இன்றநகர்

विक्षनरी से
Jump to navigation Jump to search

तमिल

व्यक्तिवाचक संज्ञा

  1. இன்றநகர் भारत का शहर है।
Wikipedia-logo.png तमिल विकिपीडिया पर இன்றநகர் से संबन्धित लेख उपलब्ध है