antoandro

विक्षनरी से

मालागासी[सम्पादन]

संज्ञा[सम्पादन]

antoandro

  1. दिन के उजाले