reliquary

विक्षनरी से
Jump to navigation Jump to search

हिन्दी

  1. समाधि (नामवाचक संज्ञा)

अन्य नाम

  • मक़बरा

अनुवाद