छह

विक्षनरी से
यहाँ जाएँ: भ्रमण, खोज

हिन्दी[सम्पादन]

विशेषण[सम्पादन]

संज्ञा[सम्पादन]

छह (छै/छः)

  1. संख्या ६.

अनुवाद[सम्पादन]


प्रकाशितकोशों से अर्थ[सम्पादन]

शब्दसागर[सम्पादन]

छह † वि॰ संज्ञा पुं॰ [सं॰ षट् > षष् प्रा॰ छ, अप छह] दे॰ 'छ' । उ॰—तब श्री गुसाई जी रामदास को आज्ञा करी जोत्तू 'दड़वती सिला' आगे बैठिं छह महीना ताई अष्टाक्षर मंत्र को जप करचौ करि ।—दो सौ बावन॰, भा॰ २, पृ॰ ५६ ।

यह भी देखिए[सम्पादन]