सँकारा

विक्षनरी से
Jump to navigation Jump to search


हिन्दी[सम्पादन]

प्रकाशितकोशों से अर्थ[सम्पादन]

शब्दसागर[सम्पादन]

सँकारा पु संज्ञा पुं॰ [सं॰ सकाल] प्रातःकाल । उषःकाल । उ॰— वहै पुकारहिं साँझ सँकारा ।—पदमावत, पृ॰ १०८ ।