થોડું

विक्षनरी से
Jump to navigation Jump to search

गुजराती[सम्पादन]

व्युतपत्ति[सम्पादन]

हिन्दी थोड़ा (thoṛā) से संबंधित।

विशेषण[सम्पादन]

लुआ त्रुटि package.lua में पंक्ति 80 पर: module 'Module:gu-translit' not found।

  1. थोड़ा, कम