water

विक्षनरी से
Jump to navigation Jump to search

अंग्रेजी

संज्ञा

water

  1. पानी

क्रिया

water

  1. पौधे को पानी देना।
  2. जानवर को पानी पिलाना।

डच

संज्ञा

water न.

  1. पानी