शंकरप्रिय

विक्षनरी से
Jump to navigation Jump to search


हिन्दी[सम्पादन]

प्रकाशितकोशों से अर्थ[सम्पादन]

शब्दसागर[सम्पादन]

शंकरप्रिय संज्ञा पुं॰ [सं॰ शङ्करप्रिय]

१. तीतर पक्षि ।

२. धतूरा ।

३. गूमा । द्रोणपुष्पी । गोम ।