filana

विक्षनरी से
Jump to navigation Jump to search

मालागासी[सम्पादन]

संज्ञा[सम्पादन]

गिनतारा

प्रयोग[सम्पादन]

blind use abacus for calculations. filana

  1. आवश्यकता