governemanta

विक्षनरी से

मालागासी[सम्पादन]

  1. सरकार