंघन ; उपवास
 1316. कवियरचऩ् — कविराज ; वैद्य
 1317. पक्कम् ; तिचै — बिछौना ; बिस्तर
 1318. नीतियियल् ; नीतिचात्तिरम् — न्याय-शास्त्र ; कानून
 1319. कुट्टि — शाबक ; बच्चा {हाथी का}
 1320. ओट्टम् — दौड़
 1321. चतुरङ्क आट्टमेटै ; 2. मालै ; 3. पारम् — निब ; कतार
 1322. कॊळ्कैयाक्कम् ; कोट्पाटाक्कम् — सूत्रीकरण ; नियम
 1323. निलै ; 2. अळवु ; 3. तॊऩियळवु ; कुरलळवु — स्तर ; ओहदा
 1324. इमै — पलक
 1325. ओटम् ; पटकु — नाव ; नौका
 1326. कवऩिप्पु — परवाह
 1327. तिरिलिङ्कम् — त्रिलिंग
 1328. पुत्तऩ् — गौतम बुद्ध
 1329. विषयम् — विषय ; 2. समाचार
 1330. पट्टै — पाटा ; पाटी ; तख्ती ; धारी
 1331. ऎऴुत्ताणि — लोहे की लेखनी
 1332. अऱिवियल् — विज्ञानशास्त्र
 1333. पॆण्कोऴि — मुर्गी
 1334. तवऱु ; 2. कऱ्पऩै — आभास ; भ्रम
 1335. चमर्प्पणम् ; अर्प्पणम् ; नेर्न्तळिप्पु — अंकित ; समर्पण ; 2. चिह्नित
 1336. वेट्टैक्कारऩ् — शिकारी
 1337. चायम् ; 2. ऒळि — छाया ; प्रतिबिंब ; 2. आभास
 1338. पाटम् — पाठ ; 2. सबक
 1339. कयिऱु ; नाण् — रस्सी ; बरहा
 1340. तण्टि ; 2. कुवि — क्रम से रख ; करीने सजा
 1341. कट्टिटम् — इमारत ; निर्माण
 1342. पॊऴुतुपोक्कु — काल-यापन ; समय गुजारना {व्यर्थ}
 1343. नुऴै — घुसा ; ठूँस ; घुसेड़
 1344. कुति — कूद ; उछल ; छलांग मार
 1345. चरि ; पॊरुत्तम् — समुचित ; मुनासिब
 1346. चिऱुमि ; पॆण्कुऴन्तै — लड़की
 1347. अचै — हिला
 1348. अ. किऱुकिऱु — अ. चरमराहट ; अ. गिड़गड़ाहट
 1349. तूण्टु ; तट्टियॆऴुप्पु — प्रेरित कर ; उकसा ; बढ़ावा दे
 1350. ऎट्टावतु ; ऎट्टाम् — आठवाँ
 1351. पक्कम् ; विलाप्पक्कम् ; 2. पळ्ळत्ताक्कु — पार्श्व ; बगल ; तरफ़
 1352. चुत्तम् ; 2. माचऱ्ऱतु — निर्मल ; शुभ्र
 1353. निऴल् ; 2. आतरवु — छाया ; साया ; 2. आश्रय
 1354. इयऱ्पॊरुळ्वातम् — भौतिकवाद
 1355. पचुम्पुल् — हरी घास
 1356. वराकऩ् — सिक्का {सोने का} ; वरायी
 1357. ऊकम् ; कऱ्पऩै — अनुमान ; अटकल ; 2. विचार ; तर्क
 1358. अमुतम् ; 2. तेऩ् — सुधा ; अमृत
 1359. नाऱ्पत्तॊऩ्ऱु — इकतालीस
 1360. तुप्पट्टि ; पोर्वै — चादर
 1361. पकैमै ; विरोतम् — शत्रुता ; दुश्मनी
 1362. चेर् ; ऒऩ्ऱुचेर् — सेर
 1363. तुवारम् ; तुळै ; वऴि ; कतवु — द्वार ; दरवाजा
 1364. उलक्कै ; कलुवक्कुऴवि — मुसल ; मूसल ; 2. अंत ; खतरा
 1365. अऴुत्तम् ; ताक्कम् — उद्धृति ; प्रवाह
 1366. उयिरियल् — प्राणी विज्ञान
 1367. मामऩ्ऩर् — सम्राट ; शाहंशाह
 1368. कुत्तुविळक्कु — दीपदान
 1369. चूत्तिरम् — तन्तु ; धागा ; सूत
 1370. पॊऴि — बरसा
 1371. आण् आटु — बकरा
 1372. इटुप्पु — कमर ; कटि
 1373. चेवऱ्चण्टै — मुर्गियों का होड़
 1374. वैतिकऩ् — वैदिक {ब्राह्मणों में एक शाखा-भेद} ; वेदाध्यायी
 1375. इरचायऩम् — रसायन ; कीमिया
 1376. कोऴै — भीरु ; डरपोक ; कायर
 1377. नटुक्कम् — कंप ; कंपन ; कंपकंपी
 1378. विमर्चि ; तिऱऩाय् — समीक्षा कर
 1379. नीति ; नेर्मै — नीति ; सदाचार
 1380. वितै तूवु ; वितै — बो
 1381. मूलप्पॊरुळ् — कच्चा माल
 1382. चॊल् — तकिया कलाम
 1383. चॆल्वम् निऱैन्त ; पणक्कार — धनी ; 2. मिला हुआ ; प्राप्त ; 3. घटित
 1384. मलै ; पऱम्पु — पहाड़
 1385. निऩैविऱ्कु वा ; ञापकत्तिऱ्कु वा — ख़याल आ ; याद आ
 1386. आङ्किलम् ; आङ्किल मॊऴि — अंग्रेजी
 1387. आरम्पमाकु ; तुवङ्कु — शुरु हो
 1388. पञ्चमि — पंचमी ; पक्ष का पाँचवाँ दिन
 1389. चितैवु ; कॊटुम् — अपशब्द ; असाधुशब्द
 1390. चूटु ; 2. चूट्टु अऱिकुऱि — दाग
 1391. पुकऴ् — प्रसिद्धि ; शोहरत
 1392. वाति ; वातिप्पवर् — वादी ; मुद्दई
 1393. मऩक्कळिप्पु — मनोहर ; सुंदर
 1394. विळक्कवुरै ; विरिवुरै — भाष्य ; टीका
 1395. नुरैयीरल् — श्वासकोश
 1396. निऱैवेऱु — संपन्न हो ; समाप्त हो ; सफल हो
 1397. चूऱैयाटु ; कॊळ्ळैयटि — लूट ; डाका डाल
 1398. पुकऴ् ; तिऱमै — प्रतिभा ; बुद्धि ; विलक्षणता
 1399. मिकुति ; अळवऱ्ऱतु ; अपारम् — अपार ; असीम ; बेहद
 1400. मॊट्टु ; 2. पल्टि — कली ; 2. पल्टी ; गुलाटी
 1401. तम्पतियर् ; कणवऩ् मऩैवि — पति-पत्नी
 1402. पिऩ्ऩु ; 2. मुटै — बुन ; 2. गूँथ ; 3. कशीदा काढ़ ; 4. कविता बना
 1403. चाऱु ; 2. रचम् — रस ; सार ; काव्यानंद
 1404. क्षेत्तिरम् ; स्तलम् ; 2. कळम् — खेत ; 2. तीर्थ-स्थान ; क्षेत्र
 1405. चॆयऱ्कै — असहज ; कृत्रिम ; अप्राकृतिक
 1406. कुटितण्णीर् ; नऩ्ऩीर् — पीने का पानी
 1407. उऴैप्पु ; 2. तुऩ्पम् ; 3. तळर्च्चि — श्रम ; परिश्रम ; मेहनत ; दिक्कत ; कठिनाई
 1408. वटिवियल् — रेखागणित ; ज्यामिति
 1409. इल्लात ; कटन्त — हीन {प्र.}
 1410. उलकम् चार्न्ततु — संसारिक
 1411. कणक्कु ; 2. कणक्कीटु ; 3. मतिप्पु — हिसाब
 1412. कऴऩ्ऱु — छूट ; 2. खुल जा
 1413. उतवु — सहायता दे ; मदद कर
 1414. उऱिञ्चुतल् — ताजिया
 1415. नट्चत्तिरम् ; विण्मीऩ् — तारा ; नक्षत्र
 1416. तरप्पु — संबंधित ; ताल्लुक
 1417. ताय्मै — मातृत्व
 1418. विटु ; विलकु — त्याग
 1419. विण्वॆळि ; वाऩ्वीति ; वाऩ्वॆळि ; आकायवीति — आकाश वीथि ; आकाश मार्ग
 1420. चेवै ; 2. इऱैवऩ् वऴिपाटु — सेवा
 1421. वकुक्कप्पटाततु ; पिरिक्कप्पटाततु — अविभक्त ; संयुक्त ; पूरा ; मिला हुआ
 1422. तिक्तिकॆऩु — {दिल}धक धक करना ; भयभीत हो
 1423. किळैत्तलैवर् — विभागध्यक्ष
 1424. परिमाणम् ; 2. अळवु — परिमाण ; नाप तौल ; आकार
 1425. इळैत्तुप्पो — दुबला हो ; सूख कर कांटा हो
 1426. पॊरुत्तु ; 2. अमै ; अमर्त्तु ; एऱ्पाटुचॆय् — सजा ; तैयार कर
 1427. वरम् — वरदान ; वर
 1428. तिरुमणमाकु — शादी हो
 1429. चपतम् ; चूळुरै — शपथ ; कसम
 1430. चन्ति — मिल ; जुड़ ; घुल
 1431. वाक्कुऱुति — वाग्दान ; क़सम ; 2. वादा
 1432. अलङ्कारम् — अलंकार ; 2. गहना ; 3. सजावट
 1433. मामियार् वीटु — ससुराल
 1434. तोत्तिरम् — स्तोत्र ; स्तुति ; प्रशंसा ; गुणगान
 1435. कुऴप्पमटै ; तविप्पटै — परेशान हो
 1436. कुतिकाल् — एड़ी
 1437. नटुनिचि ; नळ्ळिरवु — निशित ; तेज धारवाली
 1438. मलरु — पुष्पित हो ; विकसित हो ; 2. छाले पड़ {जबान पर}
 1439. कचक्कु ; नचुक्कु — मसल ; मल
 1440. पट्टिऩम् — नगर ; 2. मोर पंख
 1441. तिटुक्किटु ; तूक्किवारिप्पोटु — धक से हो जा ; चौंक जा
 1442. नम्पु — विश्वास कर ; {पर} भरोसा रख
 1443. तुणैक्कोळ् — उपग्रह
 1444. आकायम् ; वाऩम् — आकाश ; आसमान
 1445. मायै — माया ; छल ; जादू
 1446. पणक्कारऩ् ; चॆल्वन्तऩ् — श्रीमंत ; धनवान
 1447. परिचोतकर् ; आय्वाळर् — शोधकर्ता ; अनुसंधानकर्ता
 1448. चामन्ति — कर्पूर पुष्प ; गुल दाउदी
 1449. पटि — पढ़
 1450. वण्णाऩ् — रजक ; धोबी
 1451. विति — भाग्य ; नसीब
 1452. पत्तिरप्पटुत्तु — सुरक्षित रख
 1453. नेयर् ; केट्पवर् — श्रोता ; सुननेवाला
 1454. इरुट्टु ; इरुळ् — अंधेरा
 1455. कॊळ्ळुप्पेत्ति — प्रपौत्री
 1456. चीर्तिरुत्तम् चॆय् ; चीर्तिरुत्तु — संस्कार कर ; सुधार ; संशोधन कर
 1457. किऱिस्तुवुक्कुप्पिऩ् — ईसवी सन्
 1458. मतवाति — धर्म का ; धर्मी
 1459. मूर्च्चै ; मयक्कम् — मूर्छा ; बेहोशी
 1460. पिरतिपलि ; ऎतिरॊलि — प्रतिबिंबित हो
 1461. कोऴिक्कुञ्चु — मुर्गे का बच्चा ; चूजा
 1462. ऊऴियऩ् ; चेवकऩ् — नौकर ; चपरासी
 1463. अटिक्कटि — अक्सर
 1464. कुटिक्क वै — पिला
 1465. नचुक्कु ; 2. अटै — ठूँस ; भर
 1466. उऩ्ऩुटैय — तेरा
 1467. पुत्तिचालि ; पुत्तिमाऩ् ; अऱिवाळि — अक्लमंद ; समझदार ; बुद्धिमान
 1468. चिटुचिटुवॆऩु — चिड़चिड़ा ; झुंझुला
 1469. इळैञऩ् — युवक ; जवान
 1470. कऩ्ऩि — कन्या ; कुमारी ; कुँवारी
 1471. मित ; मुटिवाकु — तैर ; 2. तय हो
 1472. काटु ; अटवि ; काऩकम् — वन ; जंगल
 1473. चीऴ् — मवाद ; पीब
 1474. कुत्तकैक्कारऩ् — पट्टेदार
 1475. ऎण्णु ; कणक्किटु — मान~ले
 1476. ऒरुनाळ् — एक दिन
 1477. पऴत्तोल् — छिलका
 1478. अपिऩ् — अफीम
 1479. तुळिर् — कोंपल ; पल्लव ; 2. मसूढ़ा
 1480. तेय् ; पूचु ; तटवु — रगड़ ; 2. सता
 1481. कैपतिल् ; कटऩ् — उधार ; कर्ज़
 1482. ऎतिर्तिट्टम् ; चूऴ्च्चि — चाल ; चालाकी
 1483. करै — गला ; पिघला
 1484. इत्याति ; मुतलाऩवै — इत्यादि ; वगैरह
 1485. तटङ्कलऱ्ऱतु ; तटैयऱ्ऱतु — निर्विघ्न ; बेरोकटोक
 1486. मूळै — मस्तिष्क ; दिमाग
 1487. तच्चुप्पणि — बढ़ई का काम
 1488. पक्कीर् ; मुकम्मतिय तुऱवि ; मुकम्मतिय ञाऩि — फकीर
 1489. विळक्कॆण्णॆय् — एरंडी [का तेल]
 1490. पॊऴि — बरस
 1491. ऎतिराळि ; ऎतिर्प्पवऩ् — विरोधी ; प्रत्यर्थी ; प्रतिद्वन्द्वी
 1492. तिऩचरि — दैनिक
 1493. मुकूर्त्तम् — मुहूर्त ; शुभलग्न
 1494. पऱ्ऱिऩ्मै ; आचैयऱ्ऱ तऩ्मै — अपेक्षारहित ; वांछारहित ; 2. तटस्थ
 1495. कलवरम् — परेशानी ; व्यग्रता
 1496. कणवऩ् — पति ; 2. मर्द
 1497. चिरङ्कु ; पुण् ; कट्टि — फोड़ा
 1498. पलऩ् — सफल ; 2. फलों से भरा हुआ
 1499. अऴकु — सजावट
 1500. कुटिचै ; ओलैवीटु — कुटी {घास की}
 1501. आत्मा ; आऩ्मा — आत्मा ; रूह
 1502. पार्त्तुक्कॊळ् — देख ले
 1503. कुयवऩ् — कुम्हार
 1504. नीतिपति — न्यायाधिकारी
 1505. मुऴुमै — समग्र
 1506. चन्तेकम् ; ऐयम् — संदेह ; दुविधा ; शंका
 1507. चिऱ्पक्कलै — शिल्पकला
 1508. यत्तऩम् ; मुयऱ्चि — यत्न ; कोशिश
 1509. वीरियम् ; विन्तु — वीर्य ; शक्ति
 1510. कुळम्पु — खुर
 1511. वेलै ; पणि ; उत्तियोकम् — नौकरी
 1512. इरण्टु ; इरु ; उपय — दोनों का
 1513. ताळिप्पु — बघार ; छौंक
 1514. किटै — मिल ; प्राप्त हो ; 2. पा
 1515. अऱिमुकम् ; परिच्चयम् — परिचय
 1516. मुळैविटु — उग ; कोंपल निकल
 1517. तीपम् ; 2. तीवु — द्वीप ; टापू
 1518. अवऩुटैय — उस [का/की/के] {पु.}
 1519. चमचीतोष्णनिलै — शीतोष्ण स्थिति
 1520. कल् ; पयिल् — अभ्यास कर ; सीख
 1521. उताचीऩम् ; पुऱक्कणिप्पु ; कवऩक्कुऱैवु — उदासीन
 1522. लापम् ; पिरयोजऩम् ; पयऩ् — प्रयोजन ; उपयोग
 1523. मुट्टाळ् — जड़ ; मूर्ख
 1524. वियर्वै — स्वेद ; पसीना
 1525. चर्वातिकार — निरंकुश ; स्वेच्छाचारी ; तानाशाह
 1526. अटक्कु ; कीऴ्पटुत्तु — दबा
 1527. कै — हाथ
 1528. वैत्तुक्कॊळ् — रख लो ; {रखैल} रख
 1529. तॊङ्कु मटि ; तॊङ्कु ताटै — गलकंबल
 1530. वॆटि — दाग
 1531. मोट्चम् ; वीट्टुप्पेऱु — मोक्ष ; मुक्ति ; विमोचन ; विमुक्ति
 1532. किरीटम् ; मणिमुटि ; मणिमकुटम् — मुकुट ; किरीट ; ताज
 1533. अपिलाषै ; आवल् ; अवा ; आचै ; ऎतिर्पार्प्पु — अभिलाषा ; इच्छा ; चाह
 1534. तोषम् ; कुऱै — दोष ; ऐब
 1535. चुऱ्ऱिलुमटैत्तुवैत्तल् — आवृत
 1536. तलैमुटि — सिरहाना ; 2. सिरबंदी ; 3. पगड़ी
 1537. अरचऩ् ; 2. कणवऩ् — राजा ; मालिक
 1538. वचन्तकालम् — वसंतऋतु
 1539. वेटिक्कै ; तमाष् — शौक ; तमाशा
 1540. कारियम् ; वेलै ; चॆयल् ; पणि — काम ; कार्य
 1541. नन्तियावट्टै — गुलचांदिनी
 1542. ऎऴुपत्तिरण्टु — बहत्तर
 1543. चुऱ्ऱु ; चुऴऱ्ऱु — घुमा ; फिरा
 1544. कवर्च्चि — आकर्षण
 1545. होता ; अन्तस्तु — ओहदा ; पदवी ; स्तर
 1546. केळिक्कै ; 2. इऩिमै — दिल बहलाव ; तमाशा
 1547. उऱैवुप्पटिवु ; 2. मीतम् — अवक्षेप ; लांछन ; निंदा ; आक्षेप
 1548. पुकऴ् पॆऱु — अग्रगण्य हो ; चमक ; प्रतिष्ठित हो
 1549. आक्किरमि ; कैप्पऱ्ऱु ; तऩ्वयप्पटुत्तु — आक्रमण कर ; चढ़ाई कर
 1550. चेर् ; इणै — मिला ; जोड़
 1551. अऴुक्कु चॆय् ; 2. अऴि — गंदा कर ; मिटा
 1552. वॆटित्तल् ; वॆटिप्पु — विस्फोटन
 1553. ऎळ्ळुरुण्टै — तिलवां
 1554. अऱु — टूट ; 2. कट
 1555. उतवि — सहायता ; मदद
 1556. चुन्तर ; अऴकाऩ — सुंदर
 1557. मऱै ; 2. ऒळि — छिप
 1558. ओय्वुनेरम् — फुरसत ; आराम
 1559. मुटि — जाल ; फँदा
 1560. विऴुङ्कु — निगल ; हड़प
 1561. कुऱ्ऱच्चाट्टु — फरियाद ; शिकायत
 1562. इल्पॊरुळ् — अभावात्मक
 1563. अऱुपत्तॊऩ्ऱु — इकसठ
 1564. तोल् — चमड़ा ; खाल
 1565. मामा ; 2. मामऩार् — मामा ; ससुर ; फूफा
 1566. पिऱक्कच्चॆय् ; विळै — पैदा कर ; जन्म दे
 1567. इलक्कियम् — साहित्य
 1568. मुरुङ्कै — सहिजन ; सहजन
 1569. मुतल् कवि — आदिकवि
 1570. कोपक्कारऩ् ; चिऩमिक्कवऩ् — क्रोधी ; गुस्सैल
 1571. अकर् — अगर ; ऊद ; 2. अगरुबत्ती
 1572. अऱितल् — जानकारी ; 2. परिचय ; 3. समझ ; ज्ञान
 1573. मक्कु ; मटैयऩ् ; अऱिविलि — लंडूरा ; नालायक ; निकम्मा
 1574. मकळ् ; पुत्तिरि — पुत्री ; बेटी
 1575. मॆरुकिटु ; मेम्पटुत्तु — चमका
 1576. अऱिवुत्ताकम् — जिज्ञासा ; जानने की इच्छा
 1577. मुटि ऒऴुङ्कु — रोमराजि
 1578. वऩम् ; काटु 2. तोट्टम् — वन ; जंगल
 1579. पिरतेचम् ; पकुति — प्रदेश ; स्थान
 1580. कालै ; पॊऴुतु — सूर्य ; समय
 1581. ऎण्णॆय् ; 2. ऎरिपॊरुळ् — तेल
 1582. कट्टुपटि — लगान ; कर
 1583. कुप्पै ; कुवियल् ; 2. कष्टम् ; तुयरम् — टीला ; 2. ढेर
 1584. तिमिङ्कलम् — तिमिंगल ; ह्रेल
 1585. उरुमाऱ्ऱम् — रूपांतरण
 1586. तटुक्कप्पट्ट ; तटैचॆय्यप्पट्ट — निषेध किया हुआ ; मना किया हुआ
 1587. निर्वाकम् ; तलैमै — देखरेख ; नेतृत्व
 1588. ताङ्क मुटियायतु — दुर्भर ; दूभर ; कठिन
 1589. चुवातीऩम् ; ऒप्पटैप्पु — अपने अधीन ; 2. अपने नियंत्रण में
 1590. इराट्चचि ; अरक्कि — राक्षसी
 1591. कऩिप्पॊरुळ् — सेंधा नमक
 1592. तरि ; अणि — धारण कर ; पहन
 1593. कलैत्तिऱमिक्कतु — कलात्मक
 1594. मीति ; मीतम् — अवशिष्ट ; शेष ; 2. खंडहर ; शिथिल
 1595. पुकऴ् ; पाराट्टु — तारीफ कर ; प्रशंसा कर
 1596. उयर्वु ; चिऱन्ततु — महान् से महान्
 1597. चुतन्तिरम् ; विटुतलै ; उरिमै — स्वेच्छा ; अपनी इच्छा ; 2. मनमानी
 1598. नटै — चाल ; 2. चलना
 1599. ऒप्पुतल् ; अङ्कीकारम् ; चम्मतम् — सहमति ; स्वीकृति ; अंगीकार
 1600. कवऩि ; 2. कण्टु पिटि — पता लगा ; 2. आविष्कार कर
 1601. चमैयऱ्कारऩ् — रसोइया ; महाराज
 1602. मऩ्ऩि — क्षमा कर ; माफ कर
 1603. चेर्प्पु ; इणैप्पु — विलीन ; विलयन
 1604. तूक्कणाङ्कुरुवि — बया
 1605. उटऩ्पिऱप्पु — सगा भाई ; सगी बहन ; सहोदर या सहोदरी
 1606. मलट्टुत्तऩम् ; मरत्तऩ्मै ; जटत्तऩ्मै — जड़ता ; 2. अचेतनता
 1607. कुऴप्पम् ; तविप्पु — कंगारू {एक जानवर} ; 2. परेशानी
 1608. मुतल् — आदिम
 1609. वण्टल्मण् — जलोढ-मिट्टी
 1610. अपरिमितम् ; अळवऱ्ऱतु — बेहद ; असीम
 1611. कणवऩ् — पति ; भर्ता
 1612. ऎटुक्कच्चॆय् ; अकऱ्ऱु — निकलवा ; अलग करवा
 1613. पयिऱ्चि ; मुयऱ्चि — कसरत ; व्यायाम
 1614. जऩऩम् ; पिऱप्पु — जन्म ; उत्पत्ति
 1615. मुऱै ; पोक्कु ; मऩप्पोक्कु — पद्धति ; शैली ; रीति ; ढंग
 1616. मुकूर्त्तम् ; नल्ल नेरम् — मुहूर्त ; शुभलग्न
 1617. चुरङ्कम् — सुरंग
 1618. करियटुप्पु — अंगीठी
 1619. चऩ्ऩिति ; करुवऱै — सन्निधि ; समीप
 1620. मन्तम् ; 2. अचति ; 3. चोम्पेऱित्तऩम् — आलस्य ; सुस्ती
 1621. चञ्चरि ; पयणि ; तिरि ; चुऱ्ऱि अलै — संचार कर
 1622. कुऱ्ऱच्चाट्टु — आरोप ; शिकायत ; इल्ज़ाम
 1623. मलिवु ; विलैक्कुऱैवु — सस्ता
 1624. पट्टा — सनद ; 2. पटरी
 1625. पॊट्टु ; तिलकम् ; 2. तालि — तिलक
 1626. मॆऩ्मै — सुकुमारता ; नाजुकपन ; कोमलता
 1627. कणप्पु ; 2. करुमाऩ् पट्टऱै — भट्टी ; भाड़
 1628. मिकैप्पाटु — अतिशयोक्ति
 1629. चिलिर्प्पु ; अतिर्च्चि ; अतिर्वु ; नटुक्कम् ; अच्चम् — धड़क ; धकधकी ; भय ; भीति
 1630. कुळम् — तालाब ; सरोवर
 1631. तुम्पि — भ्रमर ; भौंरा
 1632. ऒऩ्ऱु चेर्प्पु — समीकरण
 1633. कैवचम् — हस्तगत ; वश में आना या होना
 1634. तिरु — श्री ; लक्ष्मी ; भाग्य
 1635. पल्लि — छिपकली
 1636. इटैवॆळि ; 2. वित्तियाचम् — अन्तर ; फर्क़ ; भेद ; दूर
 1637. तीट्चण्य ; कूर्न्त ; कूर्मैयाऩ — तीक्ष्ण ; तेज
 1638. अवलट्चणम् ; वॆऱुप्पु — विकट ; भयंकर
 1639. आऱु — सूख ; {घाव} भर ; 2. बुझ ; 3. ठंडा हो
 1640. तुण्टाटु ; 2. तुरत्तित्ताक्कु — टुकड़े टुकड़े कर
 1641. पऩ्मै — बहुत्व
 1642. मॆऴुकु ; तुटै — पोत ; लीप
 1643. तॆळिविऩ्मै ; विळङ्कामै — अस्पष्टता
 1644. किरामम् — ग्रामीण प्रदेश
 1645. पारतम् ; इन्तिया — [महा] भारत
 1646. अपिप्पिरायम् ; करुत्तु ; ऎण्णम् — अभिप्राय ; मत ; आशय ; राय
 1647. कुटुम्पम् — गृहस्थ जीवन ; दांपत्य-जीवन
 1648. इच्चै ; विरुप्पम् — इच्छा
 1649. ऎतिरणि ; ऎतिर्कट्चि — विपक्ष
 1650. पयऩ्पटुत्तु ; उपयोकि — उपयोग कर ; काम में ला ; 2. मुरझा ; 3. इस्तेमाल कर
 1651. मॆऩ्मैयाऩ ; वऴवऴप्पाऩ — चिकना ; स्निग्ध
 1652. तिरुमति — श्रीमती
 1653. पोतै ; कुटिमयक्कम् — नशा
 1654. चित्तरि ; वरै ; पटमाक्कु — चित्रित कर ; चित्र बना
 1655. मण्टैओटु — खोपड़ी ; कपाल
 1656. चतुरम् — चौकोर ; चौकोण ; चतुरस्र
 1657. नकर्त्तु ; 2. नटत्तु ; निकऴ्त्तु — करा
 1658. वैत्तिय चास्तिरम् ; मरुत्तुववियल् — वैद्यशास्त्र
 1659. पावाटै — लहँगा
 1660. चरितिरुत्तु — सुधार ; संशोधन कर
 1661. तळुक्कु — चमक दमक ; तड़क भड़क
 1662. अऱिन्तुक्कॊळ् ; कण्टुपिटि ; 2. ईऩ्ऱुक्कॊळ् — पता लगा ; 2. आविष्कार कर
 1663. आणैयिटु ; कट्टळैयिटु ; कऱ्ऱुक्कॊटु — आदेश दे ; आज्ञा दे ; हुक्म दे
 1664. वेतऩै — यातना ; पीड़ा ; वेदना
 1665. अटि — डग ; कदम
 1666. तॆळिवाऩ विळक्कम् — प्रदर्शित
 1667. पारपट्चमऱ्ऱ ; नटुनिलैमै — निष्पक्षपात
 1668. तट्पवॆट्पनिलै — शीतोष्णस्थिति ; आबोहवा
 1669. अच्चाकाततु — अमुद्रित
 1670. तरिचि ; पार् — देख ; दर्शन कर
 1671. मन्तिरम् — मंत्र ; जादू टोना
 1672. चम्पाति ; ईट्टु — कमा
 1673. ऒप्पटै — सौंप ; सुपुर्द कर ; हवाले कर
 1674. अङ्कि ; मेऱ्चट्टै — कुरता
 1675. मुऩ्ऩिलै — समक्ष ; के सामने
 1676. तुर् अवस्तै ; तीयनिलै — बुरी हालत ; दुस्थिति
 1677. चुलपम् ; इलकु ; ऎळितु ; 2. कवऩम् चॆलुत्तुतल् — लघु ; हलका ; छोटा
 1678. आरम्पत्तिल् ; तुवक्कत्तिल् — प्रारंभ में ; 2. पहले
 1679. उरुण्टैक्कल् — गोल पत्थर
 1680. चीर्पटुत्तु ; चरियाक्कु ; अटक्किवै ; अटक्कु — सजा ; क्रम में रख ; करीने से रख
 1681. विऱ्पऩै चॆय् ; विल् — बेच
 1682. विटुतलै — मुक्ति ; 2. छुटकारा ; 3. रिहाई
 1683. मुटिवु — समाप्ति ; पूर्ति
 1684. अत्ताऩ् — बहनोई ; जीजा ; 2. जेठ ; 3. भाई {ममेरा ; फुफेरा}
 1685. पिरच्चार — प्रचार संबंधी
 1686. करि — कोयला
 1687. ऊतारित्तऩम् — फिजूल ; खर्ची
 1688. नटन्तु कॊळ्ळुतल् — बरताव कर ; व्यवहार कर
 1689. निवेतऩम् ; अऱिविप्पु — निवेदन ; आवेदन
 1690. तॆळिविल्लाततु ; तॆळिवऱ्ऱतु ; विळङ्काततु — अस्पष्ट ; अस्फुट
 1691. चॊल्लक्कूटात — अवर्ननीय ; अकथनीय[<नहीं कहने लायक]
 1692. कॊळ्ळुत्तात्ता — परदादा
 1693. कम्पीरम् ; पॆरुक्कम् — ठाट ; 2. शान
 1694. किऱिस्तुवुक्कु मुऩ् — ईसा पूर्व
 1695. पिऱ — जन्म ले ; पैदा हो ; उत्पन्न हो
 1696. वेण्टु ; विरुप्पप्पटु ; कोरु — माँग ; प्रार्थना कर ; 2. चाह ; इच्छा कर
 1697. चिऱुनीरकम् — मूत्राशय
 1698. चकोतरऩ् ; उटऩ्पिऱन्तवऩ् — सहोदर ; भाई
 1699. ऎऱुम्पु — चींटी
 1700. तुरत्तु ; वॆळियेऱ्ऱु — भगा ; बाहर निकाल
 1701. पिरतममन्तिरि — प्रधान मंत्री
 1702. कुट्टु — ठोंग ; 2. ठेंगा
 1703. एचुकिऱिस्तु — ईसा मसीह
 1704. मुणुमुणुप्पु ; 2. चञ्चलम् — कोलाहल ; हलचल
 1705. पच्चैयम् — पत्रहरित
 1706. मॆट्टि — छल्ला
 1707. नकैच्चुवै — हास्य ; मजाक ; हँसी
 1708. पऱक्कविटु ; 2. \(तोळ्\)कुलुक्कु — उडा ; उछाला
 1709. तोल्वि — अपजय ; पराजय ; हार
 1710. चान्ति ; अमैति — शान्ति
 1711. कट ; मीऱु — पार कर ; अतिक्रमण कर
 1712. पिऩ्तॊटरु — पीछा कर ; 2. साथ जा
 1713. कुऱैयऱ्ऱतु ; नल्ल तऩ्मैयुटैयतु ; नऱ्कुणम् — सलक्षण
 1714. कुळ्ळनरि — लोमड़ी
 1715. योचि ; ऎण्णु ; आलोचि — सोच विचार कर
 1716. वाऴु ; उयिर्वाऴु — जिंदा रह ; जीवनयापन कर
 1717. मरणम् ; चावु ; इऱप्पु — मृत्यु ; मौत
 1718. चॆविटु — बहरापन
 1719. तिरावणम् ; नीर्मम् ; करैच्चल् — द्रावण
 1720. ताय्[पाल्] — घुट्टी ; घूँटी
 1721. इलञ्चम्वाङ्कुतल् — घूसखोरी ; भ्रष्टाचार
 1722. नट्पु — मित्रता ; दोस्ती
 1723. इलक्कु ; अटैयुमिटम् ; पोक्किटम् — मंजिल
 1724. जोर् ; उऱ्चाकम् — जोर ; बल ; शक्ति
 1725. पुतुमऩै पुकुतल् ; किरकप्पिरवेचम् — गृहप्रवेश
 1726. अङ्कीकरि ; उटऩ्पटु ; ऒत्तुक्कॊळ् — अंगीकार कर ; स्वीकार कर ; मान ले
 1727. एऱ्पाटु ; ऒप्पन्तम् ; उटऩ्पटिक्कै — समझौता ; करार-नामा
 1728. जोटि ; इरट्टैत्तऩ्मै — द्वंद्व ; 2. जोड़ा ; 3. दो का भाव
 1729. चम्पातऩै ; वरुवाय् ; ईट्टुप्पॊरुळ् — कमाई ; 2. संपादन कार्य
 1730. केटु ; तीमै ; कॆटुतल् — हानि ; 2. अनभला
 1731. मुयऱ्चि चॆय् ; मुयल् — कोशिश कर ; प्रयत्न कर
 1732. पुतर् — झाड़ी
 1733. चिवप्पु ; चिवन्त ; चॆम् — लाल
 1734. मऴैयळवु — वर्षपात
 1735. वर्णऩैक्कु अप्पाऱ्पट्टतु — वर्णनातीत ; वर्णन से परे
 1736. परिमाऱ्ऱम् ; 2. पण्टमाऱ्ऱुमुऱै — विनिमय
 1737. मामऩ्ऩर् — महाराज
 1738. मेटै 2. वाक्कुवातमेटै ; 3. पलिपीटम् — वेदिका ; वेदी
 1739. — ओह
 1740. काम्पु ; तण्टु — डंठल ; शाखा ; 2. मुठिया
 1741. पॊऴि — बरस
 1742. तॊण्णुऱ्ऱिरण्टु — बानवे
 1743. नार् — रेशा
 1744. करुङ्कुरङ्कु — लंगूर
 1745. चुयनलम् ; तऩ्ऩलम् — स्वार्थ ; खुदगर्जी
 1746. निर्वकि ; चॆयऱ्पटुत्तु — निभा ; चला ; संचालन कर
 1747. कुत्तकै ; 2. पुलवर्कळ् — पट्टा
 1748. तुयरम् ; चोकम् — शोक ; गम
 1749. नटिकै — अभिनेत्री ; नटी
 1750. काळै ; इळम् ऎरुतु ; ऎरुतु — बछड़ा ; नटवा
 1751. तूण् ; कम्पम् — खूँठी ; खंभा
 1752. पिटि — मूँठ ; बेंट
 1753. मुऩ्पु ; मुऩ्ऩर् — पूर्व ; पहला ; पहले का ; प्राचीन
 1754. चौकरियप्पटु ; वाय्प्पु उण्टाकु — सुविधा हो ; संभव हो
 1755. कुतिर् ; अमैतियुऱु — जम जा ; स्थिर हो ; 2. तै हो
 1756. आकु — हो ; घटित हो
 1757. पुकऴ्च्चि ; 2. पेच्चु — प्रशस्ति ; बड़ाई ; प्रशंसा
 1758. पयऩ्पटात ; वेलैक्कुतवात — बेकार ; फ़िजूल
 1759. रचीतु — पावती ; रसीद
 1760. ओवॆऩु — बिलख ; चीत्कार कर
 1761. अऩुतिऩम् ; ऒव्वोरु नाळ् — दैनंदिन ; रोज
 1762. पेतै ; विवेकमऱ्ऱवऩ् — नासमझ ; मूर्ख ; बेवकूफ़
 1763. चुलपम् ; निताऩम् ; वचति ; मॆतुतऩम् ; कवऩम् — निश्चिंतता ; आराम ; सुख
 1764. कण्काणि ; कण्काणित्तिरु — ताक में रह ; इंतजार कर ; देखभाल कर
 1765. इणै ; जतैचेर् ; ऒऩ्ऱिणै — जोड़ दे ; मिला
 1766. अतिपति ; उरिमैयाळर् — अधिपति ; मालिक ; प्रभु
 1767. तिकैत्तुप्पो ; तिकै ; मलैत्तुप्पो — दंग रह जा ; भौंचक रह जा
 1768. मक्कु ; 2. कुमुऱु ; 3. अमुङ्कु — खूब पक {आँच में}
 1769. उऱ्चाकम् ; उयिर्त्तुटिप्पु — सचेतन
 1770. पिरवेचम् ; 2. नुऴैवु अऩुमति — प्रवेश ; दाखिला ; पहुँच
 1771. तीर्माऩम्चॆय् ; मुटिवु चॆय् ; मुटिवॆटु — निर्णय कर ; तय या निश्चय कर
 1772. आऩन्तम् ; मकिऴ्च्चि — आनंद ; खुशी ; प्रसन्नता
 1773. पिरतिनितित्तुवम् — प्रतिनिधित्व
 1774. कल्विकऱ्ऱल् — विद्याभ्यास
 1775. मिकुति — विशालता ; प्रचुरता
 1776. वॆऱुप्पु ; ऎरिच्चल् — चिड़चिड़ाहट
 1777. इळम् — रोआँ ; कोमल केश
 1778. ऎतिर्मूलै ; माऱुमूलै — दूरस्थ ; कोना
 1779. उल्लाचम् ; नलम् — कुशल ; आनंद
 1780. चायङ्कालम् ; मालैप्पॊऴुतु — शाम ; संध्या
 1781. मुऩ्पिऩ् तॆरियात ; अऱिमुकमऱ्ऱ — अनजान ; अपरिचित
 1782. पॆण् — वनिता ; नारी
 1783. इतयम् — हृदय ; दिल
 1784. चुम ; 2. कात्तिरु ; 3. पॊऱु — सह ; बरदाश्त कर ; 2. इंतजार कर
 1785. चऱुकु — फिसल ; सरक
 1786. चक्करम् — चक्र ; पहिया
 1787. इतयम् — हृदय ; दिल
 1788. कति ; 2. तिचै ; 3. वेकम् — गति ; चाल ; गमन ; 2. भाग्य
 1789. कळ् — ताड़ी ; सेंधी ; 2. पत्थर
 1790. कैक्कुऴन्तै — स्तनया ; स्तनपायी
 1791. चीरमैप्पु ; चरिप्पटुत्तुतल् — समायोजन ; तालमेल
 1792. उणवु ; चोऱु ; चातम् ; अन्नम् — भात ; भोजन
 1793. पक्कत्तु वीटु — पड़ोस का घर
 1794. वॆळिनाट्टाऩ् ; अयल्नाट्टाऩ् — विदेशी
 1795. चीमै — प्रदेश ; प्रांत ; 2. विलायत
 1796. उपनयऩम् — उपनयन ; यज्ञोपवीत संस्कार
 1797. मॊऴि — भाषा
 1798. पिरिन्तुपो — अलग हो जा
 1799. वरुषम् ; आण्टु — साल ; वर्ष
 1800. एच्चु ; वचवुकळ् ; वचैकळ् ; कण्टिप्पु — डाँट फटकार
 1801. पळ्ळम् — खड्डा ; गड्ढा ; 2. निचला भाग
 1802. निलैयाऩ वाऴ्विटम् — स्थिरनिवास ; स्थायी निवास
 1803. चकलैप्पाटि ; चकलै — साढू
 1804. निकऴ्वु ; निकऴ्च्चि — घटना
 1805. चोर्वुरु ; वॆऱुप्पटै — बेजार हो ; थक जा ; ऊब जा
 1806. मॊत्तम् ; कूट्टु — संयुक्त ; अविभक्त
 1807. कट्टिक्कॊळ् ; अणिन्तुक्कॊळ् ; 2. तिरुमणम् चॆय्तुक्कॊळ् — बाँध ले ; पहन ले
 1808. नॆरुप्पु ; ती — आग ; अंगार
 1809. इरुपत्तॊऩ्ऱु — इक्कीस
 1810. नटऩम् ; नाट्टियम् — नृत्य ; नाच
 1811. नीतिपति — न्यायाधीश ; जज ; न्यायपाल
 1812. तॊऴिल् — वृत्ति ; पेशा ; स्थिति ; 2. अस्तित्व
 1813. उट्पुऱम् — आंतरंगिक ; अंतर्गत
 1814. कैत्तट्टल् — तालियाँ
 1815. इरकचियम् ; मर्मम् — रहस्य ; भेद ; गूढ तत्व
 1816. चमतळम् — समतल
 1817. अटिपट्टुक्कॊळ् ; 2. माट्टिक्कॊळ् ; 3. चेर्त्तुक्कॊळ् — लग जा ; 2. प्रेम कर
 1818. कॊण्टु वा — ला ; पेश कर ; प्रस्तुत कर
 1819. तोळ् — घुग्घी
 1820. कऩ्ऩम् — गाल ; 2. तरफ़ ; 3. भाग
 1821. माऱ्ऱुपवऩ् — मृत्युकारक
 1822. मुऩ्ऩुरै — उपोद्घात ; प्रस्तावना ; भूमिका
 1823. 2. पॆण्कुऴन्तै ; 3. नात्तऩार् — ननद ; मादा शिशु
 1824. वेकम् — वेग ; तेजी ; फुर्ती ; शीघ्रता
 1825. काऱ्ऱऴुत्तमण्टलम् — बवंडर
 1826. मुणुमुणु — अस्पष्ट बोल
 1827. निलैकोटल् ; निऱ्कुम् वितम् — भंगिमा
 1828. पूरि — पूड़ी
 1829. इलक्कियपरम् — साहित्यपरक
 1830. अऴकु — रंग-रूप
 1831. पॊट्टलम् — पुड़िया
 1832. कटै ; अङ्काटि — दूकान
 1833. अङ्कीकारम् ; 2. अटैयाळम् — पहचान ; मान्यता
 1834. चत्तुणवु ; पोषाक्काऩ उणवु — पौष्टिकाहार
 1835. ओट्टम् — दौड़
 1836. परिमाऱु — परोस
 1837. पुऩितम् ; पवित्तिरम् — पवित्रता
 1838. अटि ; कीऴ् 2. कालटि ; अटि — नीचे ; तल ; 2. पाँव ; पैर ; 3. क़दम
 1839. पयऩाक्कम् — अनुरोध ; 2. अनुकूल व्यवहार
 1840. कुण्टूचि — आलपीन
 1841. वऴि — रास्ता ; मार्ग ; उपाय
 1842. माळिकै — भवन ; इमारत
 1843. उट्पकुति — अंतर्भाग
 1844. अमुङ्कु ; विऴु — ढह ; गिर
 1845. अणैप्पु — आलिंगन
 1846. इरुपत्तॊऩ्पतु — उनतीस
 1847. नीरिऴिवुनोय् — मधुमेह ; प्रमेह {एक रोग}
 1848. कॆट्ट — बिगड़ ; खराब
 1849. उतारणम् — दृष्टांत ; मिसाल ; उदाहरण ; प्रमाण
 1850. पुरट्चियाळर् — क्रान्तिकारी
 1851. पेरणि ; 2. मकिऴ्च्चियूट्टुम् पयणम् — महाप्रस्थान ; 2. अंतिम यात्रा
 1852. आलयम् ; कोयिल् — मंदिर ; 2. घेरा
 1853. पयप्पटु ; अञ्चु — डर ; भयभीत हो
 1854. रयिल् ; पुकैवण्टि — रेल [गाड़ी]
 1855. चमर्प्पि — समर्पण कर ; दे ; पेश कर
 1856. आळुमै ; आट्चि ; अतिकारम् — अधिकार
 1857. चित्तम्चॆय् ; अटै — सिद्ध हो ; प्राप्त हो
 1858. याऩै — हस्ती ; हाथी
 1859. कुऱ्ऱवाळि — दोषी ; अपराधी
 1860. वतै ; 2. वळैकुटा — घात ; प्रहार
 1861. तण्टु ; 2. चेऩै ; पटै — डंटल ; {खोखला}डंडा
 1862. चुऱ्ऱम् ; उऱविऩर् — नातेदार ; रिश्तेदार ; बंधु
 1863. चाऩ्ऱु ; नितर्चऩम् ; ऎटुत्तुक्काट्टु ; मेऱ्क्कोळ् — सबूत ; 2. उदाहरण
 1864. ऎरुक्कम् — आक ; मदार
 1865. वयिऱ्ऱुप्पोक्कु ; पेति — दस्त
 1866. विपरीतम् ; 2. मिक अतिक ; 3. इयल्पु कटन्तु — विपरीत ; उलटा ; विरुद्ध
 1867. तलैविति ; विति — विधान ; दुर्भाग्य
 1868. इरुपतु — बीस
 1869. आटै ; तुणि — कपड़ा
 1870. पाप्पायि ; कुऴन्तै — शिशु
 1871. चामर्त्तियम् ; तिऱऩ् ; तिऱमै — शक्ति ; ताकत ; क्षमता ; 2. अधिकार
 1872. चॊत्तु ; वळम् — श्री ; लक्ष्मी ; संपदा ; संपत्ति
 1873. अलैक्कऴि ; पीटि ; 2. तॊल्लै चॆय् — सता ; तंग कर
 1874. तवटै — जबड़ा
 1875. चिपारिचु — सिफारिश
 1876. कोपम् ; तुवेषम् ; वञ्चिऩम् — द्वेष ; 2. दुश्मनी
 1877. चात्वीकम् ; सात्वीकम् — सात्विक
 1878. पम्परम् — लट्टू
 1879. चॊत्तु ; चॆल्वम् ; आस्ति — संपत्ति ; जायदाद ; धन ; 2. कमाई
 1880. एकातिपत्तियम् — साम्राज्यवाद
 1881. वणक्कम् — नमस्ते
 1882. तेवै ; 2. अवचियम् — जरूरत ; ज़रूरी ; आवश्यकता ; 2. चाहिए
 1883. तिरुविऴा ; 2. पर्वम् ; काण्टम् — पर्व ; त्योहार ; 2. अध्याय
 1884. तिरुमणम् — परिणय ; विवाह ; शादी
 1885. मऱैवु ; 2. इरकचियम् — गुप्त ; छिपा हुआ ; पोशीदा
 1886. जपम् — जप ; जाप
 1887. पङ्कळा — बंगला
 1888. वॆयिऱ्कालम् — गर्मी का मौसम ; ग्रीष्म ऋतु
 1889. वॆप्प निलै — स्थिरोष्णक
 1890. पलप्पम् — खड़ी
 1891. उयिरुळ्ळ — सजीव ; प्राणवान
 1892. एऱ्ऱत्ताऴ्वु ; एऱ्ऱक्कुऱैवु — कमी बेशी ; ऊबड़-खाबड़पन
 1893. अटङ्कु ; पणिवटै ; कीऴ्पटि — दब ; वश में आ
 1894. पुतिय — नया
 1895. अञ्ञातवाचम् ; मऱैवाक वाऴ्तल् — अज्ञातवास
 1896. इरण्टु — दो
 1897. इऱुतिनिलै ; उयर्निलै — चिरस्थायी
 1898. वन्तऩम् ; वणक्कम् — वंदना ; नमस्कार
 1899. पळ्ळि आचिरियर् — अध्यापक ; स्कूल का मास्टर
 1900. रीङ्कारमिटु — गूँज ; बज
 1901. मऱैन्ततु ; चितैवु ; करैवु — विघटन
 1902. नूऱ्ऱुप्पऩ्ऩिरॆण्टु — एक सौ बारह
 1903. नात्तऩार् — घर की लडकी[>ननद]
 1904. तिऱमै — शक्य ; संभव
 1905. मऩ्मतऩ् ; माऱऩ् — मन्मथ ; कामदेव
 1906. ओट्टै ; 2. चप्पुक्कॊट्टुतल् — पोला ; 2. सूखा ; 3. खोखला ; लालच
 1907. कलप्पै — हल
 1908. नटत्तु — चला
 1909. उट्कार् — बैठ
 1910. अपच्चारम् ; तवऱु — अपचार ; कसूर ; अपराध
 1911. चेट्टै ; चॆयल् ; नटत्तै — करतूत ; व्यवहार ; 2. काम
 1912. मणै — पीढ़ा
 1913. तिरुट्टुत्तऩम् — चोरी
 1914. ऎल्लै मीऱु ; अळवु कट — अतिक्रमण कर ; सीमा पार कर
 1915. मरम् ; विरुट्चम् — वृक्ष ; पेड़
 1916. इतु ; 2. इवळ् — यह {न. ; स्त्री}
 1917. कप्पल् ; पॆरुम्पटकु — जहाज
 1918. मञ्चळ् — पीला
 1919. नम्पिक्कै ; विचुवाचम् — विश्वास ; यकीन
 1920. विरयम् ; 2. वॆऱुम् — व्यर्थ ; असत्य ; 2. खाली ; खोखला ; मिथ्या
 1921. उचुप्पेऱ्ऱु ; तूण्टु ; कटुपेऱ्ऱु — उकसा ; भड़का
 1922. आटु — बकरी
 1923. वऴि — रास्ता ; राह
 1924. कीरै — साग-सब्जी ; शाक
 1925. क्रि इप्पक्कम् — क्रि इधर ; क्रि इस ओर ; क्रि इस तरफ़
 1926. पिऩ्ऩम् ; वेऱुपाटु ; माऱाऩतु — भिन्न ; 2. अलग ; दूसरा
 1927. अरिवाळ् — हँसिया ; दराँती
 1928. पिराप्तम् ; कॊटुत्तुवैत्ततु — प्राप्त ; मिला हुआ ; भाग्य
 1929. वितवैयाकु — विधवा बन
 1930. कोविल् — निवास ; घर ; 2. मंदिर
 1931. इलै — पत्ता ; पत्र ; 2. पान
 1932. चूऴु — फैल ; व्याप्त हो ; 2. घेर
 1933. ऎऴु ; तुयिलॆऴु ; विऴि — जाग
 1934. ऒप्पटै — अधीन कर ले ; 2. नियंत्रण में ले
 1935. आऱाम् — छठवाँ ; छठा
 1936. तॊल्लै ; तॊन्तरवु ; चङ्कटम् — असुविधा ; तंगी ; मुसीबत
 1937. तूण् ; स्तम्पम् — स्तंभ ; खंभा
 1938. तक्काळि — टमाटर
 1939. चॆऴिप्पु ; वळर्च्चि ; मुऩ्ऩेऱ्ऱम् ; अतिकरिप्पु — वर्धन ; बढती
 1940. ऎलि — चूहा ; चुहिया
 1941. अ. वॆटवॆट — अ. थर-थर
 1942. वळमैयाऩ ; चॆऴिप्पाऩ — प्रवर्धमान ; बढने वाला
 1943. एणि — निसैनी ; निसेनी
 1944. तामति — देरी कर
 1945. अचैयाच्चॊत्तु — चल-संपत्ति
 1946. पटैवीरऩ् ; पोर्वीरऩ् ; चिप्पाय् — सैनिक ; सिपाही
 1947. उमि — पोला ; खोखला
 1948. कुङ्कुमप्पू — कुसुम ; फूल ; 2. गाढ़ा लाल रंग
 1949. वै — रख ; दे ; लगा
 1950. कुमास्ता — गुमाश्ता ; क्लर्क
 1951. कण्विऴि — नेत्र गोलक
 1952. नऱ्पेऱु — धन्य ; सफल
 1953. कणक्किटु — गिन ; हिसाब लगा
 1954. निऱुत्तु ; तटु — रोक
 1955. केट्क इऩिमैयाऩतु — श्राव्य ; श्रुति-मधुर
 1956. पिऩ्पऱ्ऱुपवर् ; तॊण्टऩ् — अनुयायी ; शिष्य {पु.}
 1957. पोराळि ; वीरऩ् — योद्धा ; सैनिक
 1958. आतरि — आदर कर ; इज्जत दे ; 2. खातिर कर
 1959. पणम् ; रॊक्कम् ; 2. उट्कूरै — पैसा ; रकम
 1960. मुऴुमैयऱ्ऱ — असंपूर्ण ; अधूरा
 1961. मुऱ्च्चेर्क्कै — उपसर्ग
 1962. ओट्टुवीटु — खपरैल का मकान
 1963. पलवन्त ; वऱ्पुऱुत्तलाऩ — मजबूत ; बलवान
 1964. वॆङ्कायम् — प्याज
 1965. अवचियम् ; इऩ्ऱियमैयामै — जरूर
 1966. वळैन्ततु ; कुऱुकल् नॆरुकलाऩ — टेढ़ा-मेढ़ा
 1967. मेऱ्कु — पश्चिम
 1968. क्रि इप्पॊऴुतु ; क्रि इप्पोतु — क्रि अब
 1969. अतिकम् ; उयर्वु — अधिकता ; ज्यादती ; इज़ाफा
 1970. चुमार् ; एऱत्ताऴ ; एऱक्कुऱैय — लगभग ; 2. तक़रीबन
 1971. ऒतुङ्कु ; नकरु ; नट — हिल ; चल ; 2. घूम
 1972. पिरिवुत्तॊकुति ; पकुति ; तॊकुप्पु — पुस्तक ; 2. मिश्रण
 1973. पारपट्चमऱ्ऱतु — निष्पाक्षिक
 1974. चकुऩम् ; निमित्तम् — शकुन ; सगुन
 1975. वितैमूलम् — बीजकण
 1976. चण्टै ; चच्चरवु ; तकराऱु — तकरार ; झगड़ा ; विवाद
 1977. अटिप्पटैपॊरुळ् ; मूलकम् — मूलक ; धातु
 1978. तेटु ; अलचु ; वलैपोट्टुत्तेटु — छान ; ढूँढ
 1979. क्रि अव्वेळै ; क्रि अऩ्ऱु — क्रि उस दिन
 1980. मूच्चुत्तिणऱु ; तवि — हाँफ ; 2. गरज ; चिल्ला
 1981. कट्टुप्पाटु ; तटुप्पाऱ्ऱल् — नियंत्रण
 1982. मुतऩ्मै — प्राथमिक
 1983. चमै — पका ; रसोई बना
 1984. आयत्तम् ; तयार् ; 2. आमोतम् ; चम्म्तम् — पूरी तरह तैयार
 1985. इऴै — ताना-बाना
 1986. टोल् — ढोल
 1987. ओट्टम् — पलायन
 1988. आतिकालम् ; मुऱ्कालम् — आदिकाल
 1989. कट्टु — बाँध ; कस ; पहना
 1990. मीति ; मिच्चम् ; ऎच्चम् ; चॊच्चम् — शेष ; बाकी
 1991. वॆऱ्ऱिलैकऱ्ऱु ; पीटा — पान
 1992. मिळकाय् — मिर्च
 1993. पूतेवि ; निलमकळ् — भूदेवी
 1994. वायऱ्ऱ ; 2. पेचत्तॆरियात — बेजबान ; गूँगा
 1995. विरोति ; ऎतिराळि — विरोधी ; दुश्मन
 1996. पिरचुरि ; अच्चिटु ; वॆळियिटु — प्रकाशित कर
 1997. वॆळिये ; वॆळिप्पटै — बाह्य ; बाहरी
 1998. कुऴन्तैप्परुवम् — बाल्यदशा
 1999. कॊतिक्कवै ; वेकवै ; चीण्टु — उबाल ; खौला ; पका
 2000. कटुमै — कटु ; तीखा ; अप्रिय
 2001. वरलाऱु ; चरित्तिरम् — इतिहास
 2002. वास्तु चात्तिरम् — वास्तुशास्त्र
 2003. अऴकऩ् — सुंदर
 2004. चाति — प्राप्त कर ; सफल हो ; कामयाब हो
 2005. अचम्पवम् ; नटक्काततु ; आकाततु — असंभव ; नामुमकिन ; दुर्घट
 2006. आर्वमुण्टाक्कु ; मकिऴ्च्चियुण्टाक्कु — खुशी दिला ; खुश कर
 2007. कूलि ; कूलियाल् — मजदूर
 2008. तेर्न्तॆटु ; तेर्न्तॆटुत्तुक्कॊळ् — चुन ले ; चुनाव कर ले
 2009. मुण्णणि ; अतिकम् — आधिक्य ; बढ़त ; वर्चस्व ; अधिकार
 2010. चे — छिः
 2011. तुटितुटि ; पटपट ; नटुनटुङ्कु — छटपटा ; तड़फड़ा
 2012. ऊतु — फूँक
 2013. नाटा — नाल
 2014. नाटा — फीता ; धागा
 2015. वेतियियल् — रसायनशास्त्र
 2016. कलवि ; पुणर्च्चि ; 2. तॊटर्पु ; 3. इणैप्पु — संपर्क ; संबंध ; वास्ता ; पता
 2017. कारिरुळ् ; कुम्मिरुट्टु — घना अंधकार
 2018. मऩप्पाटम् — कंठस्थ ; मुखस्थ ; याद किया हुआ
 2019. पयऩिपटुत्तु — आज्ञा मान ; 2. अनुरूप कर ; अनुसार कर
 2020. तिरुटऩ् ; तिरुटि — चोर
 2021. चमाताऩम् ; राजि — सहमति ; समझौता
 2022. आऩ्मा ; आत्मा ; 2. जीवऩ् — जीव ; प्राणी
 2023. वॆट्टु ; अटि — वार ; चोट
 2024. चण्टैक्कुप्पो — सब के सामने आ ; खुल जा
 2025. तिरिपुजम् ; मुक्कोणम् — त्रिभुज
 2026. चुण्टल् — घुंघनी ; भूंजा
 2027. क्रि अवचर अवचरम् — क्रि जल्दी-जल्दी ; क्रि हड़बड़ी ; क्रि उतावलपन
 2028. मुक्किय कारणम् — मुख्य कारण
 2029. विनियोकि ; पयऩ्पटुत्तु — विनियोग कर ; प्रयोग कर
 2030. कऱ्पित्तल् ; कल्विकऱ्पिप्पु — विद्याबोधन
 2031. उटैप्पु ; अऴिवु ; मुऱिवु — भग्न ; टूटा फूट ; ध्वस्त ; बाधा डाल
 2032. तीर्माऩम् ; मुटिवु — प्रस्ताव
 2033. चॊन्त ऊर् ; चॊन्त इटम् — जन्म-स्थान ; स्वस्थल
 2034. ऎरियच्चॆय् ; ऎरियवै ; कॊळुत्तु — जला ; चिढ़ा ; दहका
 2035. वॆळ्ळमयम् — जलमग्न ; जल से भरा हुआ ; बाढ़
 2036. अटैकात्तल् — से ; घेर
 2037. कूऩ् — कूबड़ ; 2. कुबड़ा
 2038. पॆण् — धनुष की डोरी ; 2. स्त्री
 2039. मुऴुमैयऱ्ऱतु — असंपूर्ति ; अधूरा
 2040. कण्णाटि ; 2. वळैयल् — काँच [चूडी] ; शीशा
 2041. अतिकप्पिरचङ्कम् — वाचालता ; बकवास
 2042. चूत्तिरऩ् — शूद्र
 2043. मकाकावियम् ; पॆरुङ्कावियम् — महाकाव्य
 2044. नटन्त ; निकऴ्न्त ; 2. नकर्न्त — बीता हुआ
 2045. इणैतल् ; चन्तिप्पु — चार कोस की दूरी ; जोडन
 2046. विलङ्करचऩ् ; चिङ्कम् — मृगराज ; सिंह
 2047. यार् ; ऎवर् — कौन {व्य. ; ब.}
 2048. मण्वॆट्टि — फावड़ा
 2049. पॊरुळ् ; अर्त्तम् — मतलब ; उद्देश्य ; तात्पर्य ; भाव
 2050. विवातम् चॆय् — बहस कर ; विचार कर ; चर्चा कर
 2051. पात्तिरऩ् ; पत्तिरमाऩवऩ् ; वऱियवऩ् — पात्र ; योग्य ; लायक
 2052. वेऱॊरुवर् — कोई और
 2053. निलुवै — बचत ; शेष
 2054. नाकरिक — सभ्य ; शिष्ट
 2055. अऱियात ; मऱैवाऩ — अज्ञात
 2056. पोराटु — लड़ ; 2. युद्ध कर
 2057. पुकऴ् पॆऱ्ऱ — प्रख्याति ; नामवरी ; मशहूरी
 2058. ताटि — हमला ; धावा ; चढ़ाई ; आक्रमण
 2059. चल्लि ; ताङ्कु — धारण कर ; पहन
 2060. अऴकु ; चौन्तर्यम् — सुंदरता ; खूबसूरती ; छटा
 2061. कॊण्टै — जूड़ा
 2062. कण् चैकै — इशारा ; अनुचर
 2063. निला ; निलवु ; चन्तिरऩ् — शशि ; चन्द्रमा ; चाँद
 2064. अऴकु ; 2. आर्वम् ; 3. आचै — बात चीत ; बयान ; 2. चाह
 2065. मूलम् — मूल ; मूल आधार ; 2. मूलप्रति ; 3. जड़
 2066. उताकरणम् काट्टु ; मेऱ्कोळ् काट्टु — उदाहृत कर ; उल्लेख कर
 2067. अ. उळ् — अ. अंतर्
 2068. विळक्कम् ; विवरम् — सविवरण ; तफ़सील
 2069. करुणै ; तयवु ; अरुळ् — करुणा ; दया
 2070. चाय् — नवा ; झुका
 2071. चत्तिरम् — धर्मशाला ; सराय ; मुसाफिर खाना
 2072. चेरु ; उण्टाक्कु — गढ़ ; कल्पना कर
 2073. पिरति — नकल
 2074. कैक्कुऴन्तै — शिशु ; बच्चा {स्त्री या पु.}
 2075. चोर्वु ; अलुप्पु ; तळर्वु — थकावट ; शिथिलता
 2076. उमिऴ्नीर् — लालाजल ; लार
 2077. चूटामणि — शिरोरत्न ; 2. श्रेष्ठ
 2078. तुणैत्तलैवर् — उपाध्यक्ष
 2079. मेजै — मेज़
 2080. जीवऩाम्चम् — जीविका ; जीवन यापन खर्च
 2081. अतिवेकम् ; मिकवेकम् — बहुत तेज
 2082. चैव उणवु उण्पवऩ् — शाकाहारी ; निरामिष
 2083. पिरान्तीय ; पकुतिय — प्रादेशिक
 2084. वॆयिल् — धूप ; आतप
 2085. यक्षिणि ; इयक्किऩि — यक्षिणी
 2086. कऴिवु वॆळियेऱ्ऱम् ; कऴित्तल् — विसर्जन ; त्याग
 2087. ऎळिमै ; चुलपम् — सुविधा ; सहूलियत
 2088. तुण्टु — तौलिया ; 2. टुकड़ा ; चिथड़ा
 2089. निकऴु — संभव हो ; 2. सामने आ
 2090. उळ्नाक्कु — गलशुंडी ; अलिजिह्वा ; काकल
 2091. आवक्काय् ; मावटु ; माङ्काय् ऊऱुकाय् — आम का अचार
 2092. चारमाऩतु — उपजाऊ ; सारवान
 2093. तवऱाऩ वऴि ; ऎतिर्माऱ्ऱुतल् ; तलैक्कीऴ् — विलोम
 2094. पातकम् ; कुऱ्ऱम् ; तवऱु — पाप ; अपराध ; कलंक ; शनि
 2095. चूरऩ् ; पोराळि — शूर ; वीर ; साहसी
 2096. उळुन्तु — उड़द
 2097. चिऱन्त ; चिरेष्ट — श्रेष्ठ ; महान
 2098. तमुक्कु ; मुरचु — डंका
 2099. चिऱप्पु ; चिऱन्ततु — श्रेष्ठता
 2100. उत्तरवातम् ; उऱुति — भरोसा ; आश्वासन ; हामी
 2101. अकऱ्ऱु — हट जा ; चला जा ; निकल जा
 2102. युक्ति ; तर्क्कम् — युक्ति ; उपाय ; चतुरता ; 2. विचार
 2103. कुरङ्कु — बंदर
 2104. विति ; तलैविति — कर्तव्य ; 2. विधि ; 3. आदेश ; 4. भाग्य
 2105. वरैयऱु ; विळक्कु ; विवरि — परिभाषा दे ; परिभाषित कर
 2106. मरुताणि — मेहंदी
 2107. पाट्टि ; अम्मम्मा ; अम्मत्ता — नानी
 2108. तालाट्टुप्पाटल् — लोरी
 2109. कणक्कर् — ज्योतिषी ; 2. पटवारी ; 3. पंजीकर ; 4. कारिंदा
 2110. वचि ; वाऴ् — रह ; बस
 2111. वीङ्कु — सूज
 2112. कुऴल् ; पुल्लाङ्कुऴल् — वेणु ; बाँसुरी ; मुरली
 2113. चाम्राज्जियम् ; पॆरुम् अरचु — साम्राज्य
 2114. पुऩैक्कतै ; कट्टुक्कतै — अनाप शनाप ; कल्पित बातें
 2115. विलकु ; विलकिक्कॊळ् — रुक ; ठहर ; छोड़ ; 2. हाथ खींच
 2116. इवऩुटैय — इस [का/की/के] {व्य. ; पु.}
 2117. वीटु — घर {नीचार्थक}
 2118. तुर्नाऱ्ऱम् ; तुर्वाचऩै — दुर्गंध ; बदबू
 2119. ऎतिर्पार् ; 2. कात्तिरु — इंतजार कर ; प्रतीक्षा कर
 2120. मकापुरुषऩ् ; मामऩितर् — महापुरुष
 2121. कॊण्टु वा — मँगवा
 2122. तॊळ्ळायिरम् — नौ सौ
 2123. चकवाचम् ; चिनेकम् ; नट्पु ; 2. उऱवु — स्नेह ; साथ ; सहवास
 2124. पटम् ; 2. पॊम्मै — गुड़िया ; 2. चित्र ; प्रतिमा
 2125. वण्णाऩ् — धोबी
 2126. वन्तु विऴु — उठ खड़ा हो
 2127. किटैक्कुमाऱु चॆय् — प्राप्त हो ; मिल
 2128. वीऴ् ; 2. कीऴिऱङ्कु — घुस ; नीचे उतर जा ; पीछे रह जा
 2129. कॆट्टि ; इऱुकल् — दृढ ; मजबूत ; कड़ा
 2130. नटु — रोप ; लगा
 2131. नूल् ; किरन्तम् — ग्रन्थ ; पुस्तक
 2132. वातम् ; वाक्कुवातम् — संवाद ; बातचीत ; वाद-विवाद
 2133. वेट्टि — धोती ; लुंगी
 2134. कलैयाऩ ; कलैत्तिऱम् मिक्क — कलात्मक
 2135. पाम्पुच्चट्टै ; पाम्पुपुऱै — केंचुली
 2136. पयङ्करम् — डरावना ; भयंकर
 2137. मुटिवु ; इऱुति ; 2. मुऴुमै — समाप्त ; खतम
 2138. परवुतल् — व्याप्त
 2139. चण्टै ; चच्चरवु ; पोराट्टम् — झगड़ा ; लड़ाई
 2140. कोलम् — रंगोली ; चौक पूरन
 2141. तॊऴिऱ्चालै — कारखाना
 2142. यमुऩै — यमुना {नदी}
 2143. उपयोकम् ; पयऩ् — उपयुक्त ; योग्य ; लायक
 2144. कटलै — चना
 2145. तर्पूचणि ; तर्पूस् पऴम् — मतीरा ; तरबूज
 2146. करुवूलम् ; कजाऩा — खजाना ; कोश
 2147. अऴित्तुविटु ; 2. अलैकऴि — अंत देख ; मजा चखा ; खबर ले
 2148. वणङ्कुतल् ; वेण्टुतल् ; कुम्पिटुतल् — नमस्कार ; 2. मनौती
 2149. अचैवम् उण्पवर् — मांसाहारी
 2150. नटैमुऱ्पटुत्तु ; चरिप्पॊरुत्तु — अन्वय कर ; अनुकूल बना
 2151. इलवचम् — उचित ; मुनासिब
 2152. कूण्टु — पिंजड़ा
 2153. कटिवाळम् — लगाम
 2154. इप्पटिप्पट्ट ; इत्तकैय — ऐसा ; [इसके] जैसा
 2155. तॊटर्पऱ्ऱतु — अप्रस्तुत ; असंगत
 2156. पिरमुकम् ; मुक्कियम् — प्रधान ; मुख्य ; खास
 2157. वळैयल्कळ् — चूड़ियाँ ; कँगन
 2158. चिऱ्ऱाऱु — वाहिनी ; नदी ; 2. सेना
 2159. कणम् ; कुऴु — गण ; 2. समूह ; वर्ग
 2160. चिऱ्पि — शिल्पकार ; दस्तकार
 2161. कटुमै ; मुऱिवु ; उटैप्पु — भुरभुरा
 2162. पतवि — पद ; ओहदा
 2163. अमैतियायिरु ; पेचामलिरु — चुप्पी साध
 2164. इणैप्पु ; तॊटर्पु — संसर्ग ; संपर्क
 2165. रयिल् मार्क्कम् ; पुकैवण्टिवऴि — रेलमार्ग
 2166. अचातारणम् ; चिऱप्पाऩतु ; अरितु — असाधारण
 2167. वॆल्लम् — गुड़
 2168. कुटियाऩवर्कळ् तॊकुति — किसान गण ; कृषक वर्ग
 2169. तुरत्तु — भगा ; 2. पीछा कर
 2170. वटमेऱ्कु — वायव्य
 2171. वेतान्तम् — वेदांत ; 2. अध्यात्म ; 3. दर्शन
 2172. पारम् ; चुमै ; ऎटै ; 2. पॊऱुप्पु — भार ; वजन ; बोझ
 2173. मूऩ्ऱाम् ; मूऩ्ऱावतु — तृतीय ; तीसरा
 2174. चलाम् ; वणक्कम् — सलाम
 2175. मरम् — तना {पेड का}
 2176. पालाकु ; 2. आळाकु — भाग हो ; हिस्से में आ
 2177. कण्णीर् — आँसू
 2178. पयित्तमावु ; नलुङ्कुत्तूळ् — उबटन
 2179. मणि ; उरुण्मणि ; कुमिऴ्मणि — गुरिया ; मनका
 2180. क्रि अव्वेळै ; क्रि अऩ्ऱु — क्रि उस दिन
 2181. तामिरम् — ताम्र ; तांबा
 2182. पचुमै — हरित ; हरापन
 2183. मऱुप्पु ; तटै — आपत्ति ; एतराज
 2184. वरप्पोकुम् ; वरवुळ्ळ — आनेवाला ; भविष्य ; भावी
 2185. विञ्ञाऩि — विज्ञ ; विद्वान
 2186. नूऱ्ऱुप्पत्तु — एक सौ दस
 2187. जऩातिपति ; राष्टिरपति — राष्ट्रपति
 2188. अमैति — शान्ति ; अमन
 2189. मोकऩम् — मोहक ; चित्ताकर्षक
 2190. मावुप्पॊरुळ् — आटे से बना खाद्य
 2191. तीर्त्तम् ; कुटिनीर् — तीर्थ ; पवित्र जल
 2192. नॆचवु — हथबुनाई
 2193. चॊत्तु ; पणम् ; चॆल्वम् — वित्त ; संपत्ति
 2194. अऩुपवप्पटु ; चिऱन्तु विळङ्कु — निपुण बन ; 2. समर्थ बन ; सक्षम बन
 2195. ऊतुकॊम्पु — तुरही
 2196. आचिरियर् ; उपात्तियायर् — अध्यापक ; 2. गुरु
 2197. वॆट्कम् ; नाणम् — शर्म ; लाज ; लज्जा
 2198. इऱुक्कु — कस ; कसकर बाँध ; तान ; 2. गूँथ
 2199. इस्तिरि — इस्तरी
 2200. चता ; ऎप्पोतुम् ; तॊटर्च्चि — सतत ; हमेशा ; सदा
 2201. मूटिक्कॊळ् — बंद कर ले
 2202. पुकऴ् — तारीफ कर ; प्रशंसा कर
 2203. कर्त्ता ; चॆय्वोऩ् ; विऩैयोऩ् — कर्ता ; करनेवाला ; कर्ता {व्या.}
 2204. चमर्प्पणम् — समर्पण
 2205. मोट्चम् ; वीट्टुप्पेऱु — विमुक्ति ; विमोचन ; मुक्ति ; छुटकारा ; 2. रिहाई
 2206. अतिकालै — प्रदोषकाल ; मुँहअंधेरा
 2207. पतिऩैन्तु — पंद्रह
 2208. ऒरुत्तर् — अन्य ; 2. एक आदमी
 2209. विचिऱि — पंखा ; तालवृंत
 2210. पन्तम् — बंधक ; बाधा डालनेवाला ; 2. धरोहर ; अड़चन
 2211. एऴ्मै — गरीबी ; दरिद्रता
 2212. तिटप्पॊरुळ् — घनपदार्थ
 2213. वळैयम् ; वट्टम् ; 2. उरुण्टै ; उरुळै — गोल ; गोलाकार
 2214. मेल् ; चिऱन्ततु — अधिक ; उत्तम ; श्रेष्ठ
 2215. अऱिवियल्रीतियाक ; चास्तिररीतियाक — वैज्ञानिक ; 2. शास्त्रानुकूल
 2216. तण्टणै — सजा ; दंड ; जुरमाना
 2217. तॆळिवाकु — स्पष्ट हो
 2218. ज्वालै ; चुवालै ; पिऴम्पु — ज्वाला ; लपट
 2219. वऴक्कम् ; वाटिक्कै — व्यवहार ; 2. रीति ; प्रथा
 2220. वॆट्कमिल्लात ; नाणमऱ्ऱ — निर्लज्ज ; बेशर्म ; बेहया
 2221. अमैतियिऩ्मै ; कुऴुप्पम् ; अचान्ति — अशांति
 2222. मऱै — छिपा ; सुरक्षित रख
 2223. पिटिप्पु ; 2. पिटिवातम् — हठ ; प्रतिबंध ; पाबंदी
 2224. पऴक्कप्पटुत्तुतल् ; 2. विरुप्पम् ; 3. पाचम् — लाड़ प्यार ; अनुराग ; वश [में]
 2225. ऎलुम्पु — हड्डी ; कांटा
 2226. पिरियमाकु — प्रिय हो ; प्यार हो
 2227. चिऩ्ऩङ्कळ् ; 2. चम्पिरताय नटैमुऱैकळ् ; 3. वरतट्चिणै मुतलाऩवै — लांछन
 2228. मूटनम्पिक्कै — अंध विश्वास
 2229. वचतिक्काक ; चौकर्यत्तुक्काक — सुविधा के लिये
 2230. वित्तियाचम् ; वेऱ्ऱुमै — फरक
 2231. कल् ; पटि — पढ़ ; अध्ययन कर
 2232. कोट्पाटु ; चित्तान्तम् — सिद्धांत ; विचारधारा ; 2. वाद ; तर्क ; उसूल
 2233. चीचा ; पुट्टि — शीशी
 2234. कुऴन्तैकळिऩ् कै मुऱुक्कु वळैयल् — सड़न ; गंदगी ; 2. कंकण
 2235. चित्ति — चाची ; काकी
 2236. ऎप्पोतुम् पोल ; 2. वऴक्कम् पोल — प्रतिदिन की भाँति
 2237. ऒऱ्ऱप्पटैयाऩ — विषम
 2238. परप्पु ; नीट्टु — फैला ; पसार
 2239. नऩै — तर हो जा ; भीग ; गीला हो जा
 2240. नाय्क्कुटै — कुकुरमुत्ता
 2241. मण्णॆण्णै — मिट्ठी का तेल
 2242. इरुपत्ताऱु — छब्बीस
 2243. पङ्कुतारर् — साझेदार ; हिस्सेदार
 2244. तुवालै ; मेऱ्तुण्टु — तौलिया ; अंगोछा ; गमछा
 2245. एर् — फाल ; धब्बा ; {लोहे की} छड़
 2246. पाट्टु ; पाटल् ; काऩम् — गाना ; गीत
 2247. मऱुप्पु ; विलक्कल् — तिरस्कृति
 2248. चात्तियम् — संभव ; साध्य ; मुमकिन
 2249. चर्क्करै — चीनी ; शक्कर
 2250. तूण् ; स्तूपम् — स्थूप ; 2. {ऊँचा} खंबा
 2251. तटै — आड़ ; अड़चन
 2252. उटऩ्पटिक्कै ; ऒप्पन्तम् ; एऱ्पाटु — समझौता ; राजीनामा ; संधि
 2253. विटुमुऱै ; अऩुमति — छुट्टी ; 2. आज्ञा ; आदेश ; हुक्म
 2254. कष्टम् ; कटिऩम् ; तुऩ्पम् ; तुयरम् — कष्ट ; तकलीफ ; कठिन ; मुश्किल
 2255. कुऱैच्चल् — कमी
 2256. ञानेन्तिरियम् ; पुलऩ् — ज्ञानेंद्रिय
 2257. परुक्कै — अन्नकण ; दाना {पका}
 2258. पलुकुक्कट्टै ; परम्पु — हेंगा ; पटरा ; पटेला
 2259. तिऱऩाय्वु ; विमर्चै — आलोचना ; समीक्षा
 2260. इव्वळवु — इतना ; इतना बड़ा
 2261. आणै ; कट्टळै — आज्ञा ; हुकुम
 2262. ऒरे इऩम् — स्वजाति
 2263. वीरावेचम् — अधिक क्रोध
 2264. पक्कम् ; ओरम् ; 2. वित्तियाचम् — अंतर ; भेद
 2265. क्रि इऱुति ; क्रि कटैचि — क्रि आखिर
 2266. मुयल् — खरगोश
 2267. अटैयाळम् ; इरुप्पिटम् — पता
 2268. तिऩप्पत्तिरिक्कै ; नाळेटु — दैनिक पत्र
 2269. मुतुकॆलुम्पुळ्ळवै — सकशेरुकी जंतु
 2270. उटऩ्पटिक्कै ; ऒप्पन्तम् ; 2. इणैप्पु — संधि ; मेल ; सुलह ; समझौता ; राजीनामा
 2271. कॊट्टावि विटु — जंभाई ले
 2272. वरिचैमुऱै ; 2. तॊटर् — अनुक्रम
 2273. चुरङ्कम् — खान ; निधि
 2274. चेऩातिपति ; पटैत्तलैवऩ् — सेनापति
 2275. हरितास् ; कताकालट्चेपकर् — हरिदास ; विष्णु भक्त ; कथा वाचक
 2276. पळ्ळत्ताक्कु ; इटैवॆळि — दर्रा
 2277. नकरम् ; पट्टणम् — नगर ; शहर
 2278. वेतऩै — वेदना ; पीड़ा ; दर्द
 2279. ऎण्पत्तेऴु — सत्तासी
 2280. कुऱ्ऱवाळि ; अपराति — अपराधी ; दोषी ; मुज़रिम ; कसूरवार
 2281. पॊय् — ढकोसला ; पाखंड ; ढोंग ; धोखा
 2282. पुतुमै — नूतन ; नया ; ताजा
 2283. एर् — जुता हुआ हल
 2284. कल्याणम् ; तिरुमणम् ; 2. मङ्कळम् — विवाह
 2285. पॆऱ्ऱुक्कॊळ् — सड़ ; कीड़े पड़
 2286. कलक्कम् ; कुऴप्पम् ; अवचरम् — आतुरता ; 2. चिन्ता ; व्याकुलता
 2287. पॊऱ्कॊल्लर् — सुनार
 2288. चुवामि ; कटवुळ् — स्वामी ; मालिक ; प्रभु ; भगवान ; राजा
 2289. निऱ्कवै — खड़ा कर
 2290. मेऱ्पार्वै — देखरख ; पर्यवेक्षण ; 2. मार्गदर्शन
 2291. मणल् — रेत ; बालू
 2292. वाङ्कुपवर् — ग्राहक ; क्रेता ; उपभोक्ता
 2293. कऱ्कालम् — शिलायुग
 2294. परिणाम वळर्च्चि पॆऱु ; 2. वळर् — रूपांतरित हो ; बदल ; विकसित हो
 2295. चोर्वुऱु ; तळर्च्चियटै — थक
 2296. यात्तिरै ; पुऩितप्पयणम् — यात्रा
 2297. मेटु ; पुञ्चै — खुश्की ; 2. तनिक ऊँचा स्थान
 2298. तुरु — ज़ंग
 2299. ऐयम् ; चन्तेकम् — शंका ; संदेह
 2300. पलवकै — विविध ; तरह तरह के ; कई तरह के
 2301. केऴ्वरकु — मडुआ
 2302. तच्चऩ् — बढ़ई
 2303. तॊटर्कण्काऩिप्पु — अनुशीलनात्मक
 2304. तलैनकरम् — राजधानी
 2305. कुप्पै ; कुवियल् — ढेर ; राशि
 2306. वैक्कोल् — पुआल ; सूखी घास
 2307. पुयल् — तूफान ; आँधी
 2308. चङ्कम् ; कुऴु ; कऴकम् ; 2. चमूकम् — समाज ; 2. समिति ; 3. संघ ; 4. भीड़
 2309. ऒयिल् — दिखावा ; आडंबर
 2310. काट्टम् ; अतिक वाचऩै — तीखापन ; चरफराहट
 2311. नल्लॆण्णम् — सदुद्देश्य ; नेक विचार
 2312. पतिऩॊऩ्ऱु — ग्यारह
 2313. नटु ; इटै — बीच- ; मँझला
 2314. एऱक्कुऱैय ; एऱत्ताऴ — करीब-करीब ; पास का ; लगभग
 2315. मुयल् — खरगोश
 2316. तेर् ; रतम् — रथ
 2317. अविऴ् ; तिऱ — खोल
 2318. निम्मति ; 2. उऱुति — निश्चित ; पक्का
 2319. पेटि — हिजड़ा
 2320. ऎङ्कुमिल्लात — बहुत
 2321. तॆय्वम् ; इऱैवऩ् — देव ; ईश्वर ; भगवान
 2322. अऴुत्तमाऩ ; तिटमाऩ ; कॆट्टियाऩ — गाढ़ा
 2323. चट्टपूर्वम् — कानूनन
 2324. पोतु — काफी हो ; पर्याप्त हो
 2325. चमाप्तम् ; मुटिवु — परिसमाप्ति ; समाप्ति ; अंत
 2326. कणक्कु — गणक
 2327. मॆऩ्मैत्तऩ्मै — कोमलता ; भावुकता
 2328. चोळम् — जवार
 2329. निर्ताट्चण्यम् ; तयवऱ्ऱतु ; कण्टिप्पु — बेदर्दी
 2330. क्रि अप्पोतु ; क्रि अप्पॊऴुतु — क्रि तब ; क्रि 2. जब
 2331. चतकम् — शतक ; शती
 2332. मण्पाण्टम् ; मण्पाऩै — लोहे की लेखनी
 2333. परवल् ; 2. नीटिप्पु — विस्तर
 2334. पूमि ; उलकम् ; पूमिमण्टलम् — भूमंडल
 2335. कुऱैन्त — कम ; कमी
 2336. मणल् — रेत ; बालू
 2337. पतिल् ; 2. कैमाऱ्ऱम् ; 3. विटै — बदले में ; कर्ज ; उधार
 2338. आण् ; 2. कणवऩ् — पुरुष ; मर्द
 2339. तॊण्णुऱ्ऱैन्तु — पंचानवे
 2340. नॆट्टु ; वॆल् — जीत ; संपन्न हो ; पूरा हो
 2341. पेट्टै — मुहल्ला ; शहर ; 2. लड़ी
 2342. कटिऩमाऩतु — कष्टतर
 2343. अणु — अणु ; कण
 2344. मिरट्टल् ; अच्चुऱुत्तुतल् — घुड़की ; भभकी ; धमकी
 2345. पिऴै ; तवऱु — गलती ; भूल-चूक
 2346. ऒऴुङ्किऩ्मै — अस्तव्यस्त
 2347. तीपम् ; विळक्कु — दीप ; दीया
 2348. तवऱानपॊरुळ् ; तवऱाकपुरितल् — गलतफहमी ; गलत समझ
 2349. ऎऴुपत्तॊऩ्पतु — उन्नासी ; उनासी
 2350. पेर् वै ; पॆयरिटु — नामकरण कर
 2351. अचन्तर्पम् ; पॊरुन्ताततु ; ऒव्वाततु — असंगत ; अनुचित
 2352. चोर्वु — कमजोरी ; निराशा ; ढीलापन
 2353. तट्टै — चारा ; 2. घास
 2354. पॆरुञ्चिऩम् ; रौत्तिरम् — भीषण ; प्रचंड
 2355. तयारि ; कट्टु — निर्माण कर ; सृजन कर
 2356. तूण्टु ; उचुप्पु — बढ़ ; अधिक हो
 2357. मूटनम्पिक्कै ; मूट विचुवाचम् — अंध विश्वास
 2358. अरचमरम् — पीपल का पेड़
 2359. पोर् वीरऩ् ; पोराळि ; पोराट्ट वीरऩ्` — समरयोद्धा
 2360. निष्टूरम् ; पऴिप्पु — निष्ठूर ; निर्ममता कटाक्ष
 2361. उऱिञ्चुतल् ; मूऴ्कुतल् ; मूऴ्त्तुतल् — निमग्न
 2362. तटैयुत्तरवु ; तटै — निषेध ; पाबंदी ; रोक
 2363. इप्पटिप्पट्ट ; इत्तकैय — ऐसा ; इस तरह का
 2364. पाटप्पुत्तकम् — पाठ्यपुस्तक
 2365. तॊटु — छू ले ; स्पर्श कर
 2366. पेतम् ; वेऱ्ऱुमै ; वेऱुपाटु — भेद ; अंतर
 2367. तळ्ळुतल् — बाग ; बगीचा ; 2. धक्का
 2368. उण्मैयिल् — वास करने योग्य ; रहने लायक़
 2369. कुटितण्णीर् ; नऩ्ऩीर् — पीने का पानी ; मीठा पानी
 2370. पेच्चु वऴक्कु — व्यवहृत
 2371. नीङ्कु ; 2. तटु — दूर कर ; निवारण कर ; 2. रोक
 2372. पेऴै — पेटी
 2373. पॆरुम् उतवि — बड़ी कृपा ; बडा उपकार
 2374. चीन्तु — नाक साफ कर
 2375. चुवर्क्कम् ; पेरिऩ्पवीटु — स्वर्ग
 2376. चॊन्तम् ; उटमै — निजी ; अपना ; खुद {का}
 2377. इटि — कूट
 2378. ताम्पत्तियम् ; इल्लऱम् — दांपत्य-जीवन ; वैवाहिक-जीवन
 2379. पॊऱुत्तुक्कॊळ् ; ताङ्किक्कॊळ् ; चकित्तुक्कॊळ् — सह ले ; बरदाश्त कर ले
 2380. कटलैप्परुप्पु — चना दाल
 2381. चङ्किलि ; विलङ्कु — शृंखला ; जंजीर ; बेड़ी
 2382. अटिप्पटै — अतिमौलिक
 2383. उयरतिकारि — उच्च अधिकारि
 2384. कैप्पिटि ; 2. कैयाळु — पाणिग्रहण ; 2. शुरू कर
 2385. पयङ्करमाऩ — भयंकर ; भयानक
 2386. मूर्क्क ; मूट — मूर्ख ; बेवक़ूफ
 2387. ऒरुत्तर् — एक {व्य.}
 2388. माप्पिळ्ळै ; मरुमकऩ् — दामाद ; जामाता
 2389. कपटि — कबड्डी
 2390. नायकि ; तलैवि — नायिका
 2391. मऱैवु — ओट ; परदा ; आड़
 2392. अऩुपवम् ; पट्टऱिवु ; उणर्वु ; अनुपूति — अनुभूति ; अनुभव
 2393. उक्किरम् ; पॆरुङ्कोपम् ; चिऩम् — क्रोध ; गुस्सा ; नाराजगी
 2394. किणऱु — भावी ; भविष्य
 2395. विन्तुकणम् — शुक्रकण ; वीर्यकण
 2396. वाय्वऴि — मौखिक
 2397. ताङ्कु ; एऱ्ऱुक्कॊळ् — बरदाश्त कर ; वहन कर ; सहन कर
 2398. तरुणम् — बार ; दफा
 2399. माऱ्ऱम् ; माऱुतल् — परिवर्तन ; तबदीली
 2400. इलक्कण आचिरियर् — व्याकर्ता
 2401. पॊऱामैप्पटुपवऩ् — चिड़चिड़ा ; क्रोधी
 2402. आपरणम् ; नकै — गहना ; आभूषण
 2403. नञ्चैनिलम् — तरी ; 2. तर जमीन
 2404. इवऩ् — यह {पु.}
 2405. विकितम् — अनुपात
 2406. पॆयर्च्चॊल् — संज्ञा {व्या.}
 2407. कन्तल् ; पऴन्तुणि — चिंदी ; चिथड़ा
 2408. अण्टै ; 2. पॆरुम्पाऩै — निकटता ; 2. रास्ता
 2409. तॆळिवु — विशदता ; स्पष्टता
 2410. चेकरिप्पु — संग्रह ; संचयन
 2411. कुमारि ; चॆल्वि — बेटी ; लड़की ; 2. कन्या
 2412. नरकम् — नरक ; कष्ट ; यातना
 2413. तिराट्चै — अंगूर ; दाख
 2414. कऴकम् ; 2. परिषत्तु — परिषद ; सभा
 2415. वॆटि ; 2. उटै ; 3. तॆऱि — चिर ; दरक
 2416. उतवि चॆय्पवऩ् — सहायकारी
 2417. आण्कऩ्ऱु — बछड़ा
 2418. उतवि ; तुणै — सहायता ; मदद ; 2. सहारा
 2419. तिऱन्तवॆळि ; 2. चूऴ्निलै ; 3. कूट्टम् ; 4. काट्चि — घटना ; 2. खुली जगह
 2420. चिऱप्पु ; उयर्वु — प्रतिष्ठा ; महत्व ; बड़प्पन
 2421. पूच्चि — हौवा ; हौआ
 2422. अमैप्पु ; मुऱै — व्यवस्था ; 2. प्रबंध ; इंतजाम ; 3. प्रथा
 2423. चूऱै ; कॊळ्ळै — लूट ; डाका
 2424. पिऱाण्टु ; कीऱु — चीर ; 2. खरोच ; 3. पास बुला
 2425. पूङ्कॊत्तु — दस्ता ; गुच्छा
 2426. तेयिलै — चाय की पत्ती
 2427. ताळम् — ध्रुवा गीत ; ताल ; लयबद्धता
 2428. पेरम् ; मॊत्तम् — थोक
 2429. पञ्चायत्तु चॆय्युम् इटम् — चौपाल {पंचों के बैठने का स्थान}
 2430. अवर् — वह {पु.}
 2431. किरामम् — देहात ; गाँव
 2432. कट्टुरै ; 2. विट्टम् — लेख ; निबंध
 2433. चत्तियकालम् ; पऴङ्कालम् — सत्यकाल ; सतयुग
 2434. इयक्कम् ; पोराट्टम् ; किळर्च्चि — आंदोलन
 2435. कॊप्पुळम् ; 2. अरट्टल् ; अरऱ्ऱुतल् ; कत्तुतल् — फफोला ; छाला
 2436. ऊऱच्चॆय् — ललचा ; आशा दिखा
 2437. नचुक्कु — मल ; मसल
 2438. नन्ति — नंदी ; नंदिकेश्वर ; शिव का वाहन
 2439. उळ्नोक्कम् — मन की बात ; असली बात
 2440. चमुतायम् ; कुऴु ; कूट्टमैप्पु — समुदाय ; समूह
 2441. अण्णऩ् तम्पियर् ; चकोतरर् — अग्रज अनुज ; सहोदर
 2442. चङ्कु — शंख
 2443. कोरिक्कै ; आवल् ; विरुप्पम् — आकांक्षा ; इच्छा
 2444. जोपि ; चट्टैप्पै — जेब
 2445. ओट्टु ; तुरत्तु ; 2. वॆळित्तळ्ळु ; वॆळियेऱ्ऱु — ढकेल
 2446. उरल् — ओखली ; ऊखल
 2447. चाय् — झुक
 2448. पयिऱ्चि — प्रशिक्षण ; शिक्षण
 2449. तेटु — ढूँढ़
 2450. चकलम् ; ऎल्लाम् ; अऩैत्तुम् — समस्त ; सारा ; समूचा
 2451. अऴुक्कु — मलिन ; गंदा
 2452. वॆळ्ळैप्पूण्टु — लहसुन
 2453. टब्बा — डिब्बा ; कनस्तर
 2454. वॆटि ; 2. उटै ; 3. अऴि — दब जा ; मसल जा
 2455. इऱक्कम् — ढाल
 2456. चारायम् ; कळ् — मद्य ; शराब
 2457. पुरि ; अर्त्तमाकु — समझ में आ
 2458. अवऱ्ऱिऩ् — उन [का/की/के] {ब. ; न.}
 2459. अवमाऩम् ; माऩपङ्कम् ; कऱ्पऴिप्पु — बलात्कार ; मानभंग
 2460. अऩुक्किरकम् ; तयवु ; करुणै ; अरुळ् — अनुग्रह ; कृपा
 2461. जीवि ; उयिरिऩम् — प्राणी ; जीव
 2462. चङ्कु — शंख
 2463. मॆय्मऱन्तु ; चमयम् पार्त्तु — असावधान ; अजागरूक
 2464. कत्तिरिक्काय् — बैंगन
 2465. ऎऴवै ; उयर्त्तु ; ऎटुक्कवै — खड़ा कर ; उठा
 2466. ऒरु किराम तेवतै — ग्राम देवी
 2467. जिल्ला ; मावट्टम् — जिला
 2468. मातप्पत्तिरिक्कै ; मात इतऴ् — मासिक पत्र
 2469. तीर्माऩम्चॆय् ; उऱुतिचॆय् ; मुटिवॆटु ; निच्चयि — तय कर ; निर्णय कर
 2470. उत्तम ; चिऱन्त — उत्तम ; सज्जन ; शरीफ़ आदमी
 2471. कतैयमैप्पु — इत्तिवृत्त ; कथावस्तु
 2472. पॊरुन्तु ; 2. एऱ्पटु — सजा ; योग्य हो ; अनुकूल हो
 2473. पेच्चाळि ; मतपोतकर् — प्रवक्ता ; पैगंबर
 2474. किऴि — फाड़
 2475. ऎऴुतुकोल् — लेखनी ; कलम
 2476. वॆट्टिप्पेच्चु ; पयऩऱ्ऱ चॊल् — गप ; गप-शप
 2477. तेऩी — मधुप ; भ्रमर
 2478. तऱ्काल — आधुनिक
 2479. चट्टै ; चॊक्काय् — कमीज़ ; अंगरख ; कुर्ता
 2480. चम्पळम् ; ऊतियम् — वेतन ; तनख्वाह
 2481. मुन्तिरिप्परुप्पु — काजू
 2482. ऎळिमै ; ऎळितु — हलका ; 2. सरल
 2483. चाणिप्पुऴु — गुबरैला
 2484. कुऱिक्कोळ् — ध्यान करने योग्य ; 2. लक्ष्य
 2485. तॊण्टै — गला ; कण्ठ
 2486. तार्मीकम् — धार्मिक
 2487. मलिवाऩ — सस्ता वाला ; घटिया
 2488. कुऴाय् — अंगोछा
 2489. पॊतुवाऩ उण्मै — विश्वजनीन ; सब के लिए
 2490. उटैप्पु ; वॆटिप्पु ; पिळवु — छेद ; अंतराल
 2491. काऱ्ऱु — हवा
 2492. ऐम्पत्तॊऩ्पतु — उनसठ
 2493. मिऩ्ऩल् — चमक ; बिजली
 2494. आण्टवऩ् ; इऱैवऩ् ; कटवुळ् ; तेवऩ् — ईश्वर
 2495. पिरिविऩै ; 2. विनियोकम् — बँटवारा ; वितरण
 2496. कैक्कुट्टै ; कैत्तुणि — रूमाल
 2497. चुण्टैक्काय् — आँवला ; आमलक
 2498. चुपावम् ; इयऱ्कै — स्वाभाविक ; सहजता
 2499. तोण्टु — खोद ; खुदाई कर
 2500. अऱितल् ; पुरितल् ; उणर्तल् — अवगत ; 2. ज्ञात
 2501. तिऱमै ; तकुति ; आऱ्ऱल् — क्षमता
 2502. कस्तूरि — कस्तूरी
 2503. नगर् — राजमहल
 2504. मोर् — मट्ठा ; छाछ
 2505. पॆरुक्कु ; 2. अतिकप्पटुत्तु ; उयर्त्तु — गुणा कर
 2506. आळ् — शासन कर ; राज्य कर ; 2. संभाल
 2507. कट्टवै ; कट्टच्चॆय् — बँधवा ; बनवा
 2508. अवल् ; पॊरि — लाजा ; खील
 2509. पटिप्पु ; आय्वु — अध्ययन ; पठन पाठन
 2510. मूळै — मस्तिष्क ; दिमाग ; मगज
 2511. कट्टुमाऩम् ; तयारिप्पु — निर्माण ; 2. रचना
 2512. पलकै — तख्ती ; पाटी
 2513. अचल् ; 2. उण्मै ; निजम् — मूल ; पूँजी ; 2. सच ; बिलकुल
 2514. पुतु वरुटप्पिऱप्पु ; उकाति — युगादि ; नव वर्षारंभ
 2515. चुकम् ; नलम् — सुख ; आनंद ; हर्ष
 2516. तयवु ; करुणै — दया ; कृपा
 2517. कटऩळिप्पवर् — कर्ज देनेवाला
 2518. कुरुवि — गौरैया
 2519. नेरटि ; नेराक ; 2. तॆळिवाक — सीधा
 2520. चातऩै ; पिटिवातम् — हठ ; जिद ; अकड ; ऐंठ
 2521. मिट्टाय् ; पट्चणम् — मिठाई ; मिष्टान्न
 2522. निकऴ्च्चि ; चॆयऱ्पाटु — घाट ; 2. अंक
 2523. अतिरुप्ति — नाराजगी ; असंतोष
 2524. माऱ्ऱम् ; 2. विऱ्पऩै 3. तोऱ्ऱ माऱ्ऱम् — विकार
 2525. मकिऴ्च्चि ; इऩिमै — सुख ; आराम ; शान्ति
 2526. अलमारि ; पीरो — अलमारी
 2527. अम्पुलिमामा — चंदामामा ; चाँद ; चंद्र
 2528. ञापकम् ; निऩैवु ; 2. अटैयाळम् — चिह्न ; निशानी ; 2. पहचान
 2529. निऱम् ; वण्णम् — रंग ; वर्ण
 2530. वॆळ्ळै ; वॆण्मैयाऩ — सफेद
 2531. इटैप्पट्ट नेरम् ; काल इटैवॆळि — अंतराल ; बीच का समय
 2532. कॆट्ट — बुरा ; गलत ; 2. दुष्ट
 2533. तावर उयिर्च्चाऱु ; इलैच्चाऱु — पत्तों का रस ; हरापन ; पित्त
 2534. मऴैक्कालम् — वर्षा ऋतु ; बरसात का मौसम
 2535. पिच्चैयॆटु ; 2. केट्टुक्कॊळ् — भीख मांग
 2536. कुळिरटै ; आऱु — ठंडा हो ; बुझ जा ; शान्त हो
 2537. तीविर — तीव्र ; तेज ; अधिक
 2538. चावु — मर
 2539. तण्टम् ; वीण् — फिजूल ; बेकार ; 2. नुकसान ; क्षति
 2540. मूक्कुक्कण्णाटि — ऐनक ; चश्मा
 2541. उत्तेचि ; ऎण्णमिटु — उद्देशित कर
 2542. कटैकुट्टि — आखिरी
 2543. अतिकप्पटुत्तु — वृद्धि कर ; विकासित कर ; बढ़ा
 2544. कवि ; कविञर् ; पुलवर् — कवि
 2545. यारुटैय — किन [का/की/के] {व्य. ; ब.} ; कौन [का/की/के] {व्य. ; ब.}
 2546. मकऩ् ; पुतल्वऩ् — पुत्र ; बेटा
 2547. मऩोकरम् ; मऩम् कवर्तल् — मनोहर ; मनोरम
 2548. तूरिकै — कूँची
 2549. उतवियाळ् — सहायक ; उपसाधन
 2550. अटक्कु मुऱै ; कट्टुप्पाटु ; 2. मेऱ्पार्वै — जाँच ; परख ; परीक्षा ; 2. देखभाल
 2551. कङ्कणम् ; उऱुति — कंकण ; कंगन
 2552. चॆलवु — खर्च ; व्यय
 2553. आचारम् ; वऴक्कम् — आचार ; रिवाज ; रस्म
 2554. वाङ्कु — खरीद ; मोल ले
 2555. नाक्कु — जीभ ; जबान
 2556. वारप्पत्तिरिक्कै — साप्ताहिक
 2557. चुत्तम् — शुचि ; पवित्र ; स्वच्छ
 2558. मरपुच्चॊल् — मुहावरा
 2559. पटुक्कै — बिस्तर ; बिछौना
 2560. वळर्प्पु — पालतू ; पाला पोसा ; पोषित
 2561. पूचै ; वऴिपाटु — पूजा ; अर्चना
 2562. तटैयिल्लाततु — चलन ; जीविका
 2563. ऎलुमिच्चङ्काय् — नींबू
 2564. पुत्तिचालित्तऩम् ; 2. अऱिवाळि ; मेतै — पंडित ; बुद्धिमान
 2565. पऩ्मै — बहुवचन
 2566. चॆय्ति ; वतन्ति ; 2. चुत्तम् — ख़बर ; वार्ता
 2567. मलरु — पुष्पित हो ; 2. पोत ; लेप
 2568. अवऩ् — वह {व्य. ; पु.}
 2569. ऎवऩ् — कौन {व्य. ; पु. ए.}
 2570. वयिऱु ; तॊप्पै — पेट
 2571. स्तम्पम् — बुर्ज
 2572. पिरायच्चित्तम् — प्रायश्चित्त
 2573. पुऱा — कबूतर
 2574. पुस् ; चीऱ्ऱम् — फुफकार ; फूत्कार
 2575. पॊय् — असत्य ; झूठ
 2576. चमर्प्पि ; 2. नुऴै — प्रवेश करा
 2577. पऩैयोलै — ताड़ का पत्र ; ताड़-पत्र
 2578. निर्पन्तम् ; कट्टायम् ; कट्टुप्पाटु — गिरफ़्तार ; ज़बरदस्ती ; कैद
 2579. चतुरङ्कम् — शतरंज
 2580. ऎण्पत्ताऱु — छियासी
 2581. नूऱ्ऱॊऩ्ऱु — एक सौ एक
 2582. अण्णऩ् ; अण्णा — बड़ा भाई ; अग्रज
 2583. मावु — आटा
 2584. अऩुप्पुतल् — बिदाई
 2585. कलिङ्क — कलिंग का
 2586. ऊऩमुऱ्ऱवऩ् — अपाहिज ; अपंग
 2587. मूलतऩम् — मूलधन ; पूंजी ; थाती
 2588. वॆङ्कलम् ; 2. वेलि — काँसा
 2589. मुटिवु ; तॆळिवु — निश्चय ; निर्णय ; फैसला
 2590. वाय्प्पाटु — पहाडा
 2591. ऎऱिच्चल् — चिडचिडाहट
 2592. मटक्कु ; वळै — मोड़ ; झुकाव ; वश में ला ; टेढा
 2593. अऱिवु ; पुत्ति — अक़्ल ; समझ ; बुद्धि ; होशियारी
 2594. तुणि — कपड़ा ; वस्त्र
 2595. तुप्पु ; तुण्टुकुऱिप्पु ; चिऱुकुऱिप्पु — चुटकी ; नुस्ख
 2596. विन्तै ; अतिचयम् ; वियप्पु ; आर्वम् — अजीब ; विचित्र
 2597. पाल्मटि — तरकस ; {हजाम का} उस्तरदान
 2598. कुळिर् — ठंड ; सर्दी ; जाड़ा
 2599. मॊळ्ळु ; मूऴ्त्तु — डुबो
 2600. मॆऴुकु — मोम
 2601. उमिऴ्नीर् — उगाल ; थूक
 2602. कुऱुम्पु — शरारती
 2603. निऩैवु ; 2. पुरितल् ; अऱिवुत्तिऱऩ् — मेधा ; प्रतिभा
 2604. पल्लक्कु ; 2. पतवि — खुली पालकी ; 2. उच्च पद
 2605. चमम् — समान ; बराबर
 2606. इळमै ; इळवयतु — बचपन ; शिशुता
 2607. आचैप्पटु ; विरुम्पु — आशा कर ; ललचा
 2608. इलापम् ; पयऩ् — सार्थकता ; 2. प्रासंगिकता
 2609. ऒत्तिरु — समान दीख ; एक-सा लग ; सदृश हो
 2610. मूक्कु — नाक ; 2. चोंच ; 3. टोंटा
 2611. चिऱप्पु ; पाराट्टु — प्रशंसा ; शाबाशी ; आदर
 2612. वॆण्णिला ; निलवु — चाँदनी
 2613. तुऱ ; मऱु ; 2. तविर् ; 3. नलम् पॆऱु — परिहार कर ; त्याग कर ; छोड़ दे
 2614. नॊय् — कनकी ; दलिया ; चुन्नी ; चूनी
 2615. नऩ्ऱायिरु ; नलमाक इरु — अच्छा रह
 2616. इरत्तम् ; कुरुति — खून
 2617. ऎच्चिल् — लार
 2618. चॆऴुमैयटै ; 2. तीविरमाकु ; 3. तुणिन्तु मेऱ्कॊळ् ; 4. वॆटि — विजृंभित हो ; बढ़
 2619. मूक्कुक्कण्णाटि — ऐनक
 2620. चकम् — शक ; सदी ; संवत्
 2621. आरातऩै ; वऴिपाटु — आराधना ; उपासना ; 2. प्रेम ; श्रद्धा
 2622. उयर्वु ; वळर्च्चि ; अतिकरिप्पु — बढ़ती ; उन्नति
 2623. चेर्प्पि ; कुवि — पहुँचा ; 2. प्रवेश करा ; 3. इकट्ठा कर
 2624. चमप्पटुत्तु — समतल बना ; चिकना बना
 2625. इन्तऩम् ; ऎरिपॊरुळ् — ईंधन ; जलावन
 2626. निऩै — विचार कर ; याद कर
 2627. नूऱ्ऱैम्पतु — डेढ़ सौ ; एक सौ पचास
 2628. ऎऴुपत्तॆट्टु — अठत्तर
 2629. कणि — गिन ; चुन
 2630. वॆऱुप्पु ; ऎरिच्चल् — झुँझलाहट ; खीज ; 2. चिढ
 2631. चॆय्कै ; चॆयऱ्पाटु — आचरण ; बर्ताव ; व्यवहार
 2632. इऩिमै ; मतुरम् — मधुर ; मीठा
 2633. इरुम्पु — लोहे का
 2634. विरक्ति ; विरुप्पमिऩ्मै — विरक्ति ; वैराग्य
 2635. उऱिञ्चु — चूस ; सड़
 2636. चन्तऩम् — चंदन
 2637. मऩितऩ् — मनुज ; मनुष्य
 2638. अवकाचम् ; वाय्प्पु ; चन्तर्प्पम् — मौक़ा ; अवसर ; 2. ताक
 2639. नीळवाक्कु — लंबदिशा
 2640. चमस्ताऩम् — संस्थागत
 2641. कटुमै — कर्कश ; कठिन ; बेरहम
 2642. ऎङ्के {3प.आ.ऒ.} ; ऎङ्के अवऩ् — कहाँ {पु. ; ए.}
 2643. पुष्टि — पुष्टि
 2644. काट्चिक्कोणम् ; ऎण्णम् ; काट्चि — दृष्टिकोण ; रुख ; 2. अभिवृत्ति
 2645. चौकरियम् ; वचति — सुविधा ; 2. अच्छी व्यवस्था
 2646. तङ्कै — छोटी बहन
 2647. तळर विटु — ढीला कर
 2648. कट्टुप्पटुत्तु — नियंत्रण कर ; काबू में ला
 2649. कुयिल् — कोयल
 2650. चाण् — बालिश्त ; बित्ता
 2651. पण्पाटु ; कलाच्चारम् ; 2. मऱुमलर्च्चि ; 3. ऒऴुक्कम् — संस्कार ; धार्मिक क्रम ; शिक्षा दीक्षा ; व्यवहार
 2652. वॆऱ्ऱिलै — पान
 2653. वेण्टुकोळ् ; विण्णप्पम् — निवेदन ; विनति
 2654. ऎण्पत्तॊऩ्ऱु — इक्कासी ; इक्यासी
 2655. अरिप्पु — खाज ; खुजली
 2656. काप्पाऱ्ऱु — रक्षा कर ; 2. पालन कर
 2657. केळ्विक्कुरियतु ; विऩावुक्कुरियतु — प्रश्नार्थक ; प्रश्न चिह्न
 2658. उऱुति ; तिटम् — पटुता
 2659. कूरऱिवु ; नयम् ; चातुरियम् ; चॆयल्तिऱमै — होशियारी ; चालाकी ; प्रवीणता ; कुशलता
 2660. इरवु — रात्रि ; रात
 2661. तङ्कम् ; पॊऩ् — सोना ; स्वर्ण
 2662. पजार् ; कटैत्तॆरु ; अङ्काटि — बाजार ; हाट ; 2. गंज
 2663. पावक्काय् ; पाकऱ्काय् — करेला
 2664. आटुपुलि आट्टम् — जुआ {एक खेल}
 2665. चर्पत्तु — शरबत्
 2666. तूक्कु — फाँसी
 2667. आण् पऱवै — मुर्गा
 2668. ऎटुत्तुक्काट्टु ; मातिरि ; उतारणम् — नमूना ; बानगी
 2669. कोटि ; विळिम्पु — सिरा ; कोना ; नोक ; छोर
 2670. तऱ्कॊलै — आत्महत्या ; खुदकुशी
 2671. कूऱ्ऱु ; पेच्चु — बोली ; बात ; शब्द ; 2. टुकड़ा ; बीज के अंदर का भाग
 2672. पेचवै — कहलवाओ ; बजा
 2673. मिरुतु ; मॆऩ्मै — नाजुक ; कोमल
 2674. तऱि — करघा
 2675. पऱवै ; पट्चि — पक्षी ; चिड़िया
 2676. काय्कऱिक्कूटै — मिली जुली चीजों की टोकरी ; खिचड़ी ; मिलावट
 2677. चॆऴि ; कटुप्पेऱु — विकसित हो ; बढ़
 2678. अच्चु इटल् — रंगाई ; कलमकारी
 2679. कीर्त्तऩै — कीर्तन ; भजन
 2680. मुरचऱै — घोषित कर ; ढिंढोरा पीट
 2681. इराट्टिऩम् — रहँट ; चरखा
 2682. चॊल् ; पेचु — बोल ; कह
 2683. पटुक्कै — शय्या ; सेज ; खाट ; चारपाई
 2684. चाम्पार् — सांबार
 2685. अकल्विळक्कु — ढिबरी ; चिराग ; दिया
 2686. मरत्तु पोतल् — झुनझुनी ; सुन्न कर देना
 2687. उऴैप्पु ; 2. तुयरम् — परिश्रम ; मेहनत ; 2. ढंग ; 3. पतन
 2688. मुरटऩ् ; कुण्टऩ् — गुंडा ; बदमाश
 2689. पॆण् — औरत
 2690. चमम् ; चमत्तुवम् — समता ; समानता ; एकरूपता ; बराबरी
 2691. वळैवु ; तिरुप्पम् — मोड़ ; पेंच ; ताव
 2692. पत्तियम् — पथ्य ; खुराक़
 2693. आण्पिळ्ळै — लड़का
 2694. नकरु ; अचै — हिल {डुल}
 2695. मुक्कियम् — मुख्य ; कीलक
 2696. अणि — छंद ; छंदःशास्त्र ; 2. यजुर्वेद
 2697. उळ्ळङ्कै — हथेली
 2698. कलवरम् ; कुऴप्पम् — आंदोलन ; 2. कंपन ; 3. हलचल
 2699. इरुवर् — दो लोग
 2700. विऱ्पऩै — बिक्री
 2701. ऎतिर्मऱै — अपसव्य ; उल्टा
 2702. ताकम् — प्यास ; तृष्णा
 2703. उत्तेचम् ; ऎण्णम् ; कुऱिक्कोळ् ; उट्करुत्तु — आशय ; अभिप्राय ; उद्देश्य ; लक्ष्य
 2704. पुऴक्कम् ; चॆलावणि — चालू
 2705. उरुळैक्किऴङ्कु — आलु
 2706. अऱिञऩ् ; कलैञऩ् — विशारद ; पंडित
 2707. अरळु ; 2. तयङ्कु — डर ; भयभीत हो
 2708. कटऩ् — कर्ज़ ; उधार
 2709. अ. निऱैय ; अ. पल — अ. बहुत ही
 2710. मतियिऴ — मति भ्रष्ट हो
 2711. तुणै ; अटैक्कलम् ; चरण् — आश्रय ; आधार ; सहारा ; शरण
 2712. चीरऴि ; चीर्कॆटु — क्षीण हो ; कम हो ; दुबला हो
 2713. चिऱुवऩ् — लड़का ; छोकरा ; बच्चा
 2714. रम्पम् ; अरम् — आरा
 2715. अटियाऴम् — अंतराल ; मध्यभाग ; मध्य स्थिति
 2716. मऱति — भुलक्कड़पन
 2717. अटुत्तवर् ; पिऱर् — पराया ; दूसरा ; गैर
 2718. अऱिवाऩ ; पुत्तिचालियाऩ — समझदार ; अक़्लमंद
 2719. चामर्त्तियम् — सामर्थ्य ; योग्यता ; शक्ति ; क्षमता
 2720. ताकम् — प्यास ; तृष्णा ; 2. काम वांछा
 2721. नष्टम् ; इऴप्पु — हानि ; नुकसान
 2722. इऱक्कुमति — आयात
 2723. मुऱुक्कु — शुराकली ; एक पकवान
 2724. मकळ् — तनया ; बेटी
 2725. पुत्ति ; मूळै ; अऱिवु — बुद्धि ; अक्ल
 2726. अऴुम्पु ; पिटिवातम् — हठ ; जिद
 2727. कॊट्टै — थूथन ; 2. गुठली
 2728. माऩम् — दर्प ; घमंड
 2729. कळ्ळक्कातल् — व्यभिचार
 2730. चर्वातिकारि ; ऎतेच्चतिकारि — नियंता ; तानाशाह
 2731. पति ; कणवऩ् — पति ; मालिक ; प्रभु
 2732. पूञ्चॆटि — फूलों का पौधा
 2733. इऱाल् — झींगी ; झींगा
 2734. आलमरम् — वट ; बरगद
 2735. कूर्मुऩै — खड़िया ; 2. ढंग
 2736. चन्तु ; वीति — वंश ; संतान
 2737. अवऩ् — वह {पु.}
 2738. करुणै ; परितापम् ; तयवु — दया ; तरस ; करुणा
 2739. विऴिप्पु — जागरण ; 2. सावधानी
 2740. चॆम्पु — तांबा
 2741. तऩित्तवऩ् ; तऩित्तवळ् ; तऩियाळ् — अकेला
 2742. उरुवाकु ; तोऱ्ऱुवि — रूप ले
 2743. वळैन्त ; मुऱुकिय ; कुऱुकल् नॆरुकलाऩ — टेढ़ा-मेढ़ा
 2744. पिरचवम् ; कुऴन्तैप्पिऱप्पु — प्रसव
 2745. कलचम् ; तटा — कुण्ड ; छोटा तालाब
 2746. अलट्चियम्चॆय् ; मीऱु — उल्लंघन कर ; अतिक्रमण कर
 2747. ऎच्चरिक्कै — चेतावनी ; 2. सावधानी
 2748. पूतकण्णाटि — आवर्धक लेन्स ; आन्शीँ शीश
 2749. चङ्कमम् ; इणैप्पु ; कलप्पु — संगत ; उचित ; मुनासिब
 2750. पयप्पटु ; अञ्चु ; अरळु ; मिरळु — डर ; भयभीत हो
 2751. मतत्तियाकम् ; 2. मत विऴा — क्रतु ; यज्ञ
 2752. तयारिप्पाळर् — निर्माता ; निर्माण करनेवाला
 2753. चामाऩिय ; चातारण ; पॊतु — सामान्य ; साधारण
 2754. कोलाकलम् — कोलाहल ; शोरगुल ; हल्ला
 2755. मूक्कुक्कण्णाटि — ऐनक ; चश्मे
 2756. चिव ; चिवन्तुपो — सूजकर लाल हो ; सूज ; 2. झुलस
 2757. वळैन्त कोटु — वक्ररेखा ; टेढ़ी रेखा
 2758. मुक्ति ; वीटुपेऱु — विमुक्ति ; विमोचन ; मोक्ष ; स्वतंत्रता ; 2. रिहाई
 2759. मुक्काटु ; मुकप्पोर्वै — घूँघट ; मुखौटा ; गिलाफ
 2760. पिट्टम् ; पिऩ्पुऱप्पकुति — चूतड़ ; कूल्हा
 2761. कलाचालै ; कल्लूरि — महाविध्यालय
 2762. चमूक वाऴ्क्कै — सामाजिक जीवन
 2763. पट्टियल् — सूची
 2764. वीङ्कुतल् — उभड़ा हुआ
 2765. पऴैय — पुराना
 2766. तकु — योग्य हो ; समर्थ हो ; 2. समान हो
 2767. आयिरक्कणक्काऩ — हजारों
 2768. कलैञऩ् — कलाकार
 2769. तित्तिप्पु ; इऩिप्पु — दर्द ; 2. मिठास
 2770. तुणै — कसम ; 2. साथी ; 3. जामन
 2771. मलैनाटु ; मलैप्पकुति — पहाड़ी भूमि ; जंगली भूमि
 2772. जैऩम् ; चमणम् — जैन धर्म
 2773. पऩियाऱु — हिमानद ; ग्लोसियर्
 2774. मुटि — समाप्त हो ; पूरा हो ; बीत जा
 2775. चिऩ्ऩ ; चिऱिय — छोटा ; नीच
 2776. इटप्पॆयर्प्पु — प्रवास ; 2. उपनिवेश
 2777. तुरै ; पिरपु — मुखिया ; मालिक ; प्रभु
 2778. तोल् ; चरुमम् — चर्म ; चमड़ा ; खाल
 2779. नर्त्तकऩ् ; नाट्टियक्कारऩ् — नर्तक
 2780. काऱ्ऱाटि — कनकौआ ; पतंग
 2781. पाराट्टु विऴा ; चऩ्माऩविऴा — सत्कार ; खातिरदारी
 2782. युकम् ; ऊऴि — युग ; 2. जोड़ा ; युग्म
 2783. विति — आज्ञा दे
 2784. मीतमाक्कु ; मीतम् वै — बचा
 2785. चॆव्वाय्क्किऴमै — मंगलवार
 2786. कटिकारम् — घड़ी
 2787. कॊत्तु ; 2. कटि — डस ; डस ले
 2788. तिति ; निऩैवु नाळ् — बरसी
 2789. पेरऩ् ; पॆयरऩ् — पोता या नाती
 2790. विवकारम् ; 2. पेच्चुवऴक्कु ; 3. पयऩ्पाटु — व्यवहार ; बरताव ; 2. कार्रवाई
 2791. कटैचि ; इऱुति — आखिर ; छोर ; 2. के पास ; की तरह
 2792. विण्णप्पम् ; मुऱैयीट्टु मऩु — अर्जी ; प्रार्थना-पत्र ; आवेदन पत्र
 2793. नऩ्ऩिरम् ; 2. इळमञ्चळ् — पीला रंग ; पीलापन ; स्वर्णिम ; 2. कच्चापन
 2794. मरियातै ; मतिप्पु — आदर ; इज्जत
 2795. निलैप्पाटु ; तिटप्पाटु ; 2. चीर् — स्थिमित ; शांत ; स्थिरता ; दृढता
 2796. इरुट्टु — अंधकार ; अंधेरा
 2797. अतिकम् ; मिकवुम् — अधिक ; अत्यंत
 2798. अवनम्पिक्कै ; नम्पिक्कैयिऩ्मै — अविश्वास
 2799. चम्मन्तम् ; उऱवु — संबंधित ; 2. रिश्ता
 2800. नोय् ; रोकम् ; वियाति — रोग ; बीमारी ; व्याधि
 2801. नटुत्तर वकुप्पु — मध्यवर्ग
 2802. मेले पाय् ; 2. वॆटित्तुच्चितऱु — टूट पड़
 2803. चॊन्तम् — निजी ; खुद
 2804. इलक्कणमऱ्ऱ — व्याकरण विरुद्ध ; 2. गलत
 2805. इऱ ; 2. पॊरुन्तु ; 3. किटै ; अटै ; पेऱु — लाभ हो ; पड़ताल पड़ ; 2. मर
 2806. विलङ्कु — जानवर ; पशु
 2807. नाळ् ; तिऩम् — दिन ; रोज
 2808. कण्णामूच्चि — आँख-मिचौनी
 2809. कतै — कथा ; कहानी
 2810. तामतम् — देरी ; विलंब
 2811. एचुकिऱिस्तु — ईसा मसीह
 2812. इरुन्तवऩ् ; 2. इरुप्पवऩ् ; 3. चॆल्वन्तऩ् — अमीर ; धनी {पु.}
 2813. परुवक्काऱ्ऱु — ऋतुपवन ; पावस ; बरसाती पवन
 2814. वॆट्टवॆळि — खुली जगह
 2815. मूट्टु — कुलाबा
 2816. उटऱ्पयिऱ्चि ; इराणुव नटैपयिऱ्चि — कवायद
 2817. आच्चरियम् ; वियप्पु ; विन्तै — आश्चर्य ; विस्मय
 2818. मिऩ्ऩु — चमक
 2819. तिटनिलै — घनीभवन ; जम जा
 2820. नकर्त्तु ; 2. नटत्तु ; निकऴ्त्तु — सरका ; 2. गुजार ; 3. कर
 2821. नीळम् — लंबाई ; दीर्घता
 2822. तलैप्पु — शीर्षिक
 2823. मोतिरम् — मुद्रिका ; मुद्रांकित अंगूठी
 2824. चेमिप्पु — बचत ; 2. लाभ
 2825. चाट्चियम् ; तटयम् — गवाही
 2826. चावटित्तल् ; कॊलै — हिंसा ; वध ; मार
 2827. कट्टुप्पाटु ; आतिक्कम् — अधीन ; वश ; 2. मातहत
 2828. चेर् ; अटै — पहुँच ; इकट्ठा हो
 2829. कैयॆऴुत्तु — हस्ताक्षर ; दस्तखत
 2830. तिरुत्त वै — बार-बार लिखा
 2831. तीर्न्तुपो — चुक जा ; खतम हो
 2832. उऩ्ऩुटैयवै — तेरे
 2833. तेति — तारीख ; दिनांक
 2834. अति उऩ्ऩतम् ; मिक उयर्न्ततु — सर्वोच्चता
 2835. कुऱैवु — घटौती
 2836. इटैक्कालम् — मध्यकाल
 2837. चमैयल् ; पोकम् ; उणवु ; 2. उटल् इऩ्पम् — भोग विलास
 2838. पुकऴ् ; पिरपलम् — यश ; कीर्ति ; प्रसिद्धि
 2839. पू — फूल
 2840. नण्पऩ् — मित्र ; दोस्त
 2841. मऩैवि — पत्नी
 2842. क्रि कटैचि ; क्रि इऱुति — क्रि आखिर को ; क्रि अंत में
 2843. अपिविरुत्ति ; मुऩ्ऩेऱ्ऱम् — विकास ; वृद्धि ; उन्नति
 2844. ओटु — खपरैल
 2845. नाट्टम् ; ईटुपाटु — अध्यवसाय ; काम-धंधा
 2846. तिरै — परदा
 2847. तॊक्कु ; चट्टिऩि — चटनी ; 2. छिलका
 2848. नॆरुप्पु पिटि — सुलग
 2849. पॆण् — स्त्री
 2850. चण्टै ; पोराट्टम् — लड़ाई ; संघर्ष
 2851. तुर्नाऱ्ऱम् — बदबू ; दुर्गंध
 2852. रति ; 2. पुणर्च्चि — रति ; संभोग ; 2. लालसा ; 3. प्रेम
 2853. चिऱिय ; चिऩ्ऩ — छोटू
 2854. उटऩ्कट्टै एऱल् — सहगमन ; जौहार
 2855. जऩ्ऩल् ; चाळरम् — खिड़की ; झरोखा
 2856. मायतारि ; 2. मयक्कुपवऩ् — छली
 2857. ऒय्यारम् — इठलाहट
 2858. पळ्ळिक्कूटम् ; कल्विनिलैयम् — विद्यालय
 2859. चमचमूकम् — समसमाज
 2860. पुतिऩा — पुदीन
 2861. चैकै ; अऱिकुऱि ; अटैयाळम् — संज्ञा ; 2. चिह्न ; 3. संकेत
 2862. चिङ्कारम् — सिंगार ; सजावट
 2863. चप्तम्चॆय् ; ऒलिचॆय् ; ऒलियिटु — बजा
 2864. कुऱैयऱ्ऱतु ; तवऱऱ्ऱतु ; माचऱ्ऱतु — निश्चित ; स्पष्टता
 2865. चॊच्चम् ; मीतम् ; मऱ्ऱ — बाकी ; शेष
 2866. वर्णणै निऱैन्ततु — वर्णनात्मक
 2867. चोम्पेऱि — सुस्त ; आलसी
 2868. मॆऩ्मै ; वऴवऴप्पु — चिकनाहट ; स्निग्धता
 2869. मैताऩम् ; वळाकम् — आंगन ; घेरा
 2870. चळि ; चिलेत्तुमम् — श्लेष्म ; कफ ; बलगम
 2871. अतिर् ; नटुङ्कु — चौंक ; डर जा
 2872. वऱट्चि — अकाल
 2873. अऱिवु ; पुत्ति — बौद्धिक
 2874. कॊळ्ळैक्कारर् — लुटेरा ; डाकू
 2875. आणवम् — घमंड ; अक्कड़पन ; ऐंठ
 2876. इरुप्पु ; निलैमै — अस्तित्व
 2877. कलवै — खिचड़ी
 2878. पॊऱु ; ताङ्कु — भुन ; 2. सह
 2879. चुऱ्ऱम् ; तॊटर्पु ; उऱवु — बांधव्य ; संबंध ; रिश्ता
 2880. अरिजऩऩ् ; तलित् — हरिजन ; दलित
 2881. विळैयाट्टुवीरऩ् — खिलाड़ी {पु.}
 2882. अरितु — विरल ; अपूर्व
 2883. चार्न्तिरु ; आतारप्पटु — निर्भर कर
 2884. मुयऱ्चियिल् अटैयुम् चात्तियम् — कष्टसाध्य
 2885. मक्काच्चोळम् — मक्का
 2886. विरिचलटै — दरार पड़
 2887. मिकप्पॆरुमै ; पॆरुमितम् — गर्व के साथ ; गर्व सहित
 2888. इटत्तुक्कुप्पिऱकु — स्थानांतरण
 2889. मुऱियटि ; 2. विलक्कु — काट ; अलग कर
 2890. पिम्पम् ; पिरतिपलिप्पु — बिंब ; छाया
 2891. उयिर् अपायम् — जान को खतरा
 2892. ऒऩ्ऱे — एक ही
 2893. मुम्मुरम् ; तीविरम् — तेज ; तीव्रता ; अधिकता ; जोर
 2894. अटिमैत्तऩम् — गुलामी ; दासता
 2895. तॆलुङ्कु तऩम् — तेलुगुपन
 2896. कायप्पटु — घायल हो ; चोट खा
 2897. उळ्ळूर् ; पकुति चेर्न्त — प्रादेशिक
 2898. निक्कम् ; अऴिप्पु ; 2. तीर्वु — उन्मूलन ; अवसान
 2899. कीऴेविऴु — नीचे गिर
 2900. तुल्लियम् — तुल्य ; समान
 2901. पुतिय — नया ; ताजा
 2902. तॊटर्पु ; 2. ईटुपाटु — प्रमेय ; दखल ; संबंध ; हस्तक्षेप
 2903. चिऱुनाटकम् ; ओरङ्क नाटकम् — एकांकी
 2904. वाऩविल् — इंद्रधनुष ; इंद्रचाप
 2905. पाचऱै ; 2. तङ्कुमिटम् — स्थावर ; शिविर ; चौकी
 2906. मणिक्कट्टु — कलाई ; मणिबंध
 2907. नॆल् — धान
 2908. तोल्वि — हार ; पराजय ; असफलता
 2909. अऱ्प — अल्प
 2910. पुतर् ; 2. परुमऩ् — झाड़ी
 2911. नारतरिऩ् वीणै — नारद की वीणा
 2912. अमैप्पु — न्यास ; धरोहर
 2913. कटि — काट ; डस ; 2. सीख
 2914. पन्ति — पँक्ति ; कतार ; श्रेणी
 2915. कण्विऴि — आँख की पुतली
 2916. ऊक्कुवि — प्रोत्साहन दे ; उत्साह बढ़ा
 2917. मीऩम् ; मीऩ् — मछली
 2918. वम्च पारम्परियम् — वंशपारंपरा
 2919. वऩ्मम् ; 2. कोपम् — क्रोध ; गुस्सा
 2920. चमूकम् ; कऴकम् ; कमिट्टि — मंडली ; मंडल ; समूह
 2921. चिऱ्पम् — शिल्प ; दस्तकारी
 2922. वचति ; चौकरियम् — सुविधा ; सहूलियत ; सुभीता
 2923. पटैप्पु ; उरुवाक्कम् — सृजन ; सृष्टि ; निर्माण
 2924. कॊत्तवरै — सेम
 2925. चुऱ्ऱुतल् ; चुऴऱ्चि ; 2. कुऴप्पम् — विभ्रम ; भ्रम
 2926. वॆकुळि ; पेतै — भोला ; बुद्धू ; नादान व्यक्ति
 2927. नीर्प्पऱवै — टिटहरी ; क्षेमकारी {पक्षी}
 2928. कुरुटु — अंधा
 2929. मऱ — भूल
 2930. मुतलाळि ; पण्णैयार् — मालिक
 2931. तत्तुववियल् — तत्वशास्त्र ; वेदांत
 2932. तुटै — पोंछ ; साफ कर
 2933. कर्मा ; विति ; तलैविति — काम ; कर्तव्य ; 2. कर्म {व्या.} ; 3. क्रियाकर्म/मृतकसंस्कार
 2934. मोर् — मट्ठा ; छाँछ
 2935. इचैक्करुवि ; वात्तियम् — वाद्य
 2936. अऱु ; तुण्टाक्कु — तोड़ ; 2. काट
 2937. अऴुकल् ; 2. चितैवु — शैथिल्य ; शिथिलता ; ढिलाई ; जर्जरता
 2938. काल्नटै ; मिरुकम् ; विलङ्कु — जानवर ; पशु
 2939. कॊम्पु ; कॊटि — सींग
 2940. चम्पाति — समुपार्जित कर ; कमा
 2941. पूण् ; मेऱ्कॊळ् — यत्न कर ; संकल्प कर ; वहन कर
 2942. मुटिवु ; इऱुति — स्वस्ति ; शुभ ; मंगल
 2943. पॊन्तु — कोटर
 2944. मरम् ; 2. चॆटि — पेड़
 2945. मतिप्पु 2. आतरवु — गौरव ; 2. सन्मान ; 3. खातिर ; 4. आदर
 2946. वणङ्कु ; कुम्पिटु — नमस्कार कर
 2947. उट्पुऱम् — आंतरिक
 2948. आतारम् — दाखला ; प्रमाण ; रसीट
 2949. वरान्ता — बरामदा ; ओसारा
 2950. वॆण्टै — भिंडी
 2951. चात्तियमाकु — साध्य हो ; सक्षम हो
 2952. चपै ; मऩ्ऱम् ; अवै — सभा ; अधिवेशन
 2953. चोपै ; 2. मुतलिरवु — शोभन ; 2. सुहाग रात
 2954. अटि कॊटु — वार कर ; आघात पहुँचा
 2955. तेवै ; इऩ्ऱियमैयामै — जरूरत
 2956. परण् — टाँड ; मचान
 2957. इयन्तिरम् ; 2. मुतल्नाळ् ; 3. तिरुकाणि — यंत्र ; कल ; पेंच
 2958. अकन्तै — अहं
 2959. तिऱ — खोल ; उद्घाटन कर
 2960. चिरुष्टिकर्त्ता ; उरुवाक्किपवर् ; तोऱ्ऱुविप्पवर् — स्रष्टा ; सृष्टिकर्ता ; सर्जक ; 2. भगवान
 2961. मुत्तमिटु — चूम ; पुचकार
 2962. पऴु — पक ; 2. फलीभूत हो ; उपज ; उत्पन्न हो ; 3. लेट
 2963. चामवेतम् — अनुकूल व्यवहार
 2964. मुतुकु ; पुऱम् — पीठ ; 2. रीढ़
 2965. केन्तिरम् ; मैयम् — केन्द्र
 2966. अवस्तै ; अवति — हालत ; दशा ; 2. संकट ; दुख
 2967. तुवक्कु ; पिळ्ळैयार् चुऴि पोटु — श्रीगणेश कर ; शरुआत कर
 2968. चऩ्ऩियाचम् ; तुऱवरम् — संन्यास ; वैराग्य
 2969. अलट्चियप्पटुत्तु ; 2. पुऱच्चॆवि चाय् — अनसुनी कर ; उपेक्षा कर
 2970. विषम् ; विटम् — विष ; जहर
 2971. पेचु — गपशप कर
 2972. पाति ; अरै — आधा
 2973. आतारम् ; निरूपणम् ; रुचु — सबूत ; प्रमाण
 2974. चॊऱ्पॊऴिवाळर् — भाषणा देनेवाला ; प्राध्यापक
 2975. पालैवऩम् — रेगिस्तान
 2976. मरुवम् — मरुआ ; मरुवक
 2977. चिवप्पु — गेरुआ रंग ; गहरा लाल रंग
 2978. अऴकु ; कवर्च्चि ; मऩक्कवर्वु — मनोरंजक
 2979. चॆल्वन्त ; पणक्कार — धनिक ; अमीर {पु.}
 2980. वऴि — रास्ता ; मार्ग ; 2. उपाय
 2981. चमम् — सापेक्षक
 2982. ऎवऩुटैय — किस [का/की/के] {व्य. ; पु. ए.}
 2983. अवर्कळुटैय — उन [का/की/के] {व्य.}
 2984. पत्तिरिकै आचिरियर् पतवि — संपादन से संबंधित
 2985. चरीरम् ; उटल् — देह
 2986. पॆयर् — तिलक ; 2. नाम
 2987. मन्तरि — मंत्र फूँक् ; मंत्र मुग्ध कर
 2988. तत्पवम् — तद्भव
 2989. तॆळिवु ; 2. मुक्कियत्तुवम् — स्फुट ; स्पष्ट
 2990. ऊक्कु — पिन् ; आलपिन
 2991. अतिकम् ; मिकुति — अधिक ; ज्यादा ; बहुत
 2992. कल्वियऱ्ऱ ; ऎऴुत्तऱिवऱ्ऱ ; कल्लामै ; पटिक्कामै — निरक्षरता
 2993. पङ्कीटु ; पकिर्तल् — काम-काज ; 2. व्यस्तता
 2994. चीऩिप्पऴम् — मुसम्मी ; मुसंबी
 2995. नुऴै — घुस ; दाखिल हो ; 2. निंदा कर
 2996. नाचम् ; अऴिवु — नाश
 2997. चङ्कमम् ; कूट्टु ; इणैप्पु ; कलप्पु — संगम ; मिलाप
 2998. अकिम्चै — अहिंसा
 2999. पणक्कारऩ् ; चॆल्वऩ् ; तऩवन्तऩ् — धनिक ; अमीर
 3000. चर्व अतिकारम् ; पॊतुवाऩ अरचुरिमै — सार्वभौम सत्ता
 3001. नाटकमेटै ; अरङ्कम् — रंगमंच
 3002. ऎतिरुरै ; पतिल् — प्रत्युत्तर ; उत्तर ; जवाब
 3003. कुळिर्क्कालम् — शीतकाल ; सर्दी का मौसं
 3004. पाय् — चटाई
 3005. ऒटुक्कु ; कट्टुप्पाटु — नियंत्रण ; काबू
 3006. कै — हाथ
 3007. वीटु ; 2. चुवर्क्कम् — सायुज्य
 3008. पिरचित्तम् ; पुकऴ् — प्रसिद्धि ; ख्याति ; नामवरी ; यश
 3009. विषक्काऱ्ऱु — विषवायु
 3010. पक्कम् ; 2. तऩिमॊऴि — स्वगत
 3011. चमैयलऱै — रसोई घर
 3012. पिरक्ञै ; अऱिवु ; तॆळिवु ; तिऱमै — प्रज्ञा ; प्रतिभा
 3013. कुऱम् ; कुऱि — भविष्य वाणी ; 2. वाचालता
 3014. पिऩ्ऩणि — पृष्ठभूमि ; नेपथ्य
 3015. तोऩ्ऱु ; 2. चॊल्ल वै — सूझ ; दीख ; महसूस कर
 3016. ताक्कु ; 2. मेलाकु ; अतिकमकु — आक्रमण कर ; ऊपर आ गिर
 3017. रौटि — रौडी ; गुंडा
 3018. तऩि मऩितर् चार्न्ततु — व्यक्तिपरक
 3019. कुयिल् — कोयल
 3020. चाप्पिट्ट ; उण्ट — सीधा
 3021. आक्कुरोचम् ; पॆरुञ्चिऩम् — आक्रोश ; क्रोध ; रोष
 3022. इरण्टावतु ; इरण्टाम् — द्वितीय ; दूसरा
 3023. तुणै — सहारा ; 2. संबल ; आधार
 3024. ऒत्तुऴै — सहयोग दे
 3025. चिऱुमि — बालिका ; कुमारी
 3026. इलक्कणम् — व्याकरण
 3027. विरुत्ति ; मुऩ्ऩेऱ्ऱम् ; अतिकरिप्पु — वृद्धि ; बढ़ती ; उन्नति
 3028. इलक्कियम् — वाङ्मय ; साहित्य
 3029. विरुन्तिऩर् — अतिथि ; मेहमान
 3030. मिति — कुचल ; रौंद
 3031. इलापम् — लाभ ; नफा ; फायदा
 3032. मुटिवु — सारांश ; निष्कर्ष
 3033. अतिक उऱ्पत्ति — अधिकोत्पत्ति
 3034. विहारम् ; चुऱ्ऱित्तिरितल् ; चुऱ्ऱुतल् — विहार ; सैर
 3035. क्रि मुन्तानाळ् — क्रि परसों {बीता हुआ}
 3036. पिरचङ्कम्चॆय् ; विरिवुरैयाऱ्ऱु — भाषण दे ; प्रवचन दे
 3037. माटि — [पक्की] छत
 3038. कटलै — चना
 3039. वीरत्तऩम् — वीरोचित
 3040. उत्तरिणि — आचमनी
 3041. पञ्चु — कपास
 3042. चॆटि — पौधा ; अंकुर ; 2. धार हीन ; कुदे
 3043. ताऴ्वु — न्यूनता ; 2. कमी
 3044. वॆयिल् ताक्कु — लू ; लू-आहत ; धूप-आघात
 3045. अच्चाकु ; पतिप्पाकु — छप
 3046. तविर् ; विलक्कु ; 2. मऴुप्पु — उड़ा. दे ; हड़प ले ; देय हड़प ले
 3047. तुयरम् ; तुऩ्पम् — सह[गान] ; 2. दुख ; दर्द
 3048. कूट्टम् ; मानाटु — सभा ; अधिवेशन ; संगोष्ठी
 3049. उच्चनिलै ; नॆरुक्कटि — उत्कंठा ; लालसा
 3050. मतिप्पीटु — मूल्यांकन ; अंदाज ; अनुमान
 3051. उताचीऩम् ; पुऱक्कणिप्पु ; कवऩक्कुऱैवु — उदासीनता ; तटस्थता ; उपेक्षा
 3052. चेरुतल् — समागम ; भेंट
 3053. अपिप्पिराय पेतम् ; करुत्तु वेऱुपाटु ; माऱ्ऱु ऎण्णम् — मत भेद
 3054. तुटुक्कु — सख्ती ; कठोर ; पारुष्य
 3055. विट्टुविटु ; विट्टुवै ; विट्टुविलकु — त्याग दे ; छोड दे
 3056. ओटु — भिक्षापात्र ; 2. सीप ; 3. खोपड़ी
 3057. ओटिप्पो — भाग जा
 3058. कुटिकारऩ् — पियक्कड़ ; शराबी
 3059. चुरङ्कम् — खान
 3060. अटङ्कु ; चरणटै — झुक ; काबू में आ ; दब ; आत्म समर्पण कर
 3061. अऴि — छोड़
 3062. पकै ; वञ्चम् — दुश्मनी ; शत्रुता ; द्वेष ; बदला लेने की भावना
 3063. चिकै ; कॊण्टै — शिखा ; चोटी ; नोक ; 2. आग की लपट
 3064. नऩ्ऩटत्तै ; 2. वेऱुपाटु पार्त्तल् — विचक्षण ; परख
 3065. पुतैयल् — खजाना ; निधि ; 2. बढिया ; श्रेष्ठ
 3066. आळ्काट्टि विरल् — तर्जनी
 3067. चमूकवियल् — समाजशास्त्र
 3068. चण्टैयिटु ; मोतु — आक्रमण कर ; लड़
 3069. तुवै — धो
 3070. वळ्ळिक्किऴङ्कु — शकरकंद
 3071. पितऱ्ऱल् ; उळऱल् — बकवास
 3072. ऎऩ्ऩै — मुझे
 3073. चुक्किरऩ् — शुक्र ग्रह ; 2. भार्गव
 3074. अऴकु ; कवर्च्चि — सुंदरता
 3075. मलरु ; 2. मुऩ्ऩेऱु ; वळरु — खिल
 3076. कायम् ; रणम् — व्रण ; घाव
 3077. मुत्तु — मोती
 3078. मुटिवुचॆय् — फैसला कर
 3079. अऴुत्तम् ; 2. कुत्तुतल् ; 3. अऱैतल् — ज्वार ; 2. टीस ; भोंक
 3080. नटुपाकम् — मध्यभाग
 3081. वितवै — विधवा ; बेवा
 3082. नरऩ् ; मऩितऩ् — नर ; आदमी
 3083. ऐम्पत्तॆट्टु — अट्ठावन
 3084. वै — रख
 3085. नट्टुवै ; पुतैत्तुवै — गाड़ ; दफ़न
 3086. उत्तरणि — अपामार्ग ; चिचड़ा
 3087. पत्तिरम् — सावधानी ; सतर्कता
 3088. काप्पाऱ्ऱु ; पत्तिरप्पटुत्तु — सुरक्षा से रख ; सुरक्षित रख
 3089. कॊटि — लता ; बेल ; 2. तार
 3090. पूज्यम् — शून्य ; सिफर
 3091. मुकम् — मुख ; मुँह ; चेहरा ; 2. आरंभ
 3092. पुल्लाङ्कुऴल् — मुरली ; वंशी
 3093. अल्लाटु ; तवि — तड़प ; फड़फड़ा ; हिल~डुल
 3094. पऴि वाङ्कल् — प्रतिशोध ; बदला
 3095. मुत्तम् — चुंबन ; 2. चूम
 3096. तुकळ् — रेणु ; कण ; अणु
 3097. माऱ्ऱुक्करुत्तु ; अपिप्पिरातपेतम् — मतभेद
 3098. चलऩम् ; अतिर्वु ; नटुक्कम् — कंपन ; कंप ; कंपकंपी
 3099. विवाकम् चम्मन्तप्पट्टतु — वैवाहिक ; विवाह से संबंधित
 3100. पारत इऩम् — भारतजाति
 3101. पयित्तम्परुप्पु — मूँग
 3102. अकराति ; निकण्टु — शब्द-कोष
 3103. काऩल् नीर् — मृगतृष्णा ; भ्रम ; मिथ्या
 3104. पॊरुळातारम् — आर्थिक ; अर्थ-संबंधी ; 2. धन से संबंधित
 3105. कैकूप्पु — नमस्कार
 3106. इऩम् ; ऒप्पऩै — समानता
 3107. कट्टै ; कॊम्पु — काठ ; लकड़ी
 3108. निष्टै ; विरतम् ; 2. मऩ ऒरुमै — निष्ठा
 3109. काय्कऱिकळ् — तरकारी ; साग-भाजी ; सब्जी
 3110. वॆऱुमै ; चूऩ्यम् — शून्य ; खाली ; सिफर
 3111. तळिर् ; तुळिर् — पल्लव ; कोंपल
 3112. विलकल् — विरम
 3113. उतारणम् — उदाहरण ; दृष्टांत ; मिसाल
 3114. पिरपन्तम् ; पुत्तकम् — प्रबंध ; महाकाव्य
 3115. पेररचर् — सम्राट
 3116. इवळ् — यह {स्त्री}
 3117. तीविऩै — क्षुद्र ; नीच
 3118. अण्टा — देग ; देगचा
 3119. करै ; 2. मुऩै 3. ओरम् — छोर ; किनारा
 3120. पिऩ्ऩम् ; वेऱुपाटु ; वेऱ्ऱुमै — भिन्नता
 3121. पऩि — कुहरा ; धुँध
 3122. उतऱु ; 2. वीचु ; 3. चिऱकैच्चिलिर्त्तल् — झटका दे ; झोंका दे
 3123. विऴा ; उऱ्चवम् — उत्सव ; 2. मेला
 3124. पोतल् ; पोक्कु — गमन ; 2. रीति ; शैली
 3125. अप्पा — पिता
 3126. अ. अतो — अ. वह लो ; अ. वह-देखो {न. ; अ. स्त्री}
 3127. तावरङ्कळुक्कु वरुम् नोय् ; 2. तॊऱ्ऱु नोय् — चित्ती ; फसल की बीमारी ; कीट
 3128. तुम्पि — चिउरा
 3129. इयऱ्कै इऩ्पम् ; 2. पाचम् ; कातल् — अनुरक्ति ; आसक्ति ; प्रेम
 3130. कॆट्टपऴक्कम् ; विचऩम् ; कवलै — लंपटता ; व्यसन ; क्लेश ; 2. बुरी आदत
 3131. तुलुक्क चामन्तिप्पू — गेंदा
 3132. चिऱितु — थोड़ा ; कम ; जरा ; कुछ
 3133. वरुमाऩम् — आय ; आमदनी
 3134. वॆळिप्पटु — बहिर्गत हो ; 2. निकल
 3135. अ. ऎङ्कुम् ; अ. ऎल्ला इटम् — अ. सब जगह ; अ. सर्वत्र
 3136. पऴकिक्कॊळ् — आदत डाल ले
 3137. कऴित्तल् — व्यवकलन ; घटाव
 3138. कम्पळि — कंबल
 3139. कुळम् — तलैया ; कुंड
 3140. तॊऴिऱ्चालै ; 2. उऴैप्पु — मेहनत ; 2. उद्योग ; धंधा
 3141. कारणम् — कारण ; सबब ; हेतु
 3142. यतार्त्तम् ; उण्मैनिलै — जैसे का वैसा
 3143. तूतु — दौत्य ; संदेश ; संधिप्रस्ताव ; समझौता
 3144. इऱुतिच्चटङ्कु — अंतिम संस्कार
 3145. पैत्तियम् — पागलपन ; उन्मत्त
 3146. चाराम्चम् ; तत्तुवम् — सारांश ; सार
 3147. अरुकामै — असपास
 3148. पाट्टु — गीत ; गाना
 3149. चॆय्तित्ताळ् ; नाळितऴ् — अखबार ; समाचार पत्र
 3150. निऱुवु ; निऱुत्तु ; एऱ्पटुत्तु — स्थापित कर
 3151. तुरत्तु ; 2. ऎऴुप्पु — बाहर निकाल ; 2. उठा ; 3. भगा
 3152. अप्पटिपट्ट ; अत्तकैय — उस तरह का ; वैसा
 3153. ऐम्पत्तुरॆण्टु — बावन
 3154. वैतिकम् — वैदिक
 3155. उटल्नलम् ; उटल्निलै — तंदुरुस्ती ; स्वास्थ्य
 3156. मॆलिताकु ; कुऱै ; कुऱुकु — घट ; कम हो ; 2. दुबला हो
 3157. मिकुतियाऩ — अत्यधिक ; प्रचुर ; बहुत ; ज्यादा
 3158. कटि ; 2. कुत्तु ; 3. तै — सिल ; 2. काट ; डंक मार
 3159. चोऴि — कौड़ी
 3160. पॊरुत्तम् ; 2. उऱवु — संगति ; एक रूपता ; औचित्य
 3161. आऴम् — गहराई ; 2. गंभीरता
 3162. आचिर्वति ; वाऴ्त्तु — आशीर्वाद दे
 3163. तेवतैकळ् — देवता {ब.}
 3164. अन्तम्माळ् ; अवळ् — वह {स्त्री}
 3165. ताकम् — प्यास ; तृष्णा
 3166. चॊत्तु ; चॆल्वम् ; आस्ति — संपत्ति ; जायदाद ; धन ; 2. कमाई
 3167. वल्लवर् ; वल्लुनर् — दिग्गज ; हस्तियाँ
 3168. विट्टु विटु ; विलकि विटु — त्याग दे
 3169. उट्कॊळ् ; उण् — खा
 3170. पॆरुङ्कऴुकु — गिद्ध ; गीध
 3171. चॆय्युळ् ; पाटल् — रचना ; कृति
 3172. नॆय् — घी
 3173. इऴै ; 2. पिरिवु ; 3. किळैयाऱु — शाखा ; धारा
 3174. इटि ; मुऴक्कम् — गर्जन ; कडक
 3175. चातुरियम् ; तिऱमै — चतुरता
 3176. तुप्पु ; वऴिमुऱै — राज ; रहस्य ; चालाकी ; होशियारी
 3177. 2. आटु ; विळैयाटु ; 3. नटि — खेल ; 2. नाच ; 3. बोल
 3178. पक्कम् — पन्ना ; 2. पृष्ठ
 3179. अलुप्पु ; अचति ; चोर्वु — थकावट ; शिथिलता
 3180. चिप्पाय् — सिपाही ; सैनिक
 3181. उयिर् काक्कुम् मरुन्तु ; चञ्चीवऩि — संजीवनी औषध
 3182. चातुरियम् ; 2. उऱुतियाऩतु — चतुरता ; पटुता
 3183. केट्कवै ; केट्पि — सुना
 3184. कुऱैच्चल् — घटौती
 3185. चम्मट्टि — हथौड़ा
 3186. पित्तळै — पीतल
 3187. पातुकाप्पु ; चरण् — आश्रय ; रक्षण ; सहारा
 3188. नलम् ; क्षेमम् — कुशल
 3189. अऱिवु ; 2. उलकऱिवु — विज्ञता
 3190. मॆच्चिक्कॊळ् ; पाराट्टु — प्रशंसा कर ; दाद दे
 3191. चॊरि ; 2. किऴि ; 3. वरै — खुरच ; रगड़
 3192. कॊऴुप्पुप्पॊरुळ् — चर्बीला पदार्थ
 3193. कम्पळम् — कालीन ; गलीचा
 3194. पॊन्तु ; कुकै ; पिलम् — बिल ; 2. गुफा
 3195. निऱुवुतल् ; निऱुवऩम् — संस्थापन ; स्थापना
 3196. एलम् — नीलाम
 3197. अम्चम् ; पॊरुळ् — अंश ; भाग ; 2. विषय
 3198. अ. कणकण — अ. टनटन
 3199. तकवल् ; चॆय्ति ; 2. तूतु ; चन्तेचम् — संदेश ; समाचार
 3200. पूच्चि ; पुऴु — कीड़ा
 3201. ऎण्णूऱु — आठ सौ
 3202. तलैक्कुळि — सिर नहा ; तैल स्नान कर ; सिर धो
 3203. नुऴैवायिल् — मुखद्वार
 3204. पुळिक्कीरैच्चॆटि — पटसन
 3205. पार् ; 2. पॆऱु — जन्म दे ; 2. देख ; 3. जान ; समझ
 3206. नऩ्मैकरम् ; इलापकरम् — उचित ; भला
 3207. नेर्क्कोणम् — लंबकोण
 3208. पेच्चु वाङ्कु ; पेच्चु वाङ्किक्कॊळ् ; 2. पॆयर् वाङ्कु ; पॆयर् वाङ्किक्कॊळ् — कहला
 3209. पटु 2. विऴु ; 3. अऩुपवि — गिर ; 2. अनुभव कर
 3210. ओटु — दौड़ ; भाग
 3211. मॆरुकु ; मेम्पाटु — बेहतर ; 2. चिकनाहट ; 3. चमक
 3212. चट्टम् — कानून ; नियम
 3213. ऎक्कु ; 2. पङ्चटि ; 3. विलाचु — धुन ; धुनक
 3214. ञापकचक्ति ; निऩैवाऱ्ऱल् ; अऱिवुत्तिऱऩ् — मेधाशक्ति ; प्रतिभा
 3215. अपरिमितम् ; अळवऱ्ऱतु ; ऎल्लैयऱ्ऱतु — अमित ; अत्यधिक ; बहुत ज्यादा
 3216. चम पाकम् ; चरिपाकम् — समान भाग
 3217. कॊट्टै — पिंडली
 3218. नम्पु — विश्वास कर ; भरोसा रख ; 2. आशा कर
 3219. पलवीऩम् — दुर्बलता ; कमजोरी ; मजबूरी
 3220. चम्पाति ; ईट्टु — कमा
 3221. आचु — आशु ; तेज
 3222. तर्मम् — धर्म ; कर्तव्य ; दायित्व ; 2. दान ; पुण्य
 3223. अटकु — गिरवी ; बंधक
 3224. नाय्क्कुटै — कुकुरमुत्ता
 3225. वण्टल् चेऱु ; पुतैच्चेऱु ; 2. पाचि — काई
 3226. पिरकारम् ; पटि — के अनुसार ; ढंग ; भेद
 3227. मऱैन्तुकॊळ्ळुतल् ; मऱै — ओट में हो जा ; गायब हो जा
 3228. तेचम् ; नाटु — देश ; मुल्क
 3229. पट्टियल् — सूची ; फेहरिश्त
 3230. वर्क्क पोराट्टम् ; इऩक्कलवरम् — वर्ग संघर्ष ; दलीय संघर्ष
 3231. मित — तय हो ; 2. तैर जा
 3232. पिऱर् तॊल्लै — परपीड़न
 3233. चिऱुकवितै ; कावियम् — खंड-काव्य ; छोटा काव्य
 3234. नल्ल पलऩ् ; नऱ्पलऩ् — सत्फलित ; अच्छा परिणाम ; सुफल
 3235. ऎच्चरि — सावधान कर ; सचेत कर ; चेतावनी दे
 3236. चित्ति — मौसी ; चाची ; काकी
 3237. पुरोकितऩ् — पुरोहित
 3238. विरुप्पम् ; आवल् ; वेट्कै — आकांक्षा ; इच्छा
 3239. पिऩ्पऱ्ऱुपवर् — अनुयायि ; पीछे-पीछे चलने वाला ; अनुचर
 3240. कोवा — खोवा
 3241. चङ्किलि — जंजीर ; साँकल ; 2. कड़ी
 3242. नूऱ्ऱॆण्पतु — एक सौ अस्सी
 3243. ऎऴुपत्तुनाऩ्कु — चौहत्तर
 3244. कुटि — नशाखोरी ; मद्यपान
 3245. कावटि — काँवड़ ; काँवड़ी
 3246. जप्ति — कुर्की ; जब्त
 3247. वॆयिल् ; कोटै — गरमी ; ग्रीष्म
 3248. ऎल्लै ; मितम् — सीमित ; परिमित ; मर्यादित
 3249. कुऱिक्कोळुटैयतु — लक्ष्यात्मक
 3250. परिचीलऩै ; आय्वु — परिशीलन ; जाँच
 3251. अटि ; कुत्तु — ठोंक ; प्रहार कर ; पीट
 3252. मऩैवि — पत्नी
 3253. वॆऱ्ऱिटम् ; चूऩ्यपिरतेचम् — शून्यप्रदेश
 3254. विट्टुविटु — छोड {प.} ; मुक्त कर
 3255. लापम् ; मेल् ; नऩ्मै — हित ; लाभ ; भलाई ; 2. शुभ ; 3. सुख
 3256. चॆयल् — काम ; कार्रवाई ; 2. क्रिया {व्या.} ; 3. क्रियाकर्म
 3257. कप्पल् — नाव ; किश्ती
 3258. निलत्तटि नीर् — भूजल
 3259. कोवैक्काय् — कुंदरू ; बिंबफल
 3260. चमूकविलङ्कु — प्राणी ; सामाजिक प्राणी ; समाज में रहने वाला
 3261. पिरयोजऩम् ; लापकरम् — प्रयोजनकारी ; उपयोगी
 3262. चमर्प्पि ; 2. नुऴै — प्रवेश कर ; दाखिल हो
 3263. तियाऩम् — ध्यान ; चिंतन
 3264. पिराणवायु ; उयिर्वळि — प्राणवायु ; आक्सीजन
 3265. कटुप्पेऱ्ऱु ; तूण्टु — उत्पन्न कर ; बढ़ा
 3266. इरचिकऩ् — भावुक ; संवेदनशील
 3267. पुवियीर्प्पुविचै — भूमि आकर्षण
 3268. तुणि ; तुणिच्चल्कॊळ् — साहस कर
 3269. कुऱुक्कुम् नॆऱुक्कुम् ; 2. इप्पटियुम् अप्पटियुम् — बेतुकी ; असंगति ; क्रमहीनता
 3270. ऒळिन्तुक्कॊळ् — छुप जा
 3271. वाऩ्वऴि — वायुमार्ग
 3272. ऎऴुप्पत्तैन्तु — तीन चौथाई ; पौन ; पौना
 3273. अरचि — पटरानी ; 2. भैंस
 3274. पिऩ्पऱ्ऱु ; 2. पिऩ्तॊटरु — अनुसरण कर ; शुरू कर
 3275. तचै नार् ; विचि — स्नायु ; मांस-पेशी
 3276. चुरुक्कम् — संक्षेप ; सार
 3277. विस्तारम् ; परप्पु — विस्तृत ; विशाल ; चौडा
 3278. उपयोकप्पटुपवै ; पयऩुळ्ळवै — उपयोगी
 3279. ऎटुत्तुक्कॊळ् — उठा ले ; वहन कर ; गोद में ले ; 2. शुरू कर ; 3. लग जा
 3280. हरिकतै ; पक्तिच्चॊऱ्पॊऴिवु ; कताकालट्चेपम् — हरिकथा
 3281. कवितै ; चॆय्युळ् — कविता
 3282. मुऴुच्चक्ति ; मुऴुत्तिऱऩ् — यथाशक्ति
 3283. उरुळु — लुढक ; ढुलक ; लोट
 3284. टजऩ् — दर्जन
 3285. नण्पऩ् ; विरुप्पमाऩवऩ् — प्रिय {पु.}
 3286. कऱ्पूरम् — कपूर
 3287. चुवै ; रुचि — पसंद आ ; अच्छा लग
 3288. चिऱन्त ; मेऩ्मैयाऩ ; विचिष्ट — विलक्षण ; अनोखा ; निराला
 3289. रवैयळवु ; चिऱितळवु — जरा ; थोड़ा
 3290. अवऩिऩ् — उस [का/की/के] {व्य. ; पु.}
 3291. चॆयलाळर् ; कारियतरिचि — सचिव
 3292. तकि ; चुटु — जला ; धधक
 3293. ताराळम् ; पॆरुमळवु — अधिक ; बहुत ; ज्यादा
 3294. अटम् ; पिटिवातम् — हठ ; जिद
 3295. वयिऱु ; 2. कर्प्पम् — पेट ; 2. गर्भ
 3296. नऱ्कुरु ; नल्लाचिरियर् — सद्गुरु
 3297. पल — ढेर सारे ; असंख्याक ; बहुत
 3298. तॆऩ्किऴक्कु — आग्नेयकोण ; दक्षिणपूर्व
 3299. पुऩित ; 2. चिऱन्त — महानीय ; मान्य
 3300. मुकम् — मुख ; चेहरा
 3301. चप्पै ; चतुरम् ; चमपटुत्तल् ; 2. वकुप्पु — समतल ; सपाट ; 2. वर्ग
 3302. पॆऱुपवर् — ग्रहण करनेवाला ; प्राप्त करनेवाला
 3303. मॆऩ्मैयाऩ ; 2. ऒळिमिक्क ; 3. पचैयाऩ — स्निग्ध ; चिकना
 3304. चमीपि ; नॆरुङ्कु — नजदीक आ ; पास आ ; करीब आ
 3305. इऱैवऩ् ; चर्वेस्तरऩ् — सब का मालिक ; भगवान
 3306. निलै ; स्तिति ; चूऴ्निलै — स्थिति ; हालत ; दशा
 3307. तुर्नाऱ्ऱम् — बदबू ; बू ; गंध
 3308. एकम् ; ऒरुमै — एकता ; 2. एक ; अकेला
 3309. मिरट्टु — डाँट
 3310. ञापकम् ; निऩैवु — स्मरण ; याद
 3311. आस्ति ; चॊत्तु — संपत्ति ; जायदाद
 3312. तलै — शिर ; ऊपरी भाग
 3313. नटत्तु — चला ; 2. संचालन कर
 3314. कॊप्पुळम् — कौड़ी ; 2. फुँसी ; 3. घोंघा ; 4. खोखला
 3315. अणु ; इऱैवऩ् — परमाणु
 3316. चुवीकरि ; 2. पॆऱ्ऱुक्कॊळ् ; एऱ्ऱुक्कॊळ् — स्वीकृत कर ; मान ले
 3317. तूक्कम् पिटि ; उऱङ्कवै — नींद आ
 3318. पतिऩाऱु — सोलह
 3319. कुष्टम् ; पॆरुनोय् — कुष्ठ ; कोढ़
 3320. कलाच्चारम् ; पण्पाटु — संस्कृति2. परंपरा
 3321. पुकऴ् — यश ; कीर्ति
 3322. इलक्कियत्तुऱै — साहित्य-क्षेत्र
 3323. पिरकाचम् ; ऒळिर्वु — रोशनी ; काँति
 3324. नटत्तै — चाल चलन ; व्यवहार ; आचरण
 3325. कॊटि — बेल ; लता ; 2. तार
 3326. कवऩमायिरु ; विऴिप्पायिरु ; 2. कात्तिरु ; ऎतिर्पार्त्तिरु — संभाल ले ; 2. तैयार हो ; 3. सिद्ध हो
 3327. तीविरम् — तीव्रता ; 2. जोर ; अधिकता
 3328. उण्टाकु ; उळतायिरु — पैदा हो ; जन्म ले
 3329. मूऴ्कु — डूब ; गोता लगा ; 2. नष्ट हो
 3330. ऒट्टुकट्टु — कलम लगा
 3331. वॆळिप्पटु ; तोऩ्ऱु — रुक ; थम ; बंद हो ; 2. अवतरित हो
 3332. निऩैवु ; अटैयाळम् — स्मारक
 3333. चेवकम् ; 2. उण्णल् — सेवा करना ; 2. सेवन ; पी
 3334. पूचै चॆय् ; वऴिपटु — पूजा कर ; अर्चन कर
 3335. कटै — मंथन कर
 3336. पिटिवातम् — हठ ; जिद
 3337. कोणि — सन का
 3338. वॆळ्ळि — चाँदी ; रजत
 3339. पुल् अरिवाळ् — गँडासा
 3340. चॆयल्मुऱै ; मुऱै — तरीका ; क्रम ; 2. नियम ; ढंग
 3341. यारुटैय — किन [का/की/के] {व्य. ; ब.}
 3342. उयिर् ; 2. तूऱ्ऱुतल् ; पऴि — आह ; 2. प्राण ; साँस
 3343. चीवु ; नऱुक्कु — काट ; टुकड़े कर
 3344. चिऱकु ; इऱकु — पंख ; 2. दरवाजा या खिडकी का
 3345. उऱ्चाकम् ; उषार् — उत्साह ; फुर्ती ; सावधानी ; 2. स्फुर्ति ; आह्लाद ; खुशी
 3346. पॆरियम्मा — ताई
 3347. एलक्काय् — इलायची
 3348. विलकुतल् — छूट
 3349. पुलि — बाघ ; व्याघ्र
 3350. कटुमै — कटु ; तीखा ; अप्रिय
 3351. पयिऱ्चि ; अप्पियाचम् — अभ्यास ; आदत
 3352. मॆल्ल ; मॆतु — हौले ; मंद ; 2. शांत ; धीमी ; 3. भेंगा ; ऐंची ; तिरछी
 3353. कवरु ; मयक्कु — आकर्षित कर ले
 3354. अरचु तलैमैच्चॆयलकम् — सचिवालय
 3355. ऎच्चम् — भुजा ; बाजू
 3356. नाऱ्पत्तॊऩ्पतु — उनचास
 3357. चोर्वु ; 2. ताकम् — विश्राम ; आराम ; विश्राम
 3358. ऎल्लै ; काटु ; नाट्कालम् — सीमा ; हद ; 2. अवधि
 3359. नाय्क्कुट्टि — पिल्ला
 3360. पुऩ्ऩकै ; चिऱुनकै — मुस्कान ; मुस्कुराहट
 3361. उप्पु ; वीङ्कु — फूल ; उमड़
 3362. अऴैप्पु — निमंत्रण ; बुलावा
 3363. तण्टवाळम् — रेलपटरी
 3364. कोष्टि ; कुऴु — संगोष्ठी
 3365. अऱिवियल्तऩ्मै — वैज्ञानिकता
 3366. चॊल् ; 2. आणैयिटु — आज्ञा दे ; शासित कर ; हुकुम दे
 3367. परुप्पुत्ताऩियङ्कळ् — दालहन
 3368. वरतट्चिणै — दहेज[<उपहार]
 3369. विस्तारम् ; परवल् ; अतिकम् — विस्तार ; फैलाव
 3370. ऎलुमिच्चै — नींबू
 3371. तुरोकम् — द्रोह ; धोखा ; विश्वासघात
 3372. उऱ्पत्ति — उत्पादन ; 2. सृष्टि ; जन्म
 3373. इलुप्पै — महुआ
 3374. नॆय्तल् — घी
 3375. मक्कळ् — आमजनता
 3376. मकाकवि — महाकवि
 3377. तॆरियप्पटुत्तु — बता ; सूचित कर
 3378. विण्णप्पम् ; वेण्टुकोळ् — निवेदन ; प्रार्थना
 3379. इत्तऩैनाळ् — इतने दिन
 3380. अऱुपताम् कल्याणम् — षष्टिपूर्ति
 3381. इवऩुटैय — इस [का/की/के] {व्य. ; पु.}
 3382. मुळ्ळम्पऩ्ऱि — साही ; जंगली सुअर
 3383. ऎतेच्चै ; एतेच्चै — यथेच्छ ; इच्छा के अनुसार
 3384. आरञ्चु — नारंगी
 3385. पालकऩ् ; आण्कुऴन्तै — बालक ; बच्चा ; किशोर
 3386. एऱ्ऱतु — अनुरूप ; अनुकूल ; अनुसार
 3387. विल् ; विऱ्पऩै चॆय् — बेच
 3388. ओट्टै ; तुळै ; 2. चिऱैच्चालै ; 3. ऎलुम्पु — छेद
 3389. उतार ; वळ्ळऩ्मैयुळ्ळ ; चिऱन्त — उदार ; दानशील
 3390. वऱ्ऱल् — कुम्हडौरी ; बरी ; बड़ी
 3391. चॊट्टुनीलम् ; नीलमरुन्तु — नील
 3392. पौत्तिकम् ; इयऱ्पॊरुळ् — भौतिक ; लौकिक
 3393. पिरवकि ; पाय् — बह ; प्रवाहित हो
 3394. तेरै — दादुर
 3395. कावल्कारऩ्/कावऱ्कारऩ् — रक्षक ; रखवाला ; पहरेदार
 3396. निच्चयम् ; उऱुति ; ऐयमऱ्ऱतु — निस्संशय ; संदेह रहित
 3397. उट्कुऴिवु — खोखला ; खाली
 3398. वाचऱ्पटि — देहली ; ड्योढी
 3399. तीक्कुच्चि — तीली {दिया सलायी} की काड़ी
 3400. चमरचम् — सामरस्य ; मेल ; मैत्री
 3401. मुऱि ; नीळमाक्कु ; वलि — अकड़ ; ऐंठ ; 2. मर
 3402. तरिचऩम् — दर्शन ; देखना ; दीदार ; मुलाकात
 3403. किटै — मिल
 3404. वॆऱुप्पु — नफरत
 3405. कम्पीरम् — गंभीरता ; गहराई ; 2. तेज
 3406. मुच्चुत्तिणऱल् — कसैलापन
 3407. परिचुत्तम् ; तुल्लियम् — परिशुद्धता ; सफाई ; शुद्धता
 3408. पटुक्कै ; मॆत्तै — बिस्तर ; गद्दा
 3409. तॆरियप्पटुत्तु — मालूम करा ; जानकारी दे ; समझा
 3410. करुप्पु — काला
 3411. अऱुपत्तॆट्टु — अडसठ
 3412. कण् — नेत्र
 3413. ऊऴियम् — चाकरी ; सेवा टहल
 3414. ऊऱुकाय् — अचार
 3415. वॆळियीटु — भंडा फोड़
 3416. तटङ्कल् ; इटैयूऱु — अड़चन ; आफत ; समस्या ; रुकावट
 3417. चामवेतम् — सामवेद
 3418. इयल्पाकवे ; इयऱ्कैयाकवे — स्वतः ; अपने आप
 3419. वीण् ; पाऴ् — व्यर्थ ; बेकार ; बरबाद
 3420. चम्मतम् ; उटऩ्पाटु ; 2. आयत्तम् — पूरी तयारी
 3421. चमयोचितम् — समयोचित ; समय के अनुकूल
 3422. ऊऱवै — भिगो
 3423. क्रि अङ्कु — क्रि उधर
 3424. मणि — घंटा
 3425. नटै ; 2. नाकरीकपोक्कु — शैली
 3426. तिरवियम् — चीज ; पदार्थ ; 2. मुद्रा
 3427. तविटु — भूसी ; भूसा
 3428. मॊट्टै ; 2. कुण्टु — मुंडा सिर ; 2. गोला ; गोली ; 3. चट्टान
 3429. मिऩुक्कल् ; मिऩ्मिऩि — जुगुनु ; चिनगारी
 3430. मरुतम् — साल ; 2. एक वृक्ष
 3431. विवेकम् ; अऱिवु — विवेक ; ज्ञान
 3432. विटु — छोड ; त्याग ; 2. छूट ; 3. ढीला
 3433. मोऩै — प्रास {छन्द}
 3434. ताङ्कळ् — स्वयं {ब.} ; आप {ब.}
 3435. अऱिवु ; चिरत्तै — प्रत्यय ; 2. विश्वास
 3436. कुप्पै ; 2. चाणम् — मल ; कूड़ा ; कचरा
 3437. वर्क्क मूलम् — वर्गमूल
 3438. तन्तम् ; 2. पल् — दाँत
 3439. परिमाऱ्ऱम् ; 2. वऴङ्कीटु ; पङ्कीटु — पहुंचाना ; ले जाना
 3440. निल् — खड़ा हो ; ठहर
 3441. ऎण्कणितम् — अंकगणित
 3442. चीर्तिरुत्तम् — सुधार ; संस्करण ; संशोधन
 3443. कालै — उदय ; सवेरा ; प्रातःकाल
 3444. विञ्ञाऩपूर्वम् ; अऱिवियल्पूर्वम् — विज्ञान-सम्मत ; शास्त्र-सम्मत
 3445. विळक्कप्पट्ट ; तॆरिविक्कप्पट्ट — खुला हुआ
 3446. अतिकम् — अधिकता ; बहुतायत ; समृद्धि
 3447. वणिक अमैप्पु ; वियापार अमैप्पु — व्यापारसंस्था
 3448. कातल् विळैयाट्टु — रास लीला
 3449. ऎरि — जल ; तप
 3450. वटावाक्ऩि ; अणैक्क मुटियात नॆरुप्पु — समुद्र की अग्नि
 3451. चॆप्पटि ; कण्कट्टु ; जालम् — जादू ; इन्द्रजाल
 3452. तिऩचरि — दैनिक कार्यक्रम
 3453. ताऩ तरुमङ्कळ् — दान धर्म
 3454. पॊय् ; पॊय्मै — असत्य ; झूठ
 3455. करुवेप्पिलै — मीठा नीम
 3456. तवटै — जबड़ा
 3457. आचिर्वातम् ; वाऴ्त्तु — आसीस ; आशीर्वाद
 3458. पुरि — समझ में आ
 3459. चमैयलऱै — रसोई घर
 3460. इयन्तिरम् — यंत्र ; मशीन ; 2. तावीज ; 3. साधन
 3461. तॆळिवु — सुस्पष्ट
 3462. मरत्तुण्टु — लक्कड़ ; कुंदा
 3463. अतिकारम् — अधिकार ; सत्ता ; हक़ ; हुक़ूमत
 3464. ञाऩम् ; तॊऴिल् अऱिवु — ज्ञान ; परिज्ञान
 3465. कलै — कला ; हुनर ; 2. चमक
 3466. आच्चरियप्पटु ; वियप्पटै — आश्चर्य चकित हो ; अचंभे में आ
 3467. कूटै — टोकरा ; टोकरी
 3468. पालुण्णि — मुहासा ; मसा ; मस्सा ; डोंडसा
 3469. कुऱै ; कुऱैवु ; इल्लामै — कमी ; अभाव ; 2. घाटा
 3470. अरैमणि — आधा घंटा
 3471. मीतमाकुतल् ; मीति — बचत
 3472. पिऩ्ऩाल् चुऱ्ऱु ; पिऩ्तॊटरु — पीछा कर
 3473. ताऴ्प्पाळ् — कुंडी {दरवाजे की} ; 2. चौकट
 3474. तचरा — दशहरा ; विजयादशमी
 3475. इटम् पॆऱु — स्थान बना ; 2. जगह बना
 3476. अऱुवैच्चिकिच्चै — शस्त्रचिकित्सा
 3477. ताम्पूलम् ; वॆऱ्ऱिलैपाक्कु — तांबूल ; पानसुपारी
 3478. ऊऱ्ऱु ; इऱक्कम् — उँडेल ; 2. ढाल
 3479. मक्कळ् — जनता
 3480. आट्चि ; 2. कवऩिप्पु ; वळर्प्पु — शासन ; पालन ; 2. रक्षण
 3481. मऩचाट्चि ; उळ्मऩम् — अंतःकरण ; मन ; आत्मा
 3482. कामालै — पीलिया
 3483. पुयल् — तूफान ; बाढ़
 3484. उण्मैनिलै — वास्तविकता
 3485. तटु ; तटैचॆय् — निषेध कर ; मना कर ; रोक लगा
 3486. ऎप्पटिप्पट्ट — किस तरह ; कैसा
 3487. जॆयिल् ; चिऱैच्चालै — जेल
 3488. चक्कै — सीठी ; छूँछ ; 2. सडा [दांत]
 3489. इन्तुमतम् — हिंदुत्व
 3490. कुळिर्च्चि — ठंडक ; तरावट
 3491. किळर्न्तॆऴु — प्रबल हो ; तीव्र हो ; 2. उत्तेजित हो
 3492. तविप्पु — व्याकुलता ; तपन ; गरमी
 3493. तुणै — आसरा ; आधार ; संबल ; 2. ठिकाना
 3494. एप्पम् — डकार
 3495. चिऱुमणि ; चलङ्कै ; किण्किणि ; चलङ्कैमणि — नूपुर
 3496. कट्टान्तरै — गच ; गारा
 3497. निमिटम् ; मणित्तुळि — निमिष ; मिनट
 3498. अऱुनूऱु — छः सौ
 3499. आरम् ; मालै — हार ; माला
 3500. मुतऩ्मैयाऩवरि ; चिऱन्तवर् — आद्य ; पुरोधा
 3501. पतिवेटु — सूची ; बही
 3502. पिरकाचि ; 2. चॆऴिप्पुऱु ; 3. इरु — प्रकाशित हो
 3503. पुकऴ् ; पाराट्टिप्पेचु — स्तुति कर ; प्रशंसा कर
 3504. कालै ; पॊऴुतु — दिन ; 2. समय
 3505. नति ; आऱु — नदी ; नद
 3506. वितै — बीज
 3507. चलचलप्पु ; ऒलि ; कुरल् — आहट
 3508. कैयेटु — रोज़नामचा ; 2. खाता
 3509. मयक्कम् — अर्ध जाग्रदावस्था ; उनींदा
 3510. पयणि — प्रस्थान कर ; सफर कर ; 2. जा
 3511. लौकिकम् — दुनियादारी ; व्यावहारिकता
 3512. कोरै — दाढ़ ; दाँत
 3513. विळक्कम् ; विवरणै — सफ़ाई ; कैफियत ; 2. स्पष्टीकरण
 3514. वीऴ्च्चि ; अऴिवु — पतन ; गिरावट
 3515. नाकरिकम् — सभ्यता ; शिष्टता
 3516. पॆऱ्ऱोर् ; ताय्तन्तैयर् — माँ बाप
 3517. कुऱुम्पु ; 2. इम्चै — नटखटपन ; ऊधम ; बदमाशी
 3518. मटि — गोद ; अंक ; झोली ; आंचल की झोली
 3519. माऱ्ऱु ; पतिल् — के स्थान पर ; के बदले ; एवज ; प्रतिस्थापन
 3520. मिऩुक्कु — चमक ; टिमटिमाहट ; झिलमिल
 3521. ऎऴुतिक्कॊळ् — लिख ले ; 2. लगा ले
 3522. पुकऴ् ; 2. पाराट्टु — तारीफ़ कर ; प्रशंसा कर ; दाद दे
 3523. क्रि चुत्तमाक — क्रि साफ सुथरा
 3524. करण्टि — करछुल ; बडा चम्मच
 3525. कालम् — काल ; मृत्यु ; 2. ऋतु
 3526. मूक्कॊलि ; मॆल्लिनम् — अनुनासिक
 3527. पैत्तियम् ; पित्तु — पागल ; 2. पागलपन ; सनक
 3528. वैकाचि — वैशाख मास
 3529. पुलमै ; पण्टित्तियम् ; अऱिवाऱ्ऱल् — पांडित्य ; पंडिताई
 3530. मुऱैयीटु — शिकायत ; फरियाद ; 2. चीख ; विलाप
 3531. ऎऱिकल् — चक्की
 3532. वणिकत्तुऱै ; वियापारत्तुरै — व्यापार-क्षेत्र ; वाणिज्य-क्षेत्र
 3533. पेरिऩ्पम् ; मऩक्किळर्च्चि — हलकी मुस्कान
 3534. मूलस्ताऩम् ; करुवऱै — मूलस्थान
 3535. तटुमाऱ्ऱम् — लड़खड़ाहट
 3536. अऩुप्पु — भेज ; भिजवा
 3537. अण्टवॆळि ; वाऩम् — आकाश-मण्डल ; खगोळ
 3538. मकळ् — पुत्री ; बेटी
 3539. कटन्त ; चॆऩ्ऱ ; मुन्तैय — पिछला ; बीता ; गत
 3540. काप्पु ; 2. चूटॆऱ्ऱल् — रक्ष[ण|क] ; बचाव ; 2. एक जाति
 3541. वेलैक्कारऩ् ; पणियाळ् — नौकर
 3542. मीऩ् — मछली
 3543. इवर् — यह {आदमी}
 3544. चम अळवु — समभुज
 3545. वेलैयऱ्ऱवऩ् — बेरोज़गार ; बेकार
 3546. नम्पवै — विश्वास दिला
 3547. मुतुकॆलुम्पु — रीढ ; मेरुदंड ; 2. रीढ की हड्डी
 3548. निऩैवुकूर्तल् — मनन ; चिंतन
 3549. नलम् — भलाई ; अच्छाई ; 2. कल्याण
 3550. तिरळ् ; कूट्टम् ; पॆरुङ्कूट्टम् — भीड़ ; रेल-पेल
 3551. कॊटुप्पि — दिला
 3552. आकारम् ; उणवु — आहार ; भोजन
 3553. काय्न्त मिळकाय् — लालमिर्च
 3554. परवुतल् ; विरिवु — पर्याप्त ; काफी
 3555. कऴुकु — गिद्ध ; चील ; गीध
 3556. आऴमाकप्पतिकिऱ — साधक
 3557. वेर् ; 2. वेऱु ; तऩि — जड़ ; मूल
 3558. पूचणि — कुम्हड़ा
 3559. आयिरम् — हज़ार
 3560. इटि ; 2. चुट्टि — बिजली ; वज्र ; गाज
 3561. नल्वऴि — सदिश ; वेक्टर
 3562. पट्टु ; 2. पिटिप्पु — जिद ; हठ ; 2. सहारा ; आधार ; 3. रेशम
 3563. मुयऱ्चि — मेहनत ; 2. कृषि ; खेती-बाड़ी
 3564. पऩि — हिम ; बर्फ
 3565. तुम्मु — छींक
 3566. रॊक्कम् ; पणम् — नकद ; रोकड़
 3567. उयिर्च्चत्तुप्पॊरुळ् ; चीवपतार्त्तम् — जीवपदार्थ
 3568. चीराट्टुतल् — समझा-बुझा ; फुसला
 3569. वित्तियाचम् ; 2. परप्पॆल्लै ; 3. चिऱप्पु ; 4. वाचि — श्रेष्ठता ; कीर्ति ; अच्छा ; 2. बढियापन ; यश
 3570. पलमाऩ — बली ; मजबूत
 3571. उरल् — चक्की
 3572. पोट्टि ; पन्तयम् — बाज़ी ; होड़
 3573. तावणि — ओढ़नी
 3574. निऩैप्पुनिऩैवु — विचार ; ख्याल ; 2. उद्देश्य ; 3. इच्छा
 3575. चकितम् ; कूट — सहित
 3576. अऴुक्कु ; इऴिवु ; माचु — गंदगी ; मलिनता
 3577. चुयराज्जियम् ; चुतन्तिरम् ; चॊन्त नाटु — स्वराज्य
 3578. वेलै चॆय् — काम कर
 3579. चुळै — फाँक ; कोया ; 2. कास
 3580. काकितम् ; ताळ् — कागज
 3581. इऱुकु ; 2. वऱ्ऱु ; 3. आवियाकु — सूख ; सोख
 3582. ऎण्णुतल् ; कणक्कु — परिगणन ; हिसाब
 3583. युत्तम् — युद्ध ; जंग
 3584. वेटिक्कै ; कॊण्टाट्टम् — जश्न ; उत्सव ; 2. विनोद ; मनोरंजन
 3585. आरम्पि ; तुवक्कु — शुरू कर ; प्रारंभ कर
 3586. पिरचारम् ; परप्पुतल् ; ऒलिपरप्पुतल् — प्रसार ; फैलाव
 3587. ऊटल् ; कोपम् — नाराजगी ; गुस्सा ; रूठ
 3588. पयऩाक्क ; चॆयल्मुऱैयाऩ — अनुवर्तित
 3589. तिट्टु ; वचैपाटु — गाली दे ; 2. बुरा भला कह
 3590. उरुवकम् — रूपक ; नाटक ; 2. रूपक अलंकार
 3591. पऩङ्कळ् — ताड़ी ; सेंधी
 3592. मेक मूट्टमाकु ; 2. तूऱु — मुहासरा कर ; घेर ले
 3593. पॆरुङ्कायम् — हींग
 3594. अपरातम् — जुरमाना
 3595. मुट्टाळ् ; पामरऩ् ; मटैयऩ् — मूर्ख
 3596. वाणलि ; 2. मूटि — मिट्टी की तश्तरी ; 2. ढक्कन
 3597. नॆरि ; 2. तॆऱि ; 3. पिळ — दरका
 3598. नल्लवऩ् ; ऒऴुक्कमुळ्ळवऩ् — सज्जन ; भलामानस
 3599. आय्वकम् ; परिचोतऩैच्चालै — प्रयोगशाला
 3600. परिवु ; पाचम् — घनिष्टता ; स्नेह ; प्रेम
 3601. कूटै — टोकरा ; 2. थाली
 3602. इराणि ; अरचि — रानी
 3603. तुळचि — तुलसी
 3604. चुपावम् ; तऩ्मै — स्वभाव ; प्रकृति
 3605. चिक्कल् ; कटिऩम् — क्लिष्टता
 3606. पॆण् माऩ् — हिरनी ; हिरण
 3607. एमाऱ्ऱु ; मोचम् — धोखा ; ठगई
 3608. अऴवै — रुला ; तंग कर ; सता
 3609. चन्तेक ; पुरियात ; पुतिराऩ — संदिग्ध ; अस्पष्ट ; दुविधा में पड़ा हुआ
 3610. तोण्टु ; 2. इऱै — खींच {पानी भर} ; निकाल
 3611. कर्वप्पटु — इठला ; घमंड दिखा
 3612. ऎऴुत्ताळर् — रचयिता ; लेखक
 3613. जाक्किरतैयायिरु ; ऎच्चरिक्कैयायिरु — सावधान हो ; चौकस हो
 3614. मूऩ्ऱाम् ; मूऩ्ऱावतु — तृतीय
 3615. मुऴुमैयाकु ; निऱैवेऱ्ऱु — पूरा होना
 3616. एऱ्ऱु ; 2. तूण्टु — चढ़ा
 3617. परण् — मचान
 3618. नटुवर् ; मत्तियस्तर् — मध्यस्थ ; बिचवैया
 3619. मूटि — ढक्कन
 3620. तऱ्कालम् — ऐहिक ; लौकिक
 3621. कटैचि ; इऱुति — आखिर ; समाप्ति
 3622. अटमाऩम् — रेहन ; बंधक ; 2. गिरवी
 3623. अचैवु ; कुलुक्कल् — नाज ; नखरा ; हाव भाव ; मटक
 3624. अरुकामै — निकट ; 2. छोर ; सीमा ; 3. किनारा
 3625. वळर्च्चि ; वळर्प्पु — उन्नति ; बढ़ोत्तरी 2. पालन
 3626. चङ्कटम् ; 2. आपत्तु ; 3. नोय् — संकट ; पीड़ा ; अड़चन ; रुकावट
 3627. मट्टम् ; 2. विट्टम् ; 3. पाऩैयिऩ् अटिप्पकुति — तल
 3628. कटि ; 2. कॊत्तुतल् — काट ; दंश ; डस
 3629. माऱुवेटम् — छद्म वेष
 3630. पल्लक्कु — पालकी
 3631. नोयाळि — बीमार ; मरीज़
 3632. नॊण्टि ; मुटमाऩ — अपाहिज ; विकलांग
 3633. चरित्तिरत्तऩ्मै ; वरलाऱ्ऱुत्तऩ्मै — ऐतिहासिक
 3634. कट्टणम् — शुल्क ; 2. दलाली ; 3. बट्टा
 3635. ञाति ; पङ्काळि ; आण्वऴि उऱविऩर् ; तायाति — ज्ञाति ; सगोती
 3636. इरत्तनाळम् ; इरत्तक्कुऴाय् — धमनी
 3637. कोणङ्कि ; नकैच्चुवै नटिकऩ् — हँसोड़
 3638. इरट्टिप्पु ; इरुमटङ्कु — दुगुना
 3639. ऊऱु — भीग ; तर हो
 3640. चॆम्मऱियाटु — नर {पशु का} ; भैंसा ; साँड़
 3641. कूर्मैयाऩ ; कटुमैयाऩ ; करटु — खुर खुरा ; क्रोधी ; कठोर ; दयाहीन
 3642. वित्तियाचम् ; तऩित्तऩ्मै — विलक्षण ; अनोखा ; अद्भुत
 3643. पिरतिष्टै ; 2. निऱुवुतल् ; 3. तङ्कियिरुत्तल् ; 4. पुकऴ् — प्रतिष्ठा ; आदर-गोरव
 3644. वॆळिप्पटुत्तु ; उणर्त्तु — व्यक्त कर
 3645. तेचीय ; नाट्टु — राष्ट्रीय
 3646. अऱि ; 2. कुऱै — काट ; 2. कम हो ; घट
 3647. विवरि ; विळक्कु — व्याख्यान कर ; बयान कर ; वर्णन कर ; समझा
 3648. मॆल्लितु ; 2. चिऱप्पिऩ्मै — हल्का ; कमजोर
 3649. निलैयाऩतऩ्मै — शाश्वताता
 3650. वाऩ्वऴिप्पयणम् — आकाशयान
 3651. उऩ्ऩतम् ; पॆरितुम् उयर्न्ततु — सर्वोच्चता
 3652. नामङ्कळ् ; 2. एमाऱ्ऱल् ; मोचम् — त्रिपुंड्र ; त्रिपुंड ; तिलक
 3653. ओनाय् — भेड़िया
 3654. अरचर् ; मऩ्ऩर् ; वेन्तर् — राजा ; शासक
 3655. तूण्टुतल् — प्रेरणा ; 2. उकसावा ; 3. बढ़ावा
 3656. उऱुति ; निच्चयम् ; निर्णयम् ; उऱुतिपाटु — संकल्प ; दृढ निश्चय ; उद्देश्य
 3657. मावाल् चॆय्त पलकारम् ; चिऱ्ऱुण्टि — मिष्टान्न ; पकवान
 3658. तेजस् ; ऒळि — तेज
 3659. ऎऴु ; चॆल् ; पो — निकल
 3660. पाराट्टु ; पुकऴ्च्चि ; तुति — स्तुति ; प्रशंसा ; स्तोत्र
 3661. मुटिवु ; उऱुति — निश्चित ; 2. स्थिर
 3662. चॆयल् ; 2. नटवटिक्कै — कार्य ; कार्यवाही
 3663. अऱिवुरै कोरु ; कलन्तालोचि — संपर्क कर ; 2. राय ले
 3664. वॆळिप्पटु ; वॆळु — प्रकाशित हो
 3665. निपन्तऩै ; मुऩ्वरैयऱै — शर्त ; नियम ; उसूल
 3666. मट्पात्तिरम् ; 2. कटम् — घट ; शरीर
 3667. पिऩ्पऱ्ऱुतल् ; पोलच्चॆय्तल् — अनुकरण ; नकल
 3668. इऩिप्पु 2. तैलम् — मिठाई
 3669. ऎऴुत्तलङ्कारम् ; 2. ऒलियलङ्कारम् — शब्दालंकार
 3670. तीविरवटिवम् — तीव्ररूप
 3671. वॆऱ्ऱि — जीत ; विजय ; सफलता
 3672. वेर्क्कटलै — देहात ; गाँव
 3673. पिऱर् — इत्यादि
 3674. अटि — मार ; पीट ; 2. बजा
 3675. इऱक्कु ; कुऩि ; वळै — उतार ; नीचे ले आ ; घटा
 3676. कष्टङ्कळ् ; तुयरङ्कळ् — कष्ट ; तकलीफें
 3677. तॊट्टुक्कॊळ् ; 2. तॊऱ्ऱिक्कॊळ् ; 3. पऱ्ऱिक्कॊळ् 4. ऒट्टिक्कॊळ् — लग ; चिपक ; जुड़
 3678. नीळम् ; 2. उयरम् — लंबाई ; ऊँचाई
 3679. वॆट्कप्पटु ; नाणप्पटु — लज्जा ; शर्मा ; शर्मिंदा हो
 3680. मॆल्लिताऩ ; मॆल्लिय — दुबला ; पतला ; बारीक ; 2. छोटा
 3681. अरुवरुप्पु ; वॆऱुप्पु — घृणित ; बीभत्स
 3682. माट्टु ; 2. चेर् — लगा ; टाँग
 3683. क्रि अव्वळवु — क्रि तब ; क्रि उसके बाद
 3684. उयिर् ; चीवऩ् ; 2. वाऴ्वु — जीव ; प्राण ; शक्ति
 3685. पट्टै ; मरप्पट्टै — छाल ; छिलका
 3686. -अवर्कळ् — {प्र.} जी ; साहब {आदर सूचक}
 3687. ऒऩ्ऱिणै ; इणै ; मुटिपोटु — गाँठ लगा ; 2. झगडा पैदा कर
 3688. नूऱ्ऱेऴु — एक सौ सात
 3689. मुटि ; 2. मूलम् — गाँठ ; 2. शिखा ; चोटी ; जूड़ा
 3690. चुयचरितै — आत्मकथा
 3691. विक्कल् — हिचकियाँ
 3692. पोतुमाऩ — पर्याप्त
 3693. ञापकमऱति ; निऩैवुमऱति — भूलने की प्रवृत्ति
 3694. कोळम् ; उरुण्टै — गोल ; मंडल
 3695. कुऱैमयम् — लोपभूयिष्ठ
 3696. इरुपत्तॆट्टु — अट्ठाईस
 3697. आल् — बरगद ; वट
 3698. पोऩ्ऱ ; मुतलाऩ — [के] जैसा
 3699. कॆञ्चु ; मऩ्ऱाटु — गिड़गिड़ा ; दीनता से प्रार्थना कर
 3700. पल्कलैक्कऴकम् — विश्वविद्यालय ; यूनिवर्सिटी
 3701. कणक्किल् ऒऩ्ऱु ; 2. वरवु कणक्कु ऎऴुतुतल् — खाता ; 2. मद
 3702. चॆल् ; पो — जा ; चला जा
 3703. मऩनिलै — मनोगत {मन का}
 3704. पॆयर् ; पेर् ; 2. पुकऴ् — नाम ; कीर्ति
 3705. निचप्तम् ; अमैति ; मौऩम् — सन्नाटा ; नीरवता
 3706. कुळिर्न्त ; कुळिर्च्चियाऩ — ठंडा
 3707. आण्मै ; 2. आऱ्ऱल् — सत्ता ; ताकत ; शक्ति ; बल ; 2. क्षमता
 3708. चऩ्माऩम् ; पाराट्टु — सत्कार ; अभिनंदन ; सम्मान
 3709. नोक्कम् ; ऎण्णम् ; कुऱिक्कोळ् — आशय ; अभिप्राय ; उद्देश्य
 3710. चर्वातिकार आट्चि — नियंतृत्व ; तानाशाही
 3711. वॆळिप्पटु ; 2. वॆळियेऱु ; 3. कट — प्रकट हो
 3712. विचारणै — विवेचन
 3713. परवुतल् — फैलाव
 3714. वियाक्कियाऩम् ; विरिवुरै ; विळक्कम् — व्याख्यान ; बयान
 3715. पिरतक्षणम् ; वलम् — परिक्रमा
 3716. नटुक्कम् — भय ; डर
 3717. तीर्वाळर् ; परिचीलर् — परिष्कर्ता
 3718. वॆळिप्पटुतल् ; वॆळिप्पाटु — व्यक्तीकरण
 3719. अट्टैप्पटम् — मुखचित्र
 3720. काट्टु ; काण्पि — दिखा ; प्रदर्शित कर
 3721. कोत्तिरम् — गोत्र ; कुल ; वंश ; 2. पहाड़
 3722. इराजपुत्तिरऩ् — युवराज ; राजकुमार ; 2. राजा का बेटा
 3723. काय् — फल {कच्चा}
 3724. पॆण्कविञर् — कवयित्री
 3725. चम्पाति — कमा
 3726. इळञ्चूटु ; वॆतुवॆतुप्पु — उष्णता ; गरमी
 3727. तित्तिप्पाऩ ; इऩिप्पाऩ — मीठा
 3728. उऱि — सिकहर ; छींका
 3729. मऩैवि ; इल्लाळ् — सतीमणी ; पत्नी ; श्रीमती जी
 3730. नऩ्ऱायिरु — अच्छा हो ; अच्छा रह ; कुशल रह
 3731. वॆळिच्चम् ; ऒळि — प्रकाश ; रोशनी
 3732. पू ; 2. पूच्चु — बौर ; मंजरी ; 2. लेपन
 3733. मुक्कियमऱ्ऱतु — गौण ; अप्रधान
 3734. पेऩ् — जूँ ; जुआँ ; चीलढ़
 3735. मति ; अऱिवु ; पुत्ति ; मूळै — मति ; समझ ; विवेक
 3736. कटि — काट ; कुतर
 3737. चिऱु पुल् ; तुरुम्पु — सिला
 3738. कन्तकम् — गंधक
 3739. तुष्ट ; कॆट्ट ; तीय — दुष्ट
 3740. तटवै ; मुऱै — बार ; दफा ; मर्तबा
 3741. तोट्टक्कारऩ् — माली ; बागवान
 3742. चॆयऱ्पटुत्तु ; चॆय् — पालन कर ; संभाल
 3743. क्रि अप्पटियिरुक्कुम्पोतु — क्रि वैसे समय ; क्रि तब {तो}
 3744. मुऱै ; वरिचै मुऱै — {बुआ या मामा के संतान से} रिश्ता या विवाह ; फुफेरा रिश्ता ; ममेरा रिश्ता
 3745. तिटम् ; कॆट्टित्तऩम् — गाढ़ापन
 3746. पुऩ्ऩै — पुन्नाग
 3747. तुरतिरुष्टम् — दुर्भाग्य ; बदकिस्मती
 3748. पट्टियल् ; कुऱिप्पु ; अट्टवणै ; 2. ऊचि — सूची ; 2. सूई
 3749. अरचु अतिकारम् — राज्याधिकार
 3750. वाय्प्पुण् — निनावाँ
 3751. कुटुक्कै — फूटा घड़ा
 3752. कतम्पम् — समूह ; राशि ; 2. मिश्रण
 3753. ऐम्पत्तॊऩ्ऱु — इकावन
 3754. पटैयॆटु — चढ़ाई कर ; धावा बोल
 3755. इरट्टिप्पु — दुगुना
 3756. अम्पु ; कणै — तीर ; 2. पानी
 3757. अ. वीतम् — अ. तरीके से ; अ. ढंग से ; अ. प्रत्येक
 3758. मिळकु — काली मिर्च
 3759. वाऩिलै — वातावरण
 3760. उण्टाक्कु ; 2. उट्कार् — इकट्ठा कर ; 2. गूँथ ; जोड ; 3. पिरो
 3761. कुति — उछल ; छलांग मार
 3762. तात्ता — नाना ; दादा ; 2. बूढ़ा आदमी
 3763. ऎरुमै — भैंस
 3764. वित्यापीटम् ; कल्विच्चालै ; कल्विनिलैयम् — विद्यापीठ
 3765. निरूपि ; मॆय्प्पि ; अऱुतिच्चॆय् — साबित कर ; सिद्ध कर ; निरूपण कर
 3766. अऱुपत्तॊऩ्पतु — उनसठ
 3767. चातु — साधु ; अच्छा ; सज्जन
 3768. कुऱैपटु — लुप्त हो ; अभाव ग्रस्त हो
 3769. करुवि — साधन ; उपकरण ; साधन
 3770. निऱुत्तु — खड़ा हो ; रुक
 3771. कुऩ्ऱिमणि — घुँधची ; गुंजा
 3772. चॆऱि ; चेर् ; तिरट्टु ; 2. तिट्टुमाऱु चॆय् — मिल ; प्राप्त हो
 3773. नोय् ; वियाति — बीमारी ; रोग
 3774. ऎऴुप्पु ; 2. पोति — प्रबोध कर ; 2. उपदेश दे
 3775. रिषपम् ; ऎरुतु — वृषभ ; बैल
 3776. ऎरुतु — बैल
 3777. अऴि ; पिटुङ्कु ; 2. जीरणमाकु — मिटा ; नाश कर ; हजम कर
 3778. चुऱ्ऱुला — पर्यटन ; भ्रमण
 3779. वेतान्ति — वेदांती ; दार्शनिक ; तत्ववेत्ता
 3780. वर्णि ; विवरि — वर्णन कर ; 2. बयान कर
 3781. काण्टम् ; 2. तण्टु ; काम्पु — कांड ; अध्याय ; 2. तना
 3782. परिचीलऩैक्कुरिय — जाँचकर्ता
 3783. मैऩा ; नङ्किणम् — मैना ; सारिका
 3784. ऊऴियम् ; 2. तर्पार् ; अरचवै — सभा ; 2. नौकरी
 3785. अतैरियम् ; अच्चम् — डर ; भीरुता ; कायरता
 3786. नॆट्टु — ठेल ; धक्का दे
 3787. पिक्षु ; पुत्तत्तुऱवि — भिखमँगा ; भिक्षु ; भिखारी
 3788. विऱैप्पु — गर्व ; घमंड ; 2. कड़ाई ; दृढता
 3789. कालि — रिक्त ; खाली
 3790. आर्वम् ; आचै — अपेक्षा ; इच्छा
 3791. चिलर् — कुछ {लोग}
 3792. तुवरै — अरहर ; तुअर
 3793. चाचऩम् ; चट्टम् — कानून ; हुकूमत ; 2. शिलालेख
 3794. जऩ्मम् ; पिऱवि — जन्म ; पैदाइश
 3795. मिति ; मितित्तुतुवै ; नचुक्कु — खोद उखाड़ ; 2. नाश कर
 3796. ओट्टै ; तुळै — रंध्र ; छेद ; सुराख
 3797. कॊक्कि — अंकुडी ; अंकुडा
 3798. वऱट्टि — उपला ; कंडा
 3799. पऩिक्कट्टि — हिम ; बर्फ़
 3800. तुळ्ळल् ; 2. आट्टम् — नाच ; 2. उछलकूद
 3801. विल्लम्पुकळ् — तीर-कमान ; धनुष-बाण
 3802. विञ्ञाऩि — वैज्ञानिक ; शास्त्रज्ञ
 3803. वट्टारमॊऴि — आंचलिक
 3804. किऴि ; वरै — खरोंच ; खुरच
 3805. पिरतिनिति — प्रतिनिधि
 3806. काय् — गरम हो जा
 3807. चॆय्ति ; विवरम् — खबर ; समाचार
 3808. विचेषम् ; चिऱप्पु — विशेषता ; खासियत
 3809. ऎतिर्निल् ; ऎतिर् — प्रतिघात कर ; विरोध कर ; सामना कर
 3810. विमाऩप्पटै — वायुसेना
 3811. मऩैवि ; इल्लाळ् — घरवाली ; गृहिणी
 3812. चारङ्कि — सारंगी
 3813. पटिक्क वै ; 2. मॊय् ऎऴुतु — पढ़ा
 3814. कवलैप्पटु ; 2. वेतऩैप्पटु — चिंतित हो ; दुखी हो ; सोच
 3815. पिरयोकि ; पयऩ्पटुत्तु ; चॆलुत्तु — प्रयोग कर ; अनुष्ठान कर
 3816. चॆय्युळ् — पद्य ; छन्द
 3817. मुकाम् ; पयणत्तङ्कुमिटम् — मुकाम ; पड़ाव ; मंजिल
 3818. चुरुक्कु ; 2. कैप्पऱ्ऱु — संग्रह कर
 3819. किरेक्कऩ् ; यवऩऩ् — यूनानी
 3820. स्परिचम् ; तॊटु उणर्वु — स्पर्श ; छूना
 3821. पयन्ताङ्कॊळ्ळि ; कोऴै — डरपोक ; कायर
 3822. मऩितऩ् — मानव ; मनुष्य
 3823. चूरियऩ् — सूर्य ; सूरज
 3824. अटङ्कु ; उळ्ळटङ्कु — वश में आ ; कब्जे में हो
 3825. तऩ्ऩम्पिक्कै — आत्मविश्वास
 3826. पिटुङ्कु — खींच
 3827. कऩकारियम् ; चिऱन्त चॆयल् — हरक़त ; 2. महान् कार्य
 3828. आणै ; कट्टळै — कसम ; 2. आज्ञा
 3829. अऴकाऩ ; कवर्च्चियाऩ — मनोहर ; सुंदर
 3830. मुप्पत्ताऱु — छत्तीस
 3831. नटै ; षोक्कु ; 2. पऱ्ऱुतल् ; तॊऱ्ऱिक्कॊळ्ळुतल् — शृंगार ; अलंकार
 3832. अऱुवटै 2. कुऱैप्पु — कटाई ; कटौती
 3833. नमूऩा ; मातिरि — नमूना
 3834. चतवीतम् — प्रतिशत
 3835. ऒऩ्पतु मटङ्कु — नौगुना
 3836. इलङ्कै ; 2. तीवु — लंका[>टापू] ; सिंहलद्वीप
 3837. तॊटर्कतै ; 2. तॊटर् ; तॊटर्च्चि — धारावाहिक {@सेरिअल्}
 3838. चन्तऩम् — चंदन ; सुगंध
 3839. पिरिन्तुपो — अलग हो ; दूर हो
 3840. मीऱु — अतिक्रमण कर ; आगे बढ़
 3841. चच्चरवु ; 2. चण्टै ; 3. कलकम् — गड़बड़ी ; बखेड़ा ; गोलमाल
 3842. मलच्चिक्कल् — कब्ज
 3843. नाट्टम् ; विरुप्पम् ; अलैच्चल् — तीव्र इच्छा ; लालसा
 3844. तेङ्काय् — नारियल
 3845. ताराळम् — सादर
 3846. वेळै — समय ; वक्त ; 2. जून
 3847. कॊटुमै ; कॊटुञ्चॆयल् ; तीच्चॆयल् ; तीमै — अत्याचार
 3848. मऱै ; अऴि ; मायमाकु ; इल्लामल्पो — नाश हो ; नष्ट हो ; लुप्त हो ; 2. बीत जा
 3849. तिरट्टुतल् — संचयन ; इकट्ठा करना
 3850. विषम् 2 ; तॊप्पुळ् — नाभि ; तुंदी
 3851. चॆत्तुप्पो ; मटिन्तुपो — चल बस ; गुजर जा
 3852. कुऴि ; पुतैत्तल् ; ताऩियक्कळञ्चियम् — खत्ता
 3853. ऒट्टु — जोड़ ; टाँका ; 2. पैबंद
 3854. चुम्माटु — इंडुरी ; गेंडुरी
 3855. वरिचै ; 2. मुऱै — कतार ; पंक्ति ; 2. रिश्ता
 3856. मकायुकम् — महायुग
 3857. वियप्पाकु ; वायटैत्तुप्पो — मूक बन ; आवाज़ बन्द हो
 3858. नूऱ्ऱाण्टु — शताब्दी ; सदी
 3859. मति ; अऱिवु ; पुत्ति ; मूळै — मन ; दिल ; चित्त
 3860. कटुकु — सरसों ; राई
 3861. नातऩ् — नाथ ; 2. पतिदेव
 3862. मऱैन्त ; इऱन्तुपोऩ ; कालञ्चॆऩ्ऱ — स्वर्गीय
 3863. वॆट्टुक्कायम् — खरोंच ; कटावा
 3864. कॆटु ; कॆट्टुप्पो — बिगड़ ; खराब हो
 3865. पुऱ्ऱु — बाँबी ; बिल
 3866. नी — तू ; तुम
 3867. मटङ्कु ; मुऱै — गुना
 3868. नल्ल नॆरुक्कमाऩ — नजदीक ; निकटस्थ
 3869. मोचम् ; 2. चिक्कल् — विषम ; जटिल ; असम
 3870. क्रि इव्वेळै ; क्रि इऩ्ऱु — क्रि आज
 3871. वितै — बीज
 3872. ईमच्चटङ्कु ; इऱुतिच्चटङ्कु — कर्मकांड ; उत्तरक्रियाएँ
 3873. तेव आरातऩै ; इऱै वणक्कम् — देवताराधन
 3874. कातलि — प्रेयसी ; प्रिया
 3875. वॆटि — दग ; फ़ूट ; प्रलाप कर
 3876. चाक्कुपोक्कु ; 2. पक्कम् ; 3. पिऱै — [की] ओर ; तरफ़ ; 2. दिशा ; 3. बहाना ; मिस
 3877. तन्तै — पिता ; बाप
 3878. तामरै — कुमुद
 3879. चुरुक्कम् — टिप्पणी ; संक्षिप्त व्याख्या
 3880. कऩवु — स्वप्न ; ख्वाब
 3881. इळम्पॆण् — युवती ; कन्या ; {जवान}लड़की
 3882. चुवाचम् ; मूच्चु — श्वास ; साँस
 3883. मॆऩ्ऩि ; कऴुत्तु — गला ; गरदन ; 2. सीटी
 3884. चॆय्कै ; नटवटिक्कै — आचरण ; 2. बर्ताव ; चाल-चलन
 3885. ऎण्णु ; ऎण्णिप्पार् ; निऩैत्तुप्पार् — गिन ; 2. सोच ; समझ ; 3. मान ; विश्वास कर
 3886. कलकम् — झगड़ा
 3887. कुऴु ; कूट्टम् — बृंद ; समूह
 3888. मुतियवळ् — प्रौढा {नायिका}
 3889. ऒरुपॊरुट्पऩ्मॊऴि ; इणैच्चॊल् — पर्यायवची शब्द
 3890. तलैक्कुळियल् — तैल स्नान {शिर स्नान}
 3891. कण्पट्टै ; 2. पॊतिमॆत्तै — कंथा ; अंधौटी
 3892. कूटै — टोकरा ; टोकरी
 3893. इन्तिरकोपप्पूच्चि — बीरबहूटी
 3894. अक्का — दीदी ; बड़ी बहन
 3895. उयरम् ; 2. चूऴ्च्चि — ऊँचाई ; कद ; 2. चाल
 3896. मोतु ; इटि ; 2. कुत्तु — घूँसा मार
 3897. काल्वाय् — नाला ; नहर
 3898. वळर् ; वळरु — पाल[बढ़ा] ; 2. वृद्धि कर
 3899. काय्कऱि — शाक ; साग ; भाजी
 3900. चाय्वु — ढालू ; ढलवाँ
 3901. तुऩ्पम् ; कलवरम् ; तुयरम् ; कवलै — व्याकुलता ; परेशानी ; संवेदना
 3902. कळम् ; अरङ्कम् — क्षेत्र ; 2. युद्ध क्षेत्र ; 3. रंगमंच
 3903. तामतम् — देरी
 3904. चाय् ; कुऩि ; 2. वटि — झुका ; मोड़ ; वश में ला
 3905. नऱ्करुत्तु ; नीतिच्चॊल् ; नल्ल चॊल् — सूक्ति ; अच्छी उक्ति
 3906. चन्ता — चंदा
 3907. कुट्टै ; कुऴि — खड्डा
 3908. मुऩि ; तुऱवि — मुनि ; सन्यासी
 3909. ओय्वु ; 2. इटैवॆळि — विश्राम ; आराम
 3910. आचिरियर् — गुरु ; अध्यापक ; 2. ब्राह्मण
 3911. पार्वै ; नोक्कु — नजर ; दृष्टि
 3912. तेवै ; अवचियम् ; इऩ्ऱियमैयामै — आवश्यकता ; ज़रूरत ; ज़रूरी
 3913. कैत्ताङ्कल् ; उतवि — सहारा ; संबल
 3914. नुरैयीरल् — श्वासकोश ; फेफड़ा
 3915. रुचि — स्वाद ; रुचि
 3916. मऩितऩ् — मनुष्य ; आदमी
 3917. वऩ विलङ्कु ; काट्टु विलङ्कु — वन्यमृग
 3918. कवळम् — कौर
 3919. ऐनूऱु — पाँच सौ
 3920. पिरच्चारम् — प्रचार ; 2. चलन ; 3. फैला
 3921. मिञ्चु ; ऎल्लैमीऱु — आगे बढ़
 3922. अऴिवु ; पिरिवु ; 2. पिळवु — विच्छिन्न ; विभक्त
 3923. कुऴु ; चमूकम् ; कूट्टम् — समूह ; भीड़
 3924. किऴिन्त — बिखरा हुआ
 3925. चम्मन्तियम्माळ् — समधिन
 3926. नकरु — हिल {@मोवे} ; हिल {डुल}
 3927. नियति — नियति ; भाग्य
 3928. तटैचॆय् ; कट्टुप्पटुत्तु — रोक ; रुकावट डाल
 3929. वाक्कियम् ; चॊऱ्ऱॊटर् — वाक्य ; जुमला
 3930. पॊरुट्टु ; 2. तलैप्पु ; 3. कुऱिप्पीटु — जिक्र ; चर्चा
 3931. तरै ; 2. निलम् — जमीन ; मिट्टी
 3932. तावणि — लहँगा
 3933. तुक्कम् ; तुयरम् — विषाद ; दुख
 3934. कॊलै ; वतै — वध ; हत्या ; खून
 3935. मणि — घंटा ; बजे ; 2. घंटी
 3936. चीतळम् ; कुळिर्च्चि ; कुळुमै — शीत ; ठंड
 3937. क्रि चुऱ्ऱुपक्कत्तिल् — क्रि पास पड़ोस
 3938. तेचम् ; नाटु — देश्य ; देश का {संबंधित} ; ग्रामीण
 3939. अमावाचै — अमावस
 3940. वकैपटुत्तुतल् ; वकुप्पुमुऱै — वर्गीकरण
 3941. आरम्पि ; तुवक्कु — शुरू कर ; प्रारंभ कर
 3942. विळैयाट्टुपॊम्मै — खिलौना ; गुड़िया
 3943. पिरम्पु — लट्ठ
 3944. तिटम् ; कॆट्टित्तऩम् ; उऱुति — दृढ ; मजबूत
 3945. आतरवु ; ऒत्तुऴैप्पु — मदद ; सहायता
 3946. कॊऴुप्पु — चरबी
 3947. चत्तियम् ; उण्मै ; वाय्मै — सत्य ; सचाई
 3948. वण्णत्तुप्पूच्चि — तितली
 3949. अयल्नाटु — विदेशी
 3950. पच्चैमिळकाय् — हरी मिर्च
 3951. मार्पकम् — स्तन ; कुच
 3952. यजमाऩियम्माळ् ; मुतलाळियम्माळ् — मालिकिन ; स्वामिनी
 3953. तिक्कुवाय् — हकलाहट
 3954. पॊय् — असत्य ; झूठ
 3955. विळाङ्काय् ; विळाम् — कैथा ; कपित्थ
 3956. ताटि ; 2. मुकवाय् — चिबुक ; ठुड्ड़ी ; दाढ़ी
 3957. चिलन्ति — मकड़ी
 3958. उऱविऩर् ; पन्तु — नातेदार ; रिश्तेदार
 3959. नीट्टु — पसार
 3960. तिटुक्किटच्चॆय् ; अच्चुऱुत्तु — धमकी दे ; डरा ; कंपा
 3961. मुऱ्ऱुकैयिटु — हमला कर ; घेर ; धावा बोल
 3962. कात्तिरु ; ऎतिर्पार्त्तिरु — इंतजार कर
 3963. तॆळिवु — स्पष्टता
 3964. वेटम् पोटुतल् — वेषधारण
 3965. पुतऩ्किऴमै — बुधवार
 3966. पॊऱुमै ; चकिप्पुत्तऩ्मै — संयम ; सहन शक्ति ; सहनशीलता
 3967. ऎटु — निकाल ; खींच
 3968. पेत्ति ; पॆयर्त्ति — पोती
 3969. मुऴङ्कै — कुहनी ; कोहनी
 3970. इयऱ्कै — प्रकृति ; कुदरत
 3971. क्रि इप्पटि — क्रि इधर
 3972. मणम् ; परिमळम् ; नल्लवाचऩै — परिमल ; सुगंध
 3973. पाऴ् — बंजर
 3974. वॆळिच्चम् — प्रकाश ; रोशनी
 3975. वित्तियाचम् — वैविध्य ; विविधता ; भिन्नता
 3976. तुणि ; आटै — वस्त्र
 3977. पॆरुक्कल् — गुणन ; गुणन कर
 3978. नीर् — पानी ; जल
 3979. पाचम् ; परिवु — अपनापन ; आत्मीयता
 3980. पकुति — घौंद {केले का} ; गुच्छा
 3981. चुङ्कवरि ; वरि ; कप्पम् — कर
 3982. कील् — कोर ; जोड़ ; संधि
 3983. ओमप्पॊटि — सेव
 3984. कत्तु ; कूच्चलिटु — चिल्ला ; चीख़ ; शोर मचा
 3985. आटै ; तुणि — वस्त्र ; कपडा ; पोशाक
 3986. मऩैवि ; इल्लाळ् — गृहिणी ; घरवाली
 3987. नल्लतु वेण्टुपवर् — आशावादी
 3988. पऴक्कम् ; पऴक्क वऴक्कम् — आदत ; अभ्यास
 3989. चूट्टुक्कट्टि ; अऩल्कट्टि ; कॊप्पुळम् — फोड़ा ; फुंसी
 3990. पऴमै ; 2. मुतुमै — बुढ़ापा
 3991. पिरतिपलि — प्रतिफलित हो
 3992. कुऴुप्पाटल् — बृंदगान ; समूहगान
 3993. वॆऱुत्तुक्कॊळ् ; वॆऱुप्पटै ; चलिप्पटै ; 2. मुणुमुणुत्तल् — ऊब
 3994. पॊङ्कवै — उबाल
 3995. उट्कार्न्तिरु — बैठ
 3996. मुतिर्च्चि — परिणिति ; परिणति ; {मानसिक}विकास
 3997. नटत्तै — बर्ताव ; व्यवहार
 3998. कॊत्तु — पुलिदा
 3999. चारायम् — शराब ; सुरा
 4000. ईरम् — गीलापन ; नमी
 4001. वाय्प्पु — संभावना ; मुमकिन
 4002. ओय्वूतियम् — पेन्शन ; @पेन्सिओन्
 4003. वऩ्मुऱैयाळऩ् — उद्दंड
 4004. ऎळिमै ; ताराळम् ; चरळम् — सरल ; सहज ; आसान
 4005. विस्तारत्तिऱ्काक ; परवलुक्काक — विस्तृतार्थ
 4006. चिऱ्ऱुण्टि — नाश्ता ; अल्पाहार
 4007. चॆलविटु — खर्च कर
 4008. चॆलवु — व्यय ; खर्च
 4009. ताण्ट्रा — अमावट ; 2. मुरब्बा
 4010. चूरिय चक्ति ; चूरियऩाऱ्ऱल् — सौरशक्ति ; सूर्य किरणों से मिलने वाली शक्ति
 4011. पैचा — पैसा ; दमड़ी
 4012. अतिकमाकुतल् ; मुण्ऩणि — बढात्तरी ; बढ़त ; अधिकता
 4013. इल्लम् ; वीटु ; मऩै — निवेश ; घर
 4014. अत्तै ; 2. मामियार् ; 3. मामि — बुआ[>सास] ; 2. मामी
 4015. कुऴप्पम् ; तिकैप्पु — गड़बड़ ; अस्त-व्यस्त
 4016. वेट्पाळर् ; विण्णप्पतारर् — अभ्यर्थी ; आवेदक ; उम्मीदवार ; उम्मेदवार
 4017. विञ्ञाऩि — विज्ञानी
 4018. चुरुक्कम् — सिंहावलोकन
 4019. वङ्काळविरिकुटा — बंगाल की खाड़ी
 4020. चित्तर् — सफल योगी
 4021. पौत्त ; पुत्त — बौद्ध
 4022. पन्तु ; 2. पन्ति — कंदुक ; गेंद ; 2. पंक्ति
 4023. पट्टै ; चीट्टु — भूसी ; छिलका
 4024. चेऩातिपति ; पटैत्तलैवऩ् — सेनाधिपति
 4025. ऎतिर् — सामना ; सामने का भाग ; 2. विरोधी
 4026. वलै — जाल ; फंदा
 4027. अरचमरम् — पीपल
 4028. चुरुक्कॆऩु ; 2. वरुत्तमटै — खटक
 4029. विलङ्कु — पशु ; जानवर
 4030. चीक्किरम् ; विरैवु — शीघ्र ; जल्दी
 4031. नूऱ्ऱॆट्टु — एक सौ आठ
 4032. चम्पन्तम् ; उऱवु ; मणउऱवु — विवाह [संबंध] ; नाता
 4033. निलै — दशा ; हालत ; परिस्थिति ; ग्रहदशा ; अवस्था
 4034. अण्णि — भाभी ; भौजाई
 4035. वण्णम् — रंग
 4036. कलकम् ; चच्चरवु ; तकराऱु — तकरार ; झगड़ा
 4037. उणर् ; किरकित्तुक्कॊळ् ; 2. पॆऱु ; अटै — ग्रहण कर ; स्वीकार कर ; 2. समझ ; सीख
 4038. वार्त्तैविळैयाट्टु ; वार्त्तैजालम् — शब्द समूह
 4039. चॆयल् — कार्यक्रम ; कार्यकलाप
 4040. पऩैवॆल्लम् — ताड़ का गुड़
 4041. तन्तै ; ऐयऩ् ; 2. मुतलाळि ; ऎचमाऩ् — आर्य ; पिता
 4042.  ; तैरियम् ; मऩत्तिण्मै ; मऩत्तिटम् — हिम्मत ; दिलेरी
 4043. तयवु चॆय् — पधार ; तशरीफ ले आ ; आ
 4044. तिऱमै ; तिऱऩ् ; निपुणत्तुवम् — निपुणता
 4045. नरम्पु — नस ; रग
 4046. तटु ; इटैयूऱु चॆय् — रोक ; मना कर ; अड़ा ; अटका
 4047. वॆटि — बकवास कर ; 2. विस्फोट कर
 4048. अपयम् ; चरणम् ; अटैक्कलम् — शरण्य
 4049. मौऩविरतम् — मौनव्रत
 4050. चम्पङ्कि — चमेली
 4051. कीऴ्त्तरमाऩवऩ् — अधम ; नीच ; कमीना ; 2. निम्न स्तर का व्यक्ति
 4052. अतिविरुत्ति ; मिकप्परवुतल् — अतिव्याप्ति
 4053. मामरम् — अपरा
 4054. अटक्कप्पट्ट — पीड़ित ; 2. सताया हुआ
 4055. अटिप्पटै — आधार ; मूल
 4056. मुऩै ; नुऩि — नोक ; सिरा ; आगे ; 2. सेना
 4057. तॊटर्च्चि ; तटैयिऩ्मै — बेरोकटोक
 4058. चिट्टिकैयळवु — चुटकी भर
 4059. परुन्तु — बाज ; श्येन
 4060. पतविक्कालम् — शासन काल ; दौरान
 4061. करकरवॆऩु — भुरभुरा ; कुरकुरा
 4062. मालुमि ; कप्पलोट्टि — नाविक ; मल्लाह ; माँझी
 4063. विरुप्पम् — ऐच्छिक
 4064. नुङ्कु — ताड़ की कैरी
 4065. मऩचाट्चि ; अन्तरात्मा — अन्तरात्मा
 4066. कण्णीर् ; 2. [नीर्]आवि — आँसू
 4067. चिवप्पु मिळकाय् — पका मिर्च
 4068. आपरणम् ; नकै — आभूषण ; भूषण
 4069. इलै 2. पत्तिरम् ; 3. कटितम् ; काकितम् — पत्र ; पत्ता ; 2. दस्तावेज
 4070. अकिलम् — अखिल ; सारा
 4071. नॊण्टियाकु ; 2. ताऴ्च्चियुऱु — विघ्न पड ; बाधा पढ
 4072. नटु ; पुतै — दफ़ना ; गाड़
 4073. चूऴु — इकट्ठा हो ; घेर
 4074. कटितम् ; 2. वटक्कु — उत्तर ; 2. चिट्ठी
 4075. पिळ्ळैप्पॆऱ्ऱवळ् ; ईऩ्ऱवळ् — प्रसूता ; 2. जच्चा
 4076. पणम् ; काचु ; 2. वीरम् ; 3. तरम् — मूल्य ; धन ; मजदूरी ; बाजी लगाई हुई चीज
 4077. जामीऩ् — जमानत ; जामिन
 4078. अरै रूपाय् — आधा रुपया
 4079. कुऱै — कम कर
 4080. तावि कुत्तित्तल् ; 2. ऒरुवकैनटऩम् — पेरिणि {आंध्र नृत्य}
 4081. चुकमयम् ; नऩ्मैमयम् — सुखमय
 4082. अटङ्कु ; 2. पॊऱुन्तु ; ऒत्तुप्पो — समा ; सम्मिलित हो
 4083. मिऩ्चक्ति — बिजली
 4084. चराचरि — औसत
 4085. चीमन्तम् ; वळैकाप्पु — सीमंत
 4086. ओलैवीटु — फूस की झोंपड़ी ; कुटी
 4087. एक्कम् ; कवलै — चिंता ; 2. आशंका
 4088. मुऩ्ऩेऱु ; नकरु — रवाना हो ; कूच कर ; प्रस्थान कर
 4089. वॆळियेऱ्ऱम् ; वॆळिनटप्पु — निष्क्रमण ; निकास
 4090. चॆय्ति — समाचार ; खबर
 4091. तमिऴ् — तमिळ भाषा
 4092. इलापकरमाऩतु — लाभप्रद
 4093. मुक्कियम् ; इऩ्ऱियमैयामै — प्रधानता ; महत्व
 4094. आतरवु ; 2. नऱ्पण्पु — सहयोग
 4095. चमैत्तल् ; पाकु — चाशनी ; शीरा
 4096. पलवीऩ — कमजोर ; अशक्त
 4097. कुळियल् ; स्नाऩम् — स्नान ; गुस्ल
 4098. कलैवटिवम् — कलारूप
 4099. नऩ्ऱि ; चॆय्नऩ्ऱि — कृतज्ञता ; एहसान
 4100. पातिप्पु ; पिरपवम् ; चॆयल्विळैवु ; 2. पुकऴ् — प्रभाव ; वैभव
 4101. ऎट्टु ; पॆऱु ; किटै — मिल ; पहुँच
 4102. चुल्ताऩ् ; मुकम्मतिय अरचऩ् — सुल्तान
 4103. अम्पारि — हौदा {हाथी पर का}
 4104. ऎऴुतुतल् — रचना ; बनावट ; लेखन
 4105. अपायम् — खतरा
 4106. पतिल् ; विटै — जवाब ; उत्तर
 4107. चिङ्कळम् — सिंहल
 4108. पचुमै ; पच्चैपचेल् — सस्यश्यामल
 4109. पिञ्चु — बौंडी ; 2. बतिया
 4110. विरुतु ; 2. पट्टम् — उपाधि ; बिरुद ; खिताब
 4111. उतटुकळ् — ओंठ {ब.}
 4112. अऩ्पळिप्पु — प्रदान ; वितरण
 4113. ऎट्टु ; ऎय्तु ; पॆऱु ; कॊळ् — प्राप्त कर ; पा
 4114. कुत्तुवाळ् — कटार
 4115. नल्लतु ; नलम् — बेहतर ; अच्छा
 4116. नल्ल निलै ; मिक्क चॆल्वम् — सुस्थिति ; {अच्छी}स्थिति ; खुशहाली
 4117. चमूकम् ; चमाजम् — समाज ; 2. संघ ; समूह
 4118. पयप्पटु ; अञ्चु ; अरळु ; मिरळु — डर ; भयभीत हो
 4119. नायुटु — श्रेष्ठ ; 2. प्रभु ; 3. प्रिय ; 4. एक वर्ण
 4120. उण्णु ; तिऩ्ऩु ; कुटि — चाट
 4121. नळ्ळिरवु — आधी रात
 4122. इरु कै विरिन्त अळवु — एक बाँस की लंबाई {नाप}
 4123. कूच्चल् ; कूवल् ; ओलम् ; अलऱल् — चिल्लाहट ; पुकार ; चीख
 4124. अन्तिमम् ; अन्तम् ; मुटिवु ; इऱुति — अंत ; पतन ; 2. मृत्यु
 4125. अरचियल्वाति — राजनीतिज्ञ
 4126. वऴि — पथ ; राह ; मार्ग
 4127. इऱै ; 2. पॆरुक्कु — झाडू दे ; 2. बिखेर
 4128. अऴुक्कु ; 2. मलम् — मल ; विष्ठा ; गंदगी
 4129. जटै ; पिऩ्ऩल् — चोटी[<जटा]
 4130. तुरुवम् — ध्रुव ; स्थिर ; अटल ; 2. निश्चिति ; 3. ध्रुव तारा
 4131. आय्वुक्कुरियतु — प्रयोगात्मक ; अनुसंधानात्मक
 4132. मेऱ्कूरै — छप्पर
 4133. वॆळिप्पट्टतु — प्रकट ; बहिर्गत
 4134. पीति ; अच्चम् — भीति ; भय
 4135. परुमऩ् ; 2. पॆरुम् ; 3. अकऩ्ऱ — स्थूल ; मोटा ; बड़ा ; विशाल
 4136. ऎरिच्चल् ; वॆऱुप्पु — चिडचिडाहट ; खीज
 4137. कुतिर् — कुठला
 4138. ताण्टवम् — तांडव ; नृत्य
 4139. अरै ; 2. तेय् ; 3. अऴुत्तु — रगड़वा
 4140. उयरम् — लंबाई
 4141. पिरचवम् — जनन ; प्रसव
 4142. कोमाळि ; नकैच्चुवैयाळऩ् — हँसोड़
 4143. किटङ्कु — गोदाम
 4144. पिरिय ; इऩिय — प्रिय ; प्यारा
 4145. तिरुम्पप्पॆऱु ; 2. वरवै — वसूल कर ; निकलवा
 4146. अऱु — काट
 4147. ऎऴुतु ; तेय् — लिख ; 2. खींच ; 3. कुचल ; मल
 4148. मोतिरम् — अंगूठी
 4149. नाणम् ; वॆट्कम् — संकोच ; झेंप ; शरम
 4150. चैवम् — शैव {संप्रादाय}
 4151. तुण्टु ; 2. कुप्पै — मसविदा ; रद्दी
 4152. इरक्कप्पटु ; करुणैकाट्टु — तरस खा
 4153. तूण् ; स्तूपम् — स्तूप
 4154. आचै ; विरुप्पम् ; अवा — आशा ; उम्मीद ; 2. इच्छा ; 3. लालच
 4155. चीऱिटु ; चीऱु — फुफकार ; फूत्कार कर
 4156. आटवळ् ; पॆण् — स्त्री
 4157. वलि ; नोवु — दर्द
 4158. वरि ; 2. एऱ्ऱुक्कॊळ् — प्रेम कर ; मोहब्बत कर ; 2. अपना ; 3. स्वीकार
 4159. पॆरुम् ; पॆरिय ; 2. विरिवाऩ ; इटमकऩ्ऱ — धरती ; जमीन
 4160. आऱु ; 2. एर् — झरना
 4161. तॆऱ्कु ; तॆऱ्कत्तिय — दक्षिणी प्रांत
 4162. वात्तियम् ; इचैक्करुवि — वाद्य
 4163. ऎऴुतु — रचना कर ; बना ; लिख
 4164. कॊत्तुमल्लि — धनिया ; कोथमीर
 4165. कवितै ; चॆय्युळ् — कविता
 4166. ताङ्कळ् — आप
 4167. परुवम् — ऋतु ; 2. मौसम्
 4168. मुतुमॊऴि — लोकोक्ति ; कहावत
 4169. वरवऴै — बुलवा
 4170. वळर् — बढ़ ; अधिक हो ; व्याप्त हो
 4171. विलै — कीमत ; भाव ; मूल्य ; दाम
 4172. कुऱि — भविष्य वाणी ; ज्योतिष्य
 4173. वरुटङ्कळ् ; आण्टुकळ् — साल ; वर्ष
 4174. इरट्टु ; इरट्टिप्पाकु — दुगुना ; दुगुना हो
 4175. पिरचुरम् ; अच्चु ; पतिप्पु ; वॆळियीटु — प्रकाशन
 4176. मुऱम् — सूप ; छाज
 4177. मयिल् — मोर ; मयूर
 4178. कुरल् ; तॊण्टै — कंठ ; गला ; स्वर
 4179. क्रि मुतल् — क्रि पहले ; क्रि प्रारंभ में
 4180. पारतत्ताय् — भारतमाता
 4181. मुकवरि — खोज ख़बर ; 2. ठिकाना ; 3. पता
 4182. इऱ ; 2. कट — गुजर जा ; बीत जा ; 2. मर जा
 4183. वाऴ्क्कै — युक्ति ; उपाय
 4184. कलवै ; कलप्पु ; 2. इणैन्ततु — मिश्र
 4185. क्रि ऎङ्कु ; क्रि ऎप्पटि — क्रि किधर
 4186. मऱैन्तुकॊळ् — ओट ; आड़
 4187. चकोतरि ; उटऩ् पिऱन्तवऩ् — अनुजा ; बहन
 4188. कॊटिय विलङ्कु ; कॊटूर विलङ्कु ; पयङ्कर विलङ्कु — जंग्ली जानवर
 4189. नेर्मै ; नीति ; तर्मम् — नैतिक
 4190. विपच्चारि — वेश्या ; रंडी ; रखैल
 4191. मोकम् ; वॆऱि — व्यामोह ; माया मोह
 4192. ऒलि ; चप्तम् ; चत्तम् ; चलचलप्पु — आहट
 4193. करिय ; करुप्पाऩ — काला
 4194. ऒऱ्ऱुमै — एकता ; अखंडता
 4195. नाऱ्पत्तैन्तु — पैंतालीस
 4196. चीर्तिरुत्तवाति — सुधारक ; संस्कर्ता
 4197. जीरणम् ; चीरणम् — जीर्ण ; हजम
 4198. इलापनष्टङ्कळ् — हानि-लाभ
 4199. पोराट्टम् — लड़ाई ; जंग
 4200. चुतन्तिरम् ; विटुतलै — स्वातंत्र्य ; स्वाधीनता ; आजादी
 4201. अऴु — रो ; शिकायत कर
 4202. चन्तेकम् ; ऐयम् ; अऩुमाऩम् — संदेह ; शक
 4203. तिरुप्ति — संतुष्टि
 4204. अङ्कुलम् — अंगुल ; 2. इंच
 4205. कुऱैवु ; कुऱैप्पु — क्षय ; नाश ; ह्रास
 4206. कण्णटि — इशारा कर ; आँख मार
 4207. पेरिरैच्चल् — घोष ; ऊँची ध्वनि {अनवरत} ; 2. चिल्लाहट
 4208. चॊन्त ऊर् ; चॊन्त किरामम् — स्वग्राम ; {अपना}गाँव
 4209. विरुप्पम् ; आर्वम् — रुचि ; लगन ; श्रद्धा ; 2. चाह ; इच्छा
 4210. परिकारम् ; तीर्वु ; मुटिवु — हल ; समाधान
 4211. विऱकु ; चमैयल् ऎरिपॊरुळ् — जलावन ; ईंधन
 4212. वॆळिच्चमूट्टु ; पिरकाचि — प्रकाशित कर
 4213. अऩुमति ; ऒप्पुतल् — अनुमति ; अनुज्ञा ; इजाजत
 4214. नैवेत्तियम् ; उणवुप्पटैप्पु — नैवेद्य
 4215. तीर्त्तयात्तिरै ; पुऩितपयणम् — तीर्थयात्रा
 4216. जोटि ; इरु — द्वय ; दो ; जोड़ा
 4217. चिलै — प्रतिमा ; मूर्ति
 4218. अङ्कम् ; उऱुप्पु ; 2. पाकम् — अंग ; शरीर के भाग ; अंश ; लिंग
 4219. माचु ; तूय्मैक्केटु — प्रदूषण
 4220. मोस्तर् ; वकै ; मातिरि — नमूना ; आदर्श ; बानगी ; के जैसा
 4221. कट्टुप्पाटऱ्ऱ ; तटङ्कलऱ्ऱ — विशृंखल ; स्वेच्छाचार ; बेरोकटोक
 4222. तॊटै ; कुच्चु — गुच्छा
 4223. नाट्टियक्कारि — नर्तकी
 4224. चरीरम् ; उटल् ; उटम्पु — शरीर ; काया ; देह
 4225. करुणैकिऴङ्कु — रतालु
 4226. चक्कळत्ति — सौत
 4227. चूऴ्निलै — परिस्थिति ; हालत
 4228. वाक्काळर् — निर्वाचन
 4229. चुऱ्ऱम् ; परिवारम् — परिवार सहित
 4230. तङ्कै — छोटी बहन
 4231. मकरिषि ; मामुऩिवर् — महर्षि
 4232. नाऱ्पत्तेऴु — सैंतालीस
 4233. चिरञ्चीवि ; मरणत्तै वॆऩ्ऱवऩ् — शिवजी ; महादेव
 4234. कवऩिप्पु — सूचना ; चेतावनी
 4235. पिटुङ्कु — उखाड़
 4236. स्तिरमऱ्ऱतु ; निलैयऱ्ऱतु — अस्थिरता
 4237. ऐक्कियम् ; ऒऱ्ऱुमै — एकता
 4238. अळवु — नाप ; माप
 4239. मरम् ; विरुट्चम् ; तरु — पेड़ ; वृक्ष
 4240. पुतुमै ; तऱ्कालत्तियतु — नया ; विनूत्न
 4241. ऒत्तिरुत्तल् — सारूप्य
 4242. मन्तम् — मोटा ; स्थूल ; 2. धीमा ; 3. घना
 4243. अऩ्पु ; कातल् — प्रेम ; स्नेह
 4244. अटित्तुण्टु ; तलैयिल्ला उटल् — धड़
 4245. कतानायकऩ् — नायक
 4246. मुक्किय ; इऩ्ऱियमैयात — मुख्य ; प्रधान
 4247. वेकम् ; विरैवु ; 2. कूर्मै — वेग ; जल्दी ; तेजी
 4248. चम ऎण् — सम संख्या
 4249. रोमम् ; मयिर् ; मुटि — रोम ; रोआँ ; बाल
 4250. तिऱमै ; आऱ्ऱल् ; 2. ऊक्कम् — पटुता
 4251. आट्टत्तैमुटि ; अटक्कु — खेल खतम हो
 4252. अकऱ्ऱु — हटा ; सरका
 4253. रोषम् ; आण्मै ; तैरियम् ; तऩ्माऩम् — पौरुष ; मर्दानगी
 4254. वणक्कम् — नमस्कार ; प्रणाम
 4255. कऴिवकम् — पाखाना
 4256. उयिल् — वसीयतनामा
 4257. आचऩम् ; इरुक्कै — आसन
 4258. चुकन्तम् ; नल्वाचऩै — सुगंध ; खुशबू ; परिमल
 4259. तटुप्पु ; तटुक्कै ; तट्टि — टट्टी ; टट्टर
 4260. पुळ्ळि ; 2. तुळि — बिन्दु
 4261. कुतित्तल् — चौकड़ी ; कुदान
 4262. पिराणयामम् — प्राणायाम
 4263. विचित्तिरम् ; विन्तै — विचित्र ; अजीब ; निराला ; विलक्षण
 4264. अतिकमाकु ; पॆरुकु — अधिक हो ; बढ़ ; ज्यादा हो
 4265. कट्टिटम् ; माळिकै — महल
 4266. अरुवरुप्पु ; वॆऱुप्पु — अप्रसन्नता ; क्रोध
 4267. पिरार्त्ति ; पिरार्तऩैचॆय् ; वेण्टु — प्रार्थना कर ; विनती कर
 4268. चुरम् ; ऒलि ; 2. इचैक्कुऱिप्पु ; 3. कुरल् ; 4. एऱ्ऱत्ताऴ्वु — स्वर ; सुर
 4269. तटाकम् ; कुळम् — तड़ाग ; तालाब
 4270. नीण्ट ; पॆरिय — लंबा
 4271. विटुमुऱै — छुट्टी ; 2. आज्ञा ; आदेश ; हुक्म
 4272. पुऴक्कटै — पिछवाड़ा[>पाखाना]
 4273. वऴुक्कैत्तलै — गंजा सर
 4274. चिऱियपॆण् ; चिऱियवळ् — बच्ची
 4275. तात्ता — नाना ; दादा ; 2. बूढ़ा आदमी
 4276. तक्काळि — टमाटर
 4277. पेच्चु वऴक्कु ; पेच्चुमॊऴि — व्यवहारिक भाषा ; बोलचाल की भाषा
 4278. नॊटि — क्षण ; पल
 4279. आचिर्वातम् — आशीर्वाद ; आसीस ; दुआ
 4280. अलङ्कारम् ; अलङ्करिप्पु — श्रृंगार ; सजावट ; सज धज
 4281. नट — चल
 4282. चुरप्पि — गाँठ ; 2. कुंठा ; गुत्थी
 4283. मूऴ्कुतल् — डुबकी ; गोता
 4284. मुऱ्ऱम् ; चुऱ्ऱुप्पकुति — प्रांगण ; आँगन
 4285. किऴवि ; मुतियवळ् — बूढ़ी
 4286. पप्पाळि ; परङ्कि — पपीता
 4287. कळम् — खलिहान
 4288. तलै — सिर
 4289. विरुप्पमऱ्ऱ ; वॆऱुप्पाऩ — नापसंद
 4290. कोतुमै — गेहूँ
 4291. तरिचि ; चॆऩ्ऱु पार् — [का] दर्शन कर ; [से] मिल ; [से] भेंट कर
 4292. पीरङ्कि — तोप
 4293. पावम् — पाप ; गुनाह ; कसूर
 4294. विकटकवि — विकटकवि ; विदूषक {पु.}
 4295. नेर्क्कोटु — सरलरेखा
 4296. वेण्टुकोळ् ; मऩ्ऱाटुतल् — मिन्नत ; प्रार्थना ; याचना
 4297. पॆण् — स्त्री
 4298. पट्टणम् — शहर
 4299. वस्तातु ; पलचालि ; मल्लऩ् — पहलवान
 4300. कारणम् — सहेतुक
 4301. ऎऴुतुतल् ; चच्चरवु ; पञ्चायत्तु — रचित ; लिखित
 4302. नाणयम् — सिक्का ; 2. श्रेष्ठता
 4303. पटम् — फन
 4304. अपिप्पिरायप्पटु ; करुतु ; ऎण्णु — विचार कर
 4305. इष्टम् ; विरुप्पम् — पसंद ; इच्छा ; चाह
 4306. अऴै — बुलवा
 4307. चलऩम् ; अचैवु ; नकर्तल् — हिलाव ; कंपन
 4308. वित्तियाच ; वितवितमाऩ ; 2. पल्वेऱु — भिन्न-भिन्न ; अलग-अलग
 4309. तोऩ्ऱु — उत्पन्न हो ; जन्म ले
 4310. कलक्कु — मिला ; घोल
 4311. वरि — मक्के की बाल
 4312. नकैच्चुवै ; 2. चॊल्वऩ्मै — वक्रोक्ति ; व्यंग्योक्ति ; ताना
 4313. कैयाळु ; कैप्पिटि — हाथ से पकड ; हाथ में ले
 4314. मामऩ्ऩर् — महाराज ; बादशाह
 4315. पञ्चायत्तु — पंचायत
 4316. माऩचीकम् ; उळ्मऩम् — मानसिक
 4317. मॊत्तम् ; मुऴुमै ; चमूलम् — समूल ; जड़ से
 4318. अपायकरम् — खतरनाक
 4319. चुत्ति ; 2. चलिप्पुऱुत्तुम् चॆयल् — हथौड़ा
 4320. आति ; मुतल् — आदि ; शुरू ; प्रारंभ ; 2. वगैरह
 4321. इरुम्पु — लोहा
 4322. तेङ्काय् — नारियल
 4323. आरोक्कियम् ; उटल्नलऩ् — स्वास्थ्य ; आरोग्य ; तंदुरुस्ती
 4324. काप्पाऱ्ऱु — रक्षा कर ; बचा ; रखवाली कर
 4325. उल्लाचम् ; मकिऴ्च्चि — उल्लास ; हर्ष ; खुशी
 4326. कैप्पिटि — मुट्ठी
 4327. चमस्किरुतम् ; वटमॊऴि — गर्व ; घमंड
 4328. चिकरम् ; 2. तलै — अग्र ; शीर्ष ; सिर
 4329. तऩिमऩितवातम् — व्यक्तिवाद
 4330. चेऱु — कीचड़
 4331. वऱ्ऱवै — पल्लवित हो
 4332. वञ्चऩै ; एमाऱ्ऱु — वंचना ; धोखा ; ठग ; प्रवंचना
 4333. मेळम् — डुगडुगी ; ताशा
 4334. तऩित्तऩ्मै ; 2. मऩितत्तऩ्मै — व्यक्तिगत
 4335. चल्लटै — छलनी
 4336. ताचि ; वेलैक्कारि — दासी ; नौकरानी
 4337. कट्टुक्कतै ; कऱ्पऩै — काल्पनिक ; बनावटी
 4338. काण्पि ; काट्टु — दिखा
 4339. अट्टूऴियम् ; कुऱ्ऱम् ; 2. कऱ्पऴिप्पु — बलात्कार ; अत्याचार
 4340. रॊट्टि — रोटी
 4341. आणि — कील ; मेख
 4342. पन्तम् ; उऱवु — बंधन ; पाश ; रिश्ता
 4343. विळैच्चल् ; 2. पयिर् — उपज ; पैदावार ; फसल
 4344. पिऱनाटु ; अयल्नाटु — विदेश
 4345. मत्तिय अरचु ; मैय अरचु — केन्द्र सरकार
 4346. मेऱ्पार्वै — पर्यवेक्षक ; मार्गदर्शक
 4347. पालम् — पुल ; सेतु ; बाँध
 4348. कटै ; अङ्काटि — दूकान
 4349. कूट्टल् — जोड ; 2. मेल
 4350. तिरै ; तट्टि ; तिरैच्चीलै — परदा
 4351. चाप्पिटु ; उण् — भोजन कर
 4352. पजऩै — भजन
 4353. वियाति ; नोय् — व्याधि ; बीमारी ; रोग
 4354. ऎण्णम् ; उत्तेचम् ; कुऱिक्कोळ् — उद्देश्य ; आशय ; अभिप्राय ; लक्ष्य
 4355. चीऴ्क्कै — सीटी
 4356. आणि — कील ; मेख
 4357. चुरैक्काय् — लौकी ; तूंबि
 4358. उपयोकि ; पयऩ्पटुत्तु — उपयोग कर ; इस्तेमाल कर
 4359. निमित्तम् ; पॊरुट्टु — निमित्त ; कारण ; उद्देश्य ; 2. के लिए
 4360. वऩ्मुऱै — उद्धत ; उद्दंड ; प्रचण्ड
 4361. क्रि कीऴे — क्रि नीचे
 4362. वेप्पमरम् — नीम का पेड
 4363. मयक्कम् ; 2. पोतै — मस्ती ; मादकता ; नशा
 4364. कऱ्पम् — चार युग ; 2. कल्प
 4365. पोति ; उपतेचि ; अऱिवुऱुत्तु ; 2. कऱ्पि — समझा ; 2. पढ़ा
 4366. तच्चर् — बढ़ई
 4367. परवल् ; 2. नीटिप्पु — विस्तरण
 4368. कुमुऱु ; चीऱु ; कुप्पॆऩु — धधक उठ ; 2. भड़क उठ
 4369. कैप्पिटियळवु — मुट्ठी भर
 4370. एक्कर् — एकड़
 4371. नटैमुऱै ; चॆयल्मुऱै — प्रक्रिया ; विधान
 4372. वकु — विभाजन कर
 4373. करुत्तुरै ; अऱिवुरै ; 2. अऱिकुऱि — [पूर्व] सूचना ; 2. इशारा ; संकेत ; 3. विज्ञप्ति
 4374. चेर् ; 2. एऱ्पटुत्तु — जमा कर ; एकत्रित कर
 4375. वकु ; 2. पिरित्तुक्कॊटु — बाँट ; बँटवारा कर
 4376. एऴै ; वऱियवऩ् ; यारुमिल्लातवऩ् — भिखारी ; भिखमंगा
 4377. वैष्णवर् ; वैणवत्तॊण्टर् — वैष्णव {शूद्र}
 4378. आणै ; कट्टळै ; कुऱिप्पुरै — आदेश ; आज्ञा ; हुक्म
 4379. मॊऴिपॆयर्प्पु — अनुवाद ; तर्जुमा
 4380. ऎटै ; 2. तुलाम् — तोला ; दस ग्राम
 4381. ऊटु ; कोपित्तुक्कॊळ् — रूठ ; नाराज हो
 4382. मऩम् — मन ; दिल
 4383. कार्त्तिकै — ऋतू ; समय
 4384. एऴु अटिकळ् ; चप्तपति — सप्तपदी ; भाँवर
 4385. वॆऱुप्पु — घृणा ; नफरत
 4386. अन्तपुरम् — रनवास ; अंतःपुर
 4387. ऒतुक्कीटु — बँटवारा
 4388. तोट्टम् — बाग
 4389. चॆरुप्पु — चप्पल ; जूता
 4390. अतिरुप्ति ; मऱुप्पु — अस्वीकृति ; नामंजूरी
 4391. मेटु ; मेट्टुनिलम् — तनिक ऊँची जगह ; 2. खुश्की
 4392. उष्णम् ; वॆप्पनिलै — तापमान
 4393. चऩ्ऩियाचि ; तुऱवि ; मुऩिवर् — बेवकूफ ; बुद्धू
 4394. ऒट्टटै — फफूँदी
 4395. इलक्कणम् ; तऩ्मै — लक्षण ; गुण ; चिह्न ; निशान
 4396. क्रि इङ्के — क्रि यहाँ ; क्रि इधर
 4397. क्रि अरुके — क्रि पास ; क्रि निकट
 4398. तोल्वियुऱु — पराजित हो ; असफल हो
 4399. पकैमै ; 2. पोट्टि — स्पर्धा ; होड़
 4400. ऎङ्कळै — हमें ; हमको
 4401. इणैयऱ्ऱतु ; ईटऱ्ऱतु — अनन्य ; बेजोड़
 4402. ऒऩ्ऱाकच्चेर् ; पॊरुत्तु — मिला
 4403. उपवाचम् ; उण्णाविरतम् — उपवास ; फाका
 4404. अणा — आना ; चार पैसे
 4405. कटऩ् ; 2. नऩ्ऱिक्कटऩ् — ऋण
 4406. विवरिप्पु ; विळक्कम् — विवरण ; तफसील
 4407. तुटप्पम् ; तुटैप्पम् ; विळक्कुमाऱु — झाडू
 4408. पाक्कि — बकाया ; बाकी ; शेष
 4409. अप्पा ; तन्तै — पिता ; तात
 4410. अलङ्कारम् ; पूङ्कूटै ; 2. नऱ्पण्पु — टोकरी
 4411. मरुत्तुवमऩै ; आस्पत्तिरि — अस्पताल ; दवाखाना
 4412. किऱिच्चिटु — चीख ; किकिया
 4413. वितवै — विधवा ; बेवा
 4414. आतरवु — सुविधा ; सुभीता ; 2. प्रबंध ; इंतजाम
 4415. तिटुक्किटु — टीस मार ; कसक
 4416. तॆळिवु — स्पष्ट ; साफ
 4417. अवचरम् ; तविप्पु — उत्सुकता ; व्यग्रता ; उत्कंठा
 4418. अऴुकै — रुलाई ; रोदन
 4419. पतिविरतै — पतिव्रता
 4420. चम्मेळऩम् ; मानाटु ; 2. इणैप्पु — सम्मेलन ; सभा ; मिलाप
 4421. आलोचऩै — विचार युक्त
 4422. ताङ्कमुटियात ; पॊऱुक्कमुटियात ; 2. पिटिक्कमुटियात ; 3. तटुक्क मुटियात — असहनीय ; बेलगाम ; अनियंत्रित
 4423. चिऱुत्तै — चीता ; तेंदुआ
 4424. एऱ्पटु — रूप ले ; 2. स्पष्ट हो ; सिद्ध हो ; आविष्कृत हो ; बन ; रूपायित हो
 4425. परन्त मऩप्पाऩ्मै — वितरण ; बँटाई
 4426. ऐम्पत्तुमूऩ्ऱु — तिरपन
 4427. कोटु ; 2. करकरप्पु — रेखा ; धारी
 4428. एरि ; नीर्निलै — सरोवर ; तालाब
 4429. नल्लॆण्णम् — अच्छा विचार ; अच्छी धारणा
 4430. पयणम् — प्रयाण ; यात्रा ; सफर
 4431. मामा ; 2. मामऩार् — ससुर ; मामा ; फूफा
 4432. चिल्वण्टु ; वॆट्टुक्किळि — टिड्ड़ी
 4433. उपकरणम् ; करुविप्पॊरुळ् — उपकरण ; औजार ; सामग्री
 4434. पल ; अऩेक — अनेक ; कई ; बहुत
 4435. इळक्कारम् ; 2. इकऴ्च्चि — उपेक्षा ; तिरस्कार ; अपमान
 4436. वाऩॊलि ; आकायवाणि — आकाशवाणी ; रेडियो
 4437. योकम् — योग ; योगशास्त्र ; 2. भाग्य ; किस्मत
 4438. तिकट्टल् — अरुचि
 4439. इळञ्चूटाऩ ; वॆतुवॆतुप्पाऩ — गरम
 4440. टेरा ; तुणिप्पन्तल् — डेरा ; तंबू ; खेमा
 4441. किऱुक्कु ; पैत्तियम् — पागलपन ; उन्माद ; सनक ; जुनून
 4442. कॊटि — झंडा
 4443. नऱ्कुणम् ; चुकुणम् ; नऱ्पण्पु — सुगुण ; अच्छा गुण
 4444. चम्मति ; 2. कणक्किटु — गिन ; हिसाब लगा ; 2. मान
 4445. अऴै ; कूप्पिटु — पुकार
 4446. कुळिर्क्कालम् — शीत काल
 4447. मऩऩम् चॆय् ; मऩप्पाटम् चॆय् — कंठस्थ कर
 4448. पचुमै ; पच्चैपचेल् — सस्य ; फ़सल ; पैदावर
 4449. पऩै — ताड़
 4450. कॊट्टै ; वितै ; 2. ताऩियम् — दाना ; बीज
 4451. पोतै — नशीला
 4452. कणक्कु — खाता ; लेखा
 4453. वॆळिप्पटुत्तु — प्रकाशित कर ; प्रकट कर
 4454. रेकै ; 2. वरि ; 3. ऒळिक्कतिर् ; 4. किरणम् — रेखा ; लकीर
 4455. चरिविकितम् ; ऒरुवीतम् ; 2. विकितम् — अनुपात
 4456. तात्वीक ; आऩ्मीक — तात्विक ; आध्यात्मिक
 4457. पिचुपिचुप्पु ; वऴवऴप्पु ; पचै — चिपचिपाहट
 4458. पुकऴ् ; ऒळि — चमक ; प्रकाश ; कांति
 4459. अणिन्तुक्कॊळ् ; उटुत्तु — पहन ; धारण कर
 4460. आतर्चवातम् — आदर्शवाद
 4461. कॊल्लर् — लोहार
 4462. कम्पिकळ् ; 2. चिऱैच्चालै — सलाखें ; कटघरा ; जेल ; लोहे की छड़ें
 4463. अणिल् — गिलहरी
 4464. आऩ — है जो* वह- ; के जैसा
 4465. ऎतिर्प्पु ; आट्चेपम् — विरोध ; तिरस्कार
 4466. उयर्न्त चक्ति ; चर्व वल्लमै — अधीश्वरता ; आधिपत्य
 4467. अट्चरमालै ; नॆटुङ्कणक्कु — वर्णमाला
 4468. मतिप्पु ; 2. विलै — मूल्य ; कीमत
 4469. कोपम् ; वञ्चिऩम् ; पऴि — द्वेष ; प्रतिशोध
 4470. चेर्क्कै ; इणैप्पु ; चेर्प्पु — संधान ; मिलान
 4471. परिकारम् ; माऱ्ऱु ; 2. मुऱिवु — प्रतिकार ; प्रतिक्रिय
 4472. पिऱ ; तोऩ्ऱु — जन्म ले ; पैदा हो
 4473. नॆरुक्कम् — सामीप्य ; 2. आत्मीयता
 4474. पिऩ्पऱ्ऱु ; चॆयऱ्पटुत्तु — कर ; आचरण में रख
 4475. पूऩै — बिल्ली ; बिलाव
 4476. आतारमऱ्ऱतु — अहेतुक ; बेमतलब ; असमीचीन
 4477. कुऴम्पु ; 2. पुळि करैच्चल् — शोरबा ; 2. खटाई ; 3. कढ़ी
 4478. कुऱिप्पुरै ; विमर्चऩम् — विवरण ; व्याख्या
 4479. निरन्तरम् ; तॊटर्च्चि ; ऎप्पोतुम् — निरंतर ; सदा ; लगातार
 4480. जाक्किरतै ; ऎच्चरिक्कै — जागरूकता ; सावधानी ; चौकस
 4481. पटैप्पुत्तिऱऩ्मिक्कतु — सृजनात्मक ; रचनात्मक
 4482. पॆण् — कांता ; सुंदरी
 4483. रुचिकरम् ; चुवैयाऩतु — स्वादिष्ट
 4484. अरचियिलियल् — राजनीतिशास्त्र
 4485. विमोचऩम् ; तीर्वुक्कुरियतु — विमोचन ; मुक्ति ; छुटकारा
 4486. इऱैवऩ् ; कटवुळ् — भगवान
 4487. विचारणै — तहकीकात ; 2. जाँच ; 3. पूछ ताछ
 4488. वेऱॊऩ्ऱु — दूसरा {~पु.}
 4489. उटैच्चल् ; पिरिवु ; 2. पिळवु ; 3. किऴिच्चल् — फूट ; अलगाई ; टुकड़ा
 4490. चिऱुमणि ; चलङ्कैमणि ; चतङ्कै — गाभा ; कोंपल
 4491. चीमै इलन्तै — बेर
 4492. ऒत्तु ; 2. पति — दबा ; 2. रंगा ; 3. सोख
 4493. मुप्पतु — तीस
 4494. चिरुष्टि ; उरुवाक्कम् ; तोऱ्ऱुविप्पु — सृजन ; 2. सृष्टि ; संसार ; 3. रचना ; गठन
 4495. पूकोळम् — भौगोलिक
 4496. एऱ्ऱम् — ऊँचा
 4497. निपन्तऩै ; चरत्तु — शर्त
 4498. निऱुत्तु ; तटैचॆय् — खड़ा कर ; रोक ; मना कर ; 2. टाल ; स्थगित कर
 4499. विस्तरिप्पु ; परवल् ; परप्पु — विस्तृति
 4500. उङ्कळै — तुम्हे ; तुम्को ; आपको
 4501. अऴि ; वटिवम् अऴि — सत्यानाश कर ; नामोनिशान मिटा
 4502. इराकम् — राग ; तान
 4503. तीमै ; तीङ्कु — हानि ; नुकसान ; खतरा
 4504. अटऱ् चिऱुकाटु — {छोटा}जंगल
 4505. वॆळ्ळिक्किऴमै — शुक्रवार
 4506. नण्टु — केकड़ा
 4507. तोल् वियाति — चर्मव्याधि
 4508. चोतऩै ; आय्वु — तलाशी
 4509. चोति ; ऒळिक्कतिर् — किरण ; 2. प्रकाश
 4510. पालुण्णि — मसा
 4511. मरुमकऩ् — भानजा
 4512. चॆऴिक्कुम् ; वळरुम् ; 2. निकऴ्काल — वर्धमान
 4513. वळर्प्पु — पालतू ; पाला पोसा ; पोषित
 4514. आऩ्मनिलै ; आऩ्मीकम् ; लौकिकमऱ्ऱतु — अलौकिक ; आध्यात्मिक
 4515. वट्टम् ; वट्टवटिवम् — वलयाकार ; गोलाकार
 4516. काचु ; पणम् — पैसा
 4517. तॆळिवु — विशदीकरण ; स्पष्ट करना
 4518. माणिक्कम् ; मणि — रत्न ; हीरा ; श्रेष्ठ
 4519. तिऱमै ; 2. तिट्टम् — दृढता ; मजबूती
 4520. जैऩऩ् ; चमणऩ् — जैन धर्मावलंबी
 4521. इक्कट्टु ; तटै — रोक ; अडचन ; बाधा
 4522. पॊरुत्तम् ; 2. वाय्प्पु ; 3. वचति — सुविधा ; साधन ; 2. योग्यता
 4523. कुचलम् ; नलम् — सुस्त
 4524. चॊऱ्पम् ; कुऱैवु ; चिऱितु — स्वल्प ; थोड़ा
 4525. मेलाळर् ; चॆयल्पुरिपवर् — व्यवहर्ता ; दुनियादार
 4526. तवऱु — गलती ; भूल ; अनुचितता ; अपराध
 4527. चिकरम् ; कॊटुमुटि — शिखर ; चोटी
 4528. रिक्वेतम् — ऋग्वेद ; चार वेदों में से पहला
 4529. चमाति ; कल्लऱै — समाधि ; कब्र ; मज़ार ; एकाग्रता
 4530. कण्विऴि ; विऴिप्पावै — आँख की पुतली
 4531. वैपवम् — वैभव ; ऐश्वर्य ; 2. शक्ति
 4532. कुऴि ; तुळै ; पॊन्तु ; 2. उट्कुऴि ; कुऴिवु ; 3. काल्वाय् — क़ब्र
 4533. रीतियिल् ; वकैयिल् ; 2. मुऱैयिल् ; 3. पटि — के कारण ; की रीति
 4534. वियापार नोक्कु ; वियापार रीतियाक — व्यापार के कारण से
 4535. चतैप्पऱ्ऱु ; परुमऩ् ; कुण्टु — मोटापन ; मुटापा
 4536. चुऱ्ऱु — लपेट ; 2. घूम
 4537. पून्तोट्टम् — बाग ; उपवन
 4538. आवेचम् — आक्रोश ; तैश ; क्रोध ; जोश
 4539. पाळैयम् ; 2. कुप्पैक्काटु ; 3. पातुकात्तल् — छोटा गाँव
 4540. कलवै ; कूट्टु — मिश्रम
 4541. कावल्तुऱै — रक्षा विभाग
 4542. मूलम् — व्युत्पत्ति
 4543. नैयाण्टि ; एळऩम् — व्यंग्य ; ताना ; फब्ती
 4544. उपचमऩम् ; नलमटैतल् ; कुणमटैतल् — राहत ; शमन ; शान्ति
 4545. ताण्टु ; कट — पार कर
 4546. कटुम् — बड़ा ; तेज
 4547. पऩ्मुऱै — बहुल ; 2. प्रचुर
 4548. कॊळ्ळुप्पेत्ति — प्रपौत्री
 4549. पाताम् — बादाम
 4550. चीक्किरम् ; अवचरम् — जल्दी ; उतावलापन ; 2. गड़बड़ी
 4551. मॆलिताऩ ; मॆल्लिय — पतला
 4552. अऩ्ऩम् ; अऩ्ऩप्पऱवै — हंस
 4553. विऴुङ्कु — जल्दी जल्दी खा जा ; गटक जा ; भकोस ; निगल ; गटक
 4554. चीटै ; 2. नोय् — कीड़ा {पौधों का नाशक}
 4555. मकचूल् — पैदावार ; फसल
 4556. एऱु — चढ़ ; 2. बढ़
 4557. पाति ; अरै — अर्ध ; आधा
 4558. टप्पा ; टिऩ् ; 2. चॊट्टै — खोखलापन
 4559. मऩितवाऴ्क्कै ; माऩुट वाऴ्वु — मानवजीवन
 4560. अनियायम् ; अनीति ; मुऱैयऱ्ऱतु — अन्याय ; अनीति ; बेइन्साफ़ी
 4561. उण्टाक्कु ; तोऱ्ऱुवि — उत्पन्न कर
 4562. कवचम् ; पातुकाप्पुऱै — कवच
 4563. चङ्कति ; विवरम् ; विषयम् ; चॆय्ति — खबर ; समाचार
 4564. कणवऩ् ; पुरुषऩ् — पति
 4565. मिऩ्चक्ति — बिजली
 4566. चन्तोषप्पटु ; मकिऴ् — खुश हो
 4567. इवर्कळिऩ् — इन [का/की/के] {व्य.}
 4568. पातै ; वऴि ; काल्वाय् — सरणी ; पंक्ति ; 2. मार्ग ; 3. पद्धति
 4569. चप्पु — चुबला
 4570. ऎटु ; ऎटुक्कवै — उठा ; उखाड़
 4571. पत्तै ; तुण्टु — तीली ; टुकड़ा ; फट्टा
 4572. वेलै वाय्प्पु — जीविका ; आजीविका
 4573. किऴ ; मुतिय — बूढ़ा ; वृद्ध
 4574. कटऩ् ; रुणम् — ऋण ; कर्ज ; उधार
 4575. मुक्किय पात्तिरम् — मुख्य भूमिका
 4576. कत्ति — तलवार ; चाकू
 4577. नऩ्मैपॆऱु — सुधर जा ; ठीक हो जा
 4578. चेर् ; 2. एऱ्पटुत्तु ; एऱ्पाटुचॆय् — एकत्रित हो ; जमा हो
 4579. इळम् — नन्हा ; कोमल ; छोटा ; कच्चा
 4580. ऒऱ्ऱुमै — मेल ; निकटता ; तुलना
 4581. चऩ्ऩियाचि ; तुऱवि — संन्यासी ; वैरागी
 4582. चाम्पल् — राख ; आग
 4583. एऱ्पाटु — व्यवस्था ; इंतजाम
 4584. इरैच्चल् ; आरवारम् — गर्जन {लगातार का}
 4585. पिरिविऩै — मत भेद ; अलग्योझा
 4586. कुऴन्तैपेऱु — संतानोत्पत्ति
 4587. नऩ्मै ; नऱ्पेऱु ; चौपाक्कियम् — सौभाग्य ; सुहाग ; खुशकिस्मती
 4588. चिऱुकल् ; चल्लिक्कल् — कंकड़
 4589. कऱ्ऱुक्कॊटु — सिखा
 4590. चरिचॆय् ; तिरुत्तम्चॆय् — सुधार
 4591. ऐन्तावतु ; पञ्च — पाँचवाँ
 4592. याऩै — हाथी
 4593. इलट्चियम् ; नोक्कम् ; कुऱिक्कोळ् — लक्ष्य ; निशाना
 4594. अऱुपत्तेऴु — सडसठ
 4595. ताय् — माँ ; माता
 4596. वॆऱुप्पु ; चलिप्पु — ऊब
 4597. वकै — बाबत ; संबंध ; योग्यता
 4598. चुयमरियातै ; आत्म कौरवम् — स्वाभिमान ; आत्माभिमान ; आत्मगौरव
 4599. मुतुमॊऴि — कहावत ; लोकोक्ति
 4600. मॆय्मऱ — होश खो जा ; भूल जा
 4601. वकुत्तल् — भाग ; विभाजन
 4602. नाऱ्पत्ताऱु — छियालीस
 4603. वाक्कुवातम् ; 2. वाचिप्पु ; इचैप्पु ; 3. मुऱैयीट्टाळर् — वाद ; बहस ; चर्चा ; झगड़ा ; 2. {वीणा आदि का}वादन
 4604. तिरावम् ; करैच्चल् — द्रावणी
 4605. विट्टु विलकु — अलग हो
 4606. चम्पातऩै ; पॊरुळीट्टल् — अर्जित ; प्राप्त ; कमाया हुआ ; हासिल किया हुआ
 4607. मुस्लिम् ; मुकम्मतियऩ् — मुसलमान
 4608. ऎल्लै — सीमा ; सरहद
 4609. वाञ्चै ; आचै ; कामम् ; इच्चै — वांछा ; इच्छा ; लालसा
 4610. अटियॆटुत्तुवै — कदम रख ; पदार्पण कर
 4611. इणै ; चमम् ; ईटु — जोड़ ; टक्कर
 4612. अऴकु ; 2. ऒत्त उटलमैप्पु — सौष्टव ; 2. मजबूती
 4613. वलिमै ; आऱ्ऱल् — वेग ; तीव्रता ; 2. आक्रमण ; वार
 4614. तॊटर् ; अटै — मुसलाधार {वर्षा}
 4615. चिऱ्ऱाऱु — छोटी नदी
 4616. उटऩ् वाऴ्क्कै ; कूट वाऴ्तल् — सहजीवन
 4617. विटुमुऱै — छुट्टी ; 2. आज्ञा ; आदेश ; हुक्म
 4618. चमिति ; चङ्कम् ; कऴकम् — समिति ; संघ
 4619. इऩम् — राष्ट्र
 4620. चुमै — गट्ठा ; बोझा
 4621. कुत्तु — चुभ ; गाड़
 4622. आणैयिटु ; कट्टळैयिटु — आज्ञा दे ; हुकुम दे
 4623. पूजारि ; पूचारि ; अर्च्चकर् — पुजारी
 4624. अम्मै — चेचक ; शीतला
 4625. कुऱ्ऱम् ; तवऱु — अपराध ; गलती ; कसूर
 4626. कोटु — रेखा ; इशारा
 4627. कवर्च्चियाऩतु — सम्मोहन
 4628. मतिप्पीटु — अंदाजा ; 2. मूल्यांकन ; 3. लागत
 4629. मिळकाय् ; चिवन्त मिळकाय् — मिर्ची ; मिर्च
 4630. उयिर् ; पिराणम् — प्राण ; जान ; 2. शक्ति ; ताकत ; 3. प्रिय
 4631. अऴुकै — रुलाई ; रोदन
 4632. मैत्तुऩर् — देवर ; 2. साला
 4633. अटुप्पु — चूल्हा
 4634. कुमारऩ् ; मकऩ् — बेटा ; लड़का ; पुत्र
 4635. ताऴम्पू — केतकी ; केवडा
 4636. वचूल् — वसूली ; उगाही
 4637. निऩैविल् इरु ; ञापकत्तिल् इरु — याद हो[रह] ; निशाना रह जा
 4638. जीरणमाकु ; चीरणमाकु — पच जा ; हजम हो जा
 4639. कॊळ्ळैयऩ् — डाकू ; डकैती ; लूट
 4640. वऴिप्पोक्कऩ् — राहगीर ; बटोही ; पथिक
 4641. नटुनिलै ; चमत्तुवनिलै — समता की स्थिति
 4642. ञालम् ; उलकम् — जगत ; संसार
 4643. चॆल्लम् — लाड़ ; प्यार ; दुलार
 4644. पलप्पिरयोकम् — बलप्रयोग
 4645. चुऴल् ; तिरुप्पम् — मोड़ ; घुमाव
 4646. अतिक ; मिक — अधिक
 4647. ऊचि — सुई ; सूई
 4648. मक्कळाट्चि ; जऩनायकम् — प्रजातंत्र ; लोक तंत्र
 4649. विलकु — अलग हो
 4650. वचम् — वश ; काबू ; अधीन
 4651. ताऩाकवे मुऩ् वरुतल् — स्वच्चंद ; स्वतंत्र
 4652. कुण्टु ; परुमऩ् — मोटा ; स्थूल ; भारी
 4653. नावल् ; पुतिऩम् ; 2. नङ्कै — उपन्यास
 4654. मुऩ्पु — पूर्वक
 4655. चॆऱि — जोड़ ; 2. गूँथ ; 3. इकट्ठा कर
 4656. अ. पॆरुम्पालुम् — अ. बहुत हद तक ; अ. अधिकतर
 4657. मेऱ्पार्वैयाळर् — पर्यवेक्षक ; मार्गदर्शक
 4658. कषायम् — कषाय ; काढ़ा ; गेरुआ रंग
 4659. इरण्टाम् — दूसरा
 4660. नीळम् ; उयरम् — लंबाई
 4661. चिल्लऱै — फुटकर ; 2. साधारण ; अप्रधान ; 3. तुच्छ ; नीच
 4662. कवऩि — ध्यान दे ; ध्यान रख ; ध्यान से देख
 4663. उत्तियोकस्तर् ; पणियाळ् ; वेलै चॆय्पवर् — कर्मचारी
 4664. कम्पीरम् — शान ; दर्प ; गंभीरता
 4665. कूच्चल् ; इरैच्चल् ; कूवल् ; कत्तल् — चीख ; पुकार
 4666. पॊम्मै वीटु — घरौंदा
 4667. इरुपत्तिनाऩ्कु — चौबीस
 4668. उटैयाततु ; अऴिवऱ्ऱतु ; 2. तटङ्कलऱ्ऱतु — अविच्छिन्न ; लगातार
 4669. कुऴन्तैत्तुणि — पोतड़े
 4670. माऩियम् — आर्थिक सहायता
 4671. आऩ्कुऴन्तै ; मकऩ् — छोटा बच्चा ; 2. पिता
 4672. ऎऴुत्तु ; ऎऴुतुतल् — लेखन ; लिखावट
 4673. वकुक्कप्पट्टतु ; पिरिक्कप्पट्टतु — विभाजित ; बँटा हुआ
 4674. ञायिऱ्ऱुक्किऴमै — रविवार ; इतवार
 4675. मुट्टै ; 2. विऴि ; मुऴि — अंडा ; 2. {आँख का} गोलक ; पुतली
 4676. पातुकावल् — रक्षक
 4677. चरणम् — चरण ; 2. पाँव ; पैर
 4678. तैयल्वेलै — सिलाई का काम
 4679. मुऱै मामऩ् ; ताय्मामऩ् — मामा
 4680. वाळि — बाल्टी
 4681. पिरकति ; मुऩ्ऩेऱ्ऱम् — प्रगति ; उन्नति ; उत्थान
 4682. नेर्मै ; मऩच्चुत्तम् ; ऎण्णत्तूय्मै — ईमानदारी ; निष्ठा ; प्रतिबद्धता ; समर्पण
 4683. उण्मै ; निजम् — सत्य ; सच
 4684. उपयोकम् ; पयऩ्पाटु — उपयोगी
 4685. अऴि ; कलै — बिगाड़ ; खराब कर ; नाश कर
 4686. तिचु — कणजाल
 4687. अळवुक्कोल् — मान
 4688. वौवाल् — चमगादड़
 4689. वीटु ; 2. चालै — शाला
 4690. मरुन्तु ; औटतम् — औषध ; दवा
 4691. मुतलाळि ; मूलतऩम् पोटुपवर् ; मुतलीट्टाळर् — पूँजीपति
 4692. वळर्च्चि — वृद्धि ; बढ़ती ; बढ़ोत्तरी
 4693. वलिमैयाऩ ; उऱुतियाऩ ; अचैक्कमुटियात — बहुत ; अधिक ; 2. दृढ ; सख्त
 4694. मुऩ्निऩ्ऱल् ; मुऩैप्पु — निस्संकोच
 4695. मलरु — पड़ाव डाल
 4696. नत्तैकूटु ; मुत्तुच्चिप्पि — सीपी ; घोंघा
 4697. आतारम् ; उऱुतुणै ; पातुकाप्पु — सहारा ; शरण ; 2. निकटता
 4698. क्रि मॆतुवाक — क्रि धीमे से ; क्रि धीरे से
 4699. वॆऱ्ऱियाळर् ; वॆऱ्ऱि पॆऱ्ऱवऩ् — विजेता
 4700. वरि ; 2. चुवीकरि ; 3. एऱ्ऱुक्कॊळ् — चाह ; चुन ले ; पसंद कर
 4701. चर्वातिकारि — सर्वाधिकारि
 4702. कॊण्टु विटु ; 2. कीऴिऱङ्कु — छोड़ दे {किसी स्थान पर}
 4703. चॆयल्पुरि ; 2. नट — व्यवहार कर ; बरताव कर
 4704. तॆळिवाक्कु — स्पष्ट कर ; समझा
 4705. निऩैवुकूर्तल् — संस्मरण ; 2. स्मृति
 4706. पच्चोन्ति — गिरगिट
 4707. कटिऩम् — कठिनता
 4708. कुटुम्पम् — परिवार
 4709. मुरट्टुक्काळै — साँड
 4710. ऐम्पत्तुनाऩ्कु — चौवन ; चौपन
 4711. कटिवाळम् ; मूक्कणाङ्कयिऱु — पगहा ; 2. लगाम
 4712. ऒप्पुमै ; पॊरुत्तम् — अन्वय ; वंश
 4713. वेट्कै ; आचै ; मोजु — शौक ; मौज़ ; 2. लालसा
 4714. कुम्पिटु ; वणक्कम् — लाठी ; डंडा ; 2. नमस्कार ; प्रणाम
 4715. चप्तम् ; ऒलि ; ऒलिप्पु — बोझा ; 2. वहन ; ढो
 4716. विऩोतम् ; 2. इऩ्पप्पॊऴुतुपोक्कु — विनोद ; हँसी खेल ; मनोरंजन ; मन बहलाव
 4717. नाळ् ; तिऩम् — आकाश ; 2. स्वर्ग
 4718. अऩ्ऩाचि — अनानास ; अनन्नास
 4719. चरिविकितम् — संतुलन
 4720. चैवऩ् — शैवधर्म का अनुयायी
 4721. आच्चारि — पंडित ; सुनार
 4722. पऩ्मुकम् — बहुमुखी
 4723. वम्चावळि ; परम्परै — वंशावली ; वंशवृक्ष
 4724. मण्कुवियल् — रेत का टीला या टापू
 4725. तैलम् ; 2. ऎण्णॆय् — तेल
 4726. वाऴ्क्कै ; 2. वाऴ्क्कैमुऱै — गुजारा ; 2. जीवन-यापन
 4727. मुऱै ; 2. ओय्वु — ढंग ; तरीका
 4728. कारप्पॊरुळ् — क्षार ; खार
 4729. चुम — लाद ; डाल
 4730. एऴैकळ् — गरीब {ब.} ; दरिद्र
 4731. आट्चेपणै ; मऱुप्पु — आक्षेप ; एतराज ; विरोध ; निंदा
 4732. ऎण्पत्तॆट्टु — अठासी
 4733. उयर्न्त निलै — उच्च स्तर ; उन्नत स्तर
 4734. वॆळिप्पटु — बाहर आ ; प्रकाशित हो ; प्रकट हो
 4735. नॆऱ्ऱिप्पॊट्टु — कनपटी
 4736. कट्टणम् ; विलै ; मतिप्पु — मूल्य ; दाम
 4737. कटिऩ ; इक्कट्टाऩ — मुश्किल ; कठिन
 4738. इरण्टणा — दुअन्नी
 4739. चम्पवि ; एऱ्पटु ; उण्टाकु — घट ; 2. पैदा हो ; उठ
 4740. विऩात्ताळ् — प्रश्नावली
 4741. पालेटु — मलाई
 4742. मायै — मिथ्या ; असत्य ; भ्रम
 4743. पुलरु — सवेरा हो
 4744. पचु — गाय
 4745. वरुकै — आगमन
 4746. अऴि ; ऒऴि — उन्मूलन कर ; जड़ से उखाड़
 4747. पटङ्कळ् कॊण्टुळ्ळतु — सचित्र
 4748. उरिमै — हक ; अधिकार
 4749. नॆरुङ्कुतल् — आसन्न ; समीप का
 4750. ऎव्वळवु — कितना
 4751. मीऩ् तोऱ्चॆतिल् — चोई ; शल्क
 4752. कुऱै ; इऩ्मै ; कुऱैपाटु — कमी
 4753. मतिल् ; चुवर् — दीवाल ; छप्पर
 4754. कऴिवु ; ऎच्चमिच्चम् ; मीति ; मीतम् — शेषांश ; बचा हुआ भाग
 4755. ऎरुमै — भैंसा
 4756. कविऴ्न्तुपटु — मुँह के बल गिर ; 2. औंधे गिर
 4757. चॆट्टि ; वैचियऩ् — वैश्य
 4758. आलङ्कट्टि — ओले
 4759. ऎण्पत्तैन्तु — पचासी
 4760. मकाचक्ति ; पॆरुम् आऱ्ऱल् — महाशक्ति
 4761. चाट्चि — साक्षी ; गवाह
 4762. वॆळिवुलकम् — बाहरी दुनिया
 4763. पॊरुळातार वल्लुनर् — अर्थशास्त्री
 4764. तेय्प्पु ; उराय्प्पु — घिसाव ; रगड़
 4765. ऎऴुतवै — लिखा
 4766. पिऱप्पु ; उतयम् — जन्म ; पैदाइश ; उत्पत्ति ; सृष्टि
 4767. तराचु — तराजू
 4768. इऱैवऩुक्कु पटैत्तल् ; तट्टुवरिचै — उपायन
 4769. नलिवुऱु — खिन्न हो ; 2. गमगीन हो
 4770. कणक्कुच्चॆय् ; 2. मति — परवाह कर
 4771. मतु ; 2. अमिर्तम् ; 3. तेऩ् — सुरा ; शराब
 4772. आरम्पम् ; तुवक्कम् — आरंभ ; शुरूआत
 4773. तॊङ्कु — लटक
 4774. चकोतरत्तुवम् — सौभ्रातृत्व ; भाईचारा
 4775. नक्किक् कुटित्तल् ; 2. मेटुपळ्ळम् — खड्ढा
 4776. कुऱुम्पु — नटखट ; शरारत
 4777. इल्लात पॊल्लात — व्यर्थ के ; बेकार के ; कल्पित
 4778. चीतळम् — शीत ; ठण्ड ; जाड़ा
 4779. ऐस्वरियम् ; चॊत्तु ; चॆऴुमै — ऐश्वर्य ; धन-दौलत ; समृद्धि
 4780. चुत्तम् ; तॆळिवु — स्वच्छ ; निर्मल ; साफ
 4781. पुटलङ्काय् — चिचिण्डा
 4782. कूर्मै ; 2. पतम् ; 3. मऴैयिऩ् ऒरु अळवु ; 4. ईरम् — धार ; 2. तरी ; गीलापन
 4783. चॆवि ; करणम् ; कातु — कान
 4784. कुऴन्तै ; पाप्पा — छोटी [सी लडकी]
 4785. पलर् — अनेक लोग ; कई लोग
 4786. तिण्णै — चबूतरा
 4787. उळ्ळङ्काल् — तलुवा
 4788. इरायर् — राय ; राजा
 4789. अरळि — कनेर
 4790. पुतै ; 2. निरप्पु — पट ; भर
 4791. वॆळिप्पटु ; 2. तप्पु — प्रकट हो
 4792. अवमाऩम् ; अवमतिप्पु ; 2. तोल्वि — पराभव ; हार ; अपमान
 4793. पॆरियवर्कळ् — बड़े बूढ़े ; बुजुर्ग ; 2. पूर्वज
 4794. कोटु — लकीर ; रेखा ; 2. गीता
 4795. नाणल्वकैच्चॆटि — नरकट ; सरकंडा
 4796. कुरुवि ; पऱवै — चिड़िया
 4797. पिरम्मच्चारि ; माऩि — ब्रह्मचारी
 4798. उण्मैनिलै — वास्तविक
 4799. मेय्च्चल् ; तीऩि — चारा ; चरी
 4800. तन्तिरम् — तंत्र ; युक्ति ; उपाय
 4801. मुक्काटु ; मुन्ताऩै — घूँघट
 4802. चान्तम् — पूरा ; पूर्ण
 4803. नकरप्पकुति — बस्ती
 4804. ऎतिर्पटु — सामना हो
 4805. कर्प्पिणि ; चूलाळ् — गर्भिणी ; गर्भवती
 4806. विस्तरि ; परप्पु ; नीटि — फैल
 4807. इळक्कारम् ; 2. तुण्टुत्तुणि — टुकड़ा[कपडे का] ; चिथड़ा
 4808. वॆण्मै ; 2. चुण्णाम्पु — सफेदी
 4809. अऱिवुटैयवळ् ; पुत्तिचालिप्पॆण् — चतुर {स्त्री}
 4810. ऊऩ्ऱु ; 2. कुऱै — दबा ; ठूँस ; संक्षिप्त कर
 4811. पॆट्टि — पेटी ; संदूक
 4812. चुत्तम् — स्वच्छता
 4813. उच्चिवाऩम् ; उच्चि ; चिकरम् — उच्च ; ऊँचाई
 4814. तऩयऩ् ; मकऩ् — तनय ; बेटा ; पुत्र
 4815. ईरम् — नमी ; तरी
 4816. पॆरुक्कु — गुणा कर ; गुन
 4817. पॊटि ; पस्मम् — भस्म ; राख
 4818. पट्टतारि ; पट्टम् पॆऱ्ऱवऩ् — उपाधिधारी ; 2. स्नातक
 4819. चूट्टटुप्पु — आवाँ
 4820. पाचि — काई ; 2. सिवार
 4821. ऎटै पोटु — तोल
 4822. चुपम् ; नऩ्मै — शुभ ; कल्याण ; अच्छा ; भला
 4823. मुळैविटु — उग ; अंकुरित हो
 4824. ऊता — बैंगनी {रंग}
 4825. तिरट्टु — जमा कर ; ढेर लगा ; राशीभूत कर
 4826. अऴकु — सुन्दरता ; शोभा
 4827. चिकरम् ; तलै ; मण्टैयोटु — माथा ; सर
 4828. पतिऩाऩ्कु — चौदह
 4829. इरात्तिरि ; इरवु — रात ; रात्रि
 4830. चुरुक्कम् ; मुटि — झुर्री ; सिकुड़न ; 2. तह
 4831. नल्ल ; अऴकिय — सुन्दर ; करीने से ; सुंदर्ना से
 4832. किणऱु — कुआँ ; बावड़ी
 4833. चप्तम् ; ऒलि — ध्वनि ; 2. व्यंग्य
 4834. तण्टि — सजा दे ; दण्ड दे
 4835. निलत्तटि — भूगर्भ
 4836. कॊटि — पताका ; झंडा
 4837. ऒळिर् — प्रकाशित हो
 4838. नाटकम् — नाटक
 4839. पाऱाङ्कल् — चट्टान
 4840. आर्वमुरु — फूला न समा ; उत्तेजित हो ; रोमांचित हो
 4841. पञ्चु — कपास
 4842. तिट्टु ; 2. मेटु ; 3. कुप्पैमेटु — ढूहा ; 2. सामग्री- ; चीज ; 3. टीला
 4843. मऱति ; 2. पुऱक्कणिप्पु — विस्मृति ; भूल
 4844. इरुप्पवऩ् ; चॆल्वन्तऩ् — [पैसा] है जो* सो ; धनी
 4845. कचायि ; कचाप्पु ; पुलाल् वियापारि — कसाई
 4846. आतरि ; 2. पिऩ्मॊऴि ; 3. नियायप्पटुत्तु — समर्थन कर
 4847. मॆऴुकुवर्त्ति — मोमबत्ती
 4848. मॆत्तॆऩ आकु ; 2. कोपम् तणि ; 3. तणि — नरम हो ; ढीला पड़ ; मान ले
 4849. अतिकप्पटुत्तु — बढ़ ; तरक्की कर
 4850. मुऱम्पु — कंकड ; रोड़ी ; खुरदर रेत
 4851. इयऱ्कैविपत्तु ; विपरीतम् — विपरीतता
 4852. वॆळिप्पटुत्तुतल् — व्यक्त ; प्रकट ; जाहिर
 4853. मुऩ्पणम् — अमानत ; धरोहर ; {जमा किया हुआ}धन
 4854. तॊल्लै — बखेड़ा ; झंझट
 4855. कयवऩ् ; पोक्किरि — अत्याचारी ; लोककंटक ; बदमाश ; आतताई
 4856. ऒरुङ्किणै — समन्वित कर
 4857. कॊय्या — अमरूद
 4858. मीचै — मूंछ
 4859. नॆरुप्पु ; ती ; ऎरिच्चल् — ज्वाला ; लपट ; 2. जलन ; ईर्ष्या ; 3. क्रोध ; 4. तीखापन
 4860. कक्कु — उलटी ; कै ; वमन
 4861. तॊटुतल् ; 2. तॊऱ्ऱुतल् ; 3. तीट्टु — कलम {पौधे का} ; 2. छूत
 4862. कवलै ; 2. पुळि — चिंता ; दुख ; 2. इमली[पेड]
 4863. चुरुळ्मुटि — जुल्फें
 4864. मऱैन्तुकॊळ् ; मऱ — भूल
 4865. मऩोपावम् ; ऎण्णम् — मनोभाव
 4866. मुकम् वै — मोह रख
 4867. आट्पटु — शिकार बन
 4868. अटि — चोट ; आघात ; 2. मार ; 3. वार
 4869. तिरट्टु — संचय ; संकलन
 4870. नकरम् — नगर ; शहर ; 2. अंतःपुर
 4871. उष्णम् ; वॆप्पम् — उष्णता ; गरमी
 4872. पयऩ्पाटु — खर्चा
 4873. नॆऱ्ऱि — गाँठ
 4874. करटि — रीछ ; भालू
 4875. कुटम् ; तोण्टि — घट
 4876. चन्ताऩम् ; कुऴन्तै — संतान ; औलाद
 4877. परिकारम् ; चरियीटु ; इऴप्पीटु — मुआवजा ; हरजाना
 4878. नकम् ; उकिर् — नख ; नाखून
 4879. तप्पिक्कच्चॆय् — मुक्त कर ; छुड़ा ; बचा
 4880. अरुकामै ; नॆरुङ्किय ; 2. वेटिक्कैयाऩ ; इऩिमैयाऩ — सरस
 4881. नाऩ्कु मटङ्कु — चौगुना
 4882. तूण्टु ; चिऩप्पटु — जल ; सुलग
 4883. पलचालि ; आऱ्ऱलुळ्ळवऩ् — बलशाली
 4884. कॊटि — ध्वज ; झंडा ; पताका
 4885. कैयॆऴुत्तु — लिखावट
 4886. तेऩ्कूटु — छत्ता
 4887. जातकम् — जन्म कुंडली
 4888. कवऩत्तैच्चितऱटि ; एमाऱ्ऱु — बहका
 4889. किटैत्त ; मीतियाऩ — बाकी ; बचे
 4890. अऩुमतिकॊटु ; 2. विटुमुऱैकॊटु — आज्ञा दे ; छुट्टी दे
 4891. वीर — वीर ; सूर ; योद्धा
 4892. पचु ; को — गाय
 4893. वारु — कंघी कर ; {बाल} सँवार
 4894. मॊत्तम् ; मुऴुतुम् — समग्रता
 4895. मुतलाळि ; यजमाऩऩ् — मालिक ; स्वामी
 4896. कत्ति — चाकू ; छुरी
 4897. पार् ; काण् — देख ; दर्शन कर ; देखभाल कर ; ध्यान दे
 4898. अळवु ; माऩम् — इज्जत ; लाज ; मान
 4899. पिच्चैक्कारऩ् — भिखमँगा
 4900. विवचायि — किसान
 4901. कुऴन्तै ; कुऴवि/चिचु — शिशु
 4902. अऴिक्कक्कूटिय ; अऴिवाऩ — विध्वंसक
 4903. पकिरङ्कम् ; वॆळिप्पटै — खुला ; आम
 4904. इत्तऩै ; इव्वळवु {ब.} — इतने ; ये सब
 4905. वेतऩै — व्याकुलता ; संवेदना
 4906. कॊप्पूऴ् ; तॊप्पुळ् — नाभि
 4907. नङ्कै ; पॆण् — युवती ; 2. कोमल
 4908. ऒरुमैप्पटुत्तुतल् ; कूट्टुतल् ; इणैतल् — संयुक्त ; मिला हुआ ; जुड़ा हुआ
 4909. कुटिचै — कुटी ; झोंपड़ी
 4910. कावल् ; 2. पातुकाप्पु — रखवाली
 4911. तिऱमै ; तकुति — निपुणता ; कुशलता ; क्षमता
 4912. नल्लतु ; एऱ्पुटैयतु ; चरियाऩतु ; 2. नियायम् — उचित ; युक्तियुक्त ; सही
 4913. नाक्कु — जिह्वा ; जीभ
 4914. पातकच्चॆयल् — दुष्टता ; दुराचार
 4915. कै विलङ्कु — बेड़ियाँ ; हथकड़ियाँ
 4916. काल्मणि — पाव घंट ; पन्द्रह मिनट
 4917. किऱुक्कु — गिचपिच लिख ; घसीट
 4918. मऩ्मतऩ् — किस्त ; 2. अवधि
 4919. चॆल्लम् ; तिमिर्नटै — लाड़ प्यार
 4920. कुटिल् ; कुटिचै — कुटीर ; कुटी
 4921. वरिचै ; 2. कुऴु — उस तरफ़ का ; 2. बाद का
 4922. कऴुवु — धो
 4923. तक्कै — काग ; कमजोर
 4924. मुऴुमै — परिपूर्णता
 4925. परतनाट्टियम् — भरतनाट्य
 4926. चिऱुमि ; पॆण् — लड़की ; शिशु
 4927. इटि ; कुत्तु — घूँसा ; मुक्का
 4928. आऱु मटङ्कु — छेगुना ; छःगुना
 4929. तेय् ; 2. मेलेऱ्ऱु — मल ; रगड़
 4930. वट्टि — ब्याज ; सूद
 4931. अणै ; निऱुत्तु — शोषित कर ; बुझा ; 2. सुखा ; 3. ठंडा कर
 4932. ऊऩ्ऱु ; अऴुत्तु — दबा
 4933. तकुति — योग्यता ; क्षमता ; सामर्थ्य
 4934. मक्कळ् ; जऩम् — आबादी ; जनसंख्या
 4935. इटु — दे
 4936. तिमिऱु — छटपटा ; तडफड़ा
 4937. कण्काणिप्पु ; मेऱ्पार्वै — निगरानी ; निग़ाह
 4938. विञ्ञाऩि — शास्त्रज्ञ ; वैज्ञानिक
 4939. पू ; मलर् — फूल
 4940. कटऩळिप्पवर् — ऋणदाता
 4941. तेचत्तन्तै ; तेचप्पिता — राष्ट्र-पिता
 4942. अकराति ; करुवूलम् — कोश
 4943. ऎलुम्पु ; अस्ति — अस्थि ; हड्डी
 4944. ईचल् — पतंगें
 4945. तॊण्णुऱ्ऱुनाऩ्कु — चौरानवे
 4946. पुऱप्पटु ; किळम्पु — रवाना हो ; निकल
 4947. तुर् अपिप्रायम् ; तीय ऎण्णम् ; तवऱाऩ ऎण्णम् ; कॆट्ट ऎण्णम् — बुरा विचार
 4948. ओट्टु ; तुरत्तु — हाँक ; खदेड़ ; चला
 4949. एळऩम् ; वचै ; इकऴ्च्चि ; केवलम् — ताना मार ; अवहेलना
 4950. विऩोतत्तिऱ्काक ; पॊऴुपोक्कुक्काक 2. मकिऴ्च्चिक्काक — विनोदार्थ ; मनोरंजन के लिये
 4951. ऎळितु ; ऎळिमै — लाघव ; 2. आसानी ; 3. लघुता ; 4. कौशल
 4952. वणङ्कु — नमस्कार कर
 4953. कुऱिप्पिट्ट ; निर्णयिक्कप्पट्ट — निर्णीत ; निर्धारित
 4954. मऩपूर्वमाक ; निऱैमऩतुटऩ् — मनःपूर्वक ; दिल से
 4955. अतिकम् ; निऱैय ; निऱैन्त — समृद्धि ; उन्नति
 4956. मकिऴ् ; आऩन्तमटै ; चन्तोषमटै — प्रसन्न हो ; खुश हो
 4957. ऎऴुपत्तैन्तु — पचहत्तर
 4958. अऴुत्तम् — घनत्व ; सघनता
 4959. माणवऩ् — विद्यार्थी ; छात्र
 4960. चारायम् — दारू ; शराब ; मद्य
 4961. अवतूऱु — चुगली
 4962. उप्पु — नमक ; लवण
 4963. किऴवऩ् ; मुतियवऩ् — बूढ़ा
 4964. पयणत्तॊटक्कम् ; पयण मुऩ्ऩेऱ्ऱम् — प्रस्थान
 4965. परीट्चै ; तेर्वु — परीक्षा ; इम्तहान
 4966. विऴुन्तु चावु — गिर {तिरस्कार}मर ; रह जा
 4967. अवताऩम् — अवधान ; मनोयोग ; सावधानी ; ध्यान
 4968. तॊण्टै ; 2. कुरल् — गला ; सुर
 4969. पॊरुट्पटुत्तु — ध्यान दे ; 2. फिक्र कर
 4970. कतानायकि — नायिका
 4971. ऎल्लैक्कुट्पट्ट — बद्ध ; 2. बँधा हुआ
 4972. वकुक्कुम् ऎण् — विभाजक
 4973. पचुम्पुल् — हरी घास
 4974. चिङ्कम् — सिंह ; शेर
 4975. नवमि — नवमी तिथि
 4976. नऱ्कुणम् ; नल्ल पण्पाटु — सद्गुण
 4977. तटवै ; मुऱै ; 2. आवर्त्तम् — बार
 4978. आणै ; कुऱिप्पु — आज्ञा ; 2. निदेश
 4979. तुरुप्पु — रंगमार {ताश के खेल में}
 4980. तुळै — सोता ; प्राकृतिक सरोवर
 4981. अतिकारि ; आणैयर् — अधिकारी ; मालिक ; अफसर
 4982. कोणिप्पै — बोरा ; थैली
 4983. तराचु ; तुलाक्कोल् — तराजू
 4984. निऩैवु — स्मरण ; याद
 4985. पकटै ; 2. तिट्टम् — पासा
 4986. इळचु ; इळम् — कोमल ; नाजुक
 4987. चेकरि — संग्रह कर ; संचयन कर ; जमा कर
 4988. कॆञ्चु ; वेण्टु — गिड़गिड़ा ; अनुरोध कर ; प्रार्थना कर ; विनती कर
 4989. वरम्पु मीऱु ; कट — उल्लंघन कर ; पार कर ; अतिक्रमण कर
 4990. मऩनिलै — मनस्तत्व
 4991. उळ्नोक्कु ; उळ्मऩ — अंतर्मुख
 4992. वणक्कम् ; अपिवातम् — नमस्कार ; प्रणाम
 4993. मोतुतल् — प्रहार ; ताड़न ; आघात ; 2. चोट
 4994. अऴुकिय — फटा-पुराना ; चिथडा
 4995. चवम् ; चटलम् — शव ; लाश
 4996. चॊन्तम् ; उरिमै — स्वाम्य ; अधिकार
 4997. चमयम् ; नेरम् — समय ; वक्त ; 2. मौक़ा ; 3. फुरसत
 4998. निर्वाणम् — नग्न ; नंगा
 4999. इरुपत्तेऴु — सत्ताईस
 5000. मुकम्मतीय — इसलाम से संबंधित
 5001. पॆरियतु ; मुक्कियमाऩतु — गुरुतर
 5002. परिपाषै ; तॊऴिल्नुट्पच्चॊल् ; 2. मऱैमॊऴि — परिभाषा ; 2. व्याख्या
 5003. मुतल् — से ; तब से
 5004. तॆऱ्कु — दक्षिण {दिशा}
 5005. कुऱै ; पऱ्ऱाक्कुऱै — कमी ; अपूर्णता ; 2. शूली
 5006. वॆण्णै — मक्खन
 5007. किऴिच्चल् — फटन
 5008. मॆच्चु ; पाराट्टु — प्रशंसा कर ; दाद दे
 5009. विऴुङ्कु ; मिटऱु ; मिटङ्कु — घूँट
 5010. चिरमप्पटु ; उऴै ; कष्टप्पटु — श्रम कर ; मेहनत कर
 5011. ऒरुङ्किणै — समन्वित कर
 5012. किङ्करऩ् — किंकर ; सेवक ; दास
 5013. अकण्ट ; परन्त — अखंड
 5014. चोति — हाथ ; 2. किरण ; 3. सूँड ; 4. बहुत
 5015. मूच्चिऴुत्तुप्पिटि — साँस को थाम
 5016. नॆरुक्कम् — सान्निहित्य ; निकटता
 5017. ऒरुमैप्पाटु ; ऒऱ्ऱुमै — एकता
 5018. चुऱ्ऱु ; चुऴलु ; 2. चितऱु ; 3. माऱु ; 4. कुऴम्पु — भटक ; भ्रमण कर
 5019. कुऴन्तैप्परुवम् — बाल्य ; बचपन
 5020. अऴुत्तम् — घनत्व
 5021. अऩातै — अनाथ ; यतीम
 5022. पुतर् — सान्द्रता ; 2. घनापन ; 3. भीड़
 5023. नीतिकळ् ; कतैकळ् — समाचार ; खबर ; 2. उपदेश
 5024. इलञ्चम् ; कैयूट्टु — रिश्वत ; घूस
 5025. ऎऴु — उठ ; जाग
 5026. चिऱुवऩ् — बच्चा {पु} ; बालक
 5027. चॆल्लुपटि — स्वीकृति ; अंगीकार
 5028. तुटै — पोंछ ; साफ कर
 5029. इल्लातवऩ् ; वऱियवऩ् — नहीं है जो* वह ; गरीब
 5030. पॊरुत्तु — लागू हो
 5031. कॊटि — वल्ली ; लता
 5032. कातलि ; 2. तोऴि — सखी ; सहेली
 5033. पिटित्तुक्कॊळ् — पकड़ ले ; 2. गिरफ्तार कर {चोर को}ले
 5034. चलऩम् ; नकर्वु ; अचैवु — चलन ; 2. गति
 5035. नॆल् — धान {चावल}
 5036. इयलु ; एऱ्पटु — हो ; घट ; 2. सक
 5037. पक्कुवम् — पक्व ; पका
 5038. मऱियल् ; वेलैनिऱुत्तम् — हड़ताल
 5039. पोजऩम् ; अऱुचुवै उणवु — भोजन ; खाना
 5040. मकळ् — बेटी ; लड़की
 5041. चिऱुवऩ् — शिशु[>बच्चा] ; 2. तारा
 5042. राट्चचि ; अरक्कि — राक्षसी
 5043. निर्णयम् ; मुटिवु — निर्णय ; फैसला ; निश्चय
 5044. पणम् ; वॆळ्ळि नाणयम् — सिक्का ; रुपया
 5045. अणैक्कट्टु — बाँध
 5046. एरि — तालाब
 5047. पल किळैकळ् — शाखायें और टहनियाँ ; शाखायें
 5048. इऴिवाऩ ; नीच — नीच
 5049. नटुक्कम् ; मयिर्कूच्चॆरिवु — रोमांच ; पुलकांकुर
 5050. पतिवु ; तावा — मुकद्दमा
 5051. कलवै ; कलप्पु ; इणैप्पु — संलीन
 5052. कार् ; 2. परुवम् ; वयतु ; 3. रकम् ; वकै — कार {अंग्रेजी} ; 2. ऋतु
 5053. विवचायम् — कृषि ; खेतीबाड़ी
 5054. पिऱन्त वीटु — मायका
 5055. अऱुपत्तैन्तु — पैंसठ
 5056. मलत्तुवारम् — गुदा
 5057. पाक्कियम् ; नऱ्पेऱु — संपत्ति ; 2. किस्मत
 5058. कुऱुकल् ; वरैयऱै — संकुचित ; सिकुड़ा हुआ
 5059. लयम् ; ऒटुङ्कल् ; 2. मऱैतल् — लय ; नाश
 5060. कार्मेकम् — मेघ ; 2. अंधेरा
 5061. इन्तुतेचम् — भारतदेश
 5062. चुऱ्ऱु ; विकारम्चॆय् ; चुऱ्ऱित्तिरि — सैर कर ; घूम ; टहल
 5063. कॊण्टै ; 2. मयिलिऱकु ; 3. पिटरि — मोर पंख
 5064. वॆळिये ; वॆळिप्पक्कम् — बाहर
 5065. चॆय्ति ; चमाच्चारम् ; विषयम् — सूचना ; समाचार ; खबर
 5066. अऴैप्पु — पुकार ; बुलावा
 5067. कतैकळ् ; चॆय्तिकळ् ; विषयङ्कळ् — गपशप ; बातेँ
 5068. पातुकाप्पु ; चरण् — रक्षण ; सहारा ; आश्रय
 5069. पूट्टु ; 2. ताळम् — ताला
 5070. आण् ; मुऩै — सिरा ; प्रारंभ
 5071. विटु — छोड़ ; मुक्त कर
 5072. पटैत्तलैवऩ् ; चेऩातिपति — सेनानी
 5073. नीलि — नीला रंग
 5074. मऩित इऩम् ; माऩुट इऩम् — मानवजाति
 5075. ऎऴुतुतल् — लेखन ; लिख
 5076. मुऩ्चीप् — मुंसिफ ; 2. पटेल
 5077. पट्टणम् — नगर ; शहर
 5078. मत्तियस्तम् — मध्यस्थ ; बीच का
 5079. किळ्ळु ; अऱु — तोड़ ; टुकड़े कर ; मार डाल
 5080. नचुक्कु — मसल दे
 5081. मायवातम् — मायावाद
 5082. मुतलाळित्तुवम् — स्वामित्व
 5083. निलैयाऩतु — शाश्वत ; स्थायी
 5084. विरोतम् — विरुद्ध ; प्रतिकूल ; विपरीत ; खिलाफ़
 5085. चर्वनाचऩम् ; मुऴु अऴिवु — सर्वनाश ; सत्यानाश ; 2. ध्वंस
 5086. मऴुप्पु ; 2. तूण्टु — हड़प जा
 5087. मटङ्कु ; तिरुम्पु ; पिऩ्वाङ्कु — लौट ; मुड़
 5088. चङ्कम् — सामाजिक
 5089. पॆरियम्मा — ताई ; 2. दरिद्र देवता ; 3. एक ग्राम देवता
 5090. नकर्त्तु ; अचै — हिला ; डुला ; सरका
 5091. चामर्त्तियम् — कुशलता ; होशियारी ; निपुणता
 5092. पिऩ्ऩटै ; 2. पिऩ्ऩाल् चुऱ्ऱु — पिछड़ जा
 5093. विवचायम् ; पयिर्त्तॊऴिल् — काश्तकारी ; 2. खेतीबाड़ी ; 3. जुताई
 5094. मुऱैमै — अनुलोम
 5095. तुणि — कपड़ा ; वस्त्र
 5096. कुरु — गुरु ; अध्यापक
 5097. अटिक्कल् ; अत्तिवारम् — नींव ; बुनियाद
 5098. पातै — सड़क ; राह ; मार्ग
 5099. मलै ; पऱम्पु — पर्वत ; पहाड़
 5100. चुक्किलम् ; वीरियम् ; विन्तु ; 2. वेण्मै — शुक्र ; वीर्य
 5101. कऱै — दाग
 5102. अरितु ; 2. विलैमतिप्पऱ्ऱतु — विरला ; निराला
 5103. अऴिवु — ध्वंस ; सत्यानाश ; विनाश
 5104. मऩ निलै कुलैतल् ; अल्लोकलम् — दुविधा ; उलझन
 5105. तेवै ; इऩ्ऱियमैयामै — जरूरी ; जरूरत ; आवश्यकता ; 2. मजबूरी
 5106. पाल् ; 2. पकुति ; पाकम् ; 3. अळवु — दूध ; 2. हिस्सा
 5107. नावितऩ् ; अमट्टऩ् — नाई ; हज्जाम
 5108. नार् — रेशा
 5109. अटङ्कियिरुत्तल् ; चॆयलटङ्कियिरुत्तल् — सुप्तावस्था ; सुप्तता
 5110. वयतु — उम्र ; 2. जवानी
 5111. अऱुपतु — साठ
 5112. मूट्टैप्पूच्चि — खटमल
 5113. वयिऱु ; विला — पेट
 5114. पुरट्चि — विप्लव ; क्रान्ति
 5115. कॊम्पु ; 2. मलैयुच्चि — शृंग ; सींग ; शिखर ; चोटी
 5116. चोतिटम् ; जोतिटम् — ज्योतिष
 5117. पिरपावम् ; तऩ्मै ; 2. आऱ्ऱल् ; चक्ति — असर ; प्रभाव
 5118. चूरियकान्तिप्पू — सुर्यमुखी फूल
 5119. माऱऩ् ; मऩ्मतऩ् — मन्मथ
 5120. चित्तरिप्पु — रूपांकन ; रूप निर्माण
 5121. परप्पु — विशालता
 5122. पटुत्तुक्कॊळ् — लेट जा ; सो जा ; आराम कर ले
 5123. पोर्त्तु — ओढ़
 5124. अवर्कळुटैय — उन [का/की/के] {व्य.}
 5125. ऎट्टिक्कॊळ् ; पॆऱ्ऱुक्कॊळ् ; किटैत्तुक्कॊळ् — ले ; पा ; आगे बढ़कर ले
 5126. मुण्मुणु — फुसफुसा ; बड़बड़ा ; गुनगुना
 5127. ऐम्पत्तैन्तु — पचपन
 5128. परवल् — व्याप्ति ; फैलाव ; पहुँच
 5129. तवऴ् ; तवऴु ; 2. अलै — रेंग ; घुटनों के बल चल ; 2. {किसी चीज के लिए}बेचैन हो
 5130. विचाकम् — विशाखा {नक्षत्र}
 5131. इलट्चातिपति — लखपती
 5132. चऩातऩऩ् ; मरपैप्पिऩ्पऱ्ऱुपवऩ् — सनातनी
 5133. तिऱमै ; वल्लमै ; तिऱऩ् — निपुणता ; प्रवीणता ; विशेषज्ञता
 5134. चुयम्वरम् — स्वयंवर
 5135. विऴ्च्चियटै ; 2. ओर्न्तु विऴु — बैठ जा ; ढह जा
 5136. ईच्चम् — तैराई ; 2. जंगली खजूर
 5137. कीतम् ; पाटल् ; पण् — गीत ; गाना
 5138. मुऩ्ऩेऱु ; नकरु — रवाना हो ; कूच कर ; प्रस्थान कर
 5139. वऩ्मम् — कच्छ ; 2. दुश्मनी
 5140. निऩै — चाह ; सोच
 5141. चुरुक्कम् ; 2. कैप्पऱ्ऱुतल् — संग्रह
 5142. ऒरुवकै अळवु — पाव सेर
 5143. अरिप्पु — खुजलाहट
 5144. आस्ताऩम् ; अरचवै — दरबार
 5145. वीणै — वीणा ; विपंची
 5146. चीप्पु — कंघी ; कंघा
 5147. अ. अल्लवा — अ. न ; अ. है न
 5148. मण् — मिट्टी ; जमीन
 5149. तॆरिन्तुक्कॊळ् ; अऱिन्तुक्कॊळ् — जान ले ; पता लगा ; 2. समझ ; 3. सीख
 5150. इरट्टै ; कवलै — जुड़वाँ
 5151. करुवऱै — अंडाशय
 5152. लक्ऩम् ; 2. मुकूर्त्त नेरम् — लग्न ; मुहूर्त ; 2. लगा हुआ
 5153. मयम् — मध्य भाग
 5154. नाऱ्पत्तॆट्टु — अडतालीस
 5155. मेल् ; मेऱ्पकुति — उपरितल ; ऊपरी भाग
 5156. अप्पावऴिप्पाट्टि — दादी
 5157. पॊऱुप्पु — दायित्व ; जिम्मेदारी ; कर्तव्य
 5158. चूटु ; वॆप्पम् — गरमी ; 2. ज्वर
 5159. अऩन्तम् ; मुटिवऱ्ऱतु — अनंत ; असीम ; 2. आकाश
 5160. तूचि ; चाम्पल् — धूसर ; भूरे रंग का ; 2. धूल भरा
 5161. अणुचक्ति ; अणुवाऱ्ऱल् — अणुशक्ति
 5162. नटुङ्कु — काँप
 5163. इटैयऩ् — ग्वाला
 5164. अण्टकोचम् ; वितै — वृषण
 5165. पुतऩ् — बुध नामक ग्रह ; विद्वान
 5166. पेच्चॆटु — जिक्र कर
 5167. कोणम् — नाक
 5168. कण्टम् — आफ़त ; विपत्ति ; संकट
 5169. मूलै ; मुक्कियम् — कोना [में] ; कोण ; 2. मूल ; मुख्य
 5170. वणिकऩ् ; वियापारि — व्यापारी ; व्यवसायी ; बनिया
 5171. पयणि — यात्रा कर
 5172. तामरै — कमल ; 2. छोटा भाई
 5173. अटुक्कु — क्रम से रख ; सजा
 5174. ऊर्क्किणऱु — कस्बे का कुँआ
 5175. इऩिमै — मनोहरता ; मधुरता
 5176. मा — आम
 5177. उयिरऱ्ऱ ; अचैवऱ्ऱ — अचेतन ; प्राण हीन ; चेतन हीन
 5178. आणैयिटु ; कुऱिप्पिटु — निर्देश कर ; आदेश दे ; बता
 5179. कट्टळै ; आणै — हुकुम ; आज्ञा
 5180. मेलैनाट्टु — पाश्चात्य
 5181. कणुक्काल् — एड़ी
 5182. मुन्ताऩै — छोर ; किनारा ; आँचल
 5183. चीराट्टु ; 2. अऩ्पैप्पॊऴि — पुचकार
 5184. चऩाय् ; मङ्कळ वात्तियम् ; ऒरुवकै ऊतु वात्तियम् — शहनाई ; नफीरी
 5185. पल्लवि — टेक ; बोल
 5186. मुटिवुटैय — समापक
 5187. नॆरुप्पु पिटि — सुलगा
 5188. क्रि इऩ्ऱु ; क्रि इव्वेळै — क्रि आज
 5189. उऱ्पत्ति — उत्पादक ; पैदा करनेवाला
 5190. अऴि ; नाचमाकु — नष्ट हो ; मिट जा
 5191. वऩम् ; काटु — वन्य ; जंगली ; वन का
 5192. अण्टै अयल् ; अक्कम्पक्कम् — अड़ोस पड़ोस ; आसपास
 5193. मणमकऩ् — दुल्हा ; वर
 5194. निल् — खड़ा हो ; स्थिर रह
 5195. वळैवु ; 2. वटित्तल् — मोड़ ; झुकाव ; लचक ; 2. {अवयवों का}सौंदर्य
 5196. तोऩ्ऱु ; तॆऩ्पटु ; ऎतिर्पटु — दीख ; दिखायी पड़
 5197. चुवीकारम् ; एऱ्ऱुक्कॊळ्ळल् — स्वीकार ; अंगीकार
 5198. वरुकै ; आजर् — हाजिरी ; उपस्थिति
 5199. तऱ्पोतैयतु ; निकऴ्कालम् — वर्तमान काल ; 2. समाचार
 5200. तिरुनाळ् ; तिरुविऴा — उत्सव ; 2. मेला
 5201. उतवि ; ऒत्तुऴैप्पु — सहयोग ; सहकार
 5202. तुराचै ; कॆट्ट आचै — दुराशा ; लोभ ; लालच
 5203. आयिरम् — हज़ार
 5204. विट्टुविटु — व्यर्थ हो ; ना काम हो
 5205. वरिवटिवम् — लिपि ; लिखावट
 5206. किऴि ; 2. वरै — लकीर खींच
 5207. मिळकु — काली मिर्च
 5208. चिऱप्पि ; चिऱप्पाक ऒतुक्कु — अलग कर
 5209. अवमाऩम् ; अवमतिप्पु — अपमान ; निरादर ; बेइज्जती
 5210. निष्टैयाऩ ; 2. मऩ ऒरुमैयाऩ — निष्ठा ; श्रद्धा ; भक्ति ; प्रतिबद्धता
 5211. नातम् — नाद ; ध्वनि
 5212. तटवु — टटोल ; हाथ से छू
 5213. मटम् — मठ
 5214. ऎट्टु — आठ
 5215. चिलै ; विक्किरकम् — विग्रह ; कलह ; 2. प्रतिमा मूर्ति
 5216. उण् ; तिऩ् — खा
 5217. उटऩ् चेर् ; 2. इणै ; उट्चेर् — समाहित कर
 5218. मॊऴिपॆयर् — अनुवाद कर
 5219. वान्ति — उल्टी ; वमन
 5220. क्रि ऎङ्के — क्रि कहाँ ; क्रि किधर
 5221. मरपु — पारंपरिक
 5222. कऴि ; नेऱम् चॆलविटु ; कालङ्कऴि — गुजार ; बिता
 5223. पॆरुक्कु ; 2. अतिचयि ; 3. मिकैप्पटुत्तु — अधिक हो ; 2. अतिरिक्त हो
 5224. तऩिया — धनिया
 5225. नॆरुक्कमाकु ; तिटमाकु — घनीभूत हो ; जम जा
 5226. पोर् — युद्ध ; समर
 5227. चिङ्किनातम् — खाक[लक्षणार्त]
 5228. कलैवॆळिप्पाटु ; 2. काट्चि मुऱै — विन्यास ; स्थिति
 5229. इन्तु — हिन्दू ; भारतीय
 5230. वरुटम् ; आण्टु — साल ; वर्ष
 5231. पॆण्पाल् — स्त्रीलिंग
 5232. उयरम् ; 2. कॊटि — पताका ; झंडा
 5233. इटम् — स्थान ; जगह
 5234. ओटु ; कैयोटु — टोकरा
 5235. कट्टि ; 2. किऴङ्कु — ढेला ; फोड़ा
 5236. रिक्षा — रिक्शा
 5237. मुऩ् पल् — अगला दांत
 5238. पिऱन्त वीटु — मायका
 5239. वॆकुळियाऩ ; कळ्ळमऱ्ऱ — भोला ; बुद्धू ; सरल ; सीधा सादा ; नादान
 5240. पोक्कुवरत्तु — रवानगी ; भेज ; प्रेषण
 5241. पऴक्कप्पटु — अभ्यस्त हो ; आदी हो ; आदत पड़
 5242. पुऴक्कम् ; चॆलावणि — चलू ; प्रचलित
 5243. मकऩ् — सुत ; पुत्र ; बेटा
 5244. पुतिय — नवीन ; नया
 5245. वाताटु ; विवाति — विवाद कर ; झगड़ा कर ; तर्क कर
 5246. पुकऴ्पॆऱु ; पिरपलमाकु — प्रसिद्ध हो ; मशहूर हो
 5247. कीऱु ; चॊरि — खुरच
 5248. विण्णप्पम् चॆय् ; वेण्टुकोळ् विटु — निवेदन कर
 5249. चरियाकु ; उळप्पटु ; पॊरुत्तमाकु — अनुकूल हो ; उचित हो
 5250. पॊऱामै ; अचूयै — डाह ; जलन ; ईर्ष्या
 5251. अ. अतऱ्कुळ् ; अ. 2. पिऱकु — अ. तब ; अ. उसके बाद
 5252. ऒरुपक्कच्चाय्वु ; चरिवु ; चार्पु ; 2. कोलम् — झुकाव ; रुख
 5253. चकि ; चकित्तुक्कॊळ् ; पॊऱु — सह ; बरदाश्त कर
 5254. यार् ; ऎवर् — कौन {व्य. ; ब.}
 5255. मलैपाम्पु — अजगर
 5256. उयर्त्तु ; वळर् ; अतिकरि — बढ़ा
 5257. विषक्किरुमि ; विषप्पूच्चि — विषकृमि
 5258. चप्पोट्टा — चीक ; सपोटा
 5259. इलक्कण वल्लुऩर् ; इलक्कणमियऱ्ऱियवऩ् — वैयाकरण
 5260. तऩम् ; चॆल्वम् — धनात्मक
 5261. मुऩ्ऩाल् इरु — आगे रह ; सामने रह
 5262. निऱैवु ; पूर्त्ति — भर्ती ; पूर्ति
 5263. चिक्किमुक्कि — चकमक
 5264. कॊळ्कै ; तॊटर्पु — सापेक्षत
 5265. चमीपम् ; नॆरुक्कम् — सामीप्य ; समीपता ; निकटता
 5266. कटमै — कर्तव्य ; दायित्व ; फर्ज
 5267. पुत्तिचालि — चालाक ; चतुर
 5268. पऱक्कविटु ; 2. \(तोळ्\)कुलुक्कु — उड़ा ; लहरा
 5269. तुऱवु ; तियाकम् ; मुऱ्ऱुम् तुऱत्तल् — परित्याग ; विसर्जन
 5270. आटम्परमऱ्ऱतु ; ऎळिमै — निराडंबरता
 5271. चिलम्पु ; 2. तिऱमै — पाजेब
 5272. तण्टु — रग ; रेशा
 5273. वतन्ति — अफवाह
 5274. निऩैत्तुक्कॊळ् ; 2. चॊल्लिक्कॊळ् — [ऐसा] सोच लो ; समझ लो
 5275. वाऴै — केला
 5276. परिचीलि ; चोति — अनुसंधान कर ; शोध कर
 5277. नट्चत्तिरम् ; 2. पॊट्टु ; 3. पुळ्ळि ; 4. तुळि — बूँद ; 2. बिंदी ; तिलक ; 3. नक्षत्र
 5278. तण्णीर् — सलिल ; पानी ; जल
 5279. मेक मूट्टम् ; 2. तूऱल् — लगातार वर्षा
 5280. चेलै ; पुटवै ; चीलै — साड़ी ; वस्त्र
 5281. वेळै ; नेरम् — जून ; आधा दिन
 5282. वीक्कम् ; कट्टि — गुमटा ; गूमडा
 5283. वळैवु ; चाय्वु ; 2. पाय् ; तिचै — तिरछा ; झुकाव
 5284. तिरुष्टि ; काट्चि — दृष्टि ; नजर
 5285. तॊऴिऱ्चालैकळ् चार्न्त — औद्योगिक
 5286. पाल ; इळम् ; इळमैयाऩ — बाल्य
 5287. नुण्णुयिर् — सूक्ष्मजीव
 5288. कळ्ळक्कातलऩ् ; 2. वञ्चकऩ् ; 3. कामुकऩ् — विट ; लंपट ; विलासी
 5289. अवचियम् ; कट्टायम् — अवश्य ; जरूर ; तथास्तु
 5290. अवरै — सेम
 5291. मुऱ्कालम् ; पण्टैक्कालम् — प्राचीन समय ; पुराना जमाना
 5292. तण्टल् वचूलित्तल् — समूह ; 2. सेना
 5293. नूऱ्ऱुप्पतिनाऩ्कु — एक सौ चौदह
 5294. मायमाक मऱैतल् — पूरी तरह गायब ; 2. तिरोधान ; गायब
 5295. इरुपतु — बीस
 5296. पू ; मलर् — फूल
 5297. इवर् — यह सज्जन ; यह {पु.}
 5298. वऴिविटु ; 2. वऴिउण्टाक्कु — रास्ता निकाल
 5299. पलप्पटु — शक्तिशाली हो ; मजबूत बन
 5300. ञापकम् ; निऩैवु ; 2. मरपु — स्मृति ; स्मरण ; याद ; 2. होश
 5301. तॊटरु — आगे बढ़ा ; 2. चला
 5302. चोर्वु ; मूच्चिरैप्पु ; मूच्चुत्तिणरल् — हाँफ ; थकान ; 2. कष्ट
 5303. पिरमै ; तवऱाऩ करुत्तु — भ्रांति ; भ्रम
 5304. उऱ्पत्तियाळर् — उत्पादक
 5305. निऱुवऩम् ; अमैप्पु — संस्था ; 2. संस्थान ; 3. गिरोह
 5306. पऴम्पोक्कु — झक्क ; सनक
 5307. मतिप्पु ; 2. ऒप्पिटु — अंदाजा ; कुल
 5308. कलवैविऩम् ; कलप्पिऩम् — संकरजाति
 5309. चमयोचितम् — समयस्फूर्ति ; हाजिर जवाबी
 5310. आतर्चम् ; 2. कुऱिक्कोळ् ; इलक्कु — आदर्श
 5311. तवणै ; वाय्ता — स्थगन ; 2. किश्त
 5312. उतै — लात मार
 5313. रूपम् ; वटिवम् ; उरुवम् — रूप ; सुंदरता
 5314. मुऱि ; नीळमाक्कु ; वलि — अकड़ ; ऐंठ ; 2. मर
 5315. चन्तर्पम् ; चूऴ्निलै — संदर्भ ; प्रसंग ; 2. संबंध
 5316. पूजैयिल् उपयोकप्पटुत्तुम् इलैकळ् — पत्री ; पूजा के पत्र पुष्प
 5317. तातु ; 2. अटै — तत्व ; 2. धातु
 5318. कपालम् ; मण्टैयोटु — कपाल ; सिर
 5319. उळैवु — मरोड़
 5320. तीपावळि — दीपावली ; दिवाली
 5321. कुकै — गुफा ; कंदरा
 5322. तटङ्कल् — विभंग
 5323. तोळ् — भुजा ; कंधा ; आधार
 5324. उटै ; 2. पिळ — चिर ; टूट ; फ़ूट ; 2. अलग हो
 5325. कल्वित्तुऱै — शिक्षा विभाग
 5326. चुतन्तिर — स्वतंत्र
 5327. नटत्तै ; नटैमुऱै ; 2. तोऱ्ऱम् — चालढ़ाल ; ढंग ; बर्ताव ; व्यवहार
 5328. कुत्तकै — इकरारनामा ; पट्टा
 5329. आट्चिमॊऴि — प्रशासनिकभाषा ; राजभाषा
 5330. नाऱ्पत्तियिरण्टु — बयालीस
 5331. चिऩ्ऩ ; चिऱिय — छोटू ; नन्हा
 5332. कटिऩमाक उळै — मेहनत कर
 5333. नॆरुप्पु ; अक्ऩि ; ती — आग
 5334. विपूति ; 2. चॆल्वम् ; चॊत्तु — भस्म
 5335. अम्मा — अम्मा ; माँ ; माता
 5336. कर्प्पम् ; करु — गर्भ ; पेट
 5337. चूर्णम् ; पॊटि ; तूळ् — चूर्ण ; बुकनी
 5338. तळ्ळु — धकेल ; ढकेल ; ठेल
 5339. कॊट्टम् ; कुटिचै ; कूरैवीटु — पशुशाला
 5340. वलिमै ; तिटत्तऩ्मै ; तिटम् ; वऩ्मै — दृढत्व ; मजबूती
 5341. अमैति — प्रशांतता ; शान्ति ; अमन
 5342. पयऩ्पाटु ; 2. माऱ्ऱम् — विनिमय ; बदला
 5343. अटै ; पॆऱु — पीड़ित हो ; सताया जा ; 2. दब जा
 5344. तलैवऩ् — नेता ; संचालक ; 2. बुनावट
 5345. चेवैचॆय् — सेवा कर
 5346. एऱ्ऱ इऱक्कङ्कळ् — ऊबडखाबड {ऊँच नीच} ; 2. विषमता
 5347. चरिचमम् — तुल्यता ; समानता
 5348. कॊत्तुमल्लि — धनिया
 5349. पात्ति ; इरुप्पिटम् — आलवाल ; थाल
 5350. तलैयणै उऱै — खोल ; गिलाफ
 5351. कळिम्पु ; कळिमण् ; करिचल् — काली मिट्टी
 5352. अर्त्तम् ; पॊरुळ् — अर्थ ; उद्देश्य ; मतलब ; 2. धन
 5353. अऱिवियल् मुऩ्ऩेऱ्ऱम् — विज्ञानाभिवृद्धि
 5354. आयुतम् ; करुवि ; 2. अऱुवैक्करुवि — शस्त्र ; हथियार
 5355. आलोचऩै ; वऴिमुऱै ; उपायम् — उपाय ; तरकीब ; 2. साधन
 5356. परप्पु — क्षेत्रफल
 5357. अऱिवुरै ; आलोचऩै ; योचऩै ; करुत्तुरै — सलाह ; म़श़वरा या मशविरा
 5358. चोकम् ; इटैयूऱु — खिन्नता
 5359. केळु — सुनाई दे
 5360. चम्पाति ; पोरुळीट्टु — अर्जन कर ; कमा ; हासिल कर
 5361. चिऱुत्तूक्कम् — झपकी
 5362. अटैयाळम् काण् — पहचान
 5363. अक्रहारम् — अग्रहार ; ब्राह्मणों की बस्ती
 5364. निलम् ; पुलम् — खेत
 5365. मुटि ; मयिर् — केश ; रोम ; बाल
 5366. मेल् कै ; तोळ् — कंधा ; भुजा ; बँह
 5367. चातारणम् ; चामाऩियम् — साधारण ; सामान्य
 5368. चाम्पल् — राख
 5369. पाकवतर् ; पक्तऩ् — भागवत ; भक्त
 5370. वितिमुऱैकळ् — नियमावली
 5371. इयऱ्पियल् — भौतिकशास्त्र
 5372. उपात्तियायिऩि ; आचिरियै — अध्यापिका
 5373. पॊतुवुटैमैयाळर् — साम्यवादी
 5374. निराचै ; मऩच्चोर्वु ; वाट्टम् — निराशा ; नाउम्मीदी
 5375. माऱु — बदल ; विनिमय कर
 5376. ऎण्पत्तिनाऩ्कु — चौरासी
 5377. चॊत्तैप्पल् — सड़ा दाँत ; दाँत {कीड़ा लगा हुआ}
 5378. इयऱ्कै ; चुतन्तिरम् ; विटुतलै — सहज ; स्वाभाविक
 5379. मटि — मोड़ ; 2. तह कर
 5380. पाऱाङ्कल् ; कऱ्पाऱै — पत्थर
 5381. पक्कवातम् — पक्षाघात ; लकवा
 5382. इयल्पु — प्रवृत्ति ; चाल ; 2. रुख
 5383. तरिचऩम् पॆऱुपवऩ् ; 2. पार्प्पवऩ् 3. इयक्कुऩर् — निर्देशक ; निदेशक
 5384. पणप्पॊऱुप्पु अलुवलर् ; षरापु — सर्राफ ; सराफ
 5385. चूत्तिरम् ; वाय्प्पाटु ; 2. कॊळ्कै ; चट्टम् ; 3. वाय्प्पाटु — सूत्र ; धागा ; सूत ; 2. नियम
 5386. चॊम्पु — लोटा
 5387. चितरटि ; उटैत्तॆऱि — दरका
 5388. पुण् — व्रण ; घाव
 5389. मुरचम् ; मुरचु — नगाड़ा ; 2. भेरी
 5390. अतिकप्पटुत्तुतल् — तीव्र ; प्रचंड
 5391. ऎय्तु ; पॆऱु ; चम्पाति ; अटै — प्राप्त कर ; 2. रक्षा कर
 5392. चन्तेकम् ; ऐयम् — संशय ; संदेह ; शंका
 5393. पेरिच्चम्पऴम् — खजूर
 5394. तटवै ; 2. इटैवॆळि — देरी
 5395. चिचुक्कॊलै ; कुऴन्तैक्कॊलै — शिशुहत्या
 5396. इरतम् — रथ ; शकट
 5397. मुक्काल् — तीनपाव ; पौना
 5398. पॆट्टैक्कोऴि — मुर्गी
 5399. कुऱुम्पु — हल्ला ; शोरगुल ; 2. झगड़ा ; दंगा
 5400. मरपु ; पारम्परियम् ; परम्परै उटैमै — विरासत
 5401. कम्पळि — ऊन
 5402. पावि — पापी ; गुनहगार
 5403. मुरचु — भेरी ; नगाड़ा
 5404. ऎऴुत्तु पूर्वम् — लिख कर दे ; 2. लेखन {के रूप में}
 5405. अटैक्कलमाकु ; चरणटै — आश्रय ले ; शरण ले
 5406. मऩ्ऩिप्पु ; चाक्कुपोक्कु — बहाना ; मिस
 5407. मिऩ्ऩुतल् — चकाचौंध
 5408. पाटप्पॊरुळ् — पाठ्यांश
 5409. कारापून्ति — नमकीन बूंदी
 5410. तिऱम् ; तिऱऩ् — निपुणता ; दक्षता
 5411. मतच्चटङ्कु — तीज का त्योहार
 5412. तॊटु — छू ; स्पर्श कर
 5413. अऩुचरणै ; पिऩ्पऱ्ऱल् — अनुसरण
 5414. चमूक चेवै — समाज सेवा
 5415. कॊटि — बाँस का बडेरा ; 2. डांड ; 3. अलगनी
 5416. मिळिर् ; तिकऴ् — चमक {टिमटिमा}
 5417. पॆरियतु ; 2. विरिवाऩतु ; इटमकऩ्ऱतु — विशाल
 5418. कटलै — चना
 5419. ऒऱ्ऱऩ् — जासूसी ; गुप्तचर
 5420. तॆप्पम् — नाव ; तख्ते का बना नाव
 5421. कऴुनीर् — सानी
 5422. कॊति — करवट बदल ; घूम ; 2. उबल ; टाल
 5423. नक्कु — चाट
 5424. नुण्कलै — ललितकला
 5425. मिऴुङ्कु ; विऴुङ्कु ; 2. मूच्चु — घूंट ; साँस
 5426. ताचऩ् ; तास् — दास ; भक्त
 5427. कुऱैन्ततु — कम से कम ; 2. न्यूनतम
 5428. अऴुक्काकु ; 2. मायमाकु — मैला हो ; गंदा पड ; 2. मिट ; लुप्त हो
 5429. विऴिप्पु — जागर्ति ; जागरण
 5430. उपत्तिरवम् ; तॊल्लै ; तॊन्तरवु — आतंक ; उपद्रव
 5431. वर्णणै — वर्णन
 5432. मञ्चळ् — हल्दी
 5433. निलैप्पटु ; पॊरुन्तु ; निलैयाकत्तङ्कु — बस जा ; टिक जा ; स्थिर रह
 5434. तुक्कमटै ; तुयरटै — दुःखी हो ; व्यथित हो
 5435. मकाराणि — महारानी
 5436. आट्चि — शासक ; राजा ; 2. रक्षक
 5437. अऩ्पाऩ ; पाचमाऩ — प्यारा ; प्रिय ; दुलारा ; लाड़ला
 5438. मुऩ् तोऩ्ऱल् — प्रत्यक्ष ; सम्मुख
 5439. ऒरुनाळ् — एक दिन
 5440. नत्तै — घोंघा
 5441. पोकि ; इऩ्पम् तुय्प्पवऩ् — भोगी ; ऐयाश
 5442. उऩ्ऩै — तुझे
 5443. अवचियम् ; इऩ्ऱियमैयामै — आवश्यक ; जरूरी
 5444. चीक्किरम् ; वेकम् ; उटऩे — सत्वर ; तुरंत ; शीघ्र
 5445. विति ; कॊळ्कैयाक्कु — सूत्र बना ; नियं बना
 5446. अर्त्तम् ; 2. ऒलिप्पॊरुळ् — शब्दार्थ
 5447. करै — किनारा ; तट
 5448. विल्लै ; 2. मात्तिरै — टिकिया ; गिलटी
 5449. तकुन्त अळवु — पर्याप्त ; काफी
 5450. मुऩङ्कु ; मुऩकु — कराह
 5451. अळवु — परिमिति ; 2. मात्रा
 5452. चरिविकितम् — अनुलोमानुपात
 5453. विञ्ञाऩम् ; अऱिवियल् ; 2. अऱिवु — विवेक ; ज्ञान ; 2. विज्ञान
 5454. पाट्टि — परदादी ; बूढ़ी
 5455. कुरुट्टुत्तऩ्मै — अंधत्व
 5456. पैरवि — भैरवि {एक राग} ; दुर्गा
 5457. ऒरुवऩ् — एक {आदमी}
 5458. अन्तस्तु ; निलै 2. माटि — ओहदा ; प्रतिष्ठा ; 2. मंजिल
 5459. मुऩ्ऩेऱ्ऱम् ; मुऩ्ऩटि — अगला चरण
 5460. पिरचातम् — प्रसाद ; कृपा ; अनुग्रह
 5461. एऴै — गरीब ; दरिद्र
 5462. क्रि नाळै — क्रि कल[<आने वाला {समय}]
 5463. पऩै मरम् — ताड़ का पेड़
 5464. वियाति — बीमारी ; रोग
 5465. कुळि ; 2. पिरचवि — प्रसव हो ; 2. स्नान कर
 5466. ओचैयिटु ; ऒलिचॆय् — बज
 5467. पटिप्पिऩै ; तण्टणै — सजा ; दण्ड ; सीख
 5468. कतिर् — भुट्टा ; बाल ; बाली
 5469. वणङ्कु ; कुम्पिटु — नमस्कार कर ; 2. मन्नत माँग
 5470. मुन्ताऩै — आंचल ; पल्ला
 5471. रणम् ; कायम् — रण ; युद्ध
 5472. मिति — पैरों से दाब ; पैर रख ; कुचल ; रोंद
 5473. इतयम् ; इरुतयम् — कलेजा ; दिल
 5474. मॆतुवटै — वड़ा
 5475. तेवालयम् ; चर्च् — गिरिजाघर
 5476. ऒळिपिरकाचम् ; 2. मिऩ्ऩल् — अतिक्रमण ; उल्लंघन ; 2. आधिक्य
 5477. पूतम् — भूत
 5478. विऱकु — सूखी छोटी लकड़ी ; समिधा
 5479. रकम् ; वकै — वर्ग
 5480. विमर्चिक्कत्तक्कतु ; तिऱऩाय्वुक्कुरियतु — समीक्षातमक ; आलोचनात्मक
 5481. मातिरि ; उतारणम् ; ऎटुत्तुक्काट्टु — प्रकार ; किस्म ; तरह
 5482. चीर्तिरुत्तम् — संस्करण ; सुधार ; संशोधन
 5483. क्रि मुऩ्पु — क्रि पहले ; क्रि आगे
 5484. चरक्कु ; पण्टप्पॊरुळ् — माल ; सामान ; वस्तु
 5485. तेऱ्ऱुतल् ; आऱुतल् — तसल्ली ; आश्वासन ; सांत्वना ; राहत
 5486. कुच्चि — तीली
 5487. पालम् ; करैप्पालम् — सेतु ; बाँध ; पुल
 5488. पिटिप्पु ; विटामुयऱ्चि — लगन ; दृढता ; आग्रह
 5489. परिचोति ; आय्वु चॆय् — जाँच कर ; अनुसंधान कर ; खोज़ ; शोध कर
 5490. कल — मिल ; घुल ; जुड़
 5491. नूऱ्ऱुनाऱ्पतु — एक सौ चालीस
 5492. चुत्तप्पटुत्तु ; चुत्तम् चॆय् — साफ कर
 5493. पऴच्चतै — गूदा ; गाढ़ा रस
 5494. वॆऱ्ऱुप्पेच्चु — मन बहलाव
 5495. मुकम् — मुँह ; चेहरा
 5496. अरचियल् नीति — राजनीति
 5497. निति ; चॆल्वम् — निधि ; खजाना
 5498. मऱुक्क मुटियात ; माऱ्ऱिल्लात — लाजवाब ; अपराजेय
 5499. पेतम् ; वेऱ्ऱुमै — भेद दिखानेवाला
 5500. चिऱन्ततु ; उयर्न्ततु ; 2. पिरमातम् — उत्कृष्ट ; बढ़िया
 5501. आयुतम् ; तॊऴिऱ्करुवि — औजार ; 2. उपकरण ; साधन
 5502. नियमि ; अमर्त्तु — नियुक्त कर
 5503. वाचि ; इचै — बजा
 5504. पुऴु ; पूच्चि — कीटक ; कीडा मकोडा
 5505. ऎल्लाम् ; अऩैत्तुम् ; मुऴुतुम् ; चर्वम् — सर्वस्व ; सारा ; सब कुछ
 5506. कुऴि — कुंड ; तालाब ; जमीन का एक नाप
 5507. निराकरि ; मऱु — इनकार कर ; अस्वीकार कर ; तिरस्कार कर
 5508. वेऱ्ऱु ; माऱ्ऱु ; वेऱु — और कोई [चारा/उपाय] ; विवशता ; मजबूरी
 5509. पकैवऩ् ; विरोति ; चत्तुरु — शत्रु ; दुश्मन
 5510. इऩपेतम् ; 2. पाल् वेऱुपाटु — लिंगभेद
 5511. तप्पित्तुक्कॊळ् — बचा ले ; छूट ; मुक्त हो जा
 5512. कोपुरम् — मन्दिर का गोपुर ; 2. पुर द्वार ; गुंबज
 5513. अऱु — डकार
 5514. आवेचम् — उद्वेग ; उद्रेक ; आवेग ; क्रोध
 5515. पाङ्कु — ढंग ; तरीका
 5516.  ; वळमै ; चॆऴिप्पु — प्रवर्धमान
 5517. ऐम्पत्ताऱु — छप्पन
 5518. इऩ्पमूट्टु ; कवर्च्चियूट्टु — चित्ताकर्षक हो ; जम जा
 5519. पकुति ; 2. पारपट्चम् — पाक्षिक
 5520. मॆतु ; मॆत्तऩम् — धीरे से ; चूपके से ; 2. शांत मन
 5521. अऩुकूलम् ; तक्कतु ; पॊरुत्तम् ; एऱ्ऱतु — अनुकूलता ; सुविधाजनक
 5522. चीवाऩ्मा ; जीवात्मा — जीवात्मा
 5523. मुट्टु — सींग मार ; टक्कर दे
 5524. पॆरियमऩितर् ; 2. पॆरियवळ् — महाशय ; सज्जन ; शरीफ़ आदमी
 5525. कल्लातवऩ् ; पटिक्कातवऩ् — निरक्षर व्यक्ति ; अनपढ़
 5526. कीच्चॆऩ्ऱु अलऱु — चीख
 5527. मुष्टि ; कैप्पिटि — मुट्ठी
 5528. कैपतिल् ; 2. कैमाऱ्ऱु — उधार
 5529. चेवऱ्कोऴि — मुर्गा
 5530. पतक्कम् — तमगा ; पदक
 5531. पिरायम् ; परुवम् ; वयतु — उम्र ; अवस्था ; 2. जवानी ; यौवन
 5532. कुरङ्कु ; वाऩरम् — वानर ; बंदर
 5533. नीन्तु — तैर
 5534. उट्कॊळ्ळुतल् — भोग ; खाना
 5535. निलच्चुवाऩ्तार् ; जमीन्तार् ; पण्णैयार् — भूस्वामी ; जमीनदार
 5536. तलै — सिर
 5537. ओय्यारम् ; वऩप्पु ; अऴकु — इठलाहट ; ऐंठ ; ठसक ; शान
 5538. विण्वॆळि — अन्तरिक्ष ; आकाश
 5539. अचात्तिय ; चात्तियमऱ्ऱ — सिद्ध न हो ; असाध्य
 5540. अप्पटिप्पट्ट ; अत्तकैय — वैसा ; 2. जैसा
 5541. पट्टुप्पुटवै — रेशमी साड़ी
 5542. अटुक्कु ; मटिप्पु ; पाळम् — स्तर ; परत
 5543. माऱ्ऱम् ; 2. पतवि माऱ्ऱम् — स्थानांतरण
 5544. टाम्पीकम् ; पटाटोपम् — आडंबर ; घमंड ; दंभ ; दिखावट
 5545. उऱिञ्चु ; 2. चुवाचि ; उळ्ळिक्किऴुत्तल् — चूस ; 2. साँस ले
 5546. चुक्काऩ् — पतवार
 5547. अपिविरुत्ति ; मुऩ्ऩेऱ्ऱम् ; वळर्च्चि — पुरोगति ; उन्नति
 5548. तेर्वु चॆय् ; परिचोति ; चोतऩै चॆय् — परीक्षा कर ; जाँच कर ; 2. प्रयोग कर
 5549. वरवुत्तॊकै ; वरवु — जमा
 5550. परवु ; 2. ऒळिर् विटु ; 3. विरयमाक्कु — फैला ; फेंक ; बिखेर
 5551. ऒऩ्पताम् — नौवाँ
 5552. उरुण्टै ; वट्टम् — वर्तुल ; गोल
 5553. चम्पूरणम् ; मुऴुमै ; 2. मुटिवु ; इऱुति — समाप्ति ; अंत
 5554. कऩु — गांठ
 5555. चेऱु — कीचड़
 5556. जोटि — जोड़ा ; जत्था
 5557. चिलै पूजै ; चिलै वऴिपाटु ; विक्किरक आरातऩै — मूर्ति पूजा
 5558. कूट्टम् ; कुऴु — समूह ; भीड़
 5559. तॊटराय्वु ; 2. आराय्तल् — अनुशीलन
 5560. पॆरियमऩितत्तऩम् — बड़प्पन
 5561. कॆञ्चुतल् ; मऩ्ऱाटुतल् ; वेण्टुतल् — पैर पकड़ ; गिड़गिड़ा
 5562. आऱ्ऱङ्करै — नदी तट
 5563. अरुमै ; अरियतु ; अपूर्वम् — अपूर्व ; नया ; असाधारण
 5564. चॆल्लम् उण्टाकु ; आचै एऱ्पटु — प्यारा लग ; पसन्द आ
 5565. उपऩ्याचम् ; चॊऱ्पॊऴिवु ; पेरुरै — व्याख्यान ; भाषण
 5566. कॊट्टु — उँडेल
 5567. कुरलोचै — कंठस्वर
 5568. उरचल् ; तेय्प्पु — रगड़
 5569. कुरुत्तु ; मुळै — अंकुर ; 2. पौधा ; कली
 5570. आट्टु — हिला ; झुला
 5571. विट्टुविटु ; कैविटु ; कऴि — त्याग ; छोड़
 5572. ऊऱ्ऱुतल् ; वार्त्तल् — ढलाई
 5573. कुटित्तल् ; 2. पाऩम् — पान ; पीना ; 2. प्राण
 5574. निलनटुक्कम् ; पूकम्पम् — भूकंप ; भूचाल
 5575. कऴि ; कम्पु — डंडा ; खंभा ; शहतीर
 5576. कुणकम् ; मुटङ्कु — गुणक ; गुणा करने की संख्या
 5577. अत्तुवाऩम् ; चरियिल्लाततु ; 2. मोचम् — खराबी ; बुराई ; भद्दापन
 5578. अतिकम् ; मिकुति ; जास्ति — अधिकता ; बहुत
 5579. निरूपणम् ; चाट्चि ; रुचु — सबूत ; प्रमाण
 5580. वितै — बिखेर ; छितरा
 5581. नॆचवु — जुलाहा
 5582. नट्पाऩ — मित्र ; दोस्त
 5583. वाक्कु ; चॊल् — वाक ; बोली ; वाणी
 5584. लयत्तुक्कु एऱ्प — लयबद्ध
 5585. मऩऩम् ; 2. पट्टि — भट्ठी
 5586. तऱ्कालिकम् — तात्कालिक
 5587. कुटि ; 2. ऎटुत्तुक्कॊळ्ळुतल् ; 3. वणङ्कु — [की] सेवा कर ; 2. सेवन कर ; पी
 5588. मॆऩ्मै ; मॆतुवु — पैना ; तीक्षण
 5589. मुऩ्मॊऴि — प्रस्ताव रख ; पेश कर
 5590. कूलि ; चम्पळम् ; ऊतियम् — भत्ता ; 2. पाथेय
 5591. इळनीर् — नारियल डाब
 5592. नाऩ्काम् ; नाऩ्कावतु — चौथा
 5593. अऱिवुरै चॊल्पवर् ; करुत्तुरैप्पवर् — सलाहकार
 5594. ताय्क्कु चमम् — मातृसदृश ; माता के समान
 5595. परम्परै ; मरपुवऴि — आनुवंशिक ; वंशानुगत
 5596. कलक्कम् — खलबली ; हलचल ; गड़बड़ी
 5597. वेम्पु ; वेप्पम् — नीम
 5598. चमाताऩमाकु — राजी हो ; समझौता कर ; सहमत हो
 5599. आतारम् ; कॊऴुकॊम्पु — आधार ; आसरा ; सहारा
 5600. मीण्टुम् चॆय्तल् — आवृत्ति ; बार ; दोहराना ; संस्करण
 5601. आन्तै — उल्लू
 5602. तीट्टुप्पटु — अपवित्र हो जा ; छूत लग ; गंदा हो
 5603. आयिरङ्कळ् ; 2. विरल्कळ् — जड़ {ब.} ; मूल {ब.}
 5604. ईट्टि — भाला ; बरछा
 5605. पॆरुवॆळ्ळम् ; वॆळ्ळप्पॆरुक्कु — बाढ़ ; प्लावन
 5606. इऱैवऩ् ; कटवुळ् — भगवान ; ईश्वर
 5607. काल् — पाँव ; चरण ; टाँग ; 2. एक चौथाई
 5608. कटै — मथ
 5609. उम्मॆऩ्ऱुळ्ळ मुकम् — फूला हुआ मुँह {रूठने पर}
 5610. पॆण् — भामा {स्त्री}
 5611. नटऩक्कलै ; नाट्टियकलै — नाट्यकला
 5612. इऩ्ऱु — आज
 5613. तवम् — तपस्या ; तप
 5614. मुप्पत्तॊऩ्ऱु — इकत्तीस ; इक्तीस
 5615. तेळ् — कर्काटक ; केकड़ा
 5616. ऎप्पटिप्पट्ट ; ऎत्तकैय — किस तरह का
 5617. विण्णप्पम् — अर्जी ; दरख्वास्त ; आवेदन पत्र
 5618. तूळ् ; तूचु — धूल ; गर्द
 5619. एळऩम् ; केलि — मजाक ; हँसी
 5620. अरपु — अरब देश का
 5621. क्रि वरै — क्रि तक
 5622. मऩैवि — पत्नी
 5623. अऴुक्कु — गंदगी ; अशुद्धता
 5624. निलैत्तिरु ; एऱ्पटु ; निऱुत्तु — स्थापित हो ; स्थिर हो जा
 5625. विचारणै ; तुप्पु तुलक्कुतल् ; कुऱुक्कु विचारणै — जाँच पड़ताल ; पूछ ताछ
 5626. ओट्टै ; तुळै ; कऩ्ऩम् — सेंध ; रंध्र
 5627. वेकप्पटु ; तुरितप्पटु ; विरैवाकु — जल्दी कर
 5628. पातम् ; 2. चॆय्युळिऩ् अटि — चरण ; पैर ; पाँव
 5629. इन्ति — हिंदी
 5630. कोलि — गोटी
 5631. कोट्टै — दुर्ग ; किला
 5632. परिचीलि ; आय्वु चॆय् — परिशीलन कर ; गौर से देख ; 2. जाँच कर
 5633. चिरत्तै ; कवऩम् ; 2. आर्वम् — ध्यान ; लगन ; विश्वास ; 2. परवाह ; विनम्रता ; भक्ति
 5634. चिऱन्तवर् — आर्य ; श्रेष्ठजन
 5635. ताऴ्वारम् — अलिंद ; 2. बरामदा
 5636. वयिऱु — पेट ; उदर
 5637. चिऱुकिळै ; नुऩि ; तुळिर् — टहनी
 5638. मुऩ्ऩूऱु — तीन सौ
 5639. तिवाऩ् — दीवान ; 2. मंत्री
 5640. तुक्कम् ; तुयरम् — दुख ; रंज ; व्यथा
 5641. तुप्पाक्कि — बंदूक
 5642. पलि — बलि ; पशु बलि
 5643. इटैवॆळि ; 2. विरिकुटा ; 3. आऴम् — खाड़ी
 5644. स्तलम् ; इटम् — स्थल ; जगह
 5645. चितऱटि — बिखेर ; छितरा
 5646. इणैप्पु — लगाव ; संबंध
 5647. उप्पुमा — उपमा {खाने का}
 5648. मिऩ्ऩल् — चमक ; बिजली
 5649. नाकम् ; पाम्पु — भुजंग ; साँप
 5650. इलापकरम् — लाभदायक
 5651. अटैप्पुक्कुऱि — कुंडलीकरण
 5652. इल्लामै — रहित ; हीन
 5653. पणिवु ; अटक्कम् — सविनय
 5654. चित्तिरै — चैत्र ; चैत {मास}
 5655. मुतल् — पहला ; प्राचीन
 5656. उटऩ्पटु ; ऒऩ्ऱुपटु ; ऒत्तुक्कॊळ् ; ऒप्पुक्कॊळ् — सहमत हो
 5657. इकऴ् ; तिट्टु — ताना मार ; व्यंग कर ; उपहास कर
 5658. नाणयम् — श्रेष्ठता ; 2. सिक्का
 5659. वऴि नटत्तुतल् ; 2. मुऩ्ऩेऱ्ऱम् — पुरोगमन
 5660. उलकप्पोर् — विश्व युद्ध
 5661. मणमकळ् — दुल्हन ; वधू
 5662. कऩ अळवु — घनपरिमाण
 5663. कयिऱु — रस्सी ; रस्सा
 5664. उट्कार् — बैठ
 5665. किटैप्पु — लभ्य ; प्राप्य ; उपलब्धता ; 2. उचित ; 3. योग्य
 5666. वाटिक्कै ; वऴक्कम् — रीति ; प्रथा
 5667. उळ्ळङ्कै — चुल्लू ; अंजलि
 5668. तिऱमैचालि ; तिऱमैयाऩवऩ् ; तिऱमैयाऩवळ् — सिद्धहस्त ; 2. विशेषज्ञ ; 3. निपुण
 5669. पळ्ळिक्कूटम् — पाठशाला ; स्कूल
 5670. चक्तियुळ्ळ ; पोषाक्काऩ — पौष्टिक ; पोषक
 5671. चङ्कल्पम्चॆय् ; उऱुतिचॆय् — संकल्प कर ; निश्चय कर
 5672. पत्तिरिक्कै ; 2. इतऴ् — पत्रिका ; समाचार पत्र
 5673. पिऱप्पु ; तोऱ्ऱम् — आविर्भाव ; उत्पत्ति
 5674. मामियार् वीटु — ससुराल
 5675. तकुति — सामर्थ्य ; क्षमता ; शक्ति
 5676. उटम्पु ; उटल् — शरीर ; काया
 5677. तिऩ्पवऩ् ; उण्पवऩ् — भोगनेवाला ; 2. खानेवाला {श्राद्ध}
 5678. काय् ; 2. \(पन्त्यम्\)कट्टु — रखवाली कर ; देख-भाल कर ; 2. फल {कच्चा}
 5679. चिऱ्पि ; चिलैवल्लुनर् ; चिऱ्पक्कलैवल्लुनऩ् — स्थपति ; प्रधान शिल्पकार ; शिल्पी
 5680. कॆट्टियाकु ; इऱुकु — जम जा ; गाढ़ा बन
 5681. जात्तिरै ; किरामत् तिरुविऴा — मेला ; 2. यात्रा
 5682. तिरुत्तु — सुधार ; ठीक कर ; 2. बार-बार लिख
 5683. कुऱै ; तणि — कम हो ; घट जा ; 2. {पीछे} हट
 5684. वाऴ्पवऩ् — निवासी ; निवास करने वाला
 5685. वाति — चर्चा कर ; बहस कर ; तर्क कर
 5686. विरुन्तु — प्रीति भोज ; दावत ; भोज
 5687. चिऱुनीर् — मूत्र ; पेशाब
 5688. कतर् — खद्दर ; खादी
 5689. नॊण्टि — लंगड़ा
 5690. मन्तिरि ; अमैच्चर् — मंत्री ; सचिव
 5691. कल् — पत्थर
 5692. अण्णऩ् ; अण्णा — बड़ा भाई ; अग्रज
 5693. चेन्तु — ऊपर खींच ; कुएँ से बाल्टी खींच {पानि भरना}
 5694. उटलुऱुप्पु ; अवयवम् — अवयव ; अंग
 5695. काऱ्ऱु — वात रोग ; गठिया
 5696. तऱ्काल ; नवीऩ — अभिनव ; नया
 5697. मुऱ्ऱुकैयिटु ; चुऱ्ऱिवळै — घेर
 5698. मुण्टै ; वितवै — विधवा ; 2. वेश्या ; रखैल ; रंडी
 5699. उपतेचम् — उपदेश ; नसीहत
 5700. पोर् ; चण्टै — संग्राम ; युद्ध
 5701. तियाकम् — त्याग ; बलिदान
 5702. कोळ् ; किरकम् — ग्रह
 5703. इयल् ; अत्तियायम् — अध्याय ; परिच्छेद
 5704. कुतिरै — घोड़ा
 5705. तुऱ ; विट्टुविटु — त्याग ; छोड़ दे
 5706. कऱ्पु ; चीलम् — शील ; स्वभाव ; चरित्र
 5707. चिरिप्पु ; नकैप्पु — हास ; हँसी
 5708. पूराऩ् — खनखजूरा ; गोजर
 5709. वक्कील् ; वऴक्कऱिञर् — वकील
 5710. यक्षऩ् ; इयक्कऩ् — यक्ष
 5711. कटितम् — पत्र
 5712. पयङ्करम् — भीषण ; भयंकर ; भयानक ; दारुण
 5713. तलैवऩ् ; 2. इऱैवऩ् ; 3. कणवऩ् — स्वामी ; मालिक
 5714. ओट्टु — मत
 5715. मुऩ्ऩेऱु — आगे बढ़ ; अग्रसर हो
 5716. कम्मार् ; नायुटु — कर्णफूल ; 2. चिट्ठी
 5717. चिऱुवऩ् — बच्चा {पु.} ; बालक
 5718. मायम् ; मऱैतल् — अदृश्य ; गायब
 5719. आर्प्पाट्टम् ; पकट्टारवारम् — हंगामा ; गडबड़ी
 5720. अक्कम्पक्कत्तुप् पॆण्कळ् — अड़ोस-पड़ोस की औरतें
 5721. किळै अतिकारि — विभागध्यक्ष
 5722. चुत्ति — शुद्धि संस्कार ; पवित्रता ; स्वच्छता
 5723. नळ्ळिरवु — रात
 5724. नाटि — नाड़ी ; नस ; नब्ज
 5725. कॊच्चै मॊऴि — उच्चारण की विलक्षणता
 5726. विरतम् — व्रत ; दीक्षा ; 2. उपवास
 5727. पॊतुवऴि ; तऩिवऴि — मार्ग ; राह
 5728. अऴुत्तम् ; अटर्त्ति — गाढ़ा ; 2. घना
 5729. ऎळ् — तिल
 5730. नीर्चुऴल् ; 2. पुयल्मैयम् ; चुऴऱ्काऱ्ऱु — बवंडर ; भँवर ; 2. भाग्य
 5731. ईयम् — रांगा
 5732. ऒरुवऩ् — एक {आदमी}
 5733. वॆटित्तल् ; वॆटिप्पु ; 2. वॆटि — विस्फोट ; 2. बकवादी
 5734. चीट्टाट्टम् — ताश का खेल
 5735. जऩम् ; मक्कळ् — जनता ; लोग
 5736. तलैयाट्टु — सिर हिला ; स्वीकार कर ; स्वीकृति दे
 5737. एऱ्ऱ ; योक्कियमाऩ ; तकुतियाऩ — योग्य
 5738. तॊङ्कु — लटक
 5739. निर्वाकि ; चॆयलाळर् ; नटत्तुऩर् — प्रबंधक ; संयोजक ; संचालनकर्ता
 5740. वॆऱ्ऱियाळऩ् ; वॆऱ्ऱि पॆऱ्ऱवऩ् — विजेता ; 2. अर्जुन
 5741. तेचिय मॊऴि — राजभाषा
 5742. पयम् ; अच्चम् — भय ; डर
 5743. तटङ्कल् — अड़चन ; बाधा ; रोड़ा ; 2. विघ्न
 5744. पटुत्तुक्कॊळ् ; तूङ्कु — लेट ; सो जा ; आराम कर
 5745. पलितम् ; विळैवु ; पयऩ् — फल ; परिणाम
 5746. चन्तिरमण्टलम् — चंद्रमंडल
 5747. मिच्चप्पटुत्तु ; ऎञ्चु — बच जा ; शेष रह
 5748. तऩि ; तऩिमैयाऩ — अलग
 5749. मकरन्तत्तूळ् — पराग ; पुष्प रज
 5750. आरम्पम् ; तुवक्कम् ; तॊटक्कम् — प्रारंभ ; आरंभ ; शुरूआत
 5751. किळै ; 2. तुऱै ; 3. पिरिवु — शाखा ; डाल ; विभाग
 5752. अट्टवणै — अनुक्रमणिका ; विषयसूची
 5753. तुरोकि — द्रोही ; नमकहराम ; धोखेबाज
 5754. तवळै — मेंढक
 5755. चिऱुनीरकम् — गुर्दा
 5756. तिऱमैचालि — दृढ ; 2. साहसी ; 3. चतुर
 5757. जातिप्पू ; 2. मल्लिकैप्पू — जुही
 5758. तरम् — पीढ़ी ; 2. श्रेणी
 5759. पेच्चुवऴक्कु — व्यावहारिक ; लौकिक
 5760. आयुचु ; आयुळ् ; वाऴ्नाळ् — आयु ; जिंदगी ; उम्र
 5761. अऩल् ; 2. वटै — वडै
 5762. अपायम् ; आपत्तु — आफ़त ; विपत्ति ; संकट
 5763. वन्तुविटु — आ जा
 5764. अट्चतै — अक्षत {ब.}
 5765. मचूति — मसजिद
 5766. तॊटु — स्पर्श कर
 5767. अऩ्पु ; कातल् ; पुणर्च्चि — प्रेम ; स्नेह ; प्रणय
 5768. तुऱैमुकम् — बन्दरगाह
 5769. पुल्लाङ्कुऴल् — किन्नेर
 5770. कूट ; उटऩ् — सहित ; युक्त
 5771. नक्किक् कुटि ; विऴुङ्कु — चक
 5772. अण्टम् ; मुट्टै — अंडा ; अंडकोश
 5773. चमम् — समान ; बराबर
 5774. ऎण्पत्त्यिरण्टु — बयासी
 5775. चॊत्तु — वैभव
 5776. पिटुङ्कुतल् ; अपकरिप्पु ; 2. तिरुट्टु — हरण
 5777. ओट्टुऩर् — सारथी ; नेता ; नायक
 5778. मातम् — महीना ; मास
 5779. पैराकि ; तुऱवि — सन्यासी
 5780. वचै — अश्लील
 5781. पुतैमणल् — दल-दल
 5782. वाटकै — किराया ; भाड़ा
 5783. नलम् ; चौक्कियम् — सुख ; 2. सुविधा
 5784. चेर् ; ऒऩ्ऱिणै — जोड़ ; मिलाना
 5785. मऱ्ऱतु — छत्ता
 5786. निलै ; निऱुत्तम् — स्तर ; क्रम
 5787. कुऱैनलऩ्कळ् — योग क्षेम ; अच्छाई बुराइयाँ
 5788. तिरुष्टि ; कण्णेऱु ; पार्वै — बुरी नज़र
 5789. वाऴ्क्कै — जीवन ; जिंदगी
 5790. चट्टपूर्वम् — वैधता ; कानूनियत
 5791. विल् — कमान ; धनुष ; 2. वसीयत
 5792. परुप्पु — दाल
 5793. आलोचि ; ऎण्णु ; योचि — सोच ; सोच विचार कर
 5794. अवचरप्पटु — जल्दी कर
 5795. चप्तम् ; ऒलि — आवाज ; ध्वनि
 5796. चॊच्चम् ; निलुवै ; मीति — बचत ; शेष
 5797. कुऴु — परिवार ; बंधु वर्ग
 5798. पाक्कि ; 2. मीति — कर्ज ; उधार ; 2. बाकी ; शेष
 5799. उऱिञ्चु ; ऊम्पु — खा ; 2. भोग ; 3. चूस
 5800. तेवालयम् ; कोयिल् — देवालय ; मंदिर
 5801. तिरुप्पु ; तिचैतिरुप्पु — पलट ; घुमा ; मोड़
 5802. अरै ; 2. तेय् — रगड़ ; घिस
 5803. तेवताचि — देवदासी
 5804. तवऴ् — रेंग ; घुटनों के बल चल
 5805. नोय् ; तॊन्तरवु — पीड़न ; तंग कर
 5806. नॆऱ्ऱि — माथा
 5807. इलक्कियचेवै — साहित्यसेवा
 5808. विवाकरत्तु — तलाक ; त्याग-पत्र
 5809. चट्टम् — चौखटा
 5810. चॆट्टि ; वणिकऩ् — सेठ ; वैश्य
 5811. कविऴ् — उलट ; औंधे रख
 5812. किरुमि — क्रिमि ; कीड़ा ; मकोड़ा
 5813. वेचि — रंडी ; वेश्या
 5814. मऩऩम् चॆय् ; मऩप्पाटम् चॆय् — कंठस्थ कर
 5815. वॆळियिटु — जारी कर ; चालू कर
 5816. इऴु ; कीऴे इऴु — खींच
 5817. अऩुराकम् ; अऩ्पु ; पाचम् ; परिवु ; 2. कातल् — अनुराग ; प्रेम
 5818. मॆऩ्मै — बिलकुल
 5819. अरच वम्चम् — राजवंश
 5820. मङ्कळम् ; चुपम् — मंगल ; बड़ा कड़ाह
 5821. चान्तम् ; अमैति — शान्त ; स्थिर ; चुप्पी
 5822. कर्नाटकम् — कर्नाटक {देश}
 5823. मन्तिरितऩ्मै — मंत्रित्व
 5824. वकैयऱा ; मुतलाऩवै — आदि
 5825. चक्ति ; 2. पिरपलम् — प्रबलता ; प्रभाव ; बोलबाला ; वर्चस्व
 5826. तीय वै ; तीय् — झुलसा ; झोंस
 5827. वयतुवरम्पु — वयः-सीमा
 5828. पत्तै — टुकड़ा
 5829. नाऱ्पत्तुनाऩ्कु — चौंतालीस
 5830. आऱ्ऱु ; कुळिर्च्चियाक्कु — ठंडा कर ; बुझा ; शांत कर
 5831. तैयल्कारर् — दर्जी
 5832. अऴुत्तिक्कॊळ् ; अणैत्तुक्कॊळ् — लगा ; गले लगा
 5833. कवऩि ; कूर्न्तुकेळ् — ध्यान देने की कृपा कर ; सुनने की कृपा कर
 5834. मुऩ्ऩेऱ्ऱम् ; अपिविरुत्ति — अभिवृद्धि ; तरक़्की ; उन्नति ; विकास
 5835. उयिर् ; 2. मूच्चु — साँस ; दम ; श्वास
 5836. कुटुम्प निकऴ्च्चि — सुहागिनों का रस्म
 5837. चिल — कुछ {ब} ; थोड़े {ब.}
 5838. चाकरम् ; कटल् ; पॆरुङ्कटल् — सागर ; समुंदर ; समुद्र
 5839. मलै — पहाड ; पर्वत ; 2. सीमा
 5840. तत्तुवम् — तत्व ; सत्य ; 2. दर्शन
 5841. ऎटुत्तुच्चॊल् ; 2. ऒप्पुमाऱु चॆय् — समझा-बुझा
 5842. चुरुक्कम् ; 2. इणैवु ; इणैपकुति — संहिता ; वेद
 5843. मुटि ; मयिर् — केश ; रोम ; बाल
 5844. माऱ्ऱम् ; माऱ्ऱु ; परिमाऱ्ऱम् — परिवर्तन
 5845. इऩ्ऩॊरुवऩ् — और एक {पु. ए.}
 5846. चीट्टुक्कट्टु — ताश
 5847. मऩितत्तऩ्मैयऱ्ऱतु ; 2. मिरुकत्तऩ्मै ; कॊटुमै — अमानुष ; पाशविक ; अपमान जनक
 5848. उटल्चार्न्त — शारीरक
 5849. मुऴुमै चॆय् ; निऱैवु चॆय् — पूरा कर
 5850. विऱ्पऩैयाळर् — विक्रेता
 5851. विवातम् ; 2. वाक्कुवातम् — विवाद ; झगड़ा ; 2. मुकद्दमा
 5852. चिऱप्पु ; तऩिच्चिऱप्पु — विशिष्टता ; विशेषता ; खासियत
 5853. अक्का — बड़ी बहन ; दीदी
 5854. पयङ्करम् — भयंकर ; भीषण ; भीकर
 5855. ओरकत्ति — देवरानी ; जेठानी
 5856. पऴु ; 2. अऴुकु — कांतिहीन हो ; 2. मर जा ; 3. मलिन हो
 5857. पॊऱुमैयिऩ्मै ; चकिप्पिऩ्मै — असहिष्णुता ; असहन
 5858. कुटुम्पप्पॆयर् ; वीट्टुप्पॆयर् — कुल नाम
 5859. लयित्तल् — तादात्म्य ; लीन हो
 5860. रोषम् — रोष ; आक्रोश ; क्रोध ; नाराजगी
 5861. करै ; ओरम् — तट ; किनारा
 5862. चिऱुकुच्चि — पतली लकड़ी ; 2. तीली
 5863. मेल्कै ; 2. आतिक्कम् — आगे रहना ; वरिष्ठता
 5864. नीण्ट — सुदीर्घ ; दीर्घता ; {लंबा}अरसा
 5865. तेवैयऱ्ऱतु ; अनावचियम् — अनावश्यक ; बेकार
 5866. चिऱुकतै — कथा
 5867. चिऩ्ऩम् ; 2. लिङ्कम् ; 3. पाल् — लिंग ; चिह्न ; निशान
 5868. ऐम्पत्तेऴु — सत्तावन
 5869. इराचि ; 2. कुवियल् ; 3. वचूल् — ढेरी ; राशि
 5870. वेण्टिय ; तेवैयाऩ — जरूरी ; आवश्यक ; 2. अपना
 5871. कुऱिप्पु ; 2. कुऱिप्पिटुतल् — जिक्र ; चर्चा
 5872. ऎतिर् ; 2. पोराटु — सामना कर ; मुकाबला कर ; 2. विरोध कर
 5873. माचु — कलुषित
 5874. चम्पाषणै ; उरैयाटल् — संभाषण ; वार्तालाप ; बातचीत
 5875. अरुकामै ; चुऱ्ऱुप्पुऱम् ; चुऱ्ऱुच्चूऴल् — परिसर ; पड़ोस ; आस-पास का स्थान
 5876. करै — गल ; पिघल
 5877. वऴक्कऱिञर् — वकील
 5878. चॊल् ; कूऱु ; 2. उच्चरि — कह ; बोल
 5879. चॆविलि — धाय
 5880. इलवङ्कम् — लौंग
 5881. चळि ; नीर्क्कोवै ; नीर्क्कोप्पु — जुकाम ; सर्दी
 5882. मिकुति ; मेऩ्मै — अनल्प
 5883. वेतऩै ; तविप्पु — बेचैनी ; 2. दुख
 5884. इटत्तुक्कुप्पिऱकु — स्थानांतर ; तब्दीली
 5885. पुयल् — तूफान ; आँधी
 5886. तॊटु — छू ; स्पर्श कर
 5887. कम्पु ; कॊम्पु ; कट्टै — लकड़ी ; लाठी ; डंडा
 5888. ताय् चार्न्ततु — मातृस्वामिक
 5889. पिटित्तु वै — पकड़वा
 5890. पिरित्तल् ; तिऱत्तल् — तोड़ने का भाव
 5891. पेतम् ; माऱ्ऱुक्करुत्तु ; वेऱुपाटु ; 2. पिरिवु ; 3. मऱुप्पु — भेद ; फर्क ; प्रकार
 5892. तुळै ; उट्कुऴिवु — पोला ; खोखला
 5893. ऒऴुङ्कुप्पटुत्तु — क्रम में रख
 5894. नण्टु — केकड़ा ; कर्कट
 5895. ईटऱ्ऱतु ; इणैयऱ्ऱतु — असमान
 5896. पट्टुवाटा ; विनियोकम् — बँटवारा ; वितरण
 5897. नकल् — नकल ; प्रतिलिपि
 5898. अमैप्पु ; निऱुवऩम् — स्थापन ; प्रतिष्ठा ; निर्माण
 5899. इरुनूऱु — दो सौ
 5900. मेऱ्पूच्चु — लिपाई
 5901. पोटु — डाल ; फेंक ; चला
 5902. कण्टु — लच्छा
 5903. चातम् ; उणवु ; 2. कूऴ् — खाना ; चावल {पका हुआ} ; भात
 5904. पोटवै ; 2. वऱु ; पॊरि — तल ; भून ; 2. डलवा
 5905. अऱै — कमरा ; कोठरी
 5906. कूऱु ; पकुति — भाग ; हिस्सा
 5907. तॊटै — जांघ ; जाँघ
 5908. ऎङ्के {3उय्.प. ; उय्.ऒर्.} ; ऎङ्के अवर् — कहाँ {व्य. ब.}
 5909. अऱि ; उणर् — जान ; परिचित हो
 5910. वयतुक्कु वरुतल् — रजस्वला
 5911. जमीऩ्तार् ; पण्णैयार् — जमींदार
 5912. वलम् ; वलतु — दाहिना ; दायाँ
 5913. माऱ्ऱम् ; तिरिपु — विकृत ; बिगडा हुआ
 5914. वकि — संभाल ; वहन कर ; नियंत्रण कर
 5915. वॆट्टुक्किळि — टिड्डी
 5916. चट्टप्पूर्वम् — शासनात्मक ; शिलालेखों के अनुसार
 5917. विपच्चारि ; वेचि — वेश्या ; रखैल
 5918. तीऩ — दीन ; असहाय
 5919. नल्लरचु — कल्याणकारी राज्य ; रामराज्य
 5920. अपरातम् ; कुऱ्ऱम् — अपराध ; दोष ; क़सूर
 5921. मुप्पत्तेऴु — सैंतीस
 5922. ऎऩ्ऱु — किस दिन
 5923. चुम्मायिरु ; अमैतियायिरु ; 2. वॆऱुमऩे इरु — चुप रह ; खामोश रह
 5924. इळैत्तल् ; 2. तॊल्लै ; तॊन्तरवु ; पिरच्चिऩै — उलझन ; समस्या ; गुत्थी ; दुबला-पतला हो
 5925. चिऩ्ऩम् ; अटैयाळम् — पहचान ; चिह्न ; निशान
 5926. इरुमल् — खाँसी
 5927. पुकऴ्च्चि ; पाराट्टु — प्रशंसा ; तारीफ
 5928. वल्लमै ; इयलुतल् — शक्य ; संभव ; 2. परिमाण ; सीमा
 5929. कोरिक्कै ; आचै — इच्छा ; चाह
 5930. कोट्पाटु ; 2. अरचियल् चाचऩम् ; 3. पुलमै — संविधान
 5931. मऩोपावम् ; ऎण्णनिलै — मनोभाव
 5932. तॆऩ्ऱल् — ठंडी हवा ; पुरवाई
 5933. तङ्कम् ; पॊऩ् — कनक ; सोना
 5934. कुतित्तल् — लंघन ; 2. उपवास
 5935. तीक्षितऩ् — दीक्षित ; 2. व्रती
 5936. मक्कळातरवु — लोकप्रियता
 5937. ओटु — दौड़
 5938. अऴुक्कु ; तीट्टु ; माचु — गंदगी
 5939. ऐन्ताम् — पाँचवाँ
 5940. अळवुक्करुवि ; 2. विट्टम् — माप ; मापक
 5941. वॆल् ; वॆऱ्ऱियटै — जीत ; विजय पा ; सफल हो
 5942. अर्त्तम् ; पॊरुळ् विळक्कम् — उचित
 5943. तुण्टाकु ; वॆटित्तुच्चितऱु — टुकड़े टुकड़े हो जा ; 2. फट ; फूट
 5944. रुचि पार् — स्वाद ले ; चख
 5945. मुन्तिरिप्पऴम् — काजू
 5946. चुवीकरित्तल् ; 2. पॆऱ्ऱुक्कॊळ्ळुतल् — स्वीकरण ; स्वीकृति ; अंगीकार
 5947. पतवि — सिंहासन ; ऊँचा आसन
 5948. चिन्तु — छिड़क
 5949. नॆटिल् ; नीळम् — लंबाई
 5950. ईयॆऩु — ईकरण कर ; ई ई कर
 5951. चेऱु — कीचड़
 5952. कॊक्कि ; तुरटु — डंक
 5953. अरचियल्तुऱै — राजनीति का क्षेत्र
 5954. चित्तप्पटु ; आयत्तप्पटु — सन्नद्ध हो ; तैयार हो
 5955. अमैतिप्पटुत्तु — शांत हो ; चुप हो ; ठंडा पड जा
 5956. चात्तिर विञ्ञाऩम् — शास्त्र विज्ञान
 5957. तविप्पु — आतुर ; जल्दी ; शीघ्रता
 5958. इरट्टिप्पाक्कु — दुगुना कर ; दुहरा
 5959. इरवु वेळै — रात का समय
 5960. वाळ् — खड्ग ; तलवार
 5961. कल्लॆऱियुम् तूरम् — चार कोस
 5962. मुतलै — मकर ; मगर
 5963. चमस्ताऩम् ; निऱुवऩम् — रियासत ; राज्य
 5964. पतिल्कॊटु ; पेचु — बोल ; उच्चारण कर
 5965. कोटै — गर्मी का मौसम
 5966. कटल् ; चमुत्तिरम् — समुद्र ; सागर
 5967. नाय् — कुत्ता
 5968. चास्तिर ञाऩम् ; चात्तिर अऱिवु — वैज्ञानिक ज्ञान
 5969. आट्पटु ; आळाकु ; उट्पटु — [के] अधीन हो ; [की] बात में आ
 5970. निऩैवुकॊळ् ; निऩैवुऱुत्तिक्कॊळ् — स्मरण कर ; याद कर
 5971. मुम्मुऱै — तीन बार
 5972. किळि — तोता
 5973. तन्तिरम् — तांत्र
 5974. पालाटैक्कट्टि — पनीर
 5975. नटैमुऱै — मार्ग ; पद्धति
 5976. पुरितल् ; उणर्तल् — समझ
 5977. योचिक्कुम् तिऱऩ् ; अऱिवाऱ्ऱल् ; आरायुमाऱ्ऱल् ; पकुत्तऱिवु — सोच विचार करनेकी शक्ति
 5978. इलन्तैप्पऴम् — बेर
 5979. तवऴ् ; अलै — रेंग ; गिड़गिड़ा
 5980. पॊऱामै ; वयिऱ्ऱॆरिच्चल् — डाह ; ईर्ष्या
 5981. चात्विक ; मॆऩ्मैयाऩ ; मॆत्तऩमाऩ — सात्विक
 5982. तऱ्पोतु ; 2. तऱ्पोतैयनिलै — फिलहाल
 5983. वॆकुमति ; परिचु — पुरस्कार ; इनाम
 5984. वण्टु — गोमक्खी
 5985. विकारम् ; माऱ्ऱम् — विकार ; परिवर्तन ; रूपांतर
 5986. उरैयाटु ; पेचु — भासित हो ; प्रकाशित हो
 5987. कुऩ्ऱु ; चिऱुमलै ; 2. मेटु — पहाडी ; 2. ढेर ; राशि
 5988. पऩै — ताड़
 5989. कारियकर्त्ता ; तॊण्टऩ् — कार्यकर्ता
 5990. पर्ता ; तिरैच्चीलै ; मऱैप्पुत्तिरै ; 2. मुकच्चीलै — परदा
 5991. पिटिवातक्कारऩ् — जिद्दी ; हठीला
 5992. वॆल् ; वॆऱ्ऱिपॆऱु — जीत ; परास्त कर ; विजय पा
 5993. इळवरचऩ् — युवराज ; शहजादा
 5994. पातरचम् — पारा
 5995. तटै ; इटैयूऱु — रुकावट ; बाधा ; अड़चन
 5996. पॆरिय — बड़ा ; मुखिया
 5997. इलैक्कॊत्तु — टहनी
 5998. उतार ; चिऱन्त ; वळ्ळऩ्मै — उदात्त ; 2. ऊँचा ; 3. कुलीन
 5999. अमैति ; अचैवऱ्ऱतु ; कलङ्कामै — निश्चल ; अचल ; अटल
 6000. जोति ; ऒळिप्पिऴप्पु ; चुटर् — ज्योति ; प्रकाश
 6001. पिरळयम् — प्रलय ; 2. सृष्टि का अंत
 6002. चुयम् ; तऩ् — स्वयं ; खुद ; आप
 6003. कलवै — उलट-पुलट ; मिश्रण
 6004. नामम् पोटु ; 2. एमाऱ्ऱु ; मोचम् चॆय् — धोखा दे ; 2. तिलक लगा
 6005. केळिक्कै ; वेटिक्कै — अभिनय विशेष
 6006. तऩिमै — अकेलापन ; एकाकीपन
 6007. अटिमै — दास ; गुलाम
 6008. अटि वयिऱु — कोख ; अधोजठर
 6009. चूऱावळि ; पुयऱ्काऱ्ऱु — तेज हवा ; आँधी
 6010. चॆलविटत्तकुन्ततु — खर्चने लायक ; खर्च करने लायक
 6011. तॊटङ्कु ; 2. इयक्कु — शुरू कर ; आंदोलन कर ; आगे आ
 6012. तॊकुति — अंक ; 2. मिश्रण
 6013. चाणि — गोबर
 6014. तुम्पि — भ्रमर ; भौंरा
 6015. किटा ; चॆम्मऱि किटा — भेड़ा ; मेढ़ा
 6016. कात्तिरुत्तल् — इंतजार ; प्रतीक्षा
 6017. मुप्पत्तिरण्टु — बत्तीस
 6018. उटै ; 2. तुण्टाक्कु ; 3. चुळि — तोड़
 6019. चरितिरुत्तम् — सुधार ; संशोधन
 6020. कातु ; चॆवि — कान
 6021. अक्किरमम् ; अनियायम् — अवैधानिक ; गैरकानूनी ; अन्याय
 6022. वान्ति — कै ; उल्टी
 6023. चमूक वातम् — समाजवाद
 6024. इकऴ्च्चि — ताना ; व्यंग ; उपहास
 6025. नट्चत्तिरम् ; विण्मीऩ् — नक्षत्र ; सितारा
 6026. चूटाकु ; चूटुपिटि — गर्म हो
 6027. कलन्त ; ऒऩ्ऱिणैन्त — मिश्रित ; मिला हुआ
 6028. अऴुकल् ; 2. पॊऱामै — गंदगी
 6029. उपनिषत्तु — उपनिषद्
 6030. पुतमै ; तऱ्कालम् ; नवीऩत्तुवम् — अधुनातन ; नवीनता
 6031. होलि पण्टिकै — वसंतोत्सव
 6032. पतिल् चॊल्पवर् — प्रतिकृति
 6033. कूऴ् ; कञ्चि — माँड ; काँजी
 6034. पाचि ; 2. कऴुवल् — बासी ; 2. काई
 6035. पणिवु — नम्रता
 6036. पणम् ; काचु — पैसा
 6037. चऱुक्कुतल् ; वऴुवऴुप्पु — फिसलन ; खिसकने का भाव
 6038. कॊलुरु — राज़ ; मिस्त्री
 6039. चौकरियप्पटु ; मुटितल् — फुरसत मिल ; 2. सुविधा हो
 6040. मॆऩ्मैयाऩ ; वऴवऴप्पाऩ — स्निग्ध ; 2. चिकना
 6041. निकऴ्च्चि — घटना ; वाकया
 6042. कॊऴुक्कट्टै — मुट्ठी
 6043. नालणा — चवन्नी
 6044. काणिक्कै ; अऩ्पळिप्पु — भेंट ; उपहार ; नजराना
 6045. कऴित्तल् — व्यवकलन
 6046. वात्तियम् ; मेळम् — बाजा ; 2. शहनाई
 6047. कीऴे — नीचे ; निचला भाग
 6048. चमीपम् ; अरुकिल् ; नॆरुक्कम् — समीप ; नजदीक ; निकट ; पास
 6049. तूतुवर् — राजदूत
 6050. तीमै ; तीङ्कु ; अपायम् — प्रशंसा ; सराहना
 6051. कल्याणम् ; तिरुमणम् — विवाह ; शादी
 6052. उऴुतल् — जुताई
 6053. परवचम् ; पुळाङ्कितम् ; पुल्लरिप्पु — परवशता ; आनंद से अपने आप को भूल जाना
 6054. चङ्कोजम् ; कूच्चम् ; तयक्कम् ; नाणम् — संकोच ; झिझक ; हिचक ; झेंप
 6055. मऱुपिऱवि ; पुऩर्जॆऩ्मम् — पुनर्जन्म
 6056. ताक्कल् — दाखिल ; प्रवेश
 6057. मयिलिऱकु — पुंज ; समूह ; राशि
 6058. पॊऱ्कॊल्लर् तॊऴिल् — लोहारी
 6059. मॊऴिक्कु एऱ्प — भाषापरक
 6060. अऩ्ऩिय ; मऱ्ऱ ; पिऱ ; इतर — अन्य ; दूसरा ; भिन्न
 6061. इरुप्पिटम् ; स्ताऩम् ; 2. इटम् ; 3. निलै — स्थान ; जगह ; 2. निवास
 6062. उऴै — श्रमकर ; परिश्रम कर
 6063. मारियम्मऩ् — चेचक का रोग ; 2. मारण ; 3. महम्मारि
 6064. चुऴऱ्चि ; चुऱ्ऱुतल् ; चुऴलुतल् — भ्रमण ; पर्यटन ; घूमना फिरना
 6065. कऩ्ऩि — कन्या ; कुमारी ; कुँवारी
 6066. निऱुत्तु ; 2. कायमाऱु — छोड़ दे
 6067. कुटम् ; पाऩै — गागर ; घड़ा
 6068. अऱिवियलुक्कुट्पट्टतु — शास्त्र बद्धता ; शास्त्र-सम्मत
 6069. ऎण्णैवित्तुक्कळ् — तिलहन
 6070. तीविरम् — तीव्रता ; तेज ; अधिकता
 6071. तेटल् ; तेटुतल् — अन्वेषण ; खोज़
 6072. ताकम् तीरु ; 2. चोर्वु नीङ्कु — थकावट दूर कर ; आराम कर
 6073. मॆय्यॆऴुत्तु — व्यंजन
 6074. ऎण्कोणम् — षट्कोण
 6075. ऎऱि ; वीचु ; 2. अऱै — पीस ; 2. फेंक ; 3. पंखा चला
 6076. विऱ्कलै ; विल्वित्तै — धनुर्विद्या
 6077. मकिऴ्च्चियुटऩिरु — फूले न समा ; उल्लासित हो
 6078. ओय्वु — फ़ुरसत ; छुटकारा ; विराम ; सुविधा
 6079. वयिऱु — उदर ; पेट
 6080. परिचुत्तम् — सफ़ाई ; स्वच्छता
 6081. मीमाम्स ; वाक्कुवातम् ; चर्च्चै — मीमांसा
 6082. कल्वि अमैप्पु — शैक्षिक संस्था
 6083. चेर्तल् ; इणैप्पु ; 2. चरियाऩतु — युक्त ; न्यायोचित
 6084. चॆल्लुपटियाक्कु ; 2. कट्टु ; चॆलुत्तु — अदा कर ; चुका
 6085. उऩ्ऩत ; उयर्न्त ; चिऱन्त — उन्नत ; उच्च
 6086. कौरवम् ; मतिप्पु ; पाराट्टु — गौरव ; इज्जत
 6087. आऱु — छः
 6088. तॊऴिऱ्चालैकळ् — उद्योग ; धंधे
 6089. चत्तमिटु ; ऒलियॆऴुप्पु — बज
 6090. मान्तिरीकऩ् ; तन्तिरक्कारऩ् — तांत्रिक ; जादूगर
 6091. वाय् — मुँह ; मुख
 6092. पऴम् ; 2. विळैवु — फल ; नतीजा ; परिणाम ; 2. लाभ
 6093. यूतर् — यहूदी
 6094. आळ्पवऩ् ; अरचऩ् — नगराध्यक्ष
 6095. परिचुत्तम् — सफ़ाई ; स्वच्छता
 6096. पूम्पूम् माटु — नादिया
 6097. अटुत्त निमिटम् — दूसरे क्षण ; अगले क्षण
 6098. निम्मति ; कवलैयिऩ्मै — निश्चिंतता ; बेफिक्री
 6099. मानिल अळवु — राज्य के स्तर पर ; राज्य का स्तर
 6100. अटि ; मॊत्तु — पीट
 6101. वटिवम् ; तोऱ्ऱम् ; चुऱ्ऱुवटिवम् — रूपरेखा ; आकार ; ढाँचा
 6102. मॆल्लितु ; चऩ्ऩम् — दुबला ; पतला
 6103. कच्चितम् ; उऱुति — खरा ; 2. पक्का ; निश्चय
 6104. पॆरुमूच्चु विटु ; पॆरुमूच्चॆऱि — लंबी साँस ले ; आह भर ; उदास हो
 6105. नाट्टियकलै ; नटऩक्कलै — नृत्यकला
 6106. कञ्चा — गांजा
 6107. नऩै — सींच ; गीला कर ; भिगो
 6108. मिरट्टल् ; अच्चुऱुत्तल् — धमकी ; भभकी ; घुड़की
 6109. चातऩै ; पयिऱ्चि — साधना
 6110. वास्तु — वास्तु
 6111. मुयऱ्चि — प्रयत्न ; कोशिश
 6112. पतऩप्पटुत्तुतल् ; कुळिर्वित्तल् — शीतलीकरण
 6113. कुटऱ्काय्च्चल् ; 2. चऩ्ऩि — सन्निपात ; त्रिदोष 2. आंत्रज्वर
 6114. चर्क्करै — चीनी ; शक्कर
 6115. वेताळ — बेताल
 6116. अरचाट्चि ; आट्चि — राज्य शासन
 6117. विलैयऱ्ऱतु ; 2. विलैमतिप्पऱ्ऱतु ; मतिप्पु निऱैन्ततु — अमूल्य ; अनमोल
 6118. मलै उच्चि ; पळ्ळत्ताक्कु — तलहटी ; तराई
 6119. कारणम् ; तन्तिरम् — तंत्र ; 2. कार्य
 6120. ऎऴुतु — लिख ; 2. खींच ; बना
 6121. वॆलवॆल — छटपटाना ; तड़प {दुःख या पीडा से}
 6122. आच्चरियमाऩतु ; वियप्पाऩतु — आश्चर्यजनक
 6123. मुक्कियत्तुवमाऩ ; मुक्कियमाऩ — महत्व ; श्रेष्ठता ; वरिष्ट
 6124. आतारम् — प्रामाणिक
 6125. पिऩ्ऩटै ; 2. पिऩाल् चुऱ्ऱु — पिछड़ जा
 6126. पिरम्माण्टम् — विश्व ; शानदार ; 2. बहुत बडा
 6127. चितऱु — तितर बितर हो
 6128. तामतम् ; मॆत्तऩम् — विलंबन
 6129. इरुमटिप्पुक्कट्टु — कच्छ
 6130. अलट्चियप्पटुत्तु ; ऒतुक्कु ; पुऱक्कणि — विस्मृत कर ; विस्मृत हो
 6131. विञ्ञाऩि ; अऱिञऩ् — वैज्ञानिक ; शास्त्रविद् ; शास्त्रज्ञ
 6132. वॆऱुप्पटै ; चलिप्पटै — ऊब ; थक जा
 6133. तुक्कम् ; अवलम् ; वेतऩै ; 2. मुऱैयीटु — दुख ; क्लेश ; दुखड़ा ; व्यथा
 6134. अत्ति — उदुंबर ; गूलर
 6135. वितवितङ्कळ् ; रकरकङ्कळ् — कई किस्म ; कई प्रकार
 6136. अट्चतै ; 2. तिट्टु ; वचै — अक्षत {ब.}
 6137. तरङ्किणि — तरंगिणी ; नदी
 6138. आतर्चवाति ; कुऱिक्कोळुळ्ळवऩ् — आदर्शवादी
 6139. उतवु — सहायता कर ; मदद दे
 6140. आरम्पि ; तुवक्कु ; तॊटङ्कु — शुरू कर ; आरम्भ कर
 6141. उप्पु ; इलवऩम् — लवण ; नमक
 6142. आराय्तल् ; पुलऩाय्वु ; पकुप्पाय्वु — विश्लेषण
 6143. तेवै 2. अक्कऱै — जरूरत ; गरज ; आवश्यकता
 6144. कुरल् ; कूच्चल् ; 2. ऊळै — कूक ; चिल्लाहट
 6145. विस्तरि ; परप्पु ; 2. नीटिक्कच्चॆय् — फैल ; विस्तार कर
 6146. पॆरुक्कपटुम् ऎण् {ल्च्म्} — गुणिज
 6147. उळ्ळङ्कै — हथेली
 6148. नल्लुणर्वु ; 2. पुरिन्तुक्कॊळ्ळल् — अच्छी समझ
 6149. नाकम् — सर्प ; साँप
 6150. ऎऴुतुतल् — रचना
 6151. अचुत्तम् — गंदगी ; अशुद्धि ; मल
 6152. तुर्विनियोकम् ; तवऱाऩ पयऩ्पाटु — दुरुपयोग ; गलत उपयोग
 6153. पाल् ; 2. मार्पकम् — स्तन
 6154. वेटम् — वेष
 6155. ऎत्तऩैनाट्कळ् ; ऎव्वळवु कालम् — कितने दिन ; कब तक
 6156. नटुङ्कु — डर ; भयभीत हो
 6157. विलक्कु ; रत्तुचॆय् — रद्द कर ; खारिज कर
 6158. चॆम्मऱि आटु — भेड़
 6159. तुटुप्पु — करछी ; 2. डंडा ; 3. बल्ला
 6160. कुटियुरिमै — नागरिकता
 6161. ओटु — दौड़ ; भाग
 6162. वरु — आ ; पहुँच
 6163. पाटचालै ; कल्वि निलैयम् ; पळ्ळिक्कूटम् — पाठशाला ; मदरसा ; स्कूल
 6164. उऱै ; निऱैन्तु इरु — जम जा
 6165. विळक्कु — दीपिका
 6166. तेय् ; 2. जीर्णमाकु ; चॆरि ; 3. एकु ; चॆल् ; पो — पच ; हजम हो ; 2. घिस जा ; 3. आ
 6167. कोलाट्टम् — डांडिया ; हल्लीसक
 6168. अन्तिमम् ; इऱुति — अंतिम ; आख़िरी
 6169. मेचै — मेज ; तख्ता ; चौकी
 6170. अऱिवुत्तिऱऩ् — मेधा ; प्रतिभा ; 2. बुद्धि
 6171. मॆरुकु ; पुटम् — पन्ना ; पुट ; संपुट
 6172. एऱ्ऱत्ताऴ्वु — तुलना ; 2. भेद ; 3. तर तम भाव
 6173. अऴुक्कु ; तीट्टु — गंदा
 6174. उलकम् ; पिरपञ्चम् — विश्व ; अंतरिक्ष
 6175. चञ्चलऩम् ; किळर्च्चि — सनसनी ; हलचल ; आंदोलन
 6176. पिऩ्ऩल् — कशीदाकारी ; कढ़ाव
 6177. नूऱ्ऱुप्पत्तॊऩ्पतु — एक सौ दस
 6178. तिरळ् ; निऱैवु — बहुलता ; प्रचुरता
 6179. चितै — चिता
 6180. एवलाळ् ; कावलाळि — भट ; राज सेवक ; सैनिक
 6181. वाकऩम् ; पोक्कुवरत्तुचातऩम् ; वण्टि — वाहिका
 6182. पक्तिप्पाटल् ; इचैप्पाटल् ; चङ्कीर्त्तऩम् — संकीर्तन ; कीर्तन
 6183. पुरम् — नगर
 6184. तिरुनेर्वुऱुति ; नेर्त्तिक्कटऩ् — नमस्कार ; 2. मनौती
 6185. कैङ्करियम् ; तॆय्वत्तॊण्टु — सेवा ; देवपूजा ; 2. स्वाहा कर ; अपना
 6186. नाक्कु — जीभ ; ज़बान
 6187. मऩैवि ; पत्तिऩि — पत्नी ; स्त्री ; औरत
 6188. उरुवाक्कु — उद्भव हो ; जन्म ले ; पैदा हो
 6189. चर्च्चै ; विवातम् ; पेच्चु वार्त्तै — चर्चा ; विचार ; विचार विमर्श
 6190. अटङ्कु ; पणिवटै ; कीऴ्पटि — दब ; वश में आ
 6191. नीळम् ; लम्पम् ; नेर् — लंब ; लटकन
 6192. चळि ; कपम् — कफ ; बलगम
 6193. पक्कत्तु वीट्टु — पड़ोस के घर का
 6194. कॊप्पुळम् — चकत्ता ; ददोश ; पित्ती
 6195. पॊऱुक्कु — चुन ; छाँट
 6196. कटऱ्करै — समुद्र तट
 6197. तऩम् ; चॆल्वम् — धन ; संपत्ति
 6198. ऒप्पटै ; 2. अळि ; 3. विनियोकि — पहुँचा ; भेज
 6199. मुटङ्किक्कॊळ् — सिकुड़ ; बंद हो ; ठिठुर जा
 6200. कूट्टम् ; कुऴु — दल ; समूह
 6201. ऒव्वॊरुवर् — एक एक {लोग} ; हर एक
 6202. पुकैत्तल् ; पुकै पिटित्तल् — धूम्रपान
 6203. कम्पीरम् — गंभीर ; गहरा
 6204. विरुतु — उपाधि ; खिताब
 6205. मऱन्तुपो — भूल जा
 6206. कॊलैचॆय् ; कॊल्लु — वध कर ; हत्या कर ; खून कर
 6207. तिरैप्पटम् — चल-चित्र ; सिनेमा
 6208. चुतेचम् ; तऩ्नाटु — स्वदेश ; वतन ; जन्म भूमि
 6209. वा — आ
 6210. उतविपुरिपवऩ् — सहायक
 6211. नूऱ्ऱिरण्टु — एक सौ दो
 6212. ईट्टि — भाला ; बरछा
 6213. विळैवि ; पयिरिटु — उगा ; पैदा कर ; 2. खेल में जीत
 6214. वरतट्चिणै — तोहफ़ा ; 2. चाक
 6215. तेऩ् — शहद ; मधु
 6216. तऩ् — वह {स्वयं}- ; अपना
 6217. उऱै — म्यान ; 2. गिलाफ
 6218. तॆरि — मालूम हो ; जान
 6219. इरत्तम् चिन्तुतल् ; 2. इरत्त आऱु — खून खराबा ; रक्तपात
 6220. ऒऴुक्कम् — अनुशासन
 6221. कुऱट्टै — खर्राटा ; खुर्राटा
 6222. तिरुप्तिकरम् — संतोषप्रद
 6223. तॊण्णुऱ्ऱॆट्टु — अट्ठानवे
 6224. तऩिच्चिऱप्पु ; तऩिप्पयऩ् — सार्थक ; उपयोगी ; सफल
 6225. वऴवऴप्पु ; पचै — गोंद ; लेई
 6226. अऴुत्तम् ; पलवन्तम् ; वऱ्पुऱुत्तल् — दबाव
 6227. तऩिमै ; एकान्तम् — एकांत ; तन्हाई
 6228. नकरु ; 2. निकऴ् — सरक ; 2. बीत ; गुजर
 6229. वितै — बीज
 6230. तित्तिप्पु ; इऩिप्पु — मिठास
 6231. उरुण्टै — गोला ; पिंड ; लच्छा {सूत का}
 6232. रुक्कु — ऋचा
 6233. करुप्पु निऱम् — नीलिमा
 6234. चपाष् — शाभाश ; वह ; साधुवाद
 6235. ऐक्कियनाटुकळ्चपै — राष्ट्र संघ
 6236. रवै ; 2. वैरम् — हीरा ; 2. कण ; 3. दलिया
 6237. वातम् ; विवातम् ; 2. कॊळ्कै ; 3. इचम् ; 4. वाक्कुवातम् — वाद ; चर्चा ; बहस ; झगडा ; 2. सिद्धांत ; विचारधारा
 6238. तवऱु — छुट जा
 6239. उट्कारवै — बिठा
 6240. तिऱमैयाऩवऩ् — कारीगर ; निपुण ; सक्षम ; 2. चालाक
 6241. कटकम् ; 2. कण्णाटि — कटक ; कड़ा
 6242. अम्पु — बाण
 6243. पॊङ्कल् — खीर ; मीठी खिचड़ी
 6244. चुऱ्ऱु ; तिरुम्पु — घूम ; फिर ; 2. भटक ; चक्कर काट
 6245. ऎण्णिक्कै — संख्या ; अंक ; तादाद
 6246. अ. आम् ; अ. 2. चॊऩ्ऩ वार्त्तै — अ. कही हुई बात ; अ. {कहने का}मतलब
 6247. एऴ्मै ; इल्लामै — गरीबी ; अभाव ; 2. अनुपस्थिति
 6248. ओरेमातिरियाऩ ; पोऩ्ऱ — सदृश ; जैसा ; सा
 6249. आऩवर् — अपने लोग ; रिश्तेदार
 6250. कतै ; 2. कतैप्पिऩ्ऩल् — कथन
 6251. विरिवु चॆय् ; 2. मलरु — विकसित हो ; खिल ; 2. टूट ; फूट
 6252. पू ; मलर् — फूल
 6253. कऱ्कण्टु — मिश्री
 6254. अतिकालै — तड़का ; प्रभात
 6255. ऒत्तुक्कॊळ् ; ऒत्तुप्पो — मेल हो
 6256. मेय् — चर
 6257. अकम्पावम् ; तिमिर् — गर्व
 6258. चारम् ; तत्तुवम् — सार
 6259. अचकायचूरऩ् ; तिऱमैचालि — सूरमा ; बड़ा बहादूर
 6260. किळै — टहनी ; शाखा
 6261. कुत्तुतल् ; 2. उतयम् — चुभोना ; 2. उदय
 6262. नीतिपति — न्यायाधीश
 6263. अमल् ; नटैमुऱैप्पटुत्तुतल् ; चॆयऱ्पाटु — अमल ; अमलदारी
 6264. वळर्च्चि ; मुऩ्ऩेऱ्ऱम् — प्रगति ; उन्नति
 6265. ऒट्टवै ; 2. पऱ्ऱवै — लगा ; जोड़
 6266. कॊळ्ळि — लुकाठा ; लूका
 6267. परिवारम् ; कुऴाम् — परिवार
 6268. आट्चि ; परिपालऩम् — शासन ; पालन
 6269. वाचऩै ; मणम् — गंध ; बू
 6270. चुऱुचुऱुप्पाऩ — क्रियाशील
 6271. नटन्तुक्कॊळ् — करवट बदल ; घूम ; 2. उबल
 6272. तालि — मंगलसूत्र
 6273. तीवु — द्वीप ; टापू
 6274. तऩि — अलगपन ; व्यष्टि
 6275. अऴकु — लावण्य ; कांति ; शोभा
 6276. पुटै — ओसा
 6277. अमरऩ् ; 2. मरणमऱ्ऱवऩ् ; 3. तेवऩ् — अमर ; देव
 6278. कारम् — तीखापन ; चरफरा
 6279. नूल् — सूत
 6280. अऱिवियल्चास्तिरम् ; चात्तिरम् — शास्त्र ; विज्ञान
 6281. कलवरम् — व्याकुलता ; बेचैनी
 6282. उळि — छेनी
 6283. मतिक्कत्तकुन्त — संभाव्यता ; हेतुबद्धता
 6284. वञ्चक ऒप्पन्तम् ; 2. कळ्ळ इणक्कम् — प्रलोभन ; मेल मिलाप ; 2. अंदरूनी
 6285. चिऱ्ऱप्पा ; चित्तप्पा — चाचा
 6286. कान्तम् — अयस्कांत ; चुंबक
 6287. कूट्टम् — भीड़ ; भीड़भाड़
 6288. ऎतिराळि ; पोट्टियाळ् — प्रतिद्वन्दी ; विपक्षी ; 2. विरोधी ; शत्रु
 6289. चुरुङ्कल् ; चुरुक्कम् — तह ; सिकुड़न ; सिलवट
 6290. ऎतिर्क्कॊळ् — सामना कर ; विरोध कर
 6291. चॆल्लात — खोटा
 6292. उऱुति ; तॆळिवाक ; तिट्टवट्टमाक — स्पष्ट ; साफ
 6293. चक्ति ; तिऱमै ; आऱ्ऱल् — प्रताप ; तेज ; पराक्रम
 6294. चॆल्लु — गुजर ; बीत ; खतम हो ; 2. जारी हो ; प्रचलित हो
 6295. अऩ्पु ; 2. अऴकु — प्रेम
 6296. ताऩ् — स्वयं {ए.} ; आप {ए.}
 6297. चम्मति ; उटऩ्पटु ; ऒप्पुकॊळ् — सहमति दे ; स्वीकार कर
 6298. पैत्तमावु ; पाचिमावु — मूँग के आटे का उबटन
 6299. पोर् ; पोराट्टम् — समर
 6300. अरिप्पु — खाज ; खुजली
 6301. मिक अवचरम् ; 2. नॆरुक्कटि — अत्यावश्यक
 6302. कल्वियऱिञर् — विद्वान ; विद्यावेत्ता ; शिक्षा-शास्त्री
 6303. आयुतम् ; करुवि — लंबा
 6304. मऩैवियै इऴन्तवऩ् ; 2. अऱिविलि ; मटैयऩ् — नालायक {आदमी} ; अयोग्य ; निकम्मा
 6305. नोयाळि — रोगी ; बीमार ; मरीज
 6306. ऎलुम्पु — हड्डी
 6307. तर्क्कम् — तर्क ; 2. विवाद ; 3. बहस
 6308. वरि ; किस्ति — मालगुजारी ; 2. कर
 6309. अरळु ; 2. तयङ्कु — डर ; भयभीत हो
 6310. नूऱ्ऱुनाऩ्कु — एक सौ चार
 6311. पोतकऩ् ; अऱिवुऱुत्तुपवऩ् — बोधक {पु.}
 6312. कुऱुकल् — अव्याप्ति
 6313. मार्क्कम् ; वऴि — मार्ग ; रास्ता ; 2. साधन
 6314. परिचीलि ; कूर्न्तुकवऩि — परीक्षा कर ; ध्यान से देख ; जाँच
 6315. तेचीय — देशीय ; देश संबंधी
 6316. वाळ् विळैयाट्टु ; वाट्पोर् — व्यायामशाला ; 2. व्यायाम
 6317. आचैप्पटु ; विरुम्पु — आशा कर ; इच्छा कर ; उम्मीद कर
 6318. मऱुनाळ् — दूसरे दिन ; अगले दिन
 6319. कऩवु — स्वप्न
 6320. तुवैतम् ; आऩ्मा ; परमात्मा — द्वैत ; दो का भाव ; 2. एक वन
 6321. एक्कम् ; परितविप्पु — व्याकुलता ; तड़प
 6322. चॆक्कु ; 2. पुङ्कऩ् — कोल्हू
 6323. तॊटरु — जारी रह {स्थिति} ; चालू रह
 6324. इवर्कळ् — ये {व्य.}
 6325. मरणम् ; इऱप्पु — मृत्यु ; मौत
 6326. कऩ्ऩत्तिल् अऱैतल् — तमाचा ; चपत ; थप्पड़
 6327. निऱुत्तु ; 2. कायमाऱ्ऱु — बंद कर ; 2. छुड़ा दे
 6328. वळर् — पाल
 6329. तेऱ्ऱु ; आऱुतल् कूऱु — तसल्ली दे ; सांत्वना दे ; 2. धीरज दे ; संभाल
 6330. चिक्कलाऩतु — संक्लिष्ट
 6331. अटर् ; अटर्त्ति ; 2. आऴम् — घना ; घनिष्ट ; 2. मजबूत
 6332. वॆळ्ळम् ; पॆरुवॆळ्ळम् — बाढ़ ; प्लावन ; प्रवाह
 6333. पिरॆञ्चु — फ्रान्स देश
 6334. विटुतलै — मुक्ति
 6335. उरुव ऒऱ्ऱुमै — सारूप्यत
 6336. तलैयङ्कम् ; आचिरियरुरै — संपादकीय ; अग्रलेख
 6337. मुतलुतवि — प्रथम उपचार
 6338. तिलकम् ; पॊट्टु ; कुङ्कुमम् ; कुङ्कुमप्पॊट्टु — तिलक ; टीका ; 2. श्रेष्ठव्यक्ति
 6339. केळ् ; विऩवु — पूछ ; माँग
 6340. आट्चेपम् ; तटै — रुकावट ; अड़चन
 6341. नऩ्कॊटै ; अऩ्पळिप्पु — चंदा ; 2. दान
 6342. मऱैन्तुपो ; मायमाकु — अदृश्य हो ; गायब हो
 6343. कोट्टै — किला ; दुर्ग
 6344. मुतुकुतण्टु — रीढ़ की हड्डी
 6345. चम्पळम् ; ऊतियम् — पारितोषक ; पुरस्कार ; ईनाम
 6346. चॆय् — कर ; बना
 6347. तङ्कम् ; पॊऩ् — स्वर्ण ; सोना
 6348. पाचम् ; परिवु — आत्मीय ; अपना ; निजी
 6349. मटि ; इऱ ; अऴि — मर जा ; नष्ट हो
 6350. ऊकि ; उणर् ; कण्टुपिटि — पता लगा {सूँघकर}
 6351. इटुप्पु — कमर ; कटि
 6352. उऴु — जोत ; हल चला
 6353. ऎतिरॊलि ; ऎतिर् विळैवु — प्रतिस्पन्दन ; प्रतिक्रिया
 6354. वाक्कु चातुरियम् ; तिऱमै ; चॊल्तिऱमै ; वाक्कुत्तिऱमै — वाक्चातुर्य
 6355. रकम् ; वकै ; वितम् — किस्म ; प्रकार
 6356. लट्चणम् — अभिलक्षण
 6357. चोर्वटै — कमजोर हो ; निराश हो ; दुःखी हो
 6358. कुङ्किलियम् — गुग्गुल
 6359. कलवै ; कलप्पु — संकर ; मिश्रण
 6360. पारत नाटु — भारत देश
 6361. पिल्लिचूऩियम् — मंत्र-तंत्र
 6362. आण् — आदमी ; पुरुष
 6363. अवऩ् — वह {पु.}
 6364. विरुप्पमाऩतु ; आर्वमुटैयतु — रोचक ; दिलचस्प ; लगन
 6365. कतै — कहानी ; कथा
 6366. पटुकॊलै ; 2. पाटऴिवु — मारणहोम
 6367. आय्वु ; परिचीलिप्पु ; परिचीलऩै ; मतिप्पाय्वु — समीक्षा
 6368. पिरपञ्चम् ; उलकम् — संसार ; विश्व ; दुनिया
 6369. चुवर् — दीवार ; भित्ती
 6370. निवारणम् ; नीक्कम् ; तटुत्तल् — निवारण ; रोक
 6371. ऎळितु — आसान
 6372. चट्टमेल्चपै — विधानमंडल
 6373. कुऱि ; इलक्कु — लक्ष्य ; उद्देश्य ; 2. निशान
 6374. ऎतिर्विळैवु ; पिरतिकूलम् — प्रतिकूलता ; विरोध
 6375. अऴकि — सुंदरी
 6376. मऩित इऩम् — मानवजाति
 6377. तुवक्कु ; 2. तलैयिटु — प्रारंभ कर ; 2. {काम} हाथ में ले ; 3. तै कर
 6378. उळ्ळूर् — स्थानीय
 6379. नूऱ्ऱुप्पतिऩॊऩ्ऱु — एक सौ ग्यारह
 6380. पाताळम् — पाताल
 6381. मक्कट्चेवै — प्रजा की सेवा
 6382. इरुपत्तैन्तु — पच्चीस ; पाव ; चौथाई
 6383. तॊलैनोक्कु — दूरदर्शिता
 6384. तमाष् ; वेटिक्कै — तमाशा ; खेल ; 2. मजाक
 6385. चिऱियवळ् — बच्ची
 6386. कुऴुमम् ; कुऴु ; कूट्टिणैप्पु — संगठन
 6387. पारत् ; इन्तिया — भारत
 6388. तूक्कुत्तण्टऩै — फाँसी की सजा
 6389. निलवॊळि — अति सुंदरी
 6390. पतिऩॆट्टु — अठारह
 6391. चुरुक्कमाऩ — रूखा ; संक्षिप्त
 6392. नॆऱ्ऱि — भाल ; माथा ; ललाट
 6393. चॊत्तु ; 2. पणम् ; काचु — धन ; पैसे ; संपत्ति ; रुपये
 6394. निऩैवु ; ञापकम् — स्मरण ; स्मृति
 6395. [मऴै]तुळि — बूँद ; 2. छींटा
 6396. कुटुमि — अंकुर ; 2. चुटिया
 6397. तोऩ्ऱु ; पिऱ — पैदा हो ; जन्म ले
 6398. मानिलम् — राज्य ; प्रांत
 6399. ऎण् — संख्या
 6400. चिऱियवऩ् — दुध-मुँहा लड़का
 6401. उयिर्परिणामम् ; जीवपरिणामम् — जीव-विकास-क्रम
 6402. पिऩ्वाङ्कु ; वापस् वाङ्कु — वापस ले ; 2. संक्षेप में कह
 6403. ऒरुमुऱै — एक बार
 6404. मत्तु — मथानी
 6405. पक्ति ; इऱैयऩ्पु — भक्ति
 6406. किऴवि ; मुतियवळ् — बूढ़ी ; बुढ़िया
 6407. कूटैयळवु ; 2. मिक अतिकम् — टोकरी भर ; ज्यादा
 6408. तङ्कम् — सोना ; 2. धतूरा
 6409. करै — गल
 6410. पटु — सो ; लेट ; आराम कर
 6411. अतिकम् ; मिक — अधिक ; अत्यंत ; बहुत
 6412. मल्लि — मल्लिका ; चमेली
 6413. विटु ; विट्टुविटु ; 2. निऱुत्तु — बंद कर ; 2. खतम कर ; रोक दे
 6414. कट्टायम् ; तविर्क्क मुटियाततु ; तटुक्क मुटियाततु — अनिवार्य ; लाजिमी
 6415. वळैयम् — वलय ; गोल ; 2. कंकण
 6416. नूऱु ; चतम् — शत ; सौ
 6417. चुऱ्ऱुतल् — घुमाव ; 2. चक्कर ; 3. पेंच
 6418. उतारणम् काट्टु ; ऎट्टुत्तुक्काट्टु — उदाहृत कर
 6419. पच्चटि ; चट्टिऩि — चटनी
 6420. वाऴ् ; पिऴै — जी ; जीवित रह ; जीवन यापन कर
 6421. एऱ्ऱम् ; 2. वॆळियीटु — लोकार्पण ; ईजाद
 6422. पोर् ; चण्टै — लड़ाई ; 2. युद्ध
 6423. इळैञर् ; इळमैप्परुवम् — युवा पीढ़ी
 6424. नियमम् ; वितिमुऱै — नियम ; कायदा ; उसूल
 6425. पकुति ; पिरान्तम् — प्रांत ; प्रदेश
 6426. करुत्तु ; करुत्तुरै — व्याख्या ; टीका ; बयान
 6427. कलाच्चारम् ; पण्पाटु — सांस्कृतिक
 6428. नटिप्पु — अभिनय
 6429. उटम्पु ; उटल् — तन
 6430. चाम्राट् ; मामऩ्ऩर् — सम्राट
 6431. चरियाकु — अनुकूल हो ; ठीक हो ; उचित हो
 6432. चिऱुवचिऱुमियर् — बालक और बालिकाएँ
 6433. अम्मा ; अऩ्ऩै ; ताय् — माता ; माँ
 6434. कैप्पिरम्पु — बेंत ; छड़ी
 6435. तॊण्टै — गला
 6436. नल्लुपतेचम् — हितोपदेश ; नसीहत
 6437. वॆळियेऱ्ऱम् ; तळ्ळुतल् ; विलक्कुतल् — बाहर ; बहिष्कार
 6438. उरैनटै — गद्य
 6439. परम्परै — सिलसिला ; क्रम
 6440. ऎऴुत्तु वरिचै ; 2. अकराति ; चॊऱ्कळञ्चियम् ; निकण्टु — अकारादि
 6441. वीरप्पॆण् — वीरपत्नी
 6442. कुऴप्पम् ; अलङ्कोलम् ; कलवरम् — गड़बड़ ; हलकंप
 6443. मैताऩम् — मैदान ; खुली जग़ह
 6444. पटिप्पाळि — पढ़ा-लिखा ; शिक्षित ; 2. पाठक
 6445. तिवाला — दिवाला
 6446. कॊटु ; ता — दे ; प्रदान कर ; दे
 6447. ऎतिर्प्पु — विरोध ; विपरीत ; खिलाफ
 6448. ऐन्तु — पाँच
 6449. उट्पूचल् ; 2. उट्पोर् — अंतर्युद्ध
 6450. करुमै ; 2. इळम् इरुट्टु — धुँधलापन ; अस्पष्टता
 6451. तेटु — ढूँढ ; खोज
 6452. मामूल् ; वऴक्कम् ; 2. इलञ्चम् — साधारण ; 2. मामूली ; रिश्वत
 6453. विषप्पतार्त्तम् ; विषप्पॊरुळ् — विषपदार्थ
 6454. तोल्वि — वैफल्य ; विफलता
 6455. पॊतु — सार्वत्रिक
 6456. पेतम्चॆय् ; वेऱुपटुत्तु — फाड़ ; 2. तोड़ ; फोड ; 3. अलग कर ; अलग हो
 6457. चिऱु ; कुऱैच्चलाऩ — नाटा ; गिड्डा
 6458. पुरतच्चत्तुक्कळ् — प्रोटीन
 6459. तङ्कम् ; 2. चॊत्तु — सोना ; सुवर्ण
 6460. ओचै ; चत्तम् — आहट ; आवाज ; खटका
 6461. तलैवर् ; कुटियरचुत्तलैवर् ; जऩातिपति — अध्यक्ष {पु.}
 6462. अट्टैप्पुऴु — जोंक
 6463. कूलि ; ऊतियम् — मजदूरी
 6464. अचम्पवम् — असत्य ; झूठ ; छल
 6465. तुळै ; किऴिचल् — छेद ; सुराख
 6466. वेकु ; कॊति — उबल
 6467. आलयम् ; कोयिल् — मंदिर
 6468. कण्टऩम् तॆरिवि ; ऎतिर्प्पैक्काट्टु — विरोध प्रकट कर ; असंतोष प्रकट कर ; उपेक्षा कर
 6469. ऎऴुनूऱु — सात सौ
 6470. पऱ ; 2. कुति — उड़ ; उछल
 6471. तेऱ्ऱु ; आऱुतल्कूऱु ; आऱुतल्पटुत्तु — सांत्वना दे ; संभाल
 6472. क्रि कीऴे — क्रि नीचे
 6473. आतरवऱ्ऱतु — निरादर ; उपेक्षा
 6474. तॊल्लैकळ् — दुख ; संकट ; मुसीबतें
 6475. अऱुपत्तुनाऩ्कु — चौंसठ
 6476. चिरुष्टि ; उरुवाक्कु ; तोऱ्ऱुवि — सृजन कर ; सृष्टि कर
 6477. काण्पि ; काट्टु — दिखा ; प्रदर्शित करा ; बता
 6478. उऱुतियाऩ — अधिक बलवान ; मजबूत
 6479. तलै — सिर
 6480. वम्चत्तै चेर्न्तवऩ् — सपिंड ; सगोत्री
 6481. चत्तमिटु ; ऒलियुण्टाक्कु ; ऒलियिटु — ध्वनित हो ; आवाज हो ; बज
 6482. कट्टुरै ऎऴुतुतल् — निबंध लेखन
 6483. अऴकु ; रम्मियम् — सुंदर ; आकर्षक
 6484. तटुमाऱु — लड़खड़ा
 6485. वचऩ कवितै ; उरैनटै कवितै ; पुतुक्कवितै — वचनकवित्व
 6486. कल्याणम् ; तिरुमणम् ; 2. मङ्कळम् — शादी
 6487. तचै — माँस पेशी
 6488. चुत्तम् — शुद्धता ; सफाई ; स्वच्छता ; पवित्रता
 6489. उरिय कालम् — सकाल ; ठीक समय ; निर्णीत समय
 6490. पुतुमै — नूतन ; नया
 6491. वेतम् — वेद
 6492. अ. ऎङ्कुम् — अ. सब जगह
 6493. अऩ्पु ; नट्पु ; 2. नण्पऩ् — यार ; दोस्त
 6494. चामन्ति — कर्पूर पुष्प ; गुलदाउदी
 6495. चाय्वु — वक्र ; तिरछा ; टेढ़ा
 6496. कुऴु ; 2. पिरिवु ; 3. इऩम् ; 4. वर्क्कम् — वर्ग ; समूह ; दल ; श्रेणी
 6497. पिऩ्पऱ्ऱु ; 2. उटऩिरु — पीछा कर
 6498. मुकवरियाळर् — पाने वाला
 6499. वलिमै ; आऱ्ऱल् — परिपुष्ट
 6500. वित्तियाचम् — तद्भिन्न ; उससे भिन्न
 6501. ऊञ्चल् — झूला
 6502. मिरुकम् ; विलङ्कु — जानवर
 6503. पिरकाचि ; ऒळिवीचु ; पुकऴुटऩ् विळङ्कु — प्रकाशित हो ; चमक ; जगमगा
 6504. मूलम् ; इरुप्पु — अस्तित्व ; 2. निवास ; घर
 6505. तिटम् — दृढ ; मजबूत ; स्थिर ; अटल
 6506. कॊच्चै ; इऴिवु ; 2. अनाकरिकम् — असभ्य ; फूहड़ ; उजड़्ड़
 6507. टम्पङ्कळ् ; वीण्पुकऴ्च्चि — ढकोसला ; आडंबर ; दिखावा
 6508. ऒप्पऱ्ऱ ; इणैयिल्ला — अनुपम ; बेजोड़ ; अतुलनीय
 6509. पञ्चाङ्कम् — पंचांग ; जंत्री
 6510. चिरुङ्कारम् ; 2. अलङ्कारम् — शृंगार
 6511. वेट्टि — बरामदा ; 2. धोती ; लुंगी
 6512. चिऱप्पु ; तऩिच्चिऱप्पु — विशिष्ट ; अलग ; खास
 6513. नूऱ्पुक्कतिर् — तकली
 6514. चर्वचामाऩियम् ; पॊतुवाऩतु — सर्वसामान्य ; साधारण
 6515. कट्टॆऱुम्पु — चिउंटा ; चींटा
 6516. वम्चम् ; पारम्परियम् — वंश
 6517. चिक्कल् ; कटिऩम् — क्लिष्ट ; जटिल ; कठिन
 6518. आऩन्तमयम् — आनंदमय
 6519. अऩुप्पु — भेज
 6520. वरलाऱ्ऱऱिञर् — इतिहासकार
 6521. मुऴुमैयाऩवऩ् — कसाई
 6522. कूटम् ; 2. कूट्टम् — जमात ; 2. राशि
 6523. तऩि ; तऩिमै — अकेला ; तन्हा ; एकाकी
 6524. चॆल्ल — लाड़ला ; प्यारा ; दुलार
 6525. नऩ्ऩिलै ; वीट्टुप्पेऱु — सद्गति ; मोक्ष
 6526. अऱुपत्ताऱु — छियासठ ; छासठ
 6527. कट्टुप्पटु — बँधकर रह ; अड़िग रह ; स्थिर रह
 6528. मोकम् — मोह ; लालसा ; 2. लालसा
 6529. किऴक्कु — पूरबी
 6530. कऩ्ऱु — बछड़ा ; 2. बछिया
 6531. ऒरे इऩत्तैच्चार्न्त — सजातीय
 6532. नूऱ्ऱाण्टु — शताब्दी
 6533. कालप्पोक्कु — कालक्रम
 6534. तॆऩ्मेऱ्कु — नैऋति {दिशा}
 6535. ऊचलाटु ; आटु — झूल
 6536. आराय् ; पकुत्ताराय् — विश्लेषित कर
 6537. कुटिचै — झोंपड़ी ; कुटी
 6538. वराण्टा — बरामदा
 6539. पटुक्कवै ; तूङ्कवै — सुला
 6540. पिऱवि ; 2. मच्चम् — मसा ; तिल
 6541. वकु ; 2. पिरि — बाँट ; वितरण कर ; विभाजन कर
 6542. पिरचारम्चॆय्पवऩ् ; पोतकऩ् — प्रचारक
 6543. अविऴ् ; 2. विट्टुविटु — अलग हो
 6544. उटल् ; उटम्पु — तन ; शरीर
 6545. वाटिक्कै ; वऴक्कम् — व्यवहार ; 2. रीति ; आदत ; इस्तेमाल
 6546. कलकम् ; 2. ऎतिर्प्पु ; 3. पुरट्चि — विद्रोह
 6547. चॊल् ; वॆळिप्पटुत्तु — प्रकट कर ; जाहिर कर
 6548. पुतर् — झाड़ी
 6549. मूलम् — मातृक ; माता ; 2. मूल ; मूलाधार
 6550. विटिवॆळ्ळि — शुक्रतारा ; 2. भोर का तारा
 6551. कण्कट्टु — दीठ बाँध ; 2. जादू
 6552. मटिप्पु — मोड़ ; 2. तह
 6553. पेराचै ; तुराचै — लोभ ; लाचारी
 6554. विलैमतिप्पु ; विलै — दाम ; मूल्य ; भाव ; 2. खरीद
 6555. किळै अतिपति — विभागध्यक्ष
 6556. वाङ्कुतल् — खरीदी ; क्रय
 6557. माटि — अट्टालिका ; अटारी ; कोठा
 6558. मुक्किय उत्तेचम् — मुख्योद्देश ; मुख्य उद्देश्य
 6559. उमिऴ् ; तुप्पु — थूक
 6560. निऱैवु — पूर्ण
 6561. ऎमऩ् — यमराज
 6562. माऱु — बदल ; तबदील कर
 6563. मामरम् — आम
 6564. वाऴ्क्कै ; जीवऩम् — जीवन
 6565. कुळिर्क्काऱ्ऱु — ठंडी हवा
 6566. करुत्तु ऒरुमैप्पाटु ; ऒरुमुकप् पोक्कु ;  ; एकापिपिरायम् — एकाभिप्राय ; एकमत
 6567. कूजा — सुराही
 6568. कतिर्कोट्टम् — वक्रीभवन
 6569. पाक्कु — सुपारी ; 2. टुकड़ा
 6570. मॊऴि कऱ्पिप्पु — भाषा बोधन ; भाषा-अध्यापन
 6571. मऱुमुऱै ; इऩ्ऩॊरुमुऱै — और एक बार
 6572. आतिक्कम् ; तलैमै — आधिपत्य ; स्वामित्व ; वर्चस्व
 6573. पण्टम् ; पतार्त्तम् ; पॊरुळ् — पदार्थ ; शब्दार्थ ; 2. चीज ; वस्तु
 6574. माऱ्ऱम् ; तिरिपु — विकृति ; रूपांतर
 6575. ऎऴुपत्तुमूऩ्ऱु — तिहत्तर
 6576. परिवु ; पाचम् — प्रेम ; स्नेह ; आत्मीयता
 6577. नङ्कै ; युवति — युवती
 6578. अऱिवुत्तऩ्मै — अक़्ल ; बुद्धि ; समझ
 6579. कट्टम् ; 2. ताऴ्प्पाळ् — कुंडी {दरवाजे की} ; चौखट
 6580. पटि ; पटिक्कट्टु — सीढी ; श्रेणी
 6581. इमैमुटिकळ् ; कण्णिमैमयिर्कळ् — बरौनी
 6582. चुवर्क्कोऴि — झींगुर
 6583. तङ्कम् — स्वर्ण ; सोना
 6584. मानिल अरचु — राज्य सरकार
 6585. काल्विरल् ; 2. मुऴङ्काल् — पैर की उँगली
 6586. उण्णु ; तिऩ् ; चाप्पिटु — खा
 6587. नलम् ; उपकारम् ; नऩ्मै — उपकार ; मदद ; सहायता
 6588. किऴक्कु ; 2. मुऩ्ऩर् — प्राक् ; 2. पूर्व ; 3. पहला
 6589. किऴङ्कु — कंद
 6590. मूक्कु — नासिका ; नाक
 6591. ऎरुमैमाटु — भैंस
 6592. वारिचुतारर् ; वारिचु ; मरपुवऴि उरिमैयाळर् — वारिस ; उत्तराधिकारी
 6593. ऒरे इऩम् — सजाति
 6594. एऱ्ऱुक्कॊळ् — प्राप्त कर ले ; हाथ में ले ; स्वीकार कर
 6595. किण्णम् — बरतन ; प्याला
 6596. षोक्कु ; अलङ्कारत्तोऱ्ऱम् — शौक ; शौकीनी
 6597. आचैकळ् ; ऎण्णङ्कळ् — बात चीत ; ग़प-शप
 6598. मोचम् ; मोचटि — धोखा ; ठग
 6599. पलऩ् ; पिरतिपलऩ् ; विळैवु — प्रतिफल ; लाभ ; पारिश्रामिक
 6600. इवै — ये {न. ; ब.}
 6601. माप्पिळ्ळै ; मणमकऩ् — वर ; दूल्हा
 6602. मुळैविटु ; 2. वॆळिप्पटु — अंकुरित हो ; उग
 6603. मुटि ; 2. विलक्कु ; 3. नॆरुङ्कु — अंत समीप हो
 6604. पॆरुन्तोल्वि — पराजय ; हार
 6605. कूट्टुक्कऱि ; पॊरियल् — व्यंजन {वर्णमाला में}
 6606. ऒट्टुण्णि — परान्नजीव
 6607. चन्तोषम् ; मकिऴ्च्चिकरम् — आह्लाददायक
 6608. अऴुक्कु ; मलम् — मल ; विष्ठा ; गंदगी
 6609. निच्चयम् ; उऱुति — रूढि
 6610. नुऴै — घुसेड़
 6611. कॊलै — खून ; हत्या
 6612. तित्तिप्पाऩ ; इऩिप्पाऩ — मीठा
 6613. पॊऱुत्तुक्कॊळ् ; चकित्तुक्कॊळ् — सह ; संभल ; वहन कर
 6614. कूटुतल् ; अतिकम् ; मिकुति ; 2. तऩि — अतिरिक्त ; अधिक ; ज्यादा
 6615. ऎटुत्तुक्कॊळ् ; वाङ्किक्कॊळ् ; पॆऱ्ऱुक्कॊळ् — ले
 6616. कारै — गारा
 6617. अचुपम् ; तीमै — अशुभ ; अमंगल
 6618. कोलम् — कौर ; ग्रास
 6619. पाचिमावु ; पैत्तमावु — मूँग का आटा
 6620. अऴुत्तम् ; कट्टायम् — आधार ; दबाव ; जोर ; 2. व्यञ्जन चिह्न
 6621. तट्टुप्पाटु ; पऱ्ऱाक्कुऱै — अभाव ; कमी ; 2. खुश्क जमीन
 6622. कुति — कूद ; छलाँग मार ; छलाँग भर
 6623. चुवाति — स्वाति
 6624. चीतळम् ; कुळिर्चि ; कुळुमै — शीतल
 6625. तॊऩ्ऩै — दोना
 6626. पुळ्ळि माऩ् — बारहसिंगा
 6627. तूऱल् ; 2. मुतलिल् पॆय्युम् मऴै — पहली वर्षा
 6628. ऎऴुपत्तॊऩ्ऱु — इकहत्तर
 6629. इरु ; निल् — रुक ; थम ; ठहर
 6630. विऴि ; कण् — लोचन ; आँख
 6631. अमैवटक्कम् ; कट्टुप्पाटु ऒऴुक्कम् — संयम ; सहनशीलता
 6632. वेऱाक्कु — भेद कर
 6633. पयऩऱ्ऱ — अयोग्य ; निकम्मा ; बेकार ; व्यर्थ
 6634. निऱैवु चॆय् ; निरप्पु — भर ; 2. {शंख}बजा
 6635. तारै — धारा ; प्रवाह
 6636. तेङ्काय् — गरी {नारियल}
 6637. चिऱुपकुति ; चिऱितु — लेश ; 2. जर्रा ; टुकडा
 6638. चॆटि — झाड़ी ; कंटीली झाड़ी ; बाड
 6639. मॊऴिपॆयर्प्पु — तर्जुमा ; अनुवाद
 6640. ऊऴल् ; मुऱैकेटु — भ्रष्टाचार
 6641. ऎरु ; उरम् — खाद
 6642. पॊऴुतु पो — दिन ढल जा ; समय बीत ; देर हो
 6643. ऒरुमैप्पाटु ; ऒऱ्ऱुमै — एकता ; एकाई
 6644. चेणै — जीन
 6645. कट्टुक्कतै ; कऱ्पऩैक्कतै — बनावटी कहानी {कल्पित}
 6646. मायम् — अदृश्य ; गायब
 6647. वीङ्कु ; उप्पु — उभर ; फूल ; ऊपर उठ ; उमड़
 6648. ईचाऩियम् ; वटकिऴक्कुमूलै — ईशान्य
 6649. मुटिवु एऱ्पटुतल् ; पिऱप्पु — उत्पन्न ; पैदा हुआ
 6650. इत्तकैय — इस तरह का ; ऐसा
 6651. मुतऩ्मैयाऩ — अद्वितीय ; अद्भुत
 6652. नटुङ्कु ; 2. आटु — हिल डुल ; विचलित हो
 6653. चामाऩियऩ् — सामंत
 6654. उट्पुऱम् — अंतर्गत ; अन्दर का ; भीतर का
 6655. अच्चु — साँचा
 6656. चॆल्लाततु ; 2. अलुमिऩियम् — जस्ता
 6657. चॆय्वि — करा ; बनवा
 6658. कण्टिप्पु ; उऱुति — निश्चित ; अवश्य ; ठीक-ठीक
 6659. पिरयोकम् ; पयऩ्पाटु — प्रायोगिक
 6660. ओणाऩ् — गिरगिट
 6661. कुऱैप्पु — घटौती ; कमी
 6662. इलट्चक्कणक्काऩ — लाखों ; बहुत अधिक
 6663. कीरि ; कीरिप्पिळ्ळै — नेवला ; नकुल
 6664. मुतलीटु ; मूलतऩम् — पूँजी ; मूलधन
 6665. काम्पु — डंडी ; डंटल
 6666. नाऩ्कु — चार
 6667. वऱट्चि — वर्षाभाव
 6668. कुळम् — वापिका ; बावली
 6669. एवलाळ् — सेवक
 6670. वॆळिऱु ; वियप्पटै — पीला पड़ जा
 6671. किऴक्कु — पूरब ; पूर्व
 6672. मऱैत्तु वै — छुपाकर रख ; बचाकर रख
 6673. तॊन्नै ; 2. तीवऩत्तॊट्टि — किश्ती
 6674. इरवु नेरम् — रात का समय
 6675. इऴैप्पुलि — रंदा
 6676. पत्तिरप्पटुत्तु ; मऱैत्तुवै — छिपा ; बच
 6677. नल्लतु ; 2. मिकच्चिऱन्ततु ; 3. अतिकम् — अच्छा ; उचित ; 2. प्रवीण ; योग्य
 6678. पोट्टियिटु — स्पर्धा कर ; होड लगा ; खडा रह {चुनाव में}
 6679. एऱ्ऱिक्कॊळ् — चढ़ा ले
 6680. तोरणै — शैली ; रीति ; व्यवहार ; बर्ताव ; पद्धति ; ढंग
 6681. वटमॊऴि ; चमस्किरुतम् — संस्कृत ; परिमार्जित ; संस्कार किया हुआ
 6682. उऴैप्पु — श्रमिक
 6683. कॆटु ; 2. तटु — रोक
 6684. इटिपाटु ; अऴिवु/चितिलम् — शिथिल ; ढीला ; टूटा फूटा ; खंडहर
 6685. पिरिवु ; चितैवु ; 2. पिळवु — विच्छेद ; अलगाव
 6686. चिरमताऩम् ; उऴैप्पुताऩम् — श्रमदान
 6687. ऎण्णिक्कै — हिसाब लगा ; गिनती कर
 6688. आवणि मातम् — भाद्रपद ; भादों {मास}
 6689. चन्तिप्पु — चौराहा ; 2. जोड ; संधि
 6690. तटवु ; अऴुत्तित्तटवु — मर्दन कर ; मालिश कर ; 2. पीस ; कुचल
 6691. पिरामणपॆऩ् ; अन्तणपॆण् — ब्राह्मणी
 6692. अट्टै — पुट्टा ; दफ़्ती
 6693. अऩुकूलम् ; चित्ति — सिद्धि ; सफलता ; प्राप्ति ; सार्थकता
 6694. तॊलै ; 2. तुरत्तु — खो ; खो दे
 6695. ऎटु — उठा ; ऊँचा कर
 6696. ऒरुवकैक्कीरै — पालक
 6697. पिरतमर् — प्रधान मंत्री
 6698. उटै — फूट ; छिन्न हो ; टूट
 6699. आरम्पि ; तुवङ्कु — आरंभ कर ; शुरू कर
 6700. वेण्टु — अर्ज कर ; विनति कर ; निवेदन कर
 6701. मुरट्टुत्तऩम् — अशिष्टता ; भद्दापन
 6702. अऴि ; 2. कॊलै चॆय् — संहार कर ; मार डाल
 6703. निरूपणम् ; मॆय्प्पिप्पु ; अऱुति — निरूपण
 6704. विरल् ; 2. आयिरम् — उँगली ; 2. हजार
 6705. चेऱु ; 2. मूच्चुपिटित्तल् ; 3. तुणिच्चल् — साँस ; 2. दम ; 3. कश ; 4. तर ; नम
 6706. चाकचम् — साहस ; हिम्मत
 6707. अ. अतुमट्टुमिल्लामल् ; अ. अतुवऩ्ऱि — अ. उसके अलावा
 6708. वरुङ्कालम् ; ऎतिर्कालम् — भविष्य
 6709. तलैयॆटु — सिर उठा ; 2. पैदा हो ; 3. प्रसिद्ध हो
 6710. इटैक्कालम् ; वरै — मटका
 6711. पिरि ; तऩियाक्कु. पऱ्ऱऱु — अलग अलग कर
 6712. अरट्टै ; तऱ्पॆरुमै — गप्पें
 6713. उमिऴ्नीर् — थूक ; उगाल
 6714. इवळ् — यह {स्त्री}
 6715. कऱ्ऱुक्कॊळ् — सीख ले
 6716. ऒट्टटै पटिन्त ; 2. कऱै पटिन्त — फफूँदी लगा हुआ ; पिछडा हुआ
 6717. पॆयर्च्चॊल् — सर्वनाम
 6718. क्रि ऎप्पोतु ; क्रि ऎप्पॊऴुतु — क्रि कब
 6719. ऎऴु ; तोऩ्ऱु — उड़ ; 2. उत्तेजित हो ; गुस्से में आ
 6720. पुल् — घास
 6721. मऩम् — मन ; दिल ; चित्त ; हृदय
 6722. उयर्प्पण्पुटमै ; चिऱन्त कुणम् — उदारता ; सहृदयता
 6723. पेचु — बोल ; 2. बातचीत कर ; बात कर
 6724. कऱ्ऱुक्कॊळ् — सीख ; अभ्यास कर
 6725. पिटि ; विरुम्पु — पसन्द-कर ; अच्छा-लग
 6726. मऩ्ऩिप्पु — क्षमा ; मुआफी
 6727. नूऱ्ऱुप्पतिऩैन्तु — एक सौ पंद्रह
 6728. कुङ्कुमम् — कुंकुम ; रोली
 6729. इलक्कियम् ; चाकित्तियम् — साहित्य
 6730. वॆऱ्ऱि ; विजयम् — विजय ; जय ; सफलता
 6731. अऱिमुक — परिचित ; जानपहचान का
 6732. कुळि — नहा
 6733. चरिचमम् ; तुल्लियम् — समान ; बिलकुल समान
 6734. वळर्प्पु — परवरिश ; पालन पोषण
 6735. पुलप्पटु ; तोऩ्ऱु — दीख ; सूझ
 6736. अऩल् ; वॆप्पम् ; चूटु — आँच ; 2. गर्मी
 6737. तुवक्कम् ; पिळ्ळैयार् चुऴि — श्रीकार ; श्रीगणेश कर ; शुरुआत कर
 6738. चान्तरचम् — शांतरस
 6739. पच्चै ; 2. काय्त्तऩ्मै — कच्चा ; 2. हरा
 6740. ऒट्टु ; 2. पऱ्ऱवै ; 3. तॊटवै ; 4. तॊऱ्ऱवै ; 5. तट्टु — चिपका ; लगा
 6741. तिचैकाट्टि — दिक्सूची
 6742. कण्तूचि — किरकिरी
 6743. पातुकाप्पु — रक्षा ; 2. संरक्षण ; देख-रेख
 6744. अतिरु ; 2. अतऩ्पटि नट ; 3. विळैवु — स्पंदित होना
 6745. तॆरिवि ; कुऱिप्पिटु ; काट्टु ; उणर्त्तु — सूचित कर ; 2. इशरा कर ; 3. सुझा ; 4. उल्लेख कर
 6746. कॊप्पुळम् ; 2. चिऩ्ऩम्मै — चेचक
 6747. नटुनिलै ; चमनिलै — समतौल्य ; समतुल्यता
 6748. चतुर्त्ति — चतुर्थी
 6749. कुलम् — जात
 6750. तोऱ्ऱम् ; काट्चि — दृश्य ; नजारा
 6751. निलैप्पटु ; 2. चीराकु — स्थिमित हो ; शांत हो ; स्थिर हो
 6752. मण्पुऴु — केंचुआ
 6753. कै — हाथ
 6754. पल् ; 2. वरि — कर ; लगान ; 2. दाँत
 6755. तन्तिरि ; 2. कम्पि — तंत्री ; 2. तार
 6756. तिऩ्पण्टम् ; अप्पच्चि — पुआ
 6757. ऒरे मातिरि — समरूपता
 6758. कोटारि ; कोटालि — कुल्हाड़ी
 6759. कूट्टम् कूटु — इकट्ठा हो ; जमा हो
 6760. विवेकमिऩ्मै — अविचारित ; 2. जल्दबाजी
 6761. वरवेऱ्पु — स्वागत ; अगवानी
 6762. नऩ्ऩटत्तै — सदाचार ; अच्छा चालचलन
 6763. चुरुक्कम् — संक्षिप्त ; मुख्तसर
 6764. वीटु ; इल् — घर ; निवास ; मकान
 6765. चौन्तरियम् ; नचुक्कल् — सुन्दरता ; चारुता
 6766. पटिप्पु ; कल्वि — विद्या ; शिक्षा ; पढ़ाई ; 2. ज्ञान
 6767. रीति ; वकै ; 2. मुऱै ; 3. वऴक्कम् ; पटि — रीति ; प्रथा ; 2. पद्धति ; 3. ढंग
 6768. चिऱप्पाऩ — शिष्ट
 6769. पत्तिरिकै ; इतऴ् — अंक ; संचिका
 6770. किळ्ळु — खुटक ; नोच
 6771. पॆण् ; नङ्कै ; मङ्कै — औरत
 6772. पोर्क्कळम् — युद्ध भूमि ; रण भूमि
 6773. केट्कत्तक्कतु ; केट्क इऩिमैयाऩतु — श्रव्य ; काव्य का एक प्रकार
 6774. मुळ् — काँटा ; 2. {घड़ी का}पेंड्यूलम
 6775. कम्पि — छड़ ; 2. पहिये की हाल
 6776. पटित्त — शिक्षित ; विद्यावंत
 6777. मुरट्टु ; कटिऩ — अशिष्ट ; अविनीत ; असभ्य
 6778. वऴि — तरीका ; मार्ग ; उपाय
 6779. पुरळु ; उरुळु — डोल ; लोट ; 2. करवट बदल
 6780. मुतल् तटवै ; मुतऩ्मुऱै — पहली बार
 6781. आट्कॊळ्ळु — आवाहन कर ; [भूत आदि]चढ़
 6782. अत्तऩै — सब ; उतने
 6783. मातविलक्कु — मासिक धर्म ; रजः स्राव
 6784. ऊर्वलम् — जुलूस
 6785. विलङ्किऩ् उळ्ळङ्काल् ; 2. उळ्ळङ्कै — चंगुल ; 2. पंजा
 6786. इळनकै ; पुऩ्ऩकै — मुस्कान
 6787. ऎक्कालमुम् ; निरन्तरम् — हमेशा के लिए ; सदा के लिए
 6788. पेचु — बातचीत कर ; बात कर
 6789. चूऴ्निलैकळ् — स्थिति-गतियाँ
 6790. वॆङ्कायम् — प्याज
 6791. अऴिप्पु ; चम्हारम् — संहारक
 6792. चिऩ्ऩ ; चिऱिय ; चिऱु — छोटी ; मुन्नी ; नन्ही
 6793. विक्कल् — हिचकियाँ ; सिसकियाँ
 6794. चॊन्त मुयऱ्चि ; तऩ्मुयऱ्चि — अपनी मेहनत
 6795. पत्तॊऩ्पतु — उन्नीस
 6796. ऎऴुप्पु ; तुयिलॆऴुप्पु — जगा
 6797. अ. अप्पटिया — अ. वैसा क्या
 6798. नल्लवळमै — सुसंपन्न
 6799. अटित्तुक्कॊण्टुपो — बह जा ; खो जा ; हड़प जा
 6800. जातिमल्लिकै — जायफल का पेड़ ; मल्लिका
 6801. वरतट्चिणै — दहेज
 6802. पणक्कारर् ; चॆल्वन्तर् — साहूकार
 6803. ऎलुम्पुरुक्कि ; चय — क्षय ; राज-यक्ष्मा ; तपेदिक
 6804. चन्तेकम् ; ऐयम् — संदेह ; शंका ; दुविधा
 6805. तेटुतल् ; आय्वु ; पुलऩाय्वु — संशोधन
 6806. पो — जा ; गुजर
 6807. उऱ्चाकम् ; तूण्टुतल् — औत्साहिक
 6808. पक्कम् ; 2. पतिऩैन्तु नाट्कळ् ; 3. पट्चम् — पक्ष
 6809. वेट्टै ; पलि — शिकार ; मृगया ; आखेट
 6810. मऴै — वर्षा ; बारिश
 6811. ऐक्कियम् ; चेर्प्पु ; इणैप्पु — मिलना ; 2. जोड़ ; मेल
 6812. वलि ; वेतऩै — पीड़ा ; दुख ; बाधा
 6813. अकौरवम् ; मतिप्पिऩ्मै ; अवमतिप्पु — बेइज्जती ; अपमान
 6814. मकिऴ्च्चि तरुवतु — हर्षदायक
 6815. आकायम् ; वाऩम् ; 2. अरितु — गगन ; आकाश
 6816. मुऩ्ऩेऱ्ऱुपवर् — प्रवर्तक ; संचालक
 6817. कऩ्ऩम् — गाल ; 2. बुलबुला ; 3. सोता
 6818. मरप्पिचिऩ् — गंदगी
 6819. तामरै — जीभ ; जबान ; 2. {परख}नली
 6820. नुकत्तटि — जुआ {हल का}
 6821. उटऩ्चॆयल् — सांगत्य ; संगति
 6822. इलै ; 2. इऱकु — पत्ता
 6823. ऎल्लै — हद ; सीमा
 6824. पऩि — हिमानी
 6825. ऎऴुपत्तेऴु — सतत्तर
 6826. पङ्कम् ; अवमतिप्पु ; कुऱै — भंग ; विघ्न ; 2. नुकसान ; हानि
 6827. पाटनूल् — वाचक ; वाचक शब्द ; पाठ्य पुस्तक
 6828. कतवु — दरवाजा ; किवाड़
 6829. उटऩ्पटिक्कै ; 2. अणि चेर्प्पु — मेल ; साझा
 6830. नल्लितयमुळ्ळ ; नल्ल मऩमुळ्ळ — सहृदय
 6831. चेर् ; जोटिचेर् — जोड़ ; मिला
 6832. विपच्चारम् — व्यभिचार
 6833. तकुन्त — योग्य ; उचित
 6834. पिऱप्पु ; उरुवाक्कम् ; तोऱ्ऱम् — उद्भव ; उत्पत्ति
 6835. तुर् अवस्तै ; इऴिनिलै — बुरी दशा ; बुरी हालत ; बदहाली
 6836. नाऱ्पत्तुमूऩ्ऱु — तैंतालीस
 6837. मॆऩ्मैयाऩ ; मिरुतुवाऩ — नरम ; नम्र
 6838. कारामणि — लोबिया
 6839. अपिमाऩि ; इरचिकऩ् ; विचिऱि — प्रेमी ; स्नेही
 6840. विऴुङ्कु — निगल ; 2. हड़प
 6841. नटुनिलैवकि — पासंग ; समतोल
 6842. मलैवाऴ् मक्कळ् — जनजातीय
 6843. चॆविक्कु विरुन्तु — श्रवणानंद
 6844. तुरतिर्ष्टकारऩ् — दुर्बल {पु} ; कमजोर {आदमी}
 6845. तॊऱ्ऱुनोय् ; तॊऱ्ऱ्वियाति — संक्रामक रोग ; छूत रोग
 6846. चिऱुमि ; मङ्कै — औरत {समास में}
 6847. तयार् ; आयत्तम् — तैयार ; सन्नद्ध
 6848. चङ्कीतम् ; इचै — संगीत
 6849. अयनऱ्ऱतु ; कुप्पै — कूड़ा ; कूड़ा-करकट ; कचरा
 6850. मूऴ्कुतल् — डुबकी ; गोता
 6851. पऱवै ; पुळिप्पु — पक्षी
 6852. ऊकि ; कऱ्पऩैचॆय् — अनुमान लगा ; विचार कर
 6853. निऱुवु ; पिरतिष्टैचॆय् — स्थापना कर ; प्रतिष्ठित कर
 6854. पलरूपम् ; पल्वटिवम् — बहुरूप
 6855. पेरिरैच्चल् ; वाय्च्चण्टै — होहल्ला
 6856. नीति ; 2. नऱ्पाटम् — सबक ; शिक्षा
 6857. ऒव्वॊरु — हर ; प्रति
 6858. इवऩ् — नगर
 6859. कण्णाटि — दर्पण ; आईना
 6860. माऩ् — हिरण ; मृग
 6861. काय्तल् ; तीय्तल् — झुलसन
 6862. मल्लिकै — मालती
 6863. वॆळि ; वॆळिप्पुऱम् — खुली जगह
 6864. अटै ; 2. कट्टु — गिरफ्तार कर ; कैद कर ; 2. बाँध
 6865. ऎल्लैमीऱिय ; अळवु कटन्त — बेहद ; असीम
 6866. नटुयुकम् ; मत्तिययुकम् — मध्ययुग
 6867. ऐक्कियम् ; ऒऱ्ऱुमै — ऐक्य ; एकता
 6868. पिऩ्पऱ्ऱु ; 2. पोलच्चॆय् — अनुकरण कर ; नकल कर
 6869. उटुप्पु ; 2. उऱै — गहना ; 2. कवच
 6870. काप्पाऱ्ऱुतल् ; परामरिप्पु — पोषण ; संरक्षण ; परवरिश
 6871. वीरक्कतै — वीरगाथा
 6872. पॆयरिटु — विख्यात हो
 6873. ऎलुम्पुक्कूटु — ठठरी ; कंकाल
 6874. तॊटै — कूल्हा ; कमर
 6875. केट्टल् — श्रवण ; कान
 6876. पेरुळ्ळ ; पुकऴुळ्ळ — नामी
 6877. पऩ्ऱि — सुअर
 6878. इटम् ; इटैवॆळि — दूरी ; बीच की जगह
 6879. मुकम् — मुख ; चेहरा
 6880. नेर् — खडा ; सीधा खड़ा ; 2. आदमक़द
 6881. पलिपीटम् — बलिवेदी
 6882. मुटि — समाप्त कर ; पूरा कर
 6883. जुरम् ; चुरम् ; काय्च्चल् — ज्वर ; बुखार
 6884. वितूटकऩ् ; नकैच्चुवै नटिकऩ् ; कोमाळि — विदूषक ; मसखरा
 6885. नट्पु ; चिऩेकम् ; स्नेकम् ; तोऴमै — स्नेह ; प्रेम
 6886. कालै — सवेरे
 6887. कल्वॆट्टु — शिलालेख
 6888. अ. तविर — अ. के सिवा ; अ. को छोड़ कर
 6889. मुऩ्ऩुरै — पीठिका ; भूमिका
 6890. पाय्च्चु ; 2. ओटु — बह ; फैल
 6891. इचै ; ऒप्पुक्कॊळ् — स्वीकार कर ; मान ले ; मंजूर कर
 6892. इराट्टिऩम् ; 2. किलुकिलुप्पै — रहट ; अरहट ; घिरनी
 6893. चातऩै — छेड़खानी ; छेड़छाड़ ; तंगकरना
 6894. अटिपिटि ; पोरिटु ; चण्टैयिटु — लड़ ; 2. युद्ध कर
 6895. अकत्ति — अतसी ; तीसी
 6896. कूविळम् ; विल्वम् — बेल
 6897. मतिप्पु ; 2. आतरवु — आदर ; खातिर ; इज्जत ; सम्मान
 6898. जऩकऩ् ; 2. तन्तै — जनक ; पिता
 6899. अन्तस्तु ; निलै — प्रतिपत्ति ; गौरव ; प्रतिष्ठा
 6900. मुङ्कुतल् ; मूऴ्कुतल् — बाढ़
 6901. चॊत्तु ; उटैमै — जायदाद ; धन ; गहने
 6902. आट्चेपम् ; इटैयीटु ; ऎतिर्प्पु — प्रतिघात ; विरोध
 6903. कजम् ; कचम् ; 2. याऩै — गज ; हाथी
 6904. तमिऴ् — तमिल
 6905. आण् ; मऩितऩ् — पुरुष ; मर्द
 6906. चम्मन्तप्पट्ट — प्रयुक्त ; इस्तेमाल किया हुआ
 6907. चिवप्पु — लालिमा
 6908. मॆऩ्मै ; नाचुक्कु — कोमल ; 2. मृदुल ; मुलायम
 6909. नकर्तल् — चलनशील
 6910. चङ्केतम् ; अटैयाळम् ; अऱिकुऱि ; तयक्कम् — संकेत ; इशारा
 6911. वाऴ् ; पिऴै — जी ; जीवित रह ; जीवन यापन कर
 6912. पङ्केऱ्ऱु ; पङ्कु पॆऱु — भाग ले ; शामिल हो ; भागीदार बन
 6913. पॊऱुप्पु — बखेड़ा ; टंटा
 6914. निच्चयम् ; उऱुति — सत्य ; सच
 6915. निताऩम् ; मॆतुतऩम् — धीमा ; विनम्रता ; धैर्य
 6916. एऴ्मै — गरीबी
 6917. कुटुम्प मुऴुवतुम् — घर-भर के सब लोग
 6918. कॊळ्कैप्पटि ; कॊळ्कैयळवु — सूत्रप्राय ; सूत्र के समान
 6919. अवऩ् — वह {पु.}
 6920. इवर्कळिऩ् — इन [का/की/के] {व्य.}
 6921. तणिक्कै — जाँच ; 2. खोज ; 3. तहकीकात
 6922. कल्वित्तकुति — शैक्षिक योग्यता
 6923. अरचर् आणै — राजाज्ञा
 6924. पुरट्चिकरमाऩतु — विप्लवात्मक
 6925. अऱुपत्तुमूऩ्ऱु — तिरसठ
 6926. चॊलि ; पिरकाचि ; मेम्पटु ; 2. वरविटु — शोभायुक्त हो ; चमक
 6927. मूर्त्ति ; वटिवम् ; चिलै — मूर्ति ; आकार
 6928. तॆळि — छिड़क
 6929. मत अतिकारि ; मतत्तलैवऩ् — धर्माधिकारी
 6930. क्रि इरुन्तपोतु — क्रि रहा तब
 6931. अणिल् — गिलहरी
 6932. चुटु ; ऎरि — जला ; आग लगा
 6933. चिरै — सिरा ; नस ; नाड़ी
 6934. मेऩ्मै — औचित्य ; 2. उपयुक्तता
 6935. मयङ्किविऴु ; मूर्च्चि ; निऩैविऴ — बेहोश हो
 6936. चूऴ्न्तुक्कॊळ् ; मुऱ्ऱुकैयिटु — घेर
 6937. उण्टाकु — हो
 6938. इलट्चम् — लाख ; लक्ष {गिनती}
 6939. ऎत्तऩै पेर् — कितने {लोग}
 6940. मन्तम् ; 2. वॆळियेऱिय — निष्क्रिय
 6941. वीचियॆऱि ; तूक्कियॆऱि ; पोट्टुविटु — फेंक दे
 6942. मकिऴ्च्चित्तिळैप्पु ; तऩ्वयम् — तन्मयता
 6943. विळैवु ; 2. इऱुति मुटिवु — नतीजा ; परिणाम
 6944. वॆकुमाऩम् ; परिचु — पुरस्कार ; इनाम
 6945. पऴकु — आदत पड़ जा ; आदी हो ; अभ्यस्त हो
 6946. चुऱ्ऱि वळैत्तल् ; मऱैमुकम् — परोक्ष
 6947. तचै — पेशी ; मांसल
 6948. तोळ् — तना ; 2. कंधा 3. धड़ ; 4. अध्याय ; खंड ; भाग
 6949. मेल् — ऊपरी भाग ; ऊँचाई
 6950. पिरपलम् ; 2. पेच्चु — प्राचुर्य ; बहुतायत
 6951. पॆरुच्चाळि — घूस ; घूंस
 6952. अऱिवुरै कोरुतल् — बातचीत
 6953. मुतलीटु चॆय् ; 2. चॆलविटु — व्यय कर ; खर्च कर
 6954. तॊकुति ; 2. पणियाळर् कुऴु — प्रशासन का तंत्र
 6955. पुरातऩ ; पऴैय — पुरातन ; प्राचीन ; 2. पुराना
 6956. वॆळियूरिल् वचित्तल् — प्रवास
 6957. चेऩै — अरवी ; अरुई ; धुइयाँ
 6958. ऒट्टु ; इणै — जोड़ ; चिपका
 6959. उट्कारवै — बिठा
 6960. पुराणम् — पुराण
 6961. मरुत्तुवमऩै ; आस्पत्तिरि — अस्पताल ; दवाखाना
 6962. तॆऩ्पटु ; ऎतिर्प्पटु — दीख ; दिखायी दे
 6963. विऴुतु — जटा ; रोही
 6964. कॊप्पुळम् ; वीक्कम् — गुमटा
 6965. आऱु — नदी
 6966. वेलि — बाड़ा ; हाता ; घेरा
 6967. पऴैय — पुराना
 6968. कणितम् — गणित
 6969. पटैयॆटुप्पु — हमला ; चढ़ाई ; धावा
 6970. अरण्मणै ; माळिकै — सौध ; महल ; प्रासाद
 6971. तीवऩम् ; 2. पुल् — भोजन ; कौर ; ग्रास
 6972. इतिकाचम् — इतिहास ; प्राचीन कथा
 6973. मुतलीटु — लागत ; पुंजी ; अंदाज
 6974. कुऴाय् — नली ; चोंगा
 6975. अत्तै — फूफी ; बुआ ; मामी
 6976. ऎण्पतु — अस्सी
 6977. चरळै — सख्त जमीन ; 2. गर्व ; 3. घमण्ड
 6978. अम्पारत्तुणि ; अम्पुप्पॊति — तरकस
 6979. आमोति ; ऒप्पुक्कॊळ् — अनुमोदन कर ; स्वीकृति दे
 6980. तूरम् — दूरी ; फासला ; दूर
 6981. वॆटिमरुन्तु — गोली {बारूद}
 6982. अत्तर् — इत्र
 6983. आतारम् ; चार्पु — आधार ; सहारा ; संबल ; 2. सबूत
 6984. तीट्टु ; मातविलक्कु — स्पर्श ; 2. मासिक धर्म ; रजःस्राव
 6985. मॊऴि — वचन ; कसम
 6986. करण्टि — करछुल
 6987. कुळम् ; नीर्निलै ; चरोवरम् — सरोवर
 6988. इणैप्पु ; कलवि ; ऒऩ्ऱिणैतल् — संयोग ; मेल ; मिलाप ; 2. लगाव ; 3. संबंध
 6989. अर्त्तम् पॊतिन्ततु ; पॊरुळ् पॊतिन्ततु — अर्थवंत ; 2. सार्थक
 6990. आतिमऩितऩ् — आदिमानव
 6991. चकजम् ; इयऱ्कै ; इयल्पु — सहज ; स्वाभाविक ; प्राकृतिक
 6992. वीक्कम् — घड़ी
 6993. कूट्टम् — सामूहिक
 6994. ऎऴुपत्ताऱु — छिहत्तर
 6995. उलकत्तवर् ; पॊतुमक्कळ् — लोग ; जनता
 6996. मर्मम् ; रकचियम् — भंडार ; खजाना ; 2. रहस्य
 6997. किऱित्तव — ईसाई
 6998. इटैञ्चल् ; तटै ; इटैयूऱु — विघ्न ; बाधा
 6999. चॆतुक्कुतल् — जड़ाव ; नक्काशी का काम
 7000. चमत्तुवम् ; चमाऩत्तुवम् — समानता ; समानत्व
 7001. मकिऴ्च्चि ; आऩन्तम् ; चन्तोषम् — हर्ष ; प्रसन्नता ; खूशी ; 2. तृप्ति
 7002. वॆळिपटुत्तुतल् ; तूण्टुतल् — स्फूर्ति ; फुर्ती
 7003. चऩि — शनि ; शनि ग्रह
 7004. जवाऩ् ; वेलैयाळ् ; पोर् वीरऩ् ; 2. पोलीस्कारऩ् — चपरासी ; नौकर
 7005. माऱ्ऱमऱ्ऱतु — स्थिरांक
 7006. वचन्तम् — वसंत ; 2. होली
 7007. तुवम्चम् ; नाचम् ; अऴिवु — ध्वंस ; सर्वनाश ; विनाश
 7008. पॆरिय पुलि — शेर ; बाघ
 7009. पट्टिऩि — फ़ाक़ा ; उपवास
 7010. नलम् ; चुपिक्षम् ; नऩ्मै ; वळमै — समृद्धि
 7011. ऎऴुतुमै — स्याही ; मसि
 7012. वेऱुपाटु ; माऱुपाटु — वैरुध्य ; विरुद्ध
 7013. आलमरम् — वटवृक्ष
 7014. मिकनुण्णिय — सूक्ष्म ; महीन ; 2. नाजुक़
 7015. तटै ; इटैयूऱु — आड़ ; 2. विघ्न ; बाधा
 7016. ऒऴुङ्किऩ्मै — क्रम से बाहर
 7017. तोऩ्ऱु ; मुऩ्तोऩ्ऱु — सामने आ ; 2. दिखाई पड़
 7018. तीक्षै ; तीक्कै ; विरतम् — दीक्षा ; व्रत ; 2. आंदोलन ; धरना
 7019. पूमि ; निलम् — पृथ्वी ; जमीन
 7020. नटत्तु — चला ; 2. संचालन कर
 7021. ऎङ्के {3अक्.प.} ; ऎङ्के अवै ; 2. ऎवै — कौन सा {न. ब.} ; 2. कहाँ {न. ; ब.}
 7022. करुम्पु — ईख ; गन्ना
 7023. अजाक्किरतै ; कवऩमिऩ्मै ; अचट्टै — असावधानी ; लापरवाही
 7024. चिऩ्ऩम् ; अटैयाळम् ; कुऱि — चिह्न ; निशान
 7025. कुतूकलम् — जिज्ञासा ; कुतूहल
 7026. विण्णप्पम् ; वेण्टुकोळ् — निवेदन ; आग्रह ; प्रार्थना
 7027. चुवर्क्कम् अटैन्तवऩ् ; इऱन्तवर् — स्वर्गीय {पु.}
 7028. उण्णाविरतम् — भूख-हड़ताल
 7029. चर्वोतयम् — सर्वोदय
 7030. चुऱुचुऱुप्पु — क्रियाशीलता
 7031. करुन्तेळ् — काला बिच्छू
 7032. आचिरमम् — आश्रम ; ऋषिवाटिका ; 2. शरणालय
 7033. अम्पुप्पटुक्कै — शरशय्या
 7034. ऎल्लै ; 2. नुऩि ; मुऩै — नोक ; अंत ; सिरा ; छोर
 7035. ऎऴुत्तु — लेखन ; लिखावट ; 2. भाग्य ; नियति
 7036. ऊक्कम् ; ऊक्कुविप्पु — प्रोत्साहन ; बढ़ावा
 7037. उऱवुप्पटुत्तु ; चम्मनतप्पटुत्तु — संबंधित हो
 7038. आरम्पम् ; तुवक्कम् — प्रारंभ ; शुरूआत ; 2. मूल ; जड़
 7039. जाटै ; चायल् — एक रूपता ; समानता ; उपमा ; तुलना
 7040. कालतोषम् — कालदोष ; मीयाद बीत जा
 7041. चूऴ्च्चि — षड्यंत्र ; साजिश
 7042. मूऩ्ऱु — तीन
 7043. मुऴुमै ; निऱैवु — पूर्ति
 7044. कुळिकै — गोली {दवा की}
 7045. इरण्टु ; जोटि — जोड़ा ; युगल
 7046. वीति ; तॆरु ; चन्तु — वीथि ; गली
 7047. अलङ्करि ; पुऩै — अलंकृत कर ; सजा
 7048. वातविवातङ्कळ् — वादोपवाद
 7049. तेय् ; विळक्कु — माँज ; मल
 7050. इयऱ्कैयाऩतु — सहजसिद्ध ; सहजात
 7051. चङ्कऱ्पम् ; चत्तियम् — सौगंध ; कसम
 7052. मैत्तुऩर् ; मच्चाऩ् — साला ; बहनोई
 7053. इरै — चारा ; प्रलोभन की वस्तु
 7054. इलट्चिय चातऩै — लक्ष्यसाधना
 7055. ऒट्टु ; इणै — चिपक ; जोड़ ; जुड़
 7056. मतच्चॊऱ्पॊऴिवु ; पेच्चु — प्रवचन
 7057. चलङ्कै ; किण्किणि — घुँघरू
 7058. चत्तियाकिरकम् ; मऱियल् — सत्याग्रह
 7059. वाय् — मुँह ; चेहरा
 7060. पावऩै ; ऎण्णम् — भावना ; अनुभूति ; विचार
 7061. मुत्तिरै ; अच्चु — मुहर ; मुद्रा
 7062. वेर्क्कटलै — मूँगफली
 7063. तर्पार् ; अरचवै — दरबार ; राजसभा
 7064. चन्तिरऩ् ; निला — चंद्र ; चाँद ; चंद्रमा
 7065. उपयोकप्पटु ; पयऩ्पटु — उपयोगी हो ; काम में आ
 7066. अक्कऱैयऱ्ऱतु — निर्लिप्तता ; उदासीन
 7067. नुऴैतल् ; अटैतल् ; 2. ऒऩ्ऱु चेर्तल् — संक्रमण
 7068. नीरकवायु — हाइड्रोजन
 7069. पचि — भूख
 7070. अ. तला — अ. प्रत्येक
 7071. पटुक्कवै ; तूङ्कवै — सुला ; लिटा
 7072. परप्पु ; परवु — व्याप्त हो ; फैल ; बढ़
 7073. अऴकु — सुंदरता ; खूबसूरती ; 2. इठलाहट
 7074. काय् ; उलर् — सूख ; दुबला हो जा ; 2. झुर
 7075. चित्तप्पटु ; आयत्तमाकु ; तयाराकु — सन्नद्ध हो ; तैयार हो
 7076. अप्पळम् — पापड़
 7077. चिलन्तिप्पूच्चि — मकड़ी
 7078. चॊन्तम् ; 2. मुऱै ; 3. वरिचै — पंक्ति ; क्रम ; श्रेणी ; 2. रिश्ता
 7079. अऱिकुऱि ; कुऱिप्पु ; 2. अऱिविप्पु — सूचक ; बोधक
 7080. ऎण्पत्तॊऩ्पतु — नवासी
 7081. चेवकऩ् ; ऊऴियऩ् — सिपाही ; 2. नौकर
 7082. पिरिविऩै ; 2. विनियोकम् — बँटवारा ; वितरण ; विभाजन
 7083. तेय् ; तवऴु — घिस
 7084. काऱ्ऱु ; तॆऩ्ऱल् — अनिल ; वायु ; हवा
 7085. पूकोळम् ; पुवि उरुण्टै — भूगोल शास्त्र ; भूगोल
 7086. उलै — अदहन
 7087. किऴि — फाड़ ; चीर
 7088. चॆङ्कल् — ईंट
 7089. जीवयात्तिरै ; वाऴ्क्कैप्पयणम् — जीवयात्रा
 7090. करटि — आवाज ; पुकार ; 2. रीछ
 7091. ऎरियूट्टु — झुलस
 7092. पुरितल् ; उणर्तल् — समझ
 7093. अराजकम् ; 2. कॊटुङ्कोऩ्मै ; ऒऴुङ्किऩ्मै — अराजकता
 7094. वचियम् ; कवर्च्चि — वशीकरण
 7095. ऎच्चिल् — जूठन ; जूठा
 7096. वल्लमैमिक्क ; तिऱमैमिक्क — समर्थ ; लायक ; योग्य
 7097. आच्चरियप्पटु ; वियप्पटै — आश्चर्य चकित हो ; अचंभे में आ
 7098. वाल् — पुच्छ ; पूँछ
 7099. ऎऴुत वै — लगवा ; 2. लिखवा
 7100. पुकऴ् ; पाराट्टु — बधाई दे ; अभिनंदन कर
 7101. उळ् — आंतरिक ; अंतरंग का
 7102. कूच्चल् ; ऊळै — बकवास ; अंडबंड
 7103. मिरट्टल् — डाँट डपट ; धमकी
 7104. अवऩ् — वह {पु.}
 7105. वितिविलक्कु — छूट ; रियायत ; अपवाद ; 2. माफी ; छुटकारा ; विमुक्ति
 7106. उपयोकप्पटु ; 2. लापमटै — उपयोगी हो ; काम में आ
 7107. चुरुति — श्रुति ; कान ; श्रवण ; 2. वेद ; 3. ताल
 7108. वाऱ्कोतुमै ; पार्लि — जौ
 7109. चिक्कल् ; कटिऩम् ; तॊल्लै — समस्या ; उलझन ; 2. पहेली
 7110. कावल् — पहरा ; 2. चौकी
 7111. चोप्पु — साबुन
 7112. वेण्टुतल् ; विण्णप्पम् ; वेण्टुकोळ् — निवेदन ; विनती
 7113. मतम् चार्न्ततु — धर्म संबंधी ; धार्मिक
 7114. वेलैत्तऩम् ; तिऱमै — कारीगरी ; कौशल
 7115. तुण्टाक्कु ; 2. चॆतुक्कु — छील ; 2. नक्काशी कर ; छिलका निकाल
 7116. पयिर् ; विळैच्चल् — फसल
 7117. तिऩुचु ; वकै — वस्तु
 7118. वाटकै — किराया ; भाड़ा
 7119. अमै ; निलैनिऱुत्तु ; निऱुवु — स्थापित कर ; प्रतिष्ठा कर ; कायम कर
 7120. मुटिवु कॊटु ; 2. मुटिवु चॆय् ; 3. विट्टुविटु — बंद कर ; समाप्त कर
 7121. चुवीकरित्त — स्वीकृत ; मंजूर
 7122. तॊटरु — जारी रख ; चालू रख
 7123. तण्णीर् — पानी ; जल
 7124. निलैमै ; उऱुति ; 2. चीर् ; निलैयाक — स्थिर ; दृढ ; अटल ; 2. शान्त
 7125. पारचीकम् — फारस ; ईरान ; फारसी
 7126. पिराणि ; उयिरिऩम् — प्राणी ; जीव
 7127. वेलैक्कारऩ् — कारीगर ; निपुण ; 2. नौकर
 7128. ऎवळ् — किस [का/की/के] {व्य. ; स्त्री ; ए.}
 7129. वीण् ; कऴिवु — व्यर्थ ; बेकार ; बेमतलब ; अनावश्यक
 7130. अऴिवु ; पेरऴिवु — विनाशन
 7131. तयारिप्पिल् — तैयारी में
 7132. चिकिच्चै ; मरुत्तुवम् — चिकित्सा ; इलाज
 7133. ऒऩ्ऱुपटुम् ऎण्णम् ; ऒऱ्ऱुमै — एकता ; मदद ; संघीभाव
 7134. निऱुत्तु ; 2. अचैयामल् निल् ; 3. मुटक्किवै — स्तंभित हो जा ; ठिठक जा ; निस्तब्ध रह जा
 7135. अळि — उत्पन्न कर ; स्थापित कर
 7136. ताऩ् ; अवऩ् ; अवळ् — वह {स्वयं}
 7137. पॊटि — सुँघनी ; नास ; बुकनी
 7138. मऩितत्तऩ्मै — मानविक
 7139. चुऱ्ऱुप्पयणम् चॆय् — भ्रमण कर ; दौरा कर
 7140. अळवु ; मात्तिरै — दवा की गोली
 7141. इऴुत्तुक्कॊळ् — खींच ले ; जबर्दस्त ले
 7142. कोपम् ; चिऩम् — क्रोध ; गुस्सा
 7143. निलैयाऩ ; उऱुतित्तऩ्मै — स्थिरता
 7144. चिऱुत्तैप्पुलि — चीता ; तेंदुआ
 7145. ऎवऩ् — कौन {व्य. ; पु. ए.}
 7146. कूच्चम् ; मऱुक्क मुटियात चुपावम् ; तयक्कम् — संकोच ; लाज ; शर्म ; मुरौवत
 7147. पऩ्ऱि — सुअर
 7148. चन्तोषम् ; नकै — सौन्दर्य ; शोभा ; 2. आनंद ; 3. आसक्ति
 7149. चुत्तम् — साफ ; सफेद ; स्वच्छ
 7150. अऱिमुकप्पटुत्तुपवर् ; 2. पोतकर् — प्रयोक्ता ; इस्तेमाल करने वाला
 7151. इटैप्पट्ट नेरम् ; काल इटैवॆळि — अवधि ; बीच का समय ; काल सीमा
 7152. पाऴाकु ; कॆट्टुप्पो — खराब हो ; उजड़
 7153. याऩाति ; एऩाति — यानादि {एक जाति}
 7154. आयुतम् ; करुवि — अस्त्र ; हथियार
 7155. तयक्कम् — झिझक ; डर ; भय
 7156. तत्तु — गोद
 7157. अऩामत्तु — निलंबन
 7158. पटुक्कै — बिस्तर ; शय्या ; सेज
 7159. ऎट्टिकॊटु ; अळि ; 2. चेर्पि — दे ; पहुँचवा
 7160. अरै ; 2. इऴुप्पऱै — अलमारी का खाना 2. आधा
 7161. वाऴ्क्कै — जीवन ; जिंदगी
 7162. उलकम् — भुवन ; लोक
 7163. वार्त्तल् — पसाना
 7164. पिट्टम् — गुदा
 7165. पोर्त्तिक्कॊळ् — ढक ले
 7166. उलर्तल् ; 2. तळर्च्चि ; पचिमयक्कम् — बेहोशी ; शोषण ; शुष्कता
 7167. चवरम् — हजामत ; बाल बनवाना
 7168. ओङ्कारम् — ओंकार
 7169. \(कण्\)मै — काजल
 7170. नङ्कूरम् ; लङ्कर् — लंगर
 7171. ऎल्लाम् ; अऩैत्तुम् ; चकलम् — सब ; सारा ; समस्त
 7172. तिऱ — खोल ; उद्घाटन कर
 7173. इऴु — खींच
 7174. पुट्टि ; कुप्पि — बोतल
 7175. पिऱप्पु मुतलिय विवरङ्कळ् — जन्म का पूर्वोत्तर विवरण
 7176. अरचु अलुवलर् — सरकारी कर्मचारी
 7177. अव्वळवु पेर् — सब लोग ; 2. उतने लोग
 7178. चाक्कु — खड़ी
 7179. वियर्वै — पसीना
 7180. कणवऩ् — पति
 7181. मरुत्तुव ; वैत्तिय — चिकित्सा ; दवा दारू
 7182. वेलैयिल्लामै — बेरोज़गारी ; बेकारी
 7183. पुकैयिलैकुप्पै — ढेर {फसल की बालों की}
 7184. मुऩ्ऩॆच्चरिक्कै ; 2. तॊलैनोक्कु — दूरदर्शिता ; पूर्वदृष्टि
 7185. तवऴ् ; तवऴु — रेंग
 7186. वॆटि — फोड़
 7187. कट्टु ; कट्टुप्पाटु — बंधन ; पहनाव ; पट्टी ; रस
 7188. मङ्कै ; पॆण् — औरत
 7189. मलरु — खिल ; 2. फ़ूट
 7190. कूटैयळवु ; 2. अतिक — बहुत ; कई
 7191. तुळै ; 2. इटैवॆळि — छेद ; सूराख
 7192. वॆळिनाटु ; अयल्नाटु — परदेश ; विलायत ; विदेश
 7193. अचै पोटुतल् — जुगाली ; जुगाड़ ; जुगार
 7194. कचक्कु ; नचुक्कु — चिकोटि काट ; नोच
 7195. चकवाचम् ; नट्पु — सहवास ; सोहबत ; मैत्री
 7196. अमैतियाऩतु — शांतियुक्त
 7197. ऎण्णु ; करुतु — समझ ; सोच ; कल्पना कर
 7198. तॊट्टि — हौदा ; 2. नाँद ; झूला {पालना}
 7199. निरुपर् ; 2. पुकार् कॊटुप्पवर् — संवाददाता ; पत्रकार
 7200. केळु — सुनाई पड़
 7201. ऒऴुकु ; वऴि ; 2. वटि ; 3. कचि — टपक ; चू
 7202. चाङ्केतम् ; चैकै ; अऱिकुऱि ; अटैयाळम् — इशारा ; संकेत
 7203. तॊण्णूऱु — नब्बे
 7204. उणवु — खाना
 7205. पट्टापिषेकम् ; मणिमुटि तरिप्पु — राजतिलक
 7206. अतिकारम् — आधिकारिक
 7207. मन्तै ; कूट्टम् — झुंड {पशुओं का} ; टोली ; दल ; समूह
 7208. जोलि ; 2. जोल्ना पै — दखल ; 2. संबंध
 7209. कुमिऴ् — स्तन
 7210. आऩन्तप्पटु ; मकिऴ्च्चियुऱु — खुश हो ; प्रसन्न हो
 7211. कण्टुपिटि — पता लगा ; 2. आविष्कार कर
 7212. चट्टचपै — विधानसभा
 7213. पुकै — धुआँ
 7214. कावि — गेरुआ
 7215. तोल्वियुऱु ; तोऱ्ऱुप्पो — पराजित हो जा ; असफल हो जा
 7216. कञ्चि — माँड
 7217. पऴमॊऴि ; मुतुमॊऴि — कहावत ; लोकोक्ति
 7218. वॆळ्ळैत्तुरै ; ऐरोप्पियऩ् ; वॆळ्ळैक्कारऩ् — अंग्रेज ; गोरा
 7219. कवलै ; तिकिल् — चिंता ; 2. आशंका
 7220. ईरम् — नमी ; तरी ; गीलापन
 7221. उऴैप्पुत्तिऱऩ् ; उऴैप्पुच्चक्ति — श्रमशक्ति
 7222. चिऩमिक्कवऩ् ; कोपक्कारऩ् — उग्र {क्रुद्ध} आदमी ; भयंकर आदमी
 7223. नलवाऴ्वु ; चुकजीवऩम् — सुखजीवन
 7224. चट्टपूर्व — कानूनी
 7225. इटि — कूट
 7226. कीऴ्त्तरमाऩ ; पण्पऱ्ऱ ; कॊच्चैयाऩ ; इऴिवाऩ — मूर्ख
 7227. किणऱु — कुँआ ; कूप
 7228. विटुति — पड़ाव ; शिविर
 7229. निऱैन्ततु ; नीण्टतु — विस्तार से ; ब्यौरेवार
 7230. मूऩ्ऱाम् पिऱै — तृतीय
 7231. अऴिप्पु ; कॊलै ; चम्हारम् — संहार ; वध
 7232. अतिर्ष्टम् ; नऱ्पेऱु — प्राप्ति ; लाभ
 7233. परिचोतऩै ; आय्वु — शोध ; जाँच ; खोज ; अनुसंधान
 7234. कणक्कु ; 2. कणक्कीटु ; 3. मतिप्पु — गिनति
 7235. कैक्कुट्टै ; कैत्तुणि — रूमाल ; साफा
 7236. नऱ्पयऩ् — सुकृत ; पुण्य ; पवित्र
 7237. ऎङ्कळ् — हमारा
 7238. कोटु ; नुऩि ; मुऩै — खूँटी ; पाया
 7239. इणैयाऩतु ; 2. इणै तॊलैवाऩ — समांतर
 7240. चॆऴि ; उयर्न्तुवा ; मुऩ्ऩेऱु ; मेलुक्कु वा — उभर ; बढ ; विकास पा
 7241. तॊटु ; 2. तॊऱ्ऱु ; 3. ऒट्टु — लग
 7242. पो ; चॆल् — जा ; रवाना हो
 7243. तीरु — निपटा ; निबटा ; पूरा हो ; तय हो
 7244. उरुळैक्कट्टै — रूलर
 7245. इरकचियम् ; मर्मम् — रहस्य ; मर्म
 7246. पन्तयम् ; पोट्टि — जिद ; होड़ ; बाजी ; हठ ; दृढ निश्चय
 7247. तटैचॆय् ; तटु ; कुऱुक्किटु — बीच में आ पड़ना ; 2. बाधा ; विघ्न पैदा कर
 7248. मेल् ; मेऱ्तॆळिवु ; तॆळिवु — शुद्धता ; स्वच्छता
 7249. चर्व चातारणम् — सर्वसाधारण ; साधाराण
 7250. तेवतै — देवी
 7251. चूटु ; वॆम्मै — गर्मी ; ताप
 7252. कम्पीरम् — राजघराना ; प्रभुता
 7253. तुऩ्पप्पटु — परितप्त हो ; चिंतित हो
 7254. पचलै — कलफा ; लुनका ; कलंबिका
 7255. कुलुक्कल् ; लाट्टरि — लाटरी
 7256. कॊञ्चम् ; चऱ्ऱु ; चिऱितु — कुछ ; थोड़ा
 7257. पॆरुन्तकै — महानुभाव ; उच्च विचार रखनेवाला
 7258. पिरवाकम् ; 2. नीरोट्टम् — प्रवाह ; बहाव
 7259. कुण्टुमल्लि — चमेली
 7260. नुऴै — प्रवेश कर ; घुस
 7261. अवै — वे {ब. ; न.}
 7262. चणल्नार् — सन का रेशा
 7263. तवऱु — गलती ; दोष ; 2. भूल ; 3. अपराध
 7264. निऱैन्त — पूरित ; भरा हुआ ; पूर्ण किया हुआ
 7265. उटै — तोड़
 7266. तिऱमै — प्रकाश ; चमक
 7267. पट्टम् — उपाधि ; 2. राजतिलक
 7268. वार्त्तैचालम् ; 2. ऒलिजालम् — शब्दजाल ; शब्दावली
 7269. उणर्त्ताततु ; चॊल्लाततु — अव्यक्त ; अस्पष्ट ; 2. परमात्मा
 7270. चूताट्टम् — जुआ ; ताश
 7271. पॆऱुतल् — ग्रहण कर्ने के भाव ; लेना का भाव
 7272. कटैप्पिटि ; पिऩ्पऱ्ऱु — पालन कर ; परवाह कर ; मान
 7273. चममाक्कु ; चरियाकु ; चमऩ्पार् — [की] बराबरी कर ; के बराबर हो
 7274. वरि — किस्त ; कर
 7275. मॊऴि अऱिवु — भाषाज्ञान
 7276. अट्टै — फट्ठा ; चैला ; ईंधन
 7277. कष्टप्पटु ; तुऩ्पप्पटु ; उऴै — मेहनत कर ; 2. तकलीफ उठा
 7278. चिऱुप्पॆण् — नन्हा बच्चा ; 2. शिशु
 7279. एळऩम् ; केलि — मजाक ; 2. अपमान ; 3. लापरवाही ; उपेक्षा
 7280. इरुम्पु — लोहा
 7281. कुमारत्ति ; मकळ् — पुत्री ; बेटी
 7282. ऎऴुतुतल् — लिखित ; 2. लिखावट
 7283. नाट्टुप्पुऱम् — जनपद ; गाँव
 7284. लोक् चपा ; मक्कळवै — लोक सभा
 7285. इऩ्ऩॊरुवर् — और एक {ब.}
 7286. पऩ्ऩीर् — गुलाब जल
 7287. चऩिक्किऴमै — शनिवार
 7288. कण्णाटि — आईना ; शीशा
 7289. पऩ्ऩिरण्टु — बारह
 7290. इऱुक्कम् ; अऴुत्तम् — कसाव ; तनाव
 7291. वितित्तल् — उद्ग्रहण
 7292. वकु ; पिरि — विभाजित कर ; बँटवारा कर
 7293. आरत्ति — आरती
 7294. किरमम् ; वरिचै ; मुऱै 2. वेलै — क्रम ; सिलसिला ; ढंग ; 2. उचित
 7295. मकाचपै ; पॆरुङ्कूट्टम् — महासभा
 7296. चूरियक्कुटुम्पम् ; चूरियमण्टलम् — सौरकुटुंब
 7297. विलाचम् ; मुकवरि ; 2. अऴकु ; 3. आट्टम् — विलास ; सुखभोग ; 2. पता ; 3. सौंदर्य
 7298. चाळेस्वरम् — दृष्टि दोष ; अल्प-दृष्टि
 7299. वळर्च्चि ; 2. परिणामम् ; 3. मुटिवु ; 4. विळैवु — परिवर्तन ; विकास ; 2. नतीजा
 7300. मुतिर्वु ; परिपक्कुवम् — परिपक्वता ; परिणति
 7301. मञ्चळ् — पीला
 7302. ऒऴुङ्कु ; चरि ; वरिचै — उचित ; ठीक
 7303. इयऱ्कैकुणम् ; इयल्पुत्तऩ्मै — सहजता
 7304. तन्ति 2. कम्पि — तंत्री {वीणा का} ; 2. तार
 7305. तकात — अनुचित ; अयोग्य ; नाजायज ; नालायक
 7306. कोवणम् — लंगोटी ; कौपीन ; कछोटी
 7307. वणिकऩ् ; वियापारि — व्यापारी ; तिजारती
 7308. ऒरु वकै वेतान्तम् — सांख्य ; एक दर्शन का नाम
 7309. मङ्कलम् ; नऩ्मै — मंगल ; शुभ ; भला ; कल्याण
 7310. वॆन्तियम् — मैथी
 7311. मूऩ्ऱाम् — तीसरा
 7312. चरक्कु ; पॊरुळ् — माल ; सामान ; वस्तु
 7313. चॆयऱ्कै ; 2. पोलि — नकली ; कृत्रिम
 7314. मक्कळ् ; कुटिमक्कळ् — नगर-संबंधी ; पुर-संबंधी
 7315. कट्टुप्पटुत्तु ; 2. पयिऱ्ऱुवि ; 3. चीर्तिरुत्तु — अच्छा बना ; सजा
 7316. चोपै ; ऒळिर्वु — शोभा ; काँति ; सुंदरता
 7317. उच्चरि — उच्चारण कर ; बोल
 7318. उऱुति ; उऱुति निलै — सुदृढ ; स्थिर ; पक्का
 7319. नटवटिक्कै — नकल योग्य नमूना ; 2. पंथ
 7320. ऊमै — मूक ; गूँगा
 7321. मऱैक्कप्पट्टतु ; पुतैयल् ; मऱैप्पु — निक्षिप्त
 7322. इटैवेळै ; 2. ऒय्वु — विराम
 7323. कुऴन्तैप्परुवम् — शैशव ; शिशुता ; बचपन
 7324. तॊण्णुऱ्ऱाऱु — छियानवे
 7325. मॆल्लितु — पतला ; दुबला ; एकहरा ; 2. बूढ़ा
 7326. कावल्कारर् — पुलिस
 7327. तेकम् ; उटल् ; उटम्पु — देह ; बदन ; शरीर
 7328. कटिऩ मुयऱ्चिकळ् — व्यय और प्रयास ; व्यय और श्रम ; खर्च और मेहनत
 7329. इऱुति — सब से आखिरी ; अंतिम
 7330. तरित्तिरम् ; एऴ्मै — दारिद्य्र
 7331. तोण्टुतल् — खुदाई
 7332. पॆण्मै — स्त्रीत्व ; मादापन
 7333. मचकु ; पिचुक्कु — चिकनाहट ; तलछट
 7334. कर्वम् — गर्व ; अभिमान ; घमंड
 7335. यतार्त्तम् ; उण्मैनिलै — यथार्थ ; सचाई
 7336. चाय्त्तुवै — सटा ; सहारे खड़ा कर ; टिका
 7337. चन्तै ; 2. कुऴप्पम् — हाट ; 2. वेदपाठ
 7338. चॆऴि ; वळर् — बढ़ ; सयानी हो
 7339. तमिऴ् नाटु — तमिलनाडु
 7340. तुळै — रंध्र ; सुराख
 7341. कऴुवच्चॆय् — धुलवा ; साफ करवा
 7342. जमीऩ्तारी ; पण्णैयार् — जमींदारी
 7343. परस्परम् ; 2. ऒरुवरुक्कॊरुवर् ; 3. ऒऩ्ऱुक्कॊऩ्ऱु — परस्पर ; पारस्परिक ; आपसी
 7344. नॆय्यिऩ् — घी का
 7345. पिरयाचै ; मुयऱ्चि — प्रयत्न ; प्रयास
 7346. उलक अळवु ; पऩ्ऩाटु ; 2. चर्वतेचीयम् — अंतर्राष्ट्रीय
 7347. कॊप्परै — खोपरा ; सूखी गरी
 7348. उऱ्पत्तियाऩ — उत्पादित ; पैदा किया हुआ
 7349. आमै — कछुआ
 7350. चट्टचपै — विधानसभा
 7351. तोल् ; तविटु — भूसा ; 2. {धान आदि का} छिलका
 7352. अरचियल् चाचऩम् — संविधान
 7353. उटै ; 2. पिळ ; 3. किऴि — चीर दे ; विदीर्ण कर ; भाग कर
 7354. पतिप्पि ; 2. अच्चिटु — मुद्रण कर ; छाप
 7355. विरि — बिछा
 7356. अ. पोतुम् — अ. काफी है
 7357. कपाटम् ; कतवु — किवाड़
 7358. कटन्त वरुटम् — गत वर्ष ; पिछले साल
 7359. अपयम् ; चरण् — शरण ; पनाह ; आश्रय
 7360. कर्प्पप्पै ; करुप्पै — गर्भाशय ; जरायु
 7361. पिरमै — भ्रम
 7362. मॆऩ्कूर्ङ्कऴि — कल {यंत्र का}
 7363. मुटिवु चॆय् ; तॆळिवु चॆय्तुकॊळ् — निर्धारण कर ; फैसला कर
 7364. ऎमऩ् — यमराज
 7365. मुळै — खूँटा ; 2. खंभा ; 3. मुँगरी
 7366. निलैयाऩ तऩ्मै ; स्तिरम् ; उऱुतित्तऩ्मै — स्थिरता ; दृढता
 7367. एऱ्ऱुक्कॊळ् ; मेऱ्क्कॊळ् — जिम्मेदारी ले
 7368. पटिकम् ; पळिङ्कु — स्फटिक ; बिल्लौर ; सूर्यकांतमणि
 7369. वचति — सुविधा ; व्यवस्था ; 2. निवास
 7370. मूटु — बंद कर
 7371. कुऩि ; वळै ; तलैकुऩि — झुक
 7372. कऴऩि ; निलम् — खेत
 7373. अऴुकु — सड़
 7374. अऱु — कोस {दूर}
 7375. इरत्तम् ; कुरुति — रक्त
 7376. वर्णम् ; वण्णम् ; 2. इऩम् — वर्ण ; अक्षर ; 2. रंग ; 3. जाति
 7377. इरुपत्तिमूऩ्ऱु — तेईस
 7378. नाङ्कळ् — हम
 7379. वरवु ; आतायम् ; वरुमाऩम् ; वरुवाय् — आमदनी ; आय
 7380. इटि ; मुऴङ्कु — कडक ; गरज ; गर्ज
 7381. कोऴैत्तऩम् — कायरता
 7382. पॆरुक्कु — झाडू लगा ; बुहार
 7383. इरु — हो[रह] ; बस ; ठहर ; टिक
 7384. चिऩ्ऩम् ; अटैयाळम् — प्रतीक
 7385. आट्टम् ; विळैयाट्टु — खेल ; क्रीड़ा
 7386. उळच्चोर्वु — निरुत्साह
 7387. ञाऩि ; अऱिञऩ् — ज्ञानी ; तत्वज्ञ
 7388. चिऱिय ; चिऱु — अल्प ; नन्हा
 7389. इञ्चि — अदरख
 7390. अऴुकु ; 2. पॊऱामैप्पटु — सड़
 7391. पाम्पु ; चर्प्पम् — सर्प ; साँप
 7392. तोऩ्ऱुपवै — दृग्गोचर
 7393. वरैयऱै ; 2. अटक्कम् — परिमित ; सीमित
 7394. चुक्कु — सोंठ
 7395. कम्पि — छड़ ; सलाख
 7396. निमिटम् ; मणित्तुळि — निमिष ; पल ; मिनट
 7397. पॆरुक्कु ; 2. अतिचयि ; 3. मिकैप्पटुत्तु — बढ़ ; अधिक हो
 7398. उयर्न्तनाटु ; वळर्न्त नाटु — विकसित देश ; अग्रगामी देश
 7399. नरि — सियार
 7400. तॆप्पम् — नाव
 7401. नीळमाक्कु ; 2. तॊटरच्चॆय् — बढ़ा
 7402. पाराट्टु ; चऩ्माऩि — सत्कार कर
 7403. तलैयणै — तकिया
 7404. ईटेऱ्ऱु ; निऱैवेऱ्ऱु — पूरा कर ; संपन्न कर ; समाप्त कर ; सफल कर
 7405. उल्लाचम् ; 2. पिरकाचम् — कांति ; शोभा
 7406. मुतुकु — पीठ
 7407. पिरयाणम् ; पयणम् — यात्रा ; सफर
 7408. आचामि ; मऩितऩ् — मालिक ; जमीन का मालिक
 7409. मॊऴियियल् — भाषाविज्ञान ; भाषाशास्त्र
 7410. इरक्कम् ; तयै ; तयवु — दया ; करुणा
 7411. वीचु ; 2. अटि — [हवा] चल ; बह
 7412. ऒरुमुऩैप्पाटु — एकाग्रता ; ध्यान ; तन्मयता ; स्थिरता
 7413. उमि ; 2. कट्टैकळिऩ् कट्टु ; 3. किऴङ्कु ; 4. माट्टुक्कॊम्पु — कटी फसल का ढेर
 7414. वयताऩवर् ; किऴवर् ; मुतियवर् — बूढ़ा-आदमी
 7415. पूर्ण ; मुऴुमैयाऩ — पूर्ण ; पूरा
 7416. तत्चमम् — तत्सम
 7417. उरुमाऱ्ऱम् — रूपांतर
 7418. कल् ; पाऱाङ्कल् — शिला ; पत्थर
 7419. नल्लऱिवुरै — हितबोध ; उपदेश
 7420. कक्कम् — कांख ; बगल
 7421. वरुकै — आगमन ; पहुँच ; 2. आये बिना
 7422. इरुपत्तिरण्टु — बाईस
 7423. मुऱ्ऱुकै — हमला ; घेरा ; धावा ; आक्रमण
 7424. तलैमैयाळर् ; 2. पतिवाळर् ; 3. नटत्तुपवर् — संचालक
 7425. पिरिवु उपचारम् ; पिरिवु ; वऴियऩुप्पुतल् — विदाई
 7426. चॆलुत्तुतल् ; आणैयिटुतल् ; 2. वॆळियीटु — जारी
 7427. पऩैयोलैच्चुवटि ; ओलैच्चुवटि — ताड़पत्र
 7428. वळमै ; नऩ्मै — श्रेय ; कल्याण ; शुभ ; भलाई
 7429. अऱ्पुतम् — अद्भुत ; अनोखा ; विलक्षणता
 7430. पूमि ; उलकम् — पृथ्वी ; धरती
 7431. चित्तप्पा ; चिऱ्ऱप्पा — काका ; चाचा
 7432. मण् ; कळिमण् — मृत्तिका ; मिट्टी
 7433. कण्टिप्पाक — बिलकुल
 7434. किरामम् — ग्राम ; देहात
 7435. पेरऩ् ; पॆयरऩ् — पोता
 7436. मुलाम् — मरहम
 7437. ऎळिमैयाऩ ; ऎळिताऩ ; ऎळिय — हलका ; 2. सरल
 7438. ऎल्लै ; अळवु ; वरैयळवु — सीमा ; परिधि ; हद
 7439. क्रि पक्कम् ; क्रि पक्कत्तु ; क्रि तिचै — क्रि पार्श्व ; क्रि 2. तरफ़ ; क्रि दिशा ; क्रि 3. बिछौना ; क्रि बिस्तरा
 7440. इतिकाचम् — ऐतिहासिक
 7441. मुयऱ्चि चॆय् — प्रयत्न कर ; कोशिश कर
 7442. अकलम् — चौड़ाई
 7443. पातुकाप्पु — रक्षा ; बचाव
 7444. वण्टि — शकट {रथ} ; 2. शतरंज में
 7445. अमिर्तम् ; अमुतम् — अमृत ; आबे हयात
 7446. कट्टुप्पाटु ; कट्टुतल् — बंधन ; पाश ; रस्सी
 7447. पौर्णमि — पूर्णिमा
 7448. चम्पन्ति — संबंधी ; संबंधित
 7449. चामाऩ् ; पॊरुळ् — सामान ; सामग्री
 7450. कटुम् उऴैप्पु ; पणि ; चेवै — चाकरी ; गुलामी
 7451. तरुणम् — मौक़ा ; अवसर ; संदर्भ
 7452. चुयनल ; तऩ्ऩलमाऩ — स्वार्थी ; खुदगर्ज
 7453. चिऱुवऩ् — बालक ; लड़का
 7454. तुण्टुच्चीट्टु ; तुण्टु वॆळियीटु — विज्ञापन पत्र ; परचा
 7455. मण्पुऴु — केंचुआ
 7456. तूळि ; ऊञ्चल् — झूला ; हिंडोला ; पालना
 7457. उटऱ्पयिऱ्चि ; कुट्टिक्करणम् — व्यायाम
 7458. आट्चेपम् ; कण्टऩम् — खंडन ; काट ; तोड़
 7459. मिळकाय् — मिर्च
 7460. अङ्कीकारम् ; उटऩ्पाटु ; ऒप्पुतल् — अंगीकार ; स्वीकृति
 7461. नूऱ्ऱॊऩ्पतु — एक सौ नौ
 7462. किळि — तोता
 7463. अलट्चियम् — उपेक्षा ; लापरवाही
 7464. वल्लमै ; वीरम् — शूरता ; साहस
 7465. नैट्रजऩ् — नैट्रोजन
 7466. चीताप्पऴम् — सीताफल ; शरीफ़ा
 7467. अ. चट्टप्पटि — अ. कानून के अनुसार ; अ. कानूनन
 7468. वकिटु — माँग
 7469. चङ्कोजप्पटु ; कूच्चप्पटु ; तयङ्कु ; नाणप्पटु — संकोच कर ; हिचक ; झिझक
 7470. तेर्तल् — चुनाव {निर्वाचन} ; 2. गिनती ; गणना
 7471. मॊऴिपॆयर्प्पाळर् ; इरुमॊऴि पेचुपवर् — दुभाषिया
 7472. ओरम् — किनारा ; ओर
 7473. कत्तिरिक्कोल् — कैंची ; कतरनी
 7474. तेवैयाकु ; 2. अवचियमाकु ; इऩ्ऱियमैयातताकु — जरूरत पड़
 7475. आतरवु ; तुणै — सहयोग ; समर्थन ; मदद
 7476. अटित्तुक्कॊळ् — छटपटा ; तड़प
 7477. पऴुतु पार्त्तल् — मरम्मत ; 2. सुधार
 7478. पिऱन्त नाळ् ; जयन्ति — जयंति
 7479. पॆऱु ; अटै — प्रवेश कर ; संक्रमित हो
 7480. पॊङ्कल्विऴा — संक्रांति
 7481. कण्टि ; ऎच्चरि — डाँट ; चेता ; सावधान कर ; डपट ; धमका
 7482. तॊटर्च्चियाऩ ; इटैविटात — निर्विराम ; अनवरत
 7483. कलैयुरुवम् ; कलैवटिवम् — कलाकृति
 7484. कम्पलै ; 2. आरवारम् ; 3. अमळि — शौरगुल ; भनभनाहट
 7485. तुलुक्कर् — मुसलमान ; तुर्क
 7486. अवर्कळ् — वे {व्य.} ; आप {3}
 7487. पुत्तिपलम् ; अऱिवुत्तिऱऩ् — बुद्धिबल
 7488. मुकप्परु — मुँहासा ; फुँसी
 7489. अतऩ् पिऱकु — उसके बाद ; तदनंतर
 7490. उपयोकप्पटुत्तिक्कॊळ् ; पयऩ्पटुत्तिक्कॊळ् — उपयोग कर {आत्म.}
 7491. वॆळ्ळै ; वॆण्मै — सफेद
 7492. कुऱ्ऱवाळि — अपराधी ; मुद्दालेह प्रतिवादी
 7493. पटम् — चित्र ; तस्वीर ; 2. वस्त्र
 7494. तटै ; 2. मऱुप्पु ; आट्चेपम् — रुकावट ; बाधा ; अड़चन
 7495. वॆळुत्तुप्पो ; वॆळिऱिप्पो — पीला पड़
 7496. पिण्टम् — पिंड ; गोला ; लौंदा ; पितृपिंड
 7497. पवऴम् — मूँगा ; प्रवाल
 7498. विरोतम् — चेचक ; शीतला
 7499. नाऱ्ऱङ्काल् — क्यारी ; बियाड़ ; पौध
 7500. करै — किनारा ; तट ; बाँध ; 2. पहाड
 7501. माटु ; काल्नटै — पशु ; ढोर
 7502. अरुकतै ; तकुति — अर्हता ; योग्यता
 7503. मऱु ; ऎतिर् — विरोध कर ; प्रतिरोध कर
 7504. कवरु — आकर्षित कर
 7505. अपायम् ; तीङ्कु ; इटर् — ख़तरा ; हानि
 7506. इरुवर् — दो {लोग}
 7507. मल्लऩ् — मलमल ; रेशा ; 2. पहलवान
 7508. उरुवम् ; वटिवम् — आकार ; रूप ; शकल
 7509. मत्तियाऩम् ; नऩ्पकल् — दोपहर
 7510. पॊरुळ् ; वस्तु — वस्तु ; चीज ; 2. कथा-वस्तु ; विषय
 7511. वण्टि ; चकटम् — शकट ; गाड़ी
 7512. उरुवम् ; वटिवम् — आकृति ; आकार ; रूप
 7513. पुकैयिलै — तंबाकू
 7514. चेरविटु ; अटैयविटु — अपना ; 2. आश्रय दे ; 3. पास ले
 7515. नॊण्टु — लंगड़ा
 7516. पुत्तम्पुतियतु ; ताजा — ताजा ; नया
 7517. पल्लक्कु — पालकी ; डोली
 7518. कटै ; अङ्काटि — कोठरी ; दूकान ; 2. मार
 7519. पॊतुवुटैमै कोट्पाटु — साम्यवाद
 7520. माऱ्ऱु — बदल ; तबदील कर ; परिवर्तन कर
 7521. पातम् ; 2. पतम् ; वार्त्तै ; 3. कवितैयिऩ् ऒरु अटि ; 4. ऒरुवकैप्पाट्टु — पद ; चरण ; पैर ; 2. शब्द
 7522. चिऱन्त — तृणकूट ; घास का ढेर ; 2. श्रेष्ठ
 7523. उळ्ळ ; उटैय — जिसका है वह
 7524. लेवातेवि ; वणिक नटवटिक्कै — लेन-देन
 7525. तीर्प्पु — निर्णय ; फैसला
 7526. चट्टि ; चिऱिय मट्पात्तिरम् — कमोरी ; कोसिया
 7527. पङ्काळि ; चट्टकऩ् — साढू
 7528. मार्पु ; मार्पकम् — छाती ; स्तन ; सीना ; वक्षस्थल
 7529. चेर्न्त — [के] है जो* वह ; संबंधित
 7530. मुप्पत्तुनाऩ्कु — चौंतीस
 7531. विऴु — गिर जा
 7532. ऎऴुपतु — सत्तर
 7533. वलुच्चण्टै — अनैतिक आक्रमण
 7534. आच्चरियम् ; वियप्पु — आश्चर्य ; अचरज ; अचंभा
 7535. कटऱ्पाचिच्चॆटि — सेवार
 7536. तकरम् — राँगा ; टीन
 7537. चॊल्लवै ; कूऱवै — कहलवा
 7538. तङ्कै मकळ् — भानजी
 7539. इटुप्पु ; मुळै — कटि ; कमर ; 2. कील ; मेख
 7540. नाळम् ; 2. तण्टु — नाल ; नली
 7541. एराळम् ; ताराळम् — अधिकता ; समृद्धि
 7542. मऱैन्तु पो — गायब हो ; लुप्त हो
 7543. वऱुवल् — कोंपल ; कुअंर ; 2. मूसड़
 7544. ईटुपटु ; चॆयल्पटु — {कोई हरक़त}कर
 7545. निऴल् ; पिरतिपलिप्पु ; पिरतिपिम्पम् — प्रतिबिंब ; परछाई
 7546. किऴि — फट
 7547. पिरिवु — वियोग ; जुदाई ; बिछोह
 7548. पूञ्चाऩम् ; काळाऩ् — कुकुरमुत्ता ; 2. केले का फूल ; 3. कठकेला
 7549. पयित्तम्परुप्पु तोचै — मूँग का दोसा
 7550. कोणम् — कोण ; कोना
 7551. ऎऴुप्पु — उठा ; जगा ; 2. उकसा
 7552. अमैति ; अमैतियुऱुतल् — शमन ; शान्ति ; 2. दमन
 7553. नटै ; तुळ्ळल् — लास्य ; नाच
 7554. आण्पिळ्ळै — लड़का
 7555. कॊक्कु — बगुला
 7556. मूङ्किल् — बाँस
 7557. इऩिमैयाऩ — मनोहर
 7558. आण् ; आटवऩ् — पुरुष ; मर्द
 7559. तीङ्किऴैप्पोऩ् — अपकारी ; बुरा करने वाला
 7560. कायवै ; उलर्त्तु — धूप में सुखा
 7561. पऴैय — प्राचीन ; पुरातन
 7562. वणङ्कऱ्कुरिय — मान्य
 7563. पॆऱुक्कॊळ् ; वाङ्किक्कॊळ् — ले ; ग्रहण कर
 7564. एकान्तम् ; तऩि ; ऒरु — एक ; अकेला
 7565. कीऴ्पटितल् ; पणिवु — नम्रता ; विनय ; वफा ; विश्वास
 7566. अळ — नाप ; 2. पूजा कर

அகரமுதலி — अकरमुतलि — शब्दकोश
அசாரி — अचारि — अज़ेरी
அப்பா — अप्पा — पिता
அய்யாவழி — अय्यावऴि — अय्यावलि
அர்ஜென்டினா — अर्जॆऩ्टिऩा — अर्जेन्टीना
அழகிய — अऴकिय — ख़ूबसूरत
அவுரிநெல்லி — अवुरिनॆल्लि — नीलबदरी
அவுஸ்திரேலியா — अवुस्तिरेलिया — ऑस्ट्रेलिया
அஸர்பைஜான் — असर्पैजाऩ् — अज़रबैजान
ஆகஸ்டு — आकस्टु — अगस्त
ஆங்கிலம் — आङ्किलम् — अंग्रेज़ी
ஆங்கிலேயர் — आङ्किलेयर् — अंग्रेज़
ஆப்பழம் — आप्पऴम् — सेब
இத்தாலியன் — इत्तालियऩ् — इतालवी
இந்தியா — इन्तिया — भारत
இராக் — इराक् — इराक़
இரும்பு — इरुम्पु — लोहा
இருள் — इरुळ् — अंधेरा
இலங்கை — इलङ्कै — श्रीलंका
ஈழம் — ईऴम् — स्वदेश
உயிரியம் — उयिरियम् — ओषजन
ஊர்வன — ऊर्वऩ — सर्पन्शिल
எப்படி இருக்கீங்க — ऎप्पटि इरुक्कीङ्क — आप कैसे हैं
எறும்பு — ऎऱुम्पु — चिऊँटी
எவரெஸ்ட் சிகரம் — ऎवरॆस्ट् चिकरम् — माउंट एवरेस्ट
ஏப்ரல் — एप्रल् — अप्रैल
ஒன்று — ऒऩ्ऱु — एक
ஒலிம்பிக் விளையாட்டுக்கள் — ऒलिम्पिक् विळैयाट्टुक्कळ् — ओलम्पिक खेल
கங்கை — कङ्कै — गंगा
கஜாக்ஸ்தான் — कजाक्स्ताऩ् — कज़ाख़स्तान
கடவுள் — कटवुळ् — भगवान
கடுதாசி — कटुताचि — पत्र
கணிதம் — कणितम् — गणित
கதவு — कतवु — दरवाज़ा
கதிகரம் — कतिकरम् — घड़ी
கரிமம் — करिमम् — कार्बन
கருங்கடல் — करुङ्कटल् — कृष्ण सागर
காகிதம் — काकितम् — काग़ज़
காதல் — कातल् — प्यार
கித்தான்கட்டில் — कित्ताऩ्कट्टिल् — दो खूँटियों से बंधा जालीदार झूला
கிரிஸ்டோபர் — किरिस्टोपर् — क्रिस्तोफर
கிரேக்கம் — किरेक्कम् — यूनानी
கிறிஸ்துமஸ் நல்வாழ்த்துக்கள் — किऱिस्तुमस् नल्वाऴ्त्तुक्कळ् — शुभ बड़ा दिन
கிளி — किळि — तोता
குதிரை — कुतिरै — घोड़ा
குறங்கு — कुऱङ्कु — बन्दर
குளுழு — कुळुऴु — ठंडा
குவெய்த் — कुवॆय्त् — कुवैत
கேள் — केळ् — सुनना
கோல்ஃப் — कोल्कप् — गोल्फ
சட்டை — चट्टै — क़मीज़
சம்பளம் — चम्पळम् — तनख़्वाह
சாதி — चाति — जाति
சான்பிரான்சிஸ்கோ — चाऩ्पिराऩ्चिस्को — सैनफ़्रान्सिस्को
சாம்பல் — चाम्पल् — राख
சாலி — चालि — ताली
சிங்கம் — चिङ्कम् — शेर
சியோல் — चियोल् — सिऊल
சிலக்குணம் — चिलक्कुणम् — ह्वेल मछली
சிலந்தி — चिलन्ति — मकड़ा
சீனம் — चीऩम् — चीनी
சுராவேசியன் — चुरावेचियऩ् — क्रोऐशयन
சுவீடன் — चुवीटऩ् — स्वीडन
செக — चॆक — चेक
சென்னை — चॆऩ्ऩै — चेन्नई
செப்பு — चॆप्पु — तांबा
செம்புற்றுப்பழம் — चॆम्पुऱ्ऱुप्पऴम् — स्ट्रॉबेरी
ஜனவரி — जऩवरि — जनवरी
ஜப்பான் — जप्पाऩ् — जापान
ஜூன் — जूऩ् — जून
டெஹரான் — टॆहराऩ् — तेहरान
டேனிஷ் — टेऩिष् — डेनिश
தகரம் — तकरम् — टिन
தண்ணீர் — तण्णीर् — पानी
தமிழ் — तमिऴ् — तमिल
தலைநகர் — तलैनकर् — राजधानी
தாமரை — तामरै — कमल
தீ நுண்மம் — ती नुण्मम् — वायरस
தேட்குடிச்சி — तेट्कुटिच्चि — मधुमक्खी
தேள் — तेळ् — बिच्छू
தொப்புள் — तॊप्पुळ् — नाभि
நன்றி — नऩ्ऱि — धन्यवाद
நரி — नरि — लोमड़ी
நவாடா — नवाटा — कश्ती
நான் — नाऩ् — मैं
நான் உன்னைக் காதலிக்கிறேன் — नाऩ् उऩ्ऩैक् कातलिक्किऱेऩ् — मैं तुझ से प्यार करता हूँ
நூல் — नूल् — किताब
பசு — पचु — गाय
பஞ்சதந்திரம் — पञ्चतन्तिरम् — पंचतंत्र
பஞ்சாப் — पञ्चाप् — पंजाब
பலம் — पलम् — फल
பாகிஸ்தான் — पाकिस्ताऩ् — पाकिस्तान
பாக்தாத் — पाक्तात् — बग़दाद
பாய் — पाय् — कूदना
பாரதூரம் — पारतूरम् — महत्वपूर्ण
பிப்ரவரி — पिप्रवरि — फरवरी
பிரான்ஸ் — पिराऩ्स् — फ़्राँस
புதன் — पुतऩ् — बुध
புது தில்லி — पुतु तिल्लि — नई दिल्ली
புலி — पुलि — बाघ
பூண்டு — पूण्टु — लसन
பெல்கிரேடு — पॆल्किरेटु — बैलग्रेड
பைலோருஸ்சியன் — पैलोरुस्चियऩ् — बाय्लोरुसी
பொன் — पॊऩ् — सोना
போர்ச்சுகீஸ — पोर्च्चुकीस — पोरच्युगीज
போர்த்துகல் — पोर्त्तुकल् — पोर्च्युगाल
போலிஷ் — पोलिष् — पोलिश
போஸ்னியா ஹெர்ஸிகோவினா — पोस्ऩिया हॆर्सिकोविऩा — बोसनिया हर्ज़ेगोविना
மஞ்சள் — मञ्चळ् — (haldi)
மனைவி — मऩैवि — पत्नी
மரம் — मरम् — पेड़
மலேசியன் — मलेचियऩ् — मलय
மாம்பழம் — माम्पऴम् — आम
மார்ச் — मार्च् — मार्च
மியான்மார் — मियाऩ्मार् — म्यानमार
முட்டை — मुट्टै — अंडा
முஸ்லிம் — मुस्लिम् — मुस्लिम
மெதுவா கேள் — मॆतुवा केळ् — सुनना
மொழி — मॊऴि — भाषा
யூக்ரேனியன் — यूक्रेऩियऩ् — यूक्रेनियन
ரஷ்யா — रष्या — रूस
ருஸ்சியன் — रुस्चियऩ् — रशियन
ரெங்கூன் — रॆङ्कूऩ् — रंगून
வணக்கம் — वणक्कम् — नमस्ते
வண்ணத்துப்பூச்சி — वण्णत्तुप्पूच्चि — तितली
வருடம் — वरुटम् — साल
வாழைபலம் — वाऴैपलम् — केला
விநாயகர் — विनायकर् — गणेश
விரல் — विरल् — उंगली
விலங்கு — विलङ्कु — हैवान
வீடு — वीटु — घर
வெங்காயம் — वॆङ्कायम् — पियाज़
வெள்ளி — वॆळ्ळि — चांदी
வெள்ளி — वॆळ्ळि — शुक्र ग्रह
வேகப்பம் — वेकप्पम् — पिज़ा
வேட்டை நோய் — वेट्टै नोय् — एड्स
ஸோபியா — सोपिया — सोफ़िया
ஸ்பெயின் — स्पॆयिऩ् — स्पेन
ஹிந்தி — हिन्ति — हिन्दी

इन्हें भी देखें[सम्पादन]