இந்தி

विक्षनरी से

तमिल

संज्ञा

இந்தி (इन्दि, indi)

  1. हिन्दी.