शक्ति

विक्षनरी से
यहाँ जाएँ: भ्रमण, खोज

अकिलाण्डेश्वरि
अकिलेश्वरि
अखिलाण्ड नायकि
अञ्चनाक्षि
अभिरामि
अमृतनायकि
अम्बिक
अम्ऱितवल्लि
अम्रुत करवल्लि
आनन्दनायकि
उमा
कनकाम्बिक
कल्पकवल्लि
कान्तिमति
कामाक्षि
कुन्दळनायकि
केधारेश्वरि
कैलाशनायकि
क्ऱिपानायकि
खड्घनेत्रि
गौरि
ज्ञानप्रसूनाम्बिक
ज्ञानवल्लि
ज्ञानाम्बिक
त्रिपुर सुन्दरि
नीलाम्बिक
नीलायदाक्षि
परिमळ सुगन्त नायकि
पर्वतवर्धिनि
पर्वतसुन्दरि
पर्वत्राज पुत्रि
पशुपतिनायकि
पार्वती
बाल सुन्दरि
बालम्बिक
ब्रमराम्बिक
ब्रह्म विद्या नायकि
भुवननायकि
भृहन्नायकि
मङ्गळनायकि
मधुरभाषणि
मधुरवचनि
मनोन्मणि
मरगतवल्लि
मरगताम्बिक
महामाय
माणिक्यवल्लि
मीनाक्षि
मोह नायकि
विकिर्तेश्वरि
विद्वन्मेकलाम्ब
विशालाक्षि
वेदनायकि
शक्ति
शान्त नायकि
शिव योग नायकि
शिवकामि
शिवानन्दवल्लि
सखि देवि
सर्वाङ्गनायकि
सर्वालन्क्ऱित
सुगन्धवननायकि
सुन्दरकुचाम्बिक
सुन्दरनायकि
सुन्दराम्बिक
सोमकलानायकि
सौन्दरनायकि
स्वर्नपुरिनायकि

संबंधित कड़ियाँ[सम्पादन]

 1. हिन्दी शब्दावली
  1. Paryaayavaachee Shabda
   1. शिव के नाम
   2. शक्ति के नाम
   3. विष्णु के नाम
   4. सूर्य
   5. चन्द्रमा
   6. पृथ्वी

बाहरी कडियाँ[सम्पादन]