Pyorrhoea alveolaris

विक्षनरी से
Jump to navigation Jump to search

अंग्रेजी

  1. दांतो या मसूढोसे पीप आना