wenigem

विक्षनरी से

जर्मन[सम्पादन]

विशेषण[सम्पादन]

उच्चारण[सम्पादन]

वेनिगेम

अर्थ[सम्पादन]

थोड़ा