शब्दकोष

विक्षनरी से
Jump to navigation Jump to search

हिन्दी

नामवाचक संज्ञा

अन्य शब्द

  • शब्दकोषो (बहुवचन)

अनुवाद