विक्षनरी से
अं
क्ष त्र ज्ञ लृ श्र अः
सार्वभौमिक वर्ण समुच्चय
यूनिकोड नामदेवनागरी अक्षर
देवनागरीU+0905

हिन्दी[सम्पादन]

उच्चारण[सम्पादन]

(file)

प्रकाशितकोशों से अर्थ[सम्पादन]

शब्दसागर[सम्पादन]

त ^१ संज्ञा पुं॰ [सं॰]

१. नौका । नाव ।

२. पुण्य ।

३. चोर ।

४. झूठ ।

५. पूँछ । दुम ।

६. गोद ।

७. म्लेच्छ ।

८. गर्भ ।

९. शठ ।

१०. रत्न ।

११. बुद्ध ।

१२. अमृत ।

१३. योद्धा (को॰) ।

१४. रत्न (को॰) ।

१५. एक पिंगल (को॰) ।

त † पु ^२ क्रि॰ वि॰ [सं॰ तद, हिं॰ तो] तो । उ॰— (क) अउ पाएउँ मानुस कइ शाखा । नाहिं त पखि मूठि भर पाँखा ।— जायसी (शब्द॰) । (ख) हमहुँ कहब ठकुर सोहाती । नाहिं त मोन रहव दिन राती ।—तुलसी (शब्द॰) । (ग) करतेहु राज त तुमहिं न दोसू । रामहि होत सुनत संतोसू ।— तुलसी (शब्द॰) ।